Alle løsninger Brancher Succeshistorier Ressourcer Om AMCS
Kontakt
Kontakt osBrochurer

Genbrugssoftware

AMCS tilbyder en komplet softwareløsning til genbrugsvirksomheder, der dækker indgående affaldshåndtering, materialehandel og (international) eksport af råmaterialer.

Få en demo

AMCS-platform til genbrug

Det kan være svært at udvide din genbrugsvirksomhed, når processerne er manuelle og usammenhængende. Nu kan du automatisere, forbinde og digitalisere alle dine processer med AMCS Recycling Software.

Det er en moderne og integreret SaaS-løsning, der problemfrit forbinder dine data og processer på én platform, reducerer genbrugsomkostninger og øger din margin.

Transformér, spor og handel, din vej til større rentabilitet i den nye cirkulære økonomi. Se videoen for at lære mere, og download vores brochure nedenfor.

omdanne ressourcer til at skabe værdi

Overgangen til den cirkulære økonomi giver hidtil usete muligheder for affalds- og genbrugsindustrien, som spiller en central rolle i omdannelsen af affaldsressourcer til en sekundær kvalitetsressource, der kan erstatte primære ressourcer.

De globale genbrugsrater stiger også, og metal forventes at nå op på 434,55 mia. dollars i 2023. Papir vil stige fra 4,29 mia. dollars i 2017 til 5,42 mia. dollars i 2024. Plast er også en del af historien og forventes at stige fra 25 mia. dollars i 2018 til 33,8 mia. dollars i 2023. Samtidig med denne eksponentielle vækst må genbrugsindustrien kæmpe med en række udfordringer, herunder:

 • Nye regler som f.eks. tilbagebetalingsordninger for depositum og udvidet producentansvar (EPR) fører til flere indsamlinger af adskilte genbrugsmaterialer, hvilket vil øge indsamlingsomkostningerne og -kompleksiteten på kort sigt.
 • Kvalitetsspecifikationer for genbrugsmaterialer er stigende og vil hjælpe genbrugere med at sikre de bedste og mest bæredygtige salgspriser og afsætningsmuligheder.
 • Omkostninger og indsats for at overholde de stigende regler omkring forarbejdning og eksport stiger.

Mens de fleste genbrugsvirksomheder har investeret massivt i avanceret mekanisk og fysisk infrastruktur til at omdanne affald til ressourcer, er det tydeligt, at investeringer i IT og software til genbrugsvirksomheder har haltet bagefter denne tendens.

Mange genbrugsvirksomheder er automatiserede ved hjælp af forældede og usammenhængende IT-systemer, som understøttes af manuelle og/eller papirbaserede processer. For at gribe muligheden for genbrug er der en bedre måde at automatisere en ressourcetransformationsfabrik på, hvor sekventielle og indbyrdes afhængige arbejdsgange og processer kan digitaliseres, automatiseres og integreres for at skabe maksimal værdi og effektivitet.

AMCS' genbrugssoftware udnytter mulighederne i den cirkulære økonomi

AMCS' genbrugssoftware giver dig mulighed for at forbinde og integrere dine MRF-processer, så du får synlighed, kontrol og indsigt til at skabe ny effektivitet.

En moderne genbrugsvirksomhed kan automatiseres til samme høje niveau som en moderne industriel fabrik med et minimum af manuelle processer og papirprocesser eller genindtastning af data i separate systemer. I stedet giver AMCS Platform dig mulighed for at automatisere alle dine processer, fjerne alt papir og alle afbrydelser og gøre samarbejde og deling af data muligt på tværs af din organisation.

Alt dette er muligt takket være vores SAAS-baserede virksomhedsarkitektur, der giver en moderne og intuitiv brugergrænseflade, som kan bruges når som helst, hvor som helst og på enhver enhed, samt integrerede portaler til at dele data og samarbejde med partnere og mobile applikationer, så dine medarbejdere kan udføre specialopgaver som materialeinspektion eller cyklustælling tæt på kilden.

Skalér din virksomhed med bæredygtig performance

Lad AMCS vise dig, hvordan du optimerer din drift, så den bliver mere effektiv, øger dit overskud og får din virksomhed til at vokse.

Få en demo

Brochure om AMCS' platform for genbrug

Find ud af, hvordan AMCS Platform for Recycling kan strømline dine driftsprocesser og øge dit overskud.

Download brochure

genbrugsindustrier, vi betjener

Genbrug af papir

Specialudviklet software til papirgenbrugsvirksomheder. Det giver driftsledere et brugervenligt system, der dækker hele processen.

Tilbage
Genbrug af papir

Papirgenbrugere har til opgave at skaffe fibre, forarbejde og producere råmateriale til papirfabrikken så effektivt som muligt. Indsamling af genbrugsmateriale fra forskellige leverandører, håndtering af mange steder og forståelse af transportpåvirkningen er en udfordring for effektiv styring af dine forsyningsomkostninger. For at sikre, at du håndterer disse udfordringer, er du nødt til at have fuldstændigt overblik over dine aktiviteter.

Med AMCS' platform kan du konsolidere en lang række data i ét centralt arkiv. Kraftige rapporteringsfunktioner gør det nemt at konfigurere data, udtrække kritisk information og træffe vigtige forretningsbeslutninger. AMCS tilbyder standardisering og konsolidering af alt fra styring af brovægte til oprettelse af standardiserede eller tilpassede prismekanismer, planlægning af efterspørgsel eller oprettelse af leverandørkontrakter.

AMCS Enterprise Management Solution er den mest omfattende og teknologisk avancerede softwareløsning til at styre hele din papirgenbrugsvirksomhed.

Genbrug af metal

Med vores skrotplads-software muliggør vi hurtig forretningstransformation og hjælper mere end 600 genbrugsvirksomheder verden over med at tilpasse sig nye markedsforhold.

Tilbage
Genbrug af metal

At gøre genbrug af metalskrot rentabelt starter med at forstå dine marginer. Skiftende priser, komplekse prisstrukturer, forurening af materialer, nedetid på anlæg og medarbejdersikkerhed er udfordringer, som genbrugsvirksomheder står over for. AMCS' Enterprise-løsning tager effektivt hånd om disse udfordringer og mange flere.

Vores systemer støtter din virksomhed i at håndtere disse udfordringer ved at give den bedste indsigt og strømline din daglige drift. AMCS-platformen integreres med en lang række brovægtsindikatorer i realtid, hvilket eliminerer dobbeltindtastning af vejebilletdata.

Den understøtter prissætning, kundernes selvfakturering og matchning af udbud og efterspørgsel. Vores platform leverer data og analyser, der giver maksimal indsigt i forretningen. Brugere over hele verden regner med, at den browserbaserede rapportering, touchscreen point-of-purchase, point-of-sale, produktion og tagging strømliner deres drift.

Backoffice-transaktioner er fuldt integrerede, og advarsler om undtagelser holder ledere på forkant med potentielle kritiske forretningsafvigelser. Brugere af AMCS-løsninger møder nutidens udfordringer med gennemprøvede teknologier fra branchens førende softwareløsninger.

Genbrug af plast

Smarte, komplette softwareløsninger til plastgenbrug, der hjælper plastgenbrugere med at forbedre kvaliteten, øge effektiviteten, reducere omkostningerne og fremme bæredygtigheden.

Tilbage
Genbrug af plast

Digitalisering af din virksomhed

Det faktum, at plastgenanvendelse er en voksende sektor, giver virksomhederne mulighed for at indføre en ny generation af løsninger som AMCS Platform.

At styre en plastgenbrugsvirksomhed er blevet stadig mere komplekst og konkurrencepræget i en global økonomi. Hver proces i værdikæden hænger sammen med en anden - indkøb, kvalitetsovervågning, forarbejdning, lagerstyring, udgående logistik, fakturering - så det er vigtigt at have en integreret løsning som AMCS-platformen.

AMCS-platformen giver dig mulighed for at digitalisere dine aktiviteter ved at eliminere papir og manuelle processer på tværs af din virksomhed og ved at give både kunder og leverandører selvbetjeningsmuligheder for at komme i kontakt med dig.

For eksempel kan alle papirformularer som jobbilletter, brovægtsbilletter, lageropgørelsesformularer, fakturaer og rapporter digitaliseres og automatisk offentliggøres på platformens portaler eller automatisk sendes via e-mail til dine kunder og leverandører.

Det har været forfriskende at arbejde med en virksomhed, der anerkender behovet for gennemsigtighed og har taget sig tid til at forstå vores forretning. Vi har også værdsat muligheden for at trække på AMCS' betydelige erfaring inden for genbrugs- og affaldssektoren både i Storbritannien og internationalt. Digitalisering er nøglen til, at Viridor kan realisere sin ambition om at "bygge en verden, hvor intet går til spilde", og vi ser frem til at fortsætte denne rejse sammen med AMCS.

Dominic Howson, CIO, Viridor Dominic Howson, CIO, Viridor

flyt din genbrugsautomatisering til næste niveau

AMCS' genbrugssoftware tilbyder en end-to-end-løsning til hver enkelt genbrugsoperation (metal, fiber, glas, madaffald, træ osv.).

Det giver en høj grad af automatisering på hvert trin i genbrugsprocessen fra indsamling til endeligt salg og integrerer alle de forskellige arbejdsgange og processer for at give dig den synlighed og kontrol, der skal til for at drive din virksomhed effektivt og rentabelt.

AMCS' genbrugssoftware er designet til at forbedre din effektivitet og dine marginer på følgende områder:

 • Automatisering af vægten: Støtte til hurtig indtastning af alle vægtbilletter, herunder ubemandet drift af din vægt med vores Driver Assistance Terminal og vores 'Paperless Scale', som registrerer chaufførens underskrift elektronisk og eliminerer alt papir.
 • Prisfastsættelse og kontraktstyring: Den tilbyder en flerlags, konfigurerbar og automatiseret opkrævningsmotor til understøttelse af MRF-specifik prissætning som f.eks. afgifter, rabatter, omklassificering af dellast, brud på tonnagemængder og rabatter osv.
 • Inspektion af indgående materiale: Vores mobilapplikation gør det muligt for værftspersonalet at inspicere alle indgående læs og derved foretage en klassificering, opdeling (LEED-rapportering) og identificere eventuelle materialeafvigelser, som har indflydelse på indtjening/kvalitet. Denne proces er fuldt integreret med vores portaler til kundekommunikation samt med prisberegningsmotoren til eventuelle økonomiske ændringer.
 • Lagerstyring: Et omfattende system til registrering af indgående lager, igangværende arbejde og færdigvarer med støtte til justeringer, cyklustælling og rapportering ved periodens afslutning.
 • Produktionsplanlægning: Det giver dig mulighed for at planlægge hele din MRF-produktion (f.eks. presning, makulering, sækkeprocesser) i forhold til dine budgetterede salgs-/aflæsningsforpligtelser, så du kan spore din faktiske udledning.
 • Sporing af omkostninger: Den registrerer og sporer alle omkostninger (køb, fragt, MRF-behandling osv.), så du kan nå frem til en bruttomargin for hver materialetype.
 • Udgående transportoperationer: Det giver et planlægningsværktøj til at styre alle aspekter af udgående transport (national eller eksport), herunder daglig planlægning, produktion af relevant dokumentation osv.
 • Mobile applikationer: Den indeholder en række mobilapplikationer, der gør det muligt for dit team (chauffører, værftspersonale, salgspersonale, lagerstyring osv.) at udføre vigtige opgaver på en tablet eller smartphone uden brug af papir og med fuld integration i vores platform.

Derudover tilbyder AMCS-softwaren til genbrugsvirksomheder en række specialfunktioner, som er specifikke for hvert MRF-materiale, såsom ID-scanning til metalindkøb og fugtmåling til pap osv.

AMCS har over 30 års erfaring med at automatisere alle typer af genbrugsaktiviteter, og vi forstår, hvordan man automatiserer og forbinder alle processer for at skabe maksimal værdi og effektivitet for vores partnere.

Download vores brochure nedenfor for at få mere at vide.

Brochure om AMCS' platform for genbrug

Find ud af, hvordan AMCS Platform for Recycling kan strømline dine driftsprocesser og øge dit overskud.

Løsninger

ERP-software til affaldshåndtering og genbrug

AMCS-platformen er en intelligent ERP-softwareplatform, der er designet til at hjælpe affalds- og genbrugsvirksomheder med at øge effektiviteten, reducere omkostningerne og indføre mere automatisering.

Kontraktstyring

Effektiv kontraktstyringssoftware designet til at øge omsætningen, øge markedsandelen og beskytte marginerne.

Sortering og kvalitetsevaluering

AMCS Grading and Quality-softwaren er designet til at forenkle kvalitetsstyringen og øge rentabiliteten.

EHSQ-ledelse

Øg din effektivitet, compliance og sikkerhed for en bæredygtig fremtid - med AMCS EHSQ Management, et gennemprøvet system til alle brancher.

Detektion af AI-forurening

AMCS Vision AI er en kunstig intelligens-drevet løsning, der er designet til at digitalisere billeder af materialer for at identificere kontaminering og give operatørerne automatiseret indsigt. Desuden reduceres risikoen for indtægtslækage på grund af overfyldte containere ved at automatisere billedregistreringer af containere.

Flådevedligeholdelse

AMCS' flådevedligeholdelsesløsning forbedrer produktiviteten på alle niveauer og sparer din virksomhed for omkostninger og tid.

Finansiel styring

AMCS Financials-modulet, fra AMCS Platform, er et omfattende økonomistyringssystem, der giver forbedret automatisering af vigtige økonomiske processer og større indsigt.

Mobil teknologi til flådedisponering

AMCS Mobile Web er en browserbaseret applikation, der er designet til at forbinde direkte med AMCS Fleet Planner via smartphone eller tablet.

Ruteplanlægger

Til daglig planlægning, masterruter og what-if-scenarier leverer AMCS Route Planner værktøjer til øget effektivitet og reducerede emissioner.

Vejledt rutenavigation

AMCS Guided Navigation er udviklet til at øge effektiviteten og reducere brændstofforbruget og leverer turn-by-turn-vejledning til chauffører på farten.

Betalingssoftware

AMCS Pay gør det muligt for dine kunder at betale for tjenester hurtigt, 24/7, og på den måde, de ønsker at betale. Fra kundeselvbetjening til leverandørgæld og tilgodehavender.

EDI og e-fakturering

AMCS EDI og eBilling er specialudviklet til at digitalisere og automatisere faktureringsoperationer.

Portal til kundeservice

En velfungerende kundeserviceportal, der er bygget til at maksimere selvbetjening, øge kundetilfredsheden og reducere callcenteromkostningerne.

Håndtering af underleverandører

Digitale softwareløsninger til underleverandører, der er udviklet til at øge automatiseringen, understøtte forretningsvækst og øge rentabiliteten.

Planlægning af materialeefterspørgsel

AMCS Demand Planning-modulet, fra AMCS Enterprise Management-løsningen, understøtter materialeplanlægning for at opnå optimale lagerniveauer.

Førerbetjent brovægtsterminal

AMCS Driver Assisted Terminal (DAT) understøtter omkostningseffektiv, ubemandet drift af vægthuse ved hjælp af RFID-godkendelse.

Vejning i vægthuset

Intelligent vejesoftware, der er designet til at indsamle, overvåge og administrere vægtdata for et mere produktivt og effektivt deponerings-, overførsels- eller genbrugsanlæg.

Analyse og rapportering

Smart analyse- og rapporteringssoftware designet til at give værdifuld forretningsindsigt. Hjælper affalds- og genbrugsoperatører med at beskrive, forudsige og forbedre deres resultater.

Digital styring af kunder og partnere

Integrerede softwareløsninger til at digitalisere og forbedre kunde- og partnerinteraktioner.

Køretøjsteknologi

Intelligente køretøjsteknologier designet til at reducere omkostningerne og forbedre indsamlingseffektiviteten.

Software til genbrug af metal

Fleksible ERP-løsninger designet til at øge digitaliseringen. Hjælper skrotgenvindingsvirksomheder over hele verden med at øge deres smidighed og udnytte nye forretningsmuligheder.

Ledelse af den mobile arbejdsstyrke

Digitaliser den daglige drift med AMCS Mobile Workforce, en effektiv løsning til dit feltbaserede team.

Software til ruteoptimering

AMCS Route Optimization leverer effektiv ruteplanlægning for øget effektivitet og lavere brændstofomkostninger.

Software til virksomhedsledelse

En komplet Enterprise Management-løsning, der er designet til at øge fortjenesten og øge produktiviteten for affalds- og genbrugsvirksomheder.

succeshistorier

Cascades Recovery+

1200

Medarbejdere

964

Grundlagt

The Cascades, en canadisk virksomhed grundlagt i 1964, genvinder og genanvender ressourcer, især fibre fra papirprodukter, som derefter bliver råmaterialer til omkring 500 emballage- og tissueprodukter, der hovedsageligt består af genbrugsfibre.

TFC Genbrug

350

Medarbejdere

20

Genanvendelige materialer

TFC Recycling er en familieejet virksomhed med base i Chesapeake, Virginia. Virksomheden blev grundlagt i 1971 og har indsamlet og behandlet genanvendelige materialer i over 40 år og er vokset til to hovedlokationer (Chesapeake og Chester) og er blevet den største genanvendelsesvirksomhed i VA, som behandler omkring 200.000 tons genanvendelige materialer om året.

SUEZ, Genvinding og genanvendelse

11000

Lastbiler

5

Produktivitetsforøgelse (af affaldsindsamlingen)

SUEZ R&R's globale affaldsindsamlingsaktiviteter har en årlig værdi på en milliard euro. Tidligere var den operationelle affaldslogistik med mere end 11.000 køretøjer på vejene generelt decentraliseret uden støtte fra et ruteplanlægningssystem. Derfor besluttede SUEZ at implementere ruteoptimering globalt.

AES

500

Indsamlinger pr. rute

5

Stjerner i anmeldelser

AES er en førende udbyder af affaldshåndtering og genbrugstjenester i Irland. Indsamlingsruterne plejede at blive planlagt af chaufførerne, hvilket resulterede i ineffektive ruter, glemte skraldespande og utilfredse kunder. AES besluttede sig for at købe AMCS' Route Planner. Transportoptimering udføres med Route Planner, hvilket resulterer i spektakulære omkostningsbesparelser og stærkt forbedret kundeservice.

Omrin

450

Medarbejdere

207

Husholdninger

Omrin er det frisiske ord for genbrug. Vores passion er i sidste ende også genbrug. Vi har ambitioner inden for cirkulær økonomi, inkluderende samfund, innovation og konnektivitet. Omrin indsamler affald for mere end 180.000 husstande og mere end 7.000 virksomheder.

ENVA

1498

Medarbejdere
Arbejder på tværs af

30


Enva er en af Storbritanniens førende genbrugs- og ressourcehåndteringsvirksomheder med 10 anlæg i Skotland og det nordlige England. Enva er en førende leverandør af løsninger til affaldshåndtering og ressourcegenvinding og opererer på 30 anlæg i Storbritannien og Irland med over 1500 ansatte. Virksomheden kombinerer uovertruffen brancheerfaring med de nyeste teknologier for at levere innovative genbrugs- og ressourcehåndteringsløsninger. AMCS Enterprise Management skaber betydelig driftseffektivitet og omkostningsbesparelser hos Enva.

ressourcer

Webinar

AI til indsamling af affald

Blog

EU's politiske guide til cirkulær økonomi

Blog

Fra vandløb til strategi: En visuel guide til Europas affaldshåndtering

Få vist andre ressourcer

Skalér din virksomhed med bæredygtig performance

Lad AMCS vise dig, hvordan du optimerer din drift, så den bliver mere effektiv, øger dit overskud og får din virksomhed til at vokse.

Den globale benchmark-rapport om affald og genbrug

Gå ikke glip af noget! Få adgang til ekspertanalyser, undersøgelsesresultater og branchetendenser.

Download nu!