Oplossingen Industrieën Succesverhalen Kennisbank Over ons
Contact
Neem contact met ons opBrochures
Blog november 2022 Updated juni 2024

De circulaire economie heeft jullie nodig! Waarom organisaties in afval en recycling cruciaal zijn​

Brochure downloaden
Index
Conor Dowd

Conor Dowd

Global Product Marketing Manager, AMCS

Naarmate de wereld verschuift naar een circulaire economie, ontstaan er voortdurend nieuwe kansen, met name voor bedrijven die bereid zijn om verder te denken dan de bestaande lineaire modellen. Wat kunnen afval- en recyclingbedrijven doen om de groeiende voordelen van een circulaire waardeketen te benutten, nu de drang om koolstofemissies te verminderen en het gebruik van hulpbronnen te verminderen toeneemt?

Hoe creëert de circulaire economie waarde?

Landen over de hele wereld streven ernaar om prioriteit te geven aan een circulair economisch model in een poging om de impact van de samenleving op het milieu te verminderen.

Op praktisch niveau betekent dit dat er wordt gewerkt aan het elimineren van afval en vervuiling door de manier waarop hulpbronnen worden beheerd te veranderen. In plaats van grondstoffen te oogsten om nieuwe producten te maken en ze uiteindelijk als afval weg te gooien, stimuleert een circulaire economie een overgang naar hernieuwbare energie en materialen.

Dit vermindert niet alleen de koolstofuitstoot, maar voorkomt ook de uitputting van eindige grondstoffen zoals olie of kritieke metalen. Een bijkomend voordeel is dat het de afhankelijkheid van instabiele regio's in de wereld waar deze grondstoffen vaak te vinden zijn, kan verminderen.

Maar dat is niet alles. De overgang naar een circulaire economie creëert ook kansen voor economische groei door de ontwikkeling van nieuwe diensten die hergebruik en recycling van materialen ondersteunen.

Op deze manier kan de overgang naar een circulaire economie een innovatievere, veerkrachtigere en productievere economie creëren, zelfs voor landen die al actief zijn op milieugebied.

Uit onderzoek van de Ellen MacArthur Foundation bleek bijvoorbeeld dat tegen 2035 inspanningen om de duurzaamheid in Denemarken te verbeteren:

  • het BBP verhogen met 0,8 tot 1,4%
  • 7.000 tot 13.000 extra banen creëren
  • de netto-export met 3 tot 6% verhogen.

Hoe kunnen afval- en recyclingbedrijven circulaire groei ontsluiten?

In een circulaire economie is het begraven of verbranden van afval ongewenst. Ondanks het afstappen van het storten van afval of initiatieven voor het omzetten van afval in energie, spelen afval- en recyclingprocessen nog steeds een cruciale rol in het kader van de circulaire economie.

Dat komt omdat afval steeds meer wordt gezien als een hulpbron, waardoor degenen met expertise op het gebied van afvalbeheer in het middelpunt van de belangstelling komen te staan.

Met de inbreng van de afval- en recyclingindustrie is het mogelijk om te verbeteren:

  • Materiaalspecificaties
  • Productontwerp
  • Productieprocessen

Een geïntegreerde aanpak maakt ecologisch ontwerpen eenvoudiger en zorgt ervoor dat beslissingen die vroeg in het ontwerpproces worden genomen prioriteit geven aan de recyclebaarheid aan het einde van de levensduur. Om deze overgang te realiseren, moeten afval- en recyclingbedrijven echter een nieuwe manier van denken hanteren.

In plaats van simpelweg afval te verwijderen en te recyclen waar dat handig is, moeten leveranciers zichzelf zien als grondstofmanagers. Door te focussen op de kwaliteit van hulpbronnen en ervoor te zorgen dat materialen kunnen terugkeren in de productiecyclus, kunt u waarde toevoegen.

Maar een circulaire economie is meer dan alleen recyclen. In werkelijkheid zullen we een aantal andere manieren van afvalbeheer moeten overwegen voordat we overgaan op energie-intensieve recyclingprocessen.

Hergebruik, reparatie en revisie zullen steeds belangrijker worden. Als deze 'R'-cycli de overhand beginnen te krijgen, moeten afval- en recyclingbedrijven verder denken dan recycling, dat uiteindelijk een kleinere rol zal spelen dan nu het geval is.

Ben je klaar om verder te denken dan recycling?

Voor afval- en recyclingbedrijven biedt de circulaire economie opwindende nieuwe mogelijkheden. Nu de sector meer waarde uit afval wil halen, volgen hier enkele stappen die afval- en recyclingbedrijven kunnen nemen om een meer circulaire aanpak succesvol te laten verlopen:

1. Nieuwe bedrijfsmodellen verkennen

Om in de toekomst concurrerend te blijven, moeten afval- en recyclingbedrijven vandaag circulaire bedrijfsmodellen aannemen. Een bedrijf dat deze trend omarmt is AMCS klant, Suez, dat heeft gewerkt aan het opzetten van een succesvolle Renew Hub in Manchester.

In samenwerking met de lokale overheid was Suez in staat om gebruik te maken van artikelen die werden gedeponeerd bij de Household Waste Recycling Centers in Greater Manchester. Eenmaal in de Hub worden de producten gereinigd en gerepareerd in een reeks reparatiewerkplaatsen op locatie, klaar voor doorverkoop.

Dit grootschalige initiatief zorgt er niet alleen voor dat afval wordt hergebruikt, waardoor in het eerste jaar 600 ton niet op de stort belandde, het heeft ook nieuwe groene banen gecreëerd en de lokale bevolking binnen de gemeenschap bijgeschoold.

Zoals Suez laat zien, zijn afval- en recyclingbedrijven, door nauw samen te werken met andere belanghebbenden, perfect in staat om nieuwe ideeën zoals de reparatie-economie te verkennen.

2. Kampioen Circulaire Economie Wetgeving

De circulaire economie vertegenwoordigt een nieuwe industriële revolutie, een die enkele decennia zal duren om te realiseren. Wetgeving is essentieel om deze systemische veranderingen te realiseren en afval- en recyclingbedrijven de zekerheid te bieden die ze nodig hebben om te investeren in de toekomst.

De Hulpbronnen- en Afvalstrategie voor Engeland, bijvoorbeeld, geeft richtlijnen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, consistente inzameling, statiegeldregelingen en fiscale maatregelen zoals een belasting op plastic verpakkingen.

Voor afval- en recyclingbedrijven is het essentieel om de wetgeving goed in de gaten te houden, maar een proactieve benadering van het beïnvloeden van circulair overheidsbeleid heeft meer impact. Panda, een klant van AMCS, heeft de eerste Ierse licentie voor hergebruik van bouw- en sloopafval bemachtigd om meer waarde te creëren uit circulaire bouwgrondstoffen.

Voorheen werden deze materialen geclassificeerd als afval en konden ze alleen worden gestort, maar door te lobbyen bij de overheid om in te stemmen met bepaalde normen en certificeringen, kon Panda dit materiaal hergebruiken bij de aanleg van een nieuwe weg.

Door te pleiten voor wetgeving en verandering kunnen afval- en recyclingbedrijven zowel hun eigen belangen als die van de circulaire economie aanzienlijk bevorderen.

3. Nieuwe partnerschappen in de toeleveringsketen ontwikkelen

Het sluiten van de kringloop van ons gebruik van hulpbronnen is een fundamenteel onderdeel van de circulaire economie, waardoor afvalmaterialen veilig kunnen worden teruggewonnen voor gebruik in nieuwe producten. Zoals bij veel initiatieven op het gebied van de circulaire economie is dit afhankelijk van een goed doordachte omgekeerde logistiek en nauwe relaties binnen de toeleveringsketen.

Productiegigant IKEA geeft het goede voorbeeld met zijn duidelijke doel om in 2030 100% circulair te zijn. Om dit doel te bereiken werkt IKEA samen met het Nederlandse matrasrecyclingbedrijf RetourMatras om de manier waarop het matrasschuim inkoopt en afvoert te veranderen.

Met de steun van Renewi, een klant van AMCS, ontmantelt RetourMatras afgedankte matrassen en bereidt de materialen voor op hergebruik, zodat tot 90% van de materialen kan worden teruggewonnen voor gebruik in nieuwe producten.

Samenwerking zoals deze zal van vitaal belang zijn in de circulaire economie. Door nu partnerschappen aan te gaan met fabrikanten en samen te werken om de circulaire stroom van zowel grondstoffen als gegevens te beheren, kunnen afval- en recyclingbedrijven zich in het hart van de circulaire economie positioneren.

4. Investeren in informatietechnologie

Aan bijna elk circulair initiatief ligt een rode draad ten grondslag: gegevens. Dit is de sleutel tot inzicht in de hulpbronnen die beschikbaar zijn in het afvalsysteem en hoe ze kunnen worden hergebruikt.

Innovatieve technologieën bieden nu meer manieren dan ooit om die gegevens te verzamelen en te gebruiken, waarbij Industrie 4.0 een opwindende omgeving creëert waarin systemen:

  • aangesloten
  • gegevensgenererende
  • geautomatiseerd

AMCS helpt je deze voordelen te benutten, met Vision AI als een goed voorbeeld. De technologie digitaliseert beelden van de grondstoffenstroom voor intelligent sorteren en kwaliteitsbeheer en levert essentiële informatie over de samenstelling, kwaliteit en behandeling van grondstoffen.

Maar niet alleen AI zal een verschil maken. Geïntegreerde IT-systemen stellen afval- en recyclingbedrijven in staat om alle activiteiten te digitaliseren en diverse processen te automatiseren, waardoor een platform ontstaat van waaruit bedrijven kunnen handelen, samenwerken en samenwerken met partners in de hele waardeketen.

Met ondersteuning om grondstofstromen te optimaliseren en logistiek te stroomlijnen, zijn afval- en recyclingbedrijven toegerust om samen te werken. Belangrijker nog, ze zijn uitgerust om circulair winstgevend te maken. Waarde creëren in de circulaire economie met digitale verbeteringen die de weg vrijmaken voor blijvende circulaire verandering.

Deel dit op:

schaal uw bedrijf met prestatiegerichte duurzaamheid

Laat AMCS je laten zien hoe je je activiteiten kunt optimaliseren voor efficiëntie, je winst kunt verhogen en je bedrijf kunt laten groeien.

Vraag een demo aan

AMCS Platform brochure

Ontdek hoe u slimmer, naadlozer en digitaler kunt werken. Met als resultaat meer winst, verbeterde efficiëntie en lagere kosten.

Brochure downloaden

Resources

Blog

Circulaire economie: De toekomst van duurzaam ondernemen

Webinar

AMCS en Waste360 Webinar

Webinar

AI voor afvalinzameling

Bekijk andere resources

wilt u dat wij u bellen?

Vul dit formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!