Oplossingen Industrieën Succesverhalen Kennisbank Over ons
Contact
Neem contact met ons opBrochures
Blog juni 2024

Een terugblik op het NVRD Jaarcongres 2024: "Niet denken maar doen!”

Op 5 en 6 juni 2024 kwamen directeuren, hoger management en jonge professionals van NVRD-leden (Nederlandse Vereniging Reinigingsdienten) samen rond het thema van Data & Innovatie.

Index

Het NVRD Jaarcongres 2024 heeft door de stimulerende reeks sprekers en diepgaande discussies de norm voor branche-evenementen verhoogd. Met AMCS als trotse platinum sponsor in een adviserende rol kon het congres het relevante en urgente thema volledig onder de aandacht brengen. 

Het congres heeft bewezen inspirerend te zijn door opmerkelijke sprekers en waardevolle discussies. We waren te gast bij onze zeer gewaardeerde klant Omrin en AMCS was prominent aanwezig met de nieuwe huisstijl. AMCS ademt data & innovatie en nam hier dan ook een adviserende rol aan als software leverancier in grondstoffenbeheer. In dit blogartikel belichten we kort de inhoudelijke hoogtepunten.

Een blik op de Circulaire Economie in (Noord) Nederland

Arno Brok, commissaris van de Koning - Provincie Friesland, sprak uitvoerig over hoe Noord-Nederland - met Friesland als voortrekker – ernaar streeft tegen 2025 de meest circulaire regio van Europa te zijn. Deze regio wordt beschouwd als een belangrijke bron van innovatie, met bedrijven zoals Omrin in de voorhoede. Bovendien wordt de vooruitgang van Friesland in de circulaire economie erkend op internationaal niveau. Dit blijkt uit haar prominente plaats op de roadmap van de “Circular Economy Roadmap for Germany”. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd actiekader dat systematisch de noodzakelijke stappen beschrijft voor de overgang van Duitsland naar een Circulaire Economie. Het bevat aanbevelingen voor actie die bedoeld zijn als oriëntatie voor besluitvormers uit de politiek, industrie en wetenschap. Van denken naar doen dus!

De 2024 Jaarrede van de NVRD

Henry Meijdam sprak met overtuiging de jaarrede van de NVRD voor 2024 uit. Henry Meijdam sprak met overtuiging de jaarrede van de NVRD voor 2024 uit. Hij benadrukte de noodzaak en kwetsbaarheid van de samenwerking tussen publieke en private bedrijven voor een circulaire economie. Ontvankelijkheid en acceptatie van elkaars sterke punten is de sleutel tot een vruchtbare synergie. Helaas is er volgens Meijdam op dit moment een tekort aan aandacht in het nieuwe regeerakkoord voor de milieusector. De NVRD is vlak voor de verkiezingen namelijk nog naar de tweede kamer gestapt om compensatie te vragen voor de problematiek rondom lachgascilinders als gevolg van de aangepaste opiumwet. 
Het feit dat de kamer dit afwees zonder constructieve oplossing te bieden motiveert de NVRD om dit probleem door slimme samenwerkingen in de sector toch aan te pakken.

Dit onderstreept het belang van de pilot van AMCS en Rijkswaterstaat waarbij in twee grote Nederlandse regio's, twee maanden lang, twee inzamelvoertuigen uitgerust worden met
AMCS Vision AI om gegevens te verzamelen en de tool te trainen.

De Kansen en Kreuken van AI

Vooruitkijkend naar de technologische trends, gaf filosoof en AI-onderzoeker Eline de Jong inzicht in de potentie van AI en haar onderzoek in opdracht van de Nederlandse overheid. AI wordt door haar gedefinieerd als een "systeemtechnologie" met ontelbare mogelijke toepassingen. Daarbij suggereerde ze vijf cruciale factoren die de adoptie van AI kunnen beïnvloeden: beeldvorming, sociale en technische context, maatschappelijke krachten, spelregels en internationale dynamiek. De overheid moet deze vijf factoren omzetten in actiepunten om optimaal gebruik te maken van AI, zonder de ethische en procesmatige overwegingen over het hoofd te zien. 

AMCS

AMCS hield recent een Nederlands webinar “Innovaties in de circulaire economie: AI in Grondstoffenbeheerom te verkennen welke gegevens AI-tools kunnen omzetten in concrete acties. 
Kijk het webinar hier terug wanneer het uitkomt! 

Informatiebeveiliging in Grondstoffenbeheer

Ten slotte gaf ethisch hacker Maarten Hartsuijker ons inzicht vanuit een ander perspectief. Door te wijzen op de gevaren van ransomware en de noodzaak van digitale alfabetissering, herinnerde hij ons aan het belang van informatiebeveiliging in grondstoffenbeheer. Een treffend voorbeeld was dat er tot wel 30.000 datapunten per wagen per rit zijn, die allemaal potentieel vatbaar zijn voor aanvallen.

In het kader van de beveiligingsthema's voor 2024, worden er een aantal belangrijke overwegingen en ontwikkelingen onder de aandacht gebracht. Zo is het van het grootste belang om de volledige toeleveringsketen te controleren op vertrouwde software. Het is namelijk niet voldoende dat enkel de eigen systemen veilig zijn; dit moet ook gelden voor de systemen van de leveranciers. Met de steeds geavanceerdere inzet van kunstmatige intelligentie groeit bovendien de dreiging van bedrog via oplichtingsmails, waardoor het essentieel is om deze trends nauwlettend in de gaten te houden. Daarnaast verscherpt elektronische oorlogsvoering, wat datadiefstal, chantage en phishing op hoog niveau omvat en actieve preventie vereist. Ten slotte is het belangrijk om alert te zijn op het hergebruik van gestolen inloggegevens. Het aloude systeem van wachtwoorden wordt door hackers steeds vaker opzijgeschoven ten voordele van tokens, wat de noodzaak onderstreept om bij te blijven met de nieuwste beveiligingstrends.

Meer weten over hoe de Cloud-software van AMCS zorgt voor verbeterde cyberveiligheid? Bekijk ons webinar in samenwerking met partner Microsoft hier terug.

AMCS

Het NVRD Jaarcongres 2024 heeft zich bewezen als een vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe ideeën en perspectieven, gecombineerd met belangrijke discussies over bestaande uitdagingen. 
We kijken ernaar uit om deze discussies voort te zetten en samen oplossingen te vinden voor de uitdagingen die ons pad kruisen wat betreft Data & Innovatie. Nederland is duidelijk op weg naar een duurzame toekomst, maar we moeten de handen uit de mouwen blijven steken om deze doelen te bereiken. Zelfs met minder steun van de regering.  Samen maken we het verschil – laten we deze duurzame reis vol enthousiasme en creativiteit voortzetten! 

Neem contact op met AMCS om verder in gesprek te gaan over data & innovatie in de circulaire economie.

Deel dit op:

Resources

Blog

Circulaire economie: De toekomst van duurzaam ondernemen

Webinar

AMCS en Waste360 Webinar

Webinar

AI voor afvalinzameling

Bekijk andere resources