Nederlands
Oplossingen Industrieën Succesverhalen Kennisbank Over ons
Contact
Contact AMCSBrochures

Softwareoplossingen voor EHSQ-beheer

Verhoog uw efficiëntie, naleving en veiligheid voor een duurzame toekomst-met AMCS Quentic EHSQ Management, een bewezen systeem voor elke branche.

Vraag een demo aan

Geavanceerde oplossingen voor EHSQ-beheer

AMCS Quentic EHSQ Management is een modulaire, cloud-gebaseerde software die u helpt de naleving en veiligheid van uw bedrijf te verbeteren. en tegelijkertijd meer gegevenskwaliteit en efficiëntie biedt. De integratieve SaaS-oplossing ondersteunt u competent bij alle taken op het gebied van arbeidsveiligheid, milieu- en kwaliteitsmanagement. Bovendien brengt u alle EHSQ belanghebbenden samen in een gecentraliseerd systeem en verhoogt u de transparantie via een platform met browser of app voor onderweg. De geschiktheid volgens ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 en ISO 50001 is officieel bevestigd.

AMCS Quentic EHSQ Management bestaat in totaal uit negen krachtige, vrij te combineren modules voor EHSQ, die kunnen worden aangevuld met een analysetool, geautomatiseerde processen voor gegevensintegratie en diverse contentdiensten.

Beheer uw EHSQ-processen optimaal en creëer meerwaarde voor uw bedrijf.

Zakelijke waardedrijvers

Kosten verlagen door tijd te besparen

Uit klantonderzoeken blijkt dat onze softwareoplossingen de tijd die gebruikers doorbrengen met wel 50% verminderen.

Lees meer
Terug

Kosten verlagen door tijd te besparen

Met AMCS Quentic EHSQ Management besteedt u minder tijd aan administratieve taken zoals gegevensinvoer, taakverdeling en planning. In plaats van uitgebreide, gedecentraliseerde lijsten te beheren, kunnen medewerkers met weinig moeite betrokken raken bij de beoogde processen. Managers krijgen snel belangrijke statistieken om de prestaties voor EHSQ te beoordelen.

Wettelijke naleving verbeteren en aansprakelijkheidsrisico's verminderen

Bescherm je bedrijf door naleving van wetten en normen te vergemakkelijken - voor een minimaal aansprakelijkheidsrisico en maximale rechtszekerheid.

Lees meer
Terug

Wettelijke naleving verbeteren en aansprakelijkheidsrisico's verminderen

AMCS Quentic EHSQ Management helpt u meer rechtszekerheid en transparantie te bereiken dankzij een gestructureerd wettelijk register, update services en alle benodigde functies voor het controleren, verspreiden en implementeren van eisen. Op deze manier wordt aantoonbaar voldaan aan verplichtingen en wordt het aansprakelijkheidsrisico verminderd.


U kunt de noodzaak voor juridische actie gemakkelijk in een vroeg stadium identificeren en ongewenste ontwikkelingen voorkomen door gerichte corrigerende maatregelen. Het duidelijk toewijzen en in kaart brengen van verantwoordelijkheden zorgt voor transparantie in de organisatiestructuur.

Beste normen voor duurzaam ondernemingsbestuur

Met de AMCS Quentic EHSQ Management oplossing bent u klaar voor de toekomst: De hoogste technologische en professionele standaarden in een ISO-gecertificeerd systeem helpen u om uw bedrijf toekomstgericht en doelgericht te beheren.

Lees meer
Terug

Beste normen voor duurzaam ondernemingsbestuur

Quentic - dat is uitstekende kwaliteit met het oog op de toekomst. De geschiktheid voor managementsystemen volgens ISO 9001, 27001, 14001, 45001, 50001 is officieel en herhaaldelijk bevestigd. Een team van zowel technische als professionele uitmuntendheid ontwikkelt voortdurend de softwareoplossingen voor u op alle niveaus. Het toepassingsmodel is ook schaalbaar volgens uw behoeften.


Dit creëert de beste omstandigheden voor u, nu en in de toekomst: Kies voor een langdurige en consistente aanpak van strategische processen, bijvoorbeeld door complete milieu- of veiligheidsprogramma's op te stellen. Krijg dezelfde ondersteuning op operationeel niveau door passende maatregelen te nemen en de behaalde successen dagelijks te evalueren.

EHSQ-beheer voor elke branche

Bekijk onze video om te leren hoe de AMCS Quentic EHSQ Management oplossing je kan helpen om alle EHSQ belanghebbenden samen te brengen in één systeem en eenvoudig workflows te stroomlijnen. De integratieve, cloud-gebaseerde softwareoplossing biedt u competente ondersteuning voor al uw uitdagingen op het gebied van arbeidsveiligheid, milieu- en kwaliteitsmanagement.

Belangrijkste modules

Milieubeheer

Biedt altijd een duidelijk overzicht van verbruik, hoeveelheden en kosten.

Lees meer
Terug

Milieubeheer

De Quentic Milieumanagement softwaremodule wordt gebruikt voor het naadloos registreren en bewaken van alle gegevens over het gebruik van materiële hulpbronnen. Met het officieel ISO 14001 en 50001 gecertificeerde systeem creëert u de beste basis voor strategische beslissingen en duurzaam bedrijfsmanagement.

In de Quentic module Milieumanagement kunt u de centrale bouwstenen van uw milieuprestaties eenvoudig in kaart brengen: Relevante kerngegevens worden beschikbaar gemaakt in compacte of gedetailleerde rapporten in de vorm van diagrammen en figuren. Met slechts een paar klikken geëxporteerd, kunnen de precieze resultaten direct worden gebruikt voor uw volgende presentatie of milieurapport.

Belangrijkste kenmerken:

 • Transparante controle van hulpbronnen, inclusief vergelijkingen tussen doelstellingen en feiten en benchmarking van verschillende locaties
 • Automatische berekening van milieukerncijfers en individuele KPI's
 • Handige snelle overzichten, filterfuncties en uitstekende evaluatieopties voor actuele verbruikswaarden voor elektriciteit, gas, water en emissies
 • Duidelijk gestructureerd afvalregister met gedetailleerd bewijs van afvalverwerking
 • Belangrijke gegevens van afvalbeheer zoals kosten, opbrengsten en recyclingpercentages in één oogopslag dankzij overzichtelijke dashboards

Gezondheid en veiligheid

De Health & Safety softwaremodule ondersteunt u bij het versterken van gezondheid en veiligheid in uw organisatie.

Lees meer
Terug

Gezondheid en veiligheid

De Quentic Health & Safety softwaremodule is een gecentraliseerde, hoogwaardige oplossing die u helpt de veiligheid van werknemers te verbeteren, aansprakelijkheidsrisico's te verminderen en kostbare tijd en kosten te besparen.

Je kunt bestaande arbeidsomstandigheden eenvoudig en gestructureerd controleren en verbeteren, duidelijke richtlijnen opstellen en voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gebruik een systeem dat officieel is geauditeerd volgens ISO 45001.

Belangrijkste kenmerken:

 • Snel opstellen van activiteits- en werkplekgerelateerde risicobeoordelingen
 • Duidelijk gedefinieerde beschermende maatregelen en follow-up van de implementatie in het bedrijf
 • Eenvoudige afleiding van veiligheidsinstructies-met geïntegreerde pictogrammen volgens ISO 7010
 • Tijdbesparende en duidelijke coördinatie van persoonlijke kwalificaties inclusief evaluatie
 • Centrale planning en organisatie van training en instructie
 • U wilt instructie en training geven via e-learning? Combineer Quentic Arbo & Veiligheid met de Quentic Online Instructie module!

Wil je instructie en training geven via e-learning? Combineer Quentic Veiligheid & Gezondheid dan eenvoudig met de module Quentic Online Instructie!

Incidenten en opmerkingen

Biedt belangrijke inzichten voor een uitstekende EHSQ-cultuur.

Lees meer
Terug

Incidenten en opmerkingen

Quentic Incidents & Observations begeleidt u naar een proactieve en goed presterende veiligheidscultuur dankzij holistisch geïntegreerde workflows. Zet meer op dan een functionerend incidentenbeheer: Behandel zowel negatieve als positieve EHSQ-gebeurtenissen op een gerichte manier. Stimuleer actieve rapportage door het personeel, analyseer alle rapporten grondig en verkrijg een zinvolle, uniforme database voor alle bedrijfsonderdelen.

Met Quentic App en Quentic Analytics kun je rapportageprocessen efficiënt uitvoeren en in realtime monitoren: Krijg een gebundeld overzicht van rapporten van het personeelsbestand, identificeer risicopunten en zwakke punten met een haarfijne nauwkeurigheid en analyseer specifieke KPI's zoals LTIFR of Lost Working Days. Dankzij de rijke, uniforme database kunt u uw gezichtsveld uitbreiden en gefundeerde beslissingen nemen voor verbetermaatregelen.

Belangrijkste kenmerken:

 • Eenvoudige rapportage van positieve en negatieve gebeurtenissen en waarnemingen via smartphone, tablet of computer - voor verschillende toepassingen, zoals bijna-ongeval-, milieu-, kwaliteits- of veiligheidsmonitoring
 • Naadloze workflows inclusief beoordeling, classificatie en prioritering van rapporten
 • Gedetailleerde risico- en hoofdoorzaakanalyses voor directe afleiding van corrigerende en preventieve maatregelen
 • Regelmatige controle van kerncijfers voor vroegtijdige identificatie van kansen en ongewenste ontwikkelingen
 • Uitgebreide database voor proactieve acties om negatieve gebeurtenissen te voorkomen

Gevaarlijke chemicaliën

Maakt het eenvoudig om alle informatie over gevaarlijke en niet-gevaarlijke chemicaliën en biologische agentia te beheren - met minimale inspanning en maximale transparantie.

Lees meer
Terug

Gevaarlijke chemicaliën

Met de Quentic softwaremodule Gevaarlijke chemicaliën hebt u volledige controle over het beheer van gevaarlijke chemicaliën en gevaarlijke goederen en voldoet u nauwkeurig aan de wettelijke voorschriften. De technisch solide softwareoplossing vergemakkelijkt het opstellen van lijsten met gevaarlijke en ongevaarlijke chemicaliën en biologische agentia en ondersteunt u bij het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en milieubescherming in het bedrijf.

Quentic Gevaarlijke Chemicaliën reduceert uw organisatorische inspanningen tot een minimum en creëert maximale transparantie op het gebied van goedkeuring van gebruik, toepassing, opslag en transport van uw gevaarlijke chemicaliën en gevaarlijke stoffen. Dankzij praktische sneloverzichten is belangrijke informatie over gevaarlijke stoffen in één oogopslag te vinden, zelfs onderweg via de Quentic App.

Belangrijkste kenmerken:

 • Uniform gestructureerd, centraal register van gevaarlijke chemische stoffen incl. stofeigenschappen, etikettering volgens GHS/CLP
 • Snel werkgerelateerde risicobeoordelingen en veiligheidsinstructies maken, inclusief pictogrammen volgens ISO 7010
 • Automatisch gegenereerde veiligheidsmaatregelen op basis van aangepaste definities
 • Handig, tijdbesparend beheer van veiligheidsinformatiebladen dankzij updateherinneringen, transparant versiebeheer, automatische import van nieuwe PDF's van veiligheidsinformatiebladen of gebruik van volledig beheer van veiligheidsinformatiebladen als een service, bijv. in overeenstemming met REACH of CLP.
 • Rapportage en evaluatie van blootstelling aan CMR-stoffen en biologische agentia
 • Eenvoudige controle van de gecombineerde opslag van stoffen op toelaatbaarheid volgens Seveso III en andere normen
 • Volledige documentatie van transporten van gevaarlijke goederen

Wettelijke naleving

Breng transparantie in het juridische doolhof, voldoe aan alle verplichtingen in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van veiligheid op het werk en milieu en beperk uw aansprakelijkheidsrisico tot een minimum.

Lees meer
Terug

Wettelijke naleving

De Quentic Legal Compliance softwaremodule creëert een pad door het doolhof van juridische teksten en maakt het makkelijker voor u om de noodzaak van juridische actie op het gebied van EHSQ te beoordelen. Consistente, bijgewerkte gegevens stellen u in staat om op elk moment op alle niveaus van het bedrijf eenvoudig en efficiënt te bewijzen dat u de wet naleeft.

Quentic Legal Compliance is uw effectieve hulpmiddel om de wettelijke vereisten voor uw bedrijf zichtbaar te maken, de naleving te verbeteren, altijd up-to-date te zijn en redundantie van gegevens te voorkomen.

Belangrijkste kenmerken:

 • Wettelijk register inclusief afleiding en verspreiding van concrete verplichtingen tot handelen
 • Interfaces met juridische databases voor automatische updates van juridische informatie, ook op internationaal niveau
 • Specifiek register voor apparatuur en machines inclusief prestatiewaarden
 • Volledige, controleerbare documentatie van eisen, vergunningen en inspecties - overzichtelijk, zelfs bij grote volumes
 • Vereenvoudigd contractbeheer dankzij centraal repertorium en automatische herinnering aan opzeggings- en verlengingstermijnen

AMCS Quentic EHSQ klanten

Meer dan 900 bedrijven uit een groot aantal bedrijfstakken vertrouwen op onze wereldwijd geteste softwareoplossingen voor EHSQ-beheer.

Klaar om te zien wat AMCS voor jou kan doen?

Laat AMCS je laten zien hoe je kunt optimaliseren voor efficiëntie, je winst kunt verhogen en je bedrijf kunt laten groeien.

Vraag een demo aan

AMCS Quentic EHSQ Management brochure

Verhoog uw efficiëntie, naleving en veiligheid voor een duurzame toekomst.

Brochure downloaden
DEMO

Vraag een demo aan om te ontdekken hoe onze softwareoplossingen groei en duurzaamheid binnen uw organisatie kunnen stimuleren.

Exploreren Carrières Oplossingen Weg Privacy Statement Impressum Blijf op de hoogte Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Volg ons op