Nederlands
Oplossingen Industrieën Succesverhalen Kennisbank Over ons
Contact
Contact AMCSBrochures

Privacy statement

Transparant zijn over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen

Contact AMCS

De AVG

Het beschermen van de persoonlijke gegevens van onze klanten is belangrijk voor ons en is daarom transparant over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke informatie die we over u verzamelen wanneer u onze producten en/of diensten gebruikt en wanneer u met ons communiceert (bijvoorbeeld door u op onze website aan te melden voor informatie over onze producten en/of diensten).

Welke persoonsgegevens we over u verzamelen

Account- en profielgegevens: We verzamelen informatie over u wanneer u onze producten en/of diensten opvraagt of koopt.  U bijvoorbeeld uw contactgegevens en factureringsgegevens verstrekken wanneer u onze producten en/of diensten opvraagt en koopt.   We registreren ook alle ondersteunings- of serviceverzoeken die u doet en we kunnen alle feedback opnemen die u ons verstrekt.

Inhoud die u via onze websites aanlevert: We verzamelen informatie die u op onze website wilt indienen, inclusief sociale media of sociale netwerkwebsites die door ons worden beheerd.  U verstrekt ons bijvoorbeeld inhoud wanneer u informatie over onze producten aanvraagt of wanneer u deelneemt aan interactieve functies zoals workshops, enquêtes, wedstrijden, promoties, sweepstakes, activiteiten of evenementen.

Inhoud die u verstrekt door gebruik te maken van onze producten:

On Premise Oplossing: Wanneer u alleen een versie van ons product in uw pand gebruikt, heeft u toegang tot de inhoud die u in het product invoert, tenzij u bijvoorbeeld specifiek om onze hulp vraagt; met een ondersteuningsprobleem of wanneer u professionele services aanvraagt.

SaaS (Cloud) oplossing:  Wanneer u een cloudversie van onze producten gebruikt, wordt de inhoud die u invoert, verzendt, ontvangt en deelt, verzameld en opgeslagen op servers van onze externe cloudprovider.  We hebben overeenkomsten gesloten met onze cloudprovider die robuuste voorwaarden voor gegevensverwerking, beveiliging en vertrouwelijkheid bevatten, om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig wordt opgeslagen en regelmatig wordt geback-upt.

AMCS Tracker: verzamelt locatiegegevens om geofencing en live tracking mogelijk te maken, zelfs wanneer de app is gesloten of niet in gebruik is. We gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen en op te slaan, waaronder cookies, lokale opslag, zoals browserwebopslag of applicatiegegevenscaches, databases en serverlogboeken.

Informatie die u verstrekt via onze ondersteunings- of professionele serviceteams: We verzamelen ook informatie wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of professionele serviceteams, wanneer u een vraag hebt over of problemen hebt met een product.  Of u uzelf nu aanwijst als een technisch contact, een ondersteuningsticket opent, rechtstreeks met een van onze vertegenwoordigers praat of anderszins contact opneemt met onze teams, u wordt gevraagd om contactgegevens, een samenvatting van het probleem dat u ondervindt en alle andere documentatie, screenshots of informatie die nuttig zou zijn bij het oplossen van het probleem. Elke toegang die we tot uw informatie verlenen om ondersteuning of professionele diensten te bieden, is specifiek, beperkt en zoals met u overeengekomen.  We zullen uw informatie onmiddellijk verwijderen (indien aanwezig) wanneer het ondersteuningsprobleem is opgelost of professionele services zijn voltooid of, op elk gewenst moment, indien u daarom vraagt.

Betalingsgegevens: We verzamelen bepaalde betalings- en factureringsgegevens wanneer u zich abonneert op of producten en/of diensten koopt.  Dit kan het identificeren van een factureringsvertegenwoordiger zijn, samen met hun naam en contactgegevens.  U ook betalingsgegevens verstrekken, zoals bankgegevens, een machtiging voor automatische incasso of betaalkaartgegevens.

Cookies: Wij, en onze externe partners, zoals onze marketing- en analysepartners, gebruiken cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst) en vergelijkbare technologieën om onze websitediensten aan te bieden en om gegevens te verzamelen over uw gebruik van onze website.  Cookies stellen ons onder andere in staat om uw voorkeuren en instellingen op te slaan; u in staat te stellen in te loggen; fraude te bestrijden; en analyseren hoe onze websites en online diensten presteren.

Google Analytics: AMCS gebruikt Google Analytics-cookies op deze website en heeft daartoe:

AMCS maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Burgerlijk wetboek van Californië: Als u een inwoner van Californië bent, geeft de Californische wet u met ingang van 1 januari 2020 de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Om een ​​verzoek om kennis of een verzoek tot verwijdering in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. U kunt ook schriftelijk een gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen.

Wanneer u deze rechten uitoefent en een verzoek bij ons indient, zullen wij, afhankelijk van de aard van uw verzoek, uw identiteit verifiëren door u te vragen naar het e-mailadres dat aan uw ledenaccount is gekoppeld, uw factuuradres en de laatste vier cijfers van een krediet. of debetkaart in ons bestand. We kunnen ook een externe verificatieprovider gebruiken om uw identiteit te verifiëren. We zullen u niet discrimineren omdat u een van deze rechten heeft uitgeoefend. We verkopen geen persoonlijke informatie omdat we begrijpen dat die term wordt gedefinieerd onder de California Consumer Privacy Act.

Als u een inwoner van Californië bent, staat California Civil Code Section 1798.83 u toe om informatie op te vragen over de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie aan derden voor hun directmarketingdoeleinden. Stuur een e-mail naar [email protected] om een ​​lijst op te vragen van de namen en adressen van derden aan wie we dergelijke informatie tijdens het voorgaande kalenderjaar hebben verstrekt, samen met een lijst van de categorieën van informatie die zijn bekendgemaakt.

Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen:

BEDRIJVEN VAN DE AMCS-groep: We kunnen informatie over u ontvangen van bedrijven die eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door ons, in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring.

Andere partners: We kunnen informatie over u ontvangen van externe partners, zoals advertentie- en marktonderzoekspartners die ons informatie verstrekken over uw interesse in en betrokkenheid bij onze producten en/of diensten.

Hoe we informatie gebruiken die we verzamelen:

Dit hangt deels af van de reden waarom u contact met ons hebt opgenomen, de producten die u gebruikt en/of diensten die u aanvraagt en eventuele voorkeuren die u ons hebt meegedeeld.  Hieronder vindt u de soorten doeleinden waarvoor we de informatie die we over u verzamelen kunnen gebruiken.

Om de producten en/of diensten te leveren:We gebruiken informatie over u om de door u vereiste producten en/of diensten te leveren, om u te authenticeren wanneer u inlogt op een cloudgebaseerd product, om klantenondersteuning en/of professionele diensten te bieden en om de producten en/of diensten te exploiteren en te onderhouden.

Om met u te communiceren over de producten en/of diensten:We gebruiken uw contactgegevens om transactionele communicatie te verzenden, aankopen te bevestigen, te reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken, om klantenondersteuning en/of professionele diensten te bieden en om u technische kennisgevingen, updates en administratieve berichten te sturen.

Klantenondersteuning: We gebruiken uw gegevens om technische problemen op te lossen die u tegenkomt, om te reageren op uw verzoeken om professionele diensten of andere hulp, om uw gebruik van de producten en/of diensten te analyseren, te repareren en te verbeteren.

Voor veiligheid en beveiliging:We gebruiken informatie over u om accounts en activiteiten te verifiëren, om verdachte of frauduleuze activiteiten te controleren en om schendingen van het beleid te identificeren.

Om onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten te beschermen: Waar vereist door de wet of waar we denken dat het noodzakelijk is om onze wettelijke rechten, belangen en de belangen van anderen te beschermen, gebruiken we persoonlijke informatie over u in verband met juridische claims, naleving, regelgevende en auditfuncties en openbaarmakingen in verband met de overname, fusie of verkoop van een bedrijf.

Met uw toestemming:We gebruiken informatie over u waar u ons toestemming voor hebt gegeven om dit te doen voor een specifiek doel dat hierboven niet is vermeld.  We kunnen bijvoorbeeld getuigenissen publiceren of klantverhalen publiceren om de producten en/of diensten te promoten, maar alleen met uw toestemming.

Serviceproviders: We werken samen met externe serviceproviders om website- en applicatieontwikkeling, hosting, onderhoud, back-up, opslag, virtuele infrastructuur, betalingsverwerking, analyse en andere producten en/of diensten voor ons te leveren, waardoor ze mogelijk toegang moeten krijgen tot of informatie over u moeten gebruiken.  Als een serviceprovider toegang nodig heeft tot persoonlijke informatie over u om namens ons diensten uit te voeren, doen ze dit in nauwe instructie van ons, in overeenstemming met de AVG en beleid en procedures die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Handhaving en toepasselijke wetgeving: In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we informatie over u delen met een derde partij als we van mening zijn dat delen redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan toepasselijke wetgeving; regelgeving, juridische procedure of overheidsverzoek, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheidsvereisten, (b) onze overeenkomsten, beleid en servicevoorwaarden af te dwingen; (c) de veiligheid of integriteit van onze producten en/of diensten te beschermen; of (d) AMCS Group en onze klanten te beschermen tegen schade of illegale activiteiten.

Hoe we persoonlijke informatie opslaan en beveiligen die we verzamelen

We gebruiken cloudserviceproviders om de informatie die we verzamelen te hosten en we gebruiken passende technische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.  Onze selectie van cloudserviceproviders en het verzamelen en verwerken van uw gegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met ons privacy- en gegevensverwerkingsbeleid en -procedures.  Meer specifieke details vindt u in uw overeenkomst met ons.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw accountgegevens zolang uw account actief is.  We bewaren een deel van uw gegevens daarna ook gedurende een redelijke periode, zoals nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen, om onze overeenkomsten af te dwingen en om de bedrijfsvoering te ondersteunen.    Na een dergelijke tijd zullen we uw informatie verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van elk verder gebruik totdat verwijdering mogelijk is.

Uw keuzes:

U hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke informatie (inclusief voor marketingdoeleinden) of om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke informatie.  De naleving van uw verzoek kan in bepaalde gevallen worden beperkt; bijvoorbeeld als u ons vraagt om persoonlijke informatie te verwijderen die wij of uw beheerder wettelijk zijn toegestaan of dwingende legitieme belangen hebben om te bewaren.

Afmeldingsrechten: Als u hebt ingestemd met ons gebruik van informatie over u voor een specifiek doel, hebt u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen, maar dit heeft geen invloed op enige verwerking die al heeft plaatsgevonden.  Wanneer we uw gegevens gebruiken omdat wij of een derde partij (zoals uw werkgever) een legitiem belang hebben om dit te doen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik, hoewel dit in sommige gevallen kan betekenen dat u de producten en/of diensten niet langer gebruikt.

U zich afmelden voor het ontvangen van promotionele communicatie van ons door de afmeldlink in elke e-mail te gebruiken of door contact met ons op te nemen zoals hieronder vermeld.  Zelfs nadat u zich afmeldt voor het ontvangen van promotionele berichten van ons, u transactieberichten blijven ontvangen met betrekking tot uw gebruik van onze producten en/of diensten. 

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.  We zullen eventuele wijzigingen in de privacyverklaring op deze pagina plaatsen en als de wijzigingen belangrijk zijn, sturen we u een e-mailmelding.

Als u het niet eens bent met deze verklaring, geen toegang hebt tot of gebruik maakt van onze producten en/of diensten of interactie hebt met enig ander aspect van ons bedrijf.

Neem contact met ons op

Als u vragen of zorgen heeft over hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld, u uw aanvraag richten aan AMCS Group op [email protected]

Klaar om uw digitale reis te beginnen?

Blijf op de hoogte door je nu aan te melden voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Contact

Neem contact op met AMCS om te ontdekken hoe onze softwareoplossingen groei en duurzaamheid in uw bedrijf kunnen stimuleren.

Exploreren Carrières Oplossingen Oplossingsbrochures Blogs Privacy Statement Impressum Blijf op de hoogte Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Volg ons op