Alle løsninger Brancher Succeshistorier Ressourcer Om AMCS
Kontakt
Kontakt osBrochurer

SUEZ Recovery & Recycling

AMCS reducerer tiden pr. ordre og øger produktiviteten

Download Success Story

Om SUEZ Recovery & Recycling

SUEZ-koncernen trækker på den ekspertise, den har udviklet siden slutningen af det 19. århundrede for at hjælpe mennesker med konstant at forbedre deres livskvalitet. Hver eneste dag forpligter SUEZ sig til at bevare de grundlæggende elementer i miljøet og investerer i at bevare og genoprette naturkapital og fremtiden for biodiversitet. SUEZ-divisionen Recovery & Recycling (SUEZ R&R) er globalt ansvarlig for affaldsindsamling og genanvendelse af bl.a. husholdningsaffald, erhvervsaffald, bygge- og nedrivningsaffald og alle andre former for genanvendeligt affald lige fra plast til bioaffald, alt sammen med det formål at omdanne det til nye ressourcer. Årligt resulterer dette i svimlende 4,2 millioner tons producerede sekundære råmaterialer.

11000

Lastbiler

5

Produktivitetsforøgelse (af affaldsindsamlingen)

0

Grundlagt

0

Tid pr. ordre falder

Udfordring

De globale affaldsindsamlingsaktiviteter i SUEZ R&R har en årlig værdi på en milliard euro. Tidligere var den operationelle affaldslogistik med mere end 11.000 køretøjer på vejene generelt decentraliseret uden støtte fra et ruteplanlægningssystem.

Læs mere
Tilbage

Challenge

Centraliseret planlægning

SUEZ R&R's globale affaldsindsamlingsaktiviteter har en årlig værdi på en milliard euro. Tidligere var den operationelle affaldslogistik med mere end 11.000 køretøjer på vejene generelt decentraliseret uden støtte fra et ruteplanlægningssystem.

"SUEZ indså, at for at optimere planlægningen havde de brug for at blive understøttet af avancerede systemer og centraliseret planlægning for at skabe synergier mellem tidligere små planlægningsregioner", siger Peter Bevers, Group Activity Leader Collections, som er ansvarlig for at drive præstationsforbedringer af SUEZ's verdensomspændende affaldsindsamlingsaktiviteter.

Løsning

SUEZ R&R optimerer affaldsindsamlingsruterne for roll-on/roll-off containere med Fleet Planner, hvilket giver mulighed for at planlægge flere ordrer på samme tid. Før var nogle planlæggere i stand til at håndtere 20 køretøjer om dagen.

Læs mere
Tilbage

Solution

Optimer ruterne til affaldsindsamling med Fleet Planner

SUEZ R&R optimerer affaldsindsamlingsruterne for roll-on/roll-off containere med Fleet Planner, hvilket giver mulighed for at planlægge flere ordrer på samme tid. Før kunne nogle planlæggere håndtere 20 køretøjer om dagen, andre gik i stå efter at have planlagt 7 køretøjer. Peter Beavers: "Med Fleet Planner sparer vi i gennemsnit 30 % tid pr. planlægger.

Den store forskel er, at planlægningen ikke er baseret på planlæggerens estimater, men på de faste data, som Fleet Planner bruger. Det giver en økonomisk fordel. For eksempel falder tiden pr. ordre - som er den vigtigste kritiske præstationsindikator - med 2 % til 3,6 %. Dette gælder for lande og regioner, hvor intelligent optimering er blevet rullet helt ud, og 2 til 3 år efter fuld implementering, såsom i Frankrig."

Resultater

Erfaringerne i Belgien og Holland viste, at alene investeringen i Route Planner førte til en betydelig stigning i produktiviteten i affaldsindsamlingen på mellem 3 og 5 %. Det skyldes hovedsageligt en reduktion af den vigtigste nøgletalsindikator 'tid pr. ordre'.

Læs mere
Tilbage

Results

Reduktion af den vigtigste KPI 'tid pr. ordre'

Peter Beavers: "Erfaringerne i Belgien og Holland viste, at en investering i Route Planner alene førte til en betydelig stigning i produktiviteten i affaldsindsamlingen på mellem 3 og 5 %. Det skyldes hovedsageligt, at den vigtigste nøgletalsindikator 'tid pr. ordre' blev reduceret ved at optimere ruterne for indsamling af erhvervsaffald med skraldespande."

Baseret på de tilgængelige data simulerer Route Planner affaldsindsamlingsruterne og beregner tilsvarende omkostningerne. Da dette allerede er optimerede planer, kan Suez tilbyde den bedst mulige pris i et udbud. For at svare på et udbud kan Route Planner beregne med relativt få data, f.eks. kun "tons pr. måned". Systemet kan også beregne forskellige scenarier, f.eks. hvor meget tid der spares, når chaufførerne arbejder i enkeltskift i forhold til dobbeltskift.

Optimering af hovedruter er en forudsætning for at kontrollere omkostningerne

SUEZ anvender Route Planner til at planlægge hovedruter for erhvervsaffaldsruter med skraldespande og for indsamling af husholdningsaffald. Tidligere blev faste indsamlingsruter oprettet i Excel, sat i en logisk rækkefølge og sendt til chaufførens enhed i kabinen. Hvis en kunde opsagde en kontrakt, blev en rute ineffektiv, og det var også uvist, om nye kunder blev føjet til den mest effektive rute.

SUEZ opnår succes ved hjælp af følgende AMCS-løsninger:

AMCS Intelligent Optimization har gennem de sidste par år bevist, at Route Planner har ført til en betydelig stigning i produktiviteten i affaldsindsamlingen på mellem 3 % og 5 %

Peter Bevers, gruppeaktivitetsleder Collections Suez

Er du klar til at se, hvad AMCS kan gøre for dig?

AMCS Intelligent Route Optimization kombinerer dynamisk ruteplanlægning og realtidsoptimering for at øge effektiviteten og forbedre indtjeningen.

Anmod om en demo

Download SUEZ Success Story

Læs mere om, hvordan SUEZ reducerer de vigtigste KPI'er: 'time per order' og øger produktiviteten med ruteoptimering.

Download Success Story