Nederlands
Oplossingen Oplossingen Sectoren Sectoren Success Stories Resources Over AMCS Contact

Intelligente optimalisatie

Baanbrekende routeplanning en -optimalisatie voor de afvalbranche

Vraag een demo aan
Intelligente optimalisatie Overview BUSINESS DRIVERS Succesverhalen Gerelateerde producten Industrieën die wij bedienen

Baanbrekende routekostenreductie en verbeterde klantenservice

Onze oplossing voor route-optimalisatie biedt vele voordelen en superieure waarde voor uw bedrijf. Met onze oplossing haalt u significante kostenreducties en hogere niveaus van klantenservice op uw inzamelroutes en uw transport. De optimalisatiemogelijkheden gaan van master-route-optimalisatie tot aan volledig dynamische, real-time geïmplementeerde optimalisatie. Het doel is u steeds te laten excelleren in een zeer concurrerende markt.

Krachtige route-optimalisatie

De optimaliserende kracht van de routeoptimalisatie-oplossing van AMCS is ongeëvenaard. De oplossing optimaliseert honderdduizenden master-routestops in één optimalisatie, en vervolgens seconde voor seconde dynamische real-time gebaseerde routes. Deze kracht verbetert de performance van uw bedrijf significant.

Complete oplossing

Onze oplossing is geschikt voor alle soorten afval: bedrijfsafval, huisvuil, roll-off, bouwcontainers, gevaarlijk afval en meer. De oplossing gaat verder dan route-optimalisering: hij ondersteunt de operationele en post-operationele bedrijfsprocessen met bijvoorbeeld geautomatiseerde route-slotting en time-slotting, beheer van bedrijfsmiddelen, plannen met onderaannemers, zelf-facturatie en veel meer.

Grote voordelen

Het intelligende AMCS optimalisatie-platform brengt grote voordelen met zich mee.

Typerende voordelen die door onze klanten worden gerealiseerd zijn:

 • 5-25% afname van de CO2-uitstoot, verreden kilometers en rijtijd
 • 5-15% minder voertuigen
 • 25-75% minder tijd aan plannen en administratie
 • Significant betere klantenservice en nauwkeurigheid van ophalingen

Sterke expertise

AMCS levert al 3 decennia afval-specifieke route-optimalisatiesystemen aan afval- en recyclingbedrijven over de hele wereld. De oplossing wordt geleverd al integraal onderdeel van het AMCS Platform, of wordt aangesloten op ERP systemen van derden. Het optimaliseren van afvalroutes is ons leven; we zijn de experts van onze branche. We zien ernaar uit met u te werken en u blijvende concurrentievoordelen te geven.

Routekostenreductie realiseren, vraag nu een demo aan!

De AMCS Intelligente Optimalisatie-oplossing optimaliseert honderdduizenden routepunten in één optimalisatie en optimaliseert elke seconde zeer dynamisch en realtime de routes.

Vraag een demo aan

De kracht van routeoptimalisatie

Bekijk hoe u van uw complexe route planning een on-demand en gestroomlijnd proces kunt maken zonder de tijdrovende handmatige taken.

Bekijk on-demand Webinar

DE IMPACT OP UW BEDRIJFSPRESTATIES

BUSINESS DRIVERS

Route-efficiëntie

De route-optimalisatieoplossing van AMCS biedt uw bedrijf enorme kostenreducties door grotere route-efficiëntie.

Lees meer
Terug

Route-efficiëntie

De route-optimalisatieoplossing van AMCS biedt uw bedrijf enorme kostenreducties door grotere route-efficiëntie. De kracht van de oplossing geeft typisch een totale kostenreductie van 10-15%.

Voorbeelden van door klanten behaalde efficiëntiewinst:

 • AES in Ierland: 15% meer lifts per route-uur
 • SUEZ in Benelux: 5-10% meer lifts per route-uur
 • Twente Milieu in Nederland: 20-25% meer lifts per route-uur
 • Saver in Nederland: 15-25% meer lifts per route-uur

Het optimalisatie-algoritme is dan ook niet alleen maar een probleemoplosser. Het is gebaseerd op metaheuristiek, ontworpen voor het verwerken van uitdagingen uit de praktijk van de afvalbranche.

Dit betekent dat het optimalisatie-algoritme is geconfigureerd om een reductie in kilometers, tijd en kosten te combineren met uw routekwaliteitsvoorkeuren en de overeengekomen klantenserviceniveaus

Klanttevredenheid

Met de route-optimalisatieoplossing van AMCS kunt u uw klanten best-in-class klantenserviceniveaus aanbieden, zonder uw kosten of prijzen te verhogen.

Lees meer
Terug

Klanttevredenheid

Met de route-optimalisatieoplossing van AMCS kunt u uw klanten best-in-class klantenserviceniveaus aanbieden, zonder uw kosten of prijzen te verhogen. Met de optimalisatieoplossing gaan kostenreductie en verbeterde klantenserviceniveaus hand in hand.

De optimalisatie kan geen routes suggereren die in tegenspraak zouden zijn met klantovereenkomsten. Uitdagingen uit de praktijk zoals tijdvensters, overlappende of niet-overlappende routes, stopkwalificatie-eisen, voertuigcapaciteit en veel meer maken deel uit van het optimalisatieproces.

Voorbeelden van mogelijke winst:

 • Halen van beloofde tijdvensters en inzetten van de juiste bedrijfsmiddelen voor de taak
 • Real-time uitvoering en her-optimalisatie en dispatching van routes
 • Proactieve ETA-informatie voor elke klant
 • Directe route- en time slotting tijdens klantverzoeken
 • En veel meer

Processtandaardisering

Of u nu een gecentraliseerde of een gedecentraliseerde planning- en dispatch-organisatie hebt, u wint altijd door de uiterste waardevolle procesoptimalisatie en -standaardisering met de optimalisatieoplossing van AMCS.

Lees meer
Terug

Processtandaardisering

Of u nu een gecentraliseerde of een gedecentraliseerde planning- en dispatch-organisatie hebt, u wint altijd door de uiterste waardevolle procesoptimalisatie en -standaardisering met de optimalisatieoplossing van AMCS.

In de configuratie van het optimalisatie-algoritme zijn de routestrategie en -beleid van het bedrijf als geheel verwerkt. Hiertoe behoren het in evenwicht brengen van bijvoorbeeld routekosten en serviceniveaus en bijvoorbeeld niet-overlappende routes en routekosten.

De route-optimalisatieoplossing van AMCS is veel meer dan route-optimalisering. Hij kan in real-time integreren met systemen als ERP, bestellen, mobiel, GPS, wegen, productie, scannen, rapportage en meer. De oplossing wordt een centrale cockpit voor de operaties van uw bedrijf, en staat garant voor soepele, op real-time gebaseerde, agile processen.

Voorbeelden van proces- en praktijkoptimalisatie:

 • Effectieve optimalisatie van workflow én dataflow
 • Doorvoeren van best practices in het hele bedrijf
 • Decentral locaties eenvoudig voorkeurswerkwijzen laten aannemen
 • Mogelijkheid om normaliter gedecentraliseerd werk te centraliseren

Bedrijfsdigitalisering

Er is enorm veel winst te behalen voor uw afvalbedrijf als u de digitale transformatie omarmt die over de wereld raast.

Lees meer
Terug

Bedrijfsdigitalisering

Er is enorm veel winst te behalen voor uw afvalbedrijf als u de digitale transformatie omarmt die over de wereld raast. Straatgegevens, GPS, mobiliteit, Internet of Things (IoT), web portals, voertuigtechnologie, analytics, voorraadbeheer en systeemintegratie zijn inmiddels van zeer hoge kwaliteit.

AMCS loopt voorop als het gaat om het implementeren van geavanceerde technologie in onze oplossingen, en daardoor onze klanten te helpen mee te doen met de digitale transformatie. De digitalisering van AMCS geeft meer inzicht dan ooit in het plannen, het uitvoeren en de performance.

Met andere woorden: de digitaliseringsmogelijkheden van AMCS geven u transparantie en de mogelijkheid om effectief te reageren door de onderliggende optimalisatie.

Tot de vele aspecten van digitalisering behoren o.a.:

 • Het betrekken van alle belanghebbenden via web portals
 • Ordergeneratie voor automatische inzameling met voorspellingen en VMI
 • IoT en online boeken van orders met directe time slotting
 • Nauwkeurige GPS naar route door geautomatiseerde data- en tijdverificatie
 • Interactie met onderaannemers en geautomatiseerde zelffacturatie

Schaalbare architectuur

De afvalbranche is uniek als het gaat om de diversiteit in transport en logistiek. De complexiteit van de branche is hoog door de vele soorten afval met elk hun eigen kenmerken.

Lees meer
Terug

Schaalbare architectuur

De afvalbranche is uniek als het gaat om de diversiteit in transport en logistiek. De complexiteit van de branche is hoog door de vele soorten afval met elk hun eigen kenmerken.

Hoeveel branches moeten plannen voor honderdduizenden orders per keer, en incrementeel, per seconde, blijven plannen en her-plannen? De afvalbranche is er in ieder geval één.

Dit feit vraagt niet alleen om extreme functionele capaciteit, maar ook om een flexibele een schaalbare architectuur van de oplossing.

De krachtige en schaalbare architectuur van de oplossing faciliteert:

 • Master-routes met hoge dichtheid van 300.000 stops in één optimalisatie
 • Directe, incrementele en real-time route-optimalisatie
 • Geïnstalleerd als cloud-oplossing of op eigen locatie
 • Hybride gebruikersinterface die rijke GUI en webtechnologie faciliteert

Responsief en agile

De wereld verandert snel, en klanten verwachten tegenwoordig 24/7 responsiviteit en gebruikersvriendelijke zelfbediening.

Lees meer
Terug

Responsief en agile

De wereld verandert snel, en klanten verwachten tegenwoordig 24/7 responsiviteit en gebruikersvriendelijke zelfbediening. Echt responsieve bedrijven verwerken en beantwoorden vragen en verzoeken van klanten direct.

Als uw organisatie inzet op responsiviteit, moet u dat met volledig inzicht in uw operaties en zo flexibel mogelijk doen. Doet u dat niet, dan kan diezelfde responsiviteit u enorm veel kosten en een extreme druk op uw organisatie leggen.

U moet uw organisatie en systemen ondersteunen met een agile optimalisatieplatform. De agile route-optimalisatieoplossing moet geïncorporeerd zijn in uw algehele digitale infrastructuur. Orders aannemen, wijzigingen in orders, routewijzigingen, ETA-informatie, veldstatus etc. moeten alle worden ondersteund door continu op de achtergrond uitgevoerde optimalisatie.

Het agile karakter van de route-optimalisatieoplossing van AMCS ziet u terug in:

 • Superieure responsiviteit bij klantverzoeken en uitzonderingssituaties
 • Incrementele her-optimalisatie die direct reageert op operationele wijzigingenVolledig transparante werking en real-time responsiviteit
 • Operaties en optimalisatie samengevoegd in één proces
 • Exact plan versus de werkelijkheid, en nauwkeurige rapportage

De winnaars van morgen zijn responsief en agile.

Bereken de ROI met onze Route Optimization oplossing

Routeoptimalisatie stelt bedrijven in staat om een aanzienlijke kostenreductie te realiseren in brandstof, vrachtwagens en meer.

Bereken nu

Bekijk onze Webinars serie over Route Optimalisatie

Webinar

Duurzame afvalinzameling in leefbare steden met behulp van voorspellingsalgoritmen

Webinar

Slimme afvalinzameling op basis van voorspellingsalgoritmen en IoT

Optimaliseer uw bedrijfsprocessen, productiviteit, efficiëntie en duurzaamheid.

Webinar

Webinar: De kracht van routeoptimalisatie

Optimaliseer uw zeer dynamische en real-time routes. Krijg inzicht in hoe u uw complexe routeringsplannen kunt omzetten in een on-demand gestroomlijnd proces zonder de tijdrovende handmatige taken.

Bekijk andere resources

AMCS Intelligent Optimisation voor route optimalisatie ondersteunt:

Totale dekking

De AMCS route-optimalisatieoplossing is een complete oplossing die alle soorten afvalinzameling, transport en overdracht aankan, zowel voor master- als dynamische routes

De geavanceerde functionaliteit is toegesneden op de afvalbranche Het is waarschijnlijk het enige systeem ter wereld dat de vele transporttypes van de afvalbranche effectief kan verwerken.

De functionele omvang van het systeem omvat frequentieplanning, routes met hoge dichtheid, rolling off- en containertransport, gevaarlijke goederen en veel meer.

Resources

Blog

De cloud is niet alleen van vitaal belang voor uw bedrijfscontinuïteit, maar ook duurzamer

De cloud heeft veel recycling- en afvalbeheerbedrijven geholpen de Covid-storm te doorstaan door werken op afstand mogelijk te maken tijdens de pandemie. Deze bedrijven konden hun diensten blijven verlenen aan gemeentelijke en commerciële klanten omdat vertegenwoordigers van de klantenservice, planners en andere kantoorleden vanuit huis konden werken.

Blog

7 essentiële inzichten van ons Inspire Webinar over de UPS Transport Optimization Journey

Hoor van de experts over transportoptimalisatie om digitale transformatie te versnellen

Blog

Centralisatie planning draagt bij aan efficiëntere inzamelroutes

AMCS Intelligent Optimization verkort de planningstijd en verhoogt de klanttevredenheid

Bekijk andere resources

Succesverhalen

ALBA Groep

7500

Werknemers

200

Inzamelpunten voor klanten

Met zijn twee merken – ALBA en Interseroh – en in totaal zo'n 7.500 medewerkers is ALBA Group actief binnen Duitsland, Europa en Azië. Met een jaaromzet van ca. 1,8 miljard euro (2016) is ALBA Group een van de toonaangevende recycling- en milieudienstenbedrijven en grondstoffenleveranciers wereldwijd

Lees meer

Suez Recovery & Recycling

11000

Vrachtwagens

5

Productiviteitsverhoging

De wereldwijde afvalinzamelingsactiviteiten van SUEZ R&R hebben een jaarlijkse waarde van een miljard euro. Voorheen was de operationele afvallogistiek met meer dan 11.000 voertuigen op de weg over het algemeen gedecentraliseerd zonder de steun van een routeplanningssysteem. Daarom besloot SUEZ om routeoptimalisatie wereldwijd te implementeren.

Lees meer

Returpack

vermindering van vrachtwagens met

2

48

Elke dag actief

Returpack is de grootste speler op de Zweedse markt voor stortingsrestituties. Zij zijn verantwoordelijk voor de inzameling, administratie en stortingen voor 2.700 winkels in Zweden.

Lees meer

Aes

500

Collectes per route

5

Sterren in recensies

AES is een toonaangevende leverancier van afvalbeheer- en recyclingdiensten in Ierland. De ophaalroutes werden vroeger gepland door de chauffeurs, wat resulteerde in inefficiënte routes, gemiste bakken en ontevreden klanten. AES besloot amcs' routeplanner te kopen. Transportoptimalisatie wordt uitgevoerd met RoutePlanner, wat resulteert in spectaculaire kostenbesparingen en een sterk verbeterde klantenservice.

Lees meer

Karle Recycling

200

Vrachtwagens

30

Productiviteitsverhoging

Karle Recycling is een middelgrote afvalverwerkingsgroep met 200 medewerkers. In hun moederbedrijf houdt Karle-Recycling zich bezig met volledige afvalverwijdering, diensten, maar vooral schroot. De AMCS/Recy-oplossing is het hart van onze activiteiten en belangrijk voor Karle Recycling. Ze verbeteren al onze processen in deze oplossing.

Lees meer

Lang Recycling

200

Werknemers

25

Verminderde magazijnvoorraad

Lang Recycling staat voor slimme oplossingen op het gebied van metaalrecycling. Ze bieden onze klanten van industrie tot middelgrote bedrijven, individuele verwijderingsconcepten en implementeren deze door middel van zorgvuldig geplande processen. Op deze manier bieden ze hun klanten toegevoegde waarde en beschermen ze tegelijkertijd het milieu.

Lees meer

Gerelateerde producten

Mobile Workforce

Dankzij de realtime verbinding met uw chauffeurs kunt u gebeurtenissen volgen, dagelijkse schema's bijwerken, gegevens vastleggen en digitaal werken

Lees meer

Guided Navigation

Het gebruik van complexe algoritmen tilt het vermogen van technologie om verbeteringen in operationele efficiëntie te realiseren naar een hoger niveau.

Lees meer

Zelfbediening van de klant

Verminder gespreksvolumes, verlaag de operationele kosten van callcenters en verhoog de klanttevredenheid

Lees meer
Bekijk andere oplossingen

Industrieën die wij bedienen

Onze Route optimalisatie software is van toepassing op verschillende industrieën

Recycling

AMCS biedt een complete afvalbeheeroplossing voor recycling, materiaalhandel en (internationale) export van grondstoffen.

Gemeentelijk en Huishoudelijk afval

AMCS biedt een complete oplossing voor afvalbeheer voor gemeentelijke milieu- en reinigingsdiensten

Bouw- en sloopafval

AMCS biedt een complete oplossing voor afvalbeheer voor bouw- en sloopactiviteiten, afvalinzameling, beheer van transferstations, recyclingactiviteiten, stortplaatsen en ondersteunende materiaalhandel.

Bekijk andere industrieën

De kracht van routeoptimalisatie

Bekijk hoe u van uw complexe route planning een on-demand en gestroomlijnd proces kunt maken zonder de tijdrovende handmatige taken.

Bekijk on-demand Webinar
Contact

Neem contact op met AMCS om te ontdekken hoe onze toonaangevende oplossing uw bedrijf kan helpen groeien en bloeien.

Exploreren AMCS-platform Oplossingen Succesverhalen Weblogs Carrières Blijf op de hoogte Schrijf in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op