Oplossingen Industrieën Succesverhalen Kennisbank Over ons
Contact
Neem contact met ons opBrochures

Privacyverklaring

Transparant zijn over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen

Neem contact met ons op

GDPR

Het beschermen van de persoonlijke gegevens van onze klanten is belangrijk voor ons, net als transparant zijn over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen wanneer u onze producten en/of diensten gebruikt en wanneer u met ons interageert (bijvoorbeeld door u op onze website in te schrijven voor informatie over onze producten en/of diensten).

Welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen

Account- en profielinformatie: We verzamelen informatie over u wanneer u naar onze producten en/of diensten informeert of ze koopt. U kunt bijvoorbeeld uw contactgegevens en factureringsgegevens opgeven wanneer u informatie vraagt over onze producten en/of diensten en deze aanschaft. We registreren ook alle support- of serviceverzoeken die u indient en we kunnen alle feedback registreren die u ons geeft.

De inhoud die u verstrekt via onze websites: We verzamelen informatie die u verkiest in te dienen op onze website, met inbegrip van alle sociale media of sociale netwerkwebsites die door ons worden beheerd. U verstrekt ons bijvoorbeeld inhoud wanneer u informatie over onze producten aanvraagt of wanneer u deelneemt aan interactieve functies zoals workshops, enquêtes, wedstrijden, promoties, sweepstakes, activiteiten of evenementen.

Live chat: Je hebt de mogelijkheid om de chatfunctie te gebruiken. Hiermee kunt u snel contact opnemen met een contactpersoon. U hoeft geen persoonlijke gegevens op te geven en kunt anoniem blijven. We slaan de uitwisseling van de live chat op. Het doel hiervan is om u in bepaalde omstandigheden uitgebreide informatie te besparen over de geschiedenis van uw vraag en voor de kwaliteitscontrole van ons live chat-aanbod. Als u dit niet wenst, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. We zullen opgeslagen live chats dan onmiddellijk verwijderen.

Hotjar: We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, op welke koppelingen ze kiezen te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens je sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-id's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om gegevens die namens ons zijn verzameld te verkopen.

Wistia: Voor het insluiten van video's op onze website gebruiken we de service van Wistia (Wistia, Inc. 120 Brookline Street, Cambridge, Massachusetts, 02139 USA, https://wistia.com). Wistia wordt gebruikt om gegevens te verzamelen over het gebruik van de video's en de videospeler, zoals wanneer, hoe lang en hoe vaak een video werd afgespeeld of waar het afspelen van de video werd onderbroken of beëindigd. Wistia wordt op onze website gebruikt in "privacymodus", wat betekent dat alleen volledig geanonimiseerde gegevens worden verzameld (sessie- en cookietracking is uitgeschakeld en IP-adressen zijn geanonimiseerd). Als u toestemming geeft in overeenstemming met Art. 6 para 1 (a) GDPR, worden de trackingopties geactiveerd. Bij gebruik van Wistia worden gegevens overgedragen naar de VS. Wistia is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework en valt daarom onder het EU adequaatheidsbesluit voor de VS. Meer informatie over de gegevensbescherming van Wistia is te vinden op https://wistia.com/privacy.

Oktopost:We gebruiken de tracking tool van Oktopost Technologies Inc, 1 Finsbury Market, London, EC2A 2BN, UK ("Oktopost") om onze berichten op sociale netwerken te publiceren en de interactie en het bereik ervan te analyseren. De gegevens die worden verzameld door het gebruik van cookies worden doorgestuurd naar een server van Oktopost in de EU en daar opgeslagen. Oktopost verzamelt gegevens namens ons die ons informatie geven over of onze berichten op sociale media zijn gedeeld, geliked, becommentarieerd, aangeklikt of op enige manier zijn benadrukt en of u een van de gebruikers bent die is gekoppeld aan onze berichten op sociale netwerken. Oktopost ontvangt ook gegevens (zoals voornaam, achternaam, e-mail, bedrijf, land, staat, stad, postcode) die u op onze website in de formuliervelden invult op basis van uw toestemming. Oktopost gebruikt deze gegevens namens ons en maakt rapporten die ons informatie geven over de prestaties en het bereik van onze social media-posts. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Oktopost kunt u vinden op de website van Oktopost(https://www.oktopost.com/privacy).

Demoboost: Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven voor interactieve en gepersonaliseerde demonstraties van onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken we de software Demoboost (Demoboost Sp. z o.o., ul. Stawki 2, 00-964, Warschau, Polen). Demoboost helpt ons om u een beter inzicht te geven in onze aanbiedingen en om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren. In de context van het gebruik van Demoboost, kunnen de volgende persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 (a) GDPR): Contactgegevens (bijv. naam, e-mailadres), gebruiksgegevens (bijv. uw interacties met Demoboost, technische informatie zoals IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem), feedback en andere informatie die vrijwillig door u is verstrekt. Demoboost slaat uw gegevens op servers binnen de EU. Meer informatie over de gegevensbescherming van Demoboost vindt u hier https://demoboost.com/privacy-policy.

De inhoud die u verstrekt door het gebruik van onze producten:

On-Premise oplossing: Wanneer u een versie van ons product bij u op locatie gebruikt, hebt u alleen toegang tot de inhoud die u in het product hebt ingevoerd, tenzij u specifiek om onze hulp vraagt, bijvoorbeeld bij een ondersteuningsprobleem of wanneer u professionele services aanvraagt.

SaaS-oplossing (cloud): Wanneer u een cloudversie van onze producten gebruikt, wordt de inhoud die u invoert, verzendt, ontvangt en deelt verzameld en opgeslagen op servers van onze externe cloudprovider. We hebben overeenkomsten gesloten met onze cloudprovider die robuuste voorwaarden voor gegevensverwerking, beveiliging en vertrouwelijkheid bevatten, om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig wordt opgeslagen en regelmatig wordt geback-upt.

AMCS Tracker: Verzameltlocatiegegevens om geofencing en live tracking mogelijk te maken, zelfs wanneer de app gesloten of niet in gebruik is. We gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen en op te slaan, waaronder cookies, lokale opslag, zoals browser-webopslag of applicatiegegevenscaches, databases en serverlogboeken.

Informatie die u verstrekt via onze klantenservice of professionele serviceteams: We verzamelen ook informatie wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of professionele serviceteams wanneer u een vraag hebt over of een probleem met een product. Of u uzelf nu aanwijst als technisch contactpersoon, een ondersteuningsticket opent, rechtstreeks met een van onze vertegenwoordigers spreekt of op een andere manier contact opneemt met onze teams, u wordt gevraagd contactinformatie te verstrekken, een samenvatting van het probleem dat u ondervindt en eventuele andere documentatie, schermafbeeldingen of informatie die nuttig zou kunnen zijn bij het oplossen van het probleem. Elke toegang die we tot je informatie maken om ondersteuning of professionele diensten te bieden, zal specifiek en beperkt zijn en zoals met jou overeengekomen. We zullen uw informatie (indien ontvangen) onmiddellijk verwijderen wanneer het ondersteuningsprobleem is opgelost of de professionele services zijn voltooid, of op elk gewenst moment wanneer u hierom verzoekt.

Betalingsgegevens: We verzamelen bepaalde betalings- en factureringsgegevens wanneer u zich abonneert op producten en/of diensten of deze aanschaft. Dit kan inhouden dat we een factureringsvertegenwoordiger identificeren, samen met zijn naam en contactgegevens. U kunt ook betalingsgegevens verstrekken, zoals bankgegevens, een incassomachtiging of betaalkaartgegevens.

Cookies: Wij en onze externe partners, zoals onze marketing- en analysepartners, gebruiken cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst) en vergelijkbare technologieën om onze websitediensten te leveren en gegevens te verzamelen over uw gebruik van onze website. Cookies stellen ons onder andere in staat om uw voorkeuren en instellingen op te slaan, u in staat te stellen in te loggen, fraude tegen te gaan en te analyseren hoe onze websites en online diensten presteren.

Google Analytics: AMCS gebruikt Google Analytics cookies op deze website en heeft:

  • een verwerkersovereenkomst met Google is aangegaan;
  • het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • het delen van gegevens uitgeschakeld;

AMCS gebruikt geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Burgerlijk wetboek van Californië: Als u een inwoner van Californië bent, biedt de wet van Californië u vanaf 1 januari 2020 de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

  • Het recht om te weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben verzameld, gebruikt, bekendgemaakt en verkocht.
  • Het recht om te verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld, verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
  • Het recht om af te zien van de verkoop van persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld, indien van toepassing.

Om een verzoek tot kennisname of een verzoek tot verwijdering in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. U kunt ook schriftelijk een gemachtigde aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen.

Wanneer u deze rechten uitoefent en een verzoek bij ons indient, zullen wij, afhankelijk van de aard van uw verzoek, uw identiteit verifiëren door u te vragen naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw ledenaccount, uw factuuradres en de laatste vier cijfers van een creditcard of bankpas in ons bestand. We kunnen ook een derde partij gebruiken om uw identiteit te verifiëren. We zullen u niet discrimineren omdat u een van deze rechten hebt uitgeoefend. We verkopen geen persoonlijke informatie zoals we begrijpen dat die term wordt gedefinieerd onder de California Consumer Privacy Act.

Als u inwoner bent van Californië, kunt u op grond van artikel 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië informatie opvragen over de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden voor hun direct-marketingdoeleinden. Om een lijst op te vragen van de namen en adressen van derden aan wie wij dergelijke informatie gedurende het voorgaande kalenderjaar hebben verstrekt, samen met een lijst van de categorieën informatie die zijn verstrekt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Persoonlijke informatie die we ontvangen van andere bronnen:

AMCS Groep Bedrijven: We kunnen informatie over u ontvangen van bedrijven die eigendom zijn van of beheerd worden door ons, in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring.

Andere partners: We kunnen informatie over u ontvangen van externe partners, zoals reclame- en marktonderzoekspartners die ons informatie verstrekken over uw interesse in en betrokkenheid bij onze producten en/of diensten.

Hoe we de verzamelde informatie gebruiken:

Dit hangt gedeeltelijk af van de reden waarom u contact met ons hebt opgenomen, de producten die u gebruikt en/of diensten die u aanvraagt en eventuele voorkeuren die u aan ons hebt doorgegeven. Hieronder vindt u de soorten doeleinden waarvoor wij de informatie die wij over u verzamelen, kunnen gebruiken.

Om de producten en/of diensten te leveren: We gebruiken informatie over u om de door u gewenste producten en/of diensten te leveren, om u te verifiëren wanneer u inlogt op een cloudgebaseerd product, om klantenondersteuning en/of professionele diensten te leveren en om de producten en/of diensten te bedienen en te onderhouden.

Om met u te communiceren over de producten en/of diensten: We gebruiken uw contactgegevens om transactieberichten te sturen, aankopen te bevestigen, te reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken, klantenondersteuning en/of professionele diensten te bieden en om u technische kennisgevingen, updates en administratieve berichten te sturen.

Klantenondersteuning: We gebruiken uw gegevens om technische problemen die u ondervindt op te lossen, om te reageren op uw verzoeken om professionele diensten of andere assistentie, om uw gebruik van de producten en/of diensten te analyseren, te repareren en te verbeteren.

Voor veiligheid en beveiliging: We gebruiken informatie over u om accounts en activiteiten te verifiëren, verdachte of frauduleuze activiteiten te controleren en schendingen van het beleid vast te stellen.

Om onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten te beschermen: Wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om onze wettelijke rechten, belangen en de belangen van anderen te beschermen, gebruiken wij persoonlijke informatie over u in verband met juridische claims, naleving, regelgeving en auditfuncties, en openbaarmakingen in verband met de overname, fusie of verkoop van een bedrijf.

Met uw toestemming: We gebruiken informatie over jou wanneer je ons daarvoor toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel dat hierboven niet is vermeld. We kunnen bijvoorbeeld getuigenissen of verhalen van klanten publiceren om de producten en/of diensten te promoten, maar alleen met uw toestemming.

Dienstverleners: We werken samen met externe serviceproviders om website- en applicatieontwikkeling, hosting, onderhoud, back-up, opslag, virtuele infrastructuur, betalingsverwerking, analyse en andere producten en/of diensten voor ons te leveren, waarvoor het nodig kan zijn dat ze informatie over jou openen of gebruiken. Als een serviceprovider toegang moet hebben tot persoonlijke informatie over jou om namens ons diensten uit te voeren, dan doen ze dat op basis van strikte instructies van ons, in overeenstemming met de GDPR en beleidsregels en procedures die zijn ontworpen om je persoonlijke informatie te beschermen.

Handhaving en toepasselijke wetgeving: In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we informatie over u delen met een derde partij als we geloven dat het delen redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van de overheid, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheidseisen, (b) onze overeenkomsten, ons beleid en onze servicevoorwaarden af te dwingen; (c) de veiligheid of integriteit van onze producten en/of diensten te beschermen; of, (d) AMCS Group en onze klanten te beschermen tegen schade of illegale activiteiten.

Hoe we de persoonlijke informatie die we verzamelen opslaan en beveiligen

We maken gebruik van cloudserviceproviders voor het hosten van de gegevens die we verzamelen en we gebruiken passende technische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Onze selectie van cloudserviceproviders en het verzamelen en verwerken van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met ons beleid en onze procedures voor privacy en gegevensverwerking. Meer specifieke details kunt u vinden in uw overeenkomst met ons.

Hoe lang we persoonlijke informatie bewaren

We bewaren uw accountgegevens zolang uw account actief is. We bewaren sommige van uw gegevens ook gedurende een redelijke periode daarna, als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen, om onze overeenkomsten af te dwingen en om de bedrijfsvoering te ondersteunen. Na die tijd zullen we je informatie verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we je persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van elk verder gebruik totdat verwijdering mogelijk is.

Jouw keuzes:

U hebt het recht om een kopie op te vragen van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens (inclusief voor marketingdoeleinden) of om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Naleving van uw verzoek kan in bepaalde gevallen beperkt zijn; bijvoorbeeld als u ons vraagt om persoonlijke gegevens te verwijderen die wij of uw beheerder wettelijk mogen bewaren of die dwingende legitieme belangen hebben.

Opt-out rechten: Als je hebt ingestemd met ons gebruik van informatie over jou voor een specifiek doel, heb je het recht om op elk moment van gedachten te veranderen, maar dit heeft geen invloed op de verwerking die al heeft plaatsgevonden. Als we je informatie gebruiken omdat wij of een derde (zoals je werkgever) daar een legitiem belang bij hebben, heb je het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik, hoewel dit in sommige gevallen kan betekenen dat je niet langer gebruikmaakt van de producten en/of diensten.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van promotionele berichten van ons door gebruik te maken van de afmeldlink in elke e-mail of door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven. Zelfs nadat u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van promotionele berichten van ons, kunt u transactionele berichten blijven ontvangen met betrekking tot uw gebruik van onze producten en/of diensten.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in de privacyverklaring plaatsen we op deze pagina en als de wijzigingen aanzienlijk zijn, sturen we u een kennisgeving per e-mail.

Als u het niet eens bent met deze verklaring, bezoek of gebruik onze producten en/of diensten dan niet en heb geen interactie met enig ander aspect van ons bedrijf.

Neem contact met ons op

Als u vragen of zorgen hebt over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden behandeld, kunt u uw vraag richten aan AMCS Group op [email protected].

Lees meer

aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je nu in te schrijven voor onze nieuwsbrief!