Nederlands
Oplossingen Industrieën Succesverhalen Kennisbank Over ons
Contact
Contact AMCSBrochures

Softwareoplossingen voor EHSQ- en ESG-beheer

Verhoog uw efficiëntie, compliance en beveiliging voor een duurzame toekomst met een bewezen systeem voor elke branche.

AMCS en Quentic: Geavanceerde oplossingen voor EHSQ en ESG

Een opwindende recente acquisitie van de AMCS Group op het gebied van softwareoplossingen voor naleving, veiligheid en duurzaamheid die onze bestaande portfolio van oplossingen aanvult, maar ook uitbreidt naar nieuwe gebieden en meer keuze biedt aan onze klanten.

Quentic (powered by AMCS) is een modulaire, cloud-gebaseerde software die je helpt om de naleving, veiligheid en duurzaamheid van je bedrijf te verbeteren en tegelijkertijd meer datakwaliteit en efficiëntie te bieden. De integratieve SaaS-oplossing ondersteunt u op competente wijze bij alle taken op het gebied van arbeidsveiligheid, milieu- en kwaliteitsbeheer en duurzaamheid. Bovendien brengt u alle EHSQ- en ESG-stakeholders samen in een gecentraliseerd systeem en verhoogt u de transparantie - via het Quentic-platform met browser of de Quentic-app voor onderweg. De geschiktheid volgens ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 en ISO 50001 is officieel bevestigd.


Quentic bestaat in totaal uit tien krachtige, vrij te combineren modules voor EHSQ en ESG, die kunnen worden aangevuld met een analysetool, geautomatiseerde processen voor gegevensintegratie en diverse contentdiensten. Met Quentic breidt AMCS zijn portfolio van toekomstgerichte digitale oplossingen uit en onderbouwt het zijn claim om de milieubescherming van bedrijven te versterken en duurzaam beheer van hulpbronnen te bevorderen.

Belangrijkste modules

Duurzaamheidsrapportage

Ontwerp uw duurzaamheidsrapportage op een efficiënte manier en creëer een optimale beslissingsbasis voor toekomstgericht bedrijfsmanagement.

Lees meer
Terug

Duurzaamheidsrapportage

Evalueer de sociale, ecologische en economische aspecten van uw bedrijf op een eenvoudige en gestructureerde manier: De Quentic Sustainability softwaremodule geeft u op elk moment een actueel algemeen en gedetailleerd overzicht van uw ESG- en duurzaamheidsprestaties. Dankzij handige dashboards die de belangrijkste KPI's duidelijk weergeven, slaagt u in een ongecompliceerde rapportage aan uw stakeholders.

Nauwkeurige analyses van kerncijfers, indicatoren, kansen en risico's versnellen uw strategische beslissingen. Gestandaardiseerde indicatorcatalogi, bijvoorbeeld volgens GRI, dienen als een solide basis, die u kunt aanvullen met de individuele indicatoren van uw bedrijf.

Hoofdkenmerken:

 • Efficiënte rapportage van kerncijfers volgens individuele of gestandaardiseerde indicatorcatalogi, bijv. volgens GRI
 • Soepel duurzaamheidsrapportageproces dankzij centrale database en duidelijk rapportageplan
 • Verbeterde gegevenskwaliteit door volledige, consistente informatie en betrouwbare evaluaties
 • Automatische berekening van complexe kengetallen
 • Krachtige analyses voor uw duurzaamheidsverslag

Milieubeheer

Geeft altijd een duidelijk overzicht van verbruik, hoeveelheden en kosten.

Lees meer
Terug

Milieubeheer

De Quentic Milieumanagement softwaremodule wordt gebruikt voor het naadloos vastleggen en bewaken van alle gegevens over het gebruik van materiële hulpbronnen. Met het officieel ISO 14001 en 50001 gecertificeerde systeem creëert u de beste basis voor strategische beslissingen en duurzaam bedrijfsmanagement.

In de Quentic module Milieumanagement brengt u eenvoudig de centrale bouwstenen van uw milieuprestaties in kaart: Relevante kerngegevens worden beschikbaar gemaakt in compacte of gedetailleerde rapporten in de vorm van diagrammen en figuren. Met slechts een paar klikken geëxporteerd, kunnen de precieze resultaten direct worden gebruikt voor uw volgende presentatie of milieurapport.

Hoofdkenmerken:

 • Transparante bronbewaking inclusief doel/werkelijke vergelijkingen en benchmarking van verschillende locaties
 • Automatische berekening van milieukerncijfers en individuele KPI's
 • Gemakkelijke snelle overzichten, filterfuncties en uitstekende evaluatieopties voor actuele verbruikswaarden voor elektriciteit, gas, water en emissies
 • Gelijk gestructureerd afvalregister met gedetailleerd bewijs van afvalverwerking
 • Kerngegevens van afvalbeheer zoals kosten, opbrengsten en recyclingpercentages in één oogopslag dankzij overzichtelijke dashboards

Gezondheid en veiligheid

De Health & Safety softwaremodule ondersteunt u bij het versterken van gezondheid en veiligheid in uw organisatie.

Lees meer
Terug

Gezondheid en veiligheid

De Quentic Health & Safety softwaremodule is een gecentraliseerde, hoogwaardige oplossing die u helpt de veiligheid van werknemers te verbeteren, aansprakelijkheidsrisico's te verminderen en kostbare tijd en kosten te besparen.

U kunt bestaande arbeidsomstandigheden eenvoudig en gestructureerd controleren en verbeteren, duidelijke richtlijnen opstellen en voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gebruik een systeem dat officieel is geauditeerd volgens ISO 45001.

Hoofdkenmerken:

 • Snelle opstelling van activiteits- en werkplekgerelateerde risicobeoordelingen
 • Beschermingsmaatregelen en follow-up van de implementatie in het bedrijf duidelijk gedefinieerd
 • Eenvoudige afleiding van bedieningsinstructies-met geïntegreerde pictogrammen volgens ISO 7010
 • Tijdbesparende en duidelijke coördinatie van persoonlijke kwalificaties inclusief evaluatie
 • Centrale planning en organisatie van training en instructie

Wil je instructie en training geven via e-learning? Combineer dan Quentic Veiligheid & Gezondheid met de module Quentic Online Instructie!

Incidenten en opmerkingen

Biedt belangrijke inzichten voor een uitstekende EHSQ-cultuur. Begeleidt u naar een proactieve en goed presterende veiligheidscultuur dankzij holistisch geïntegreerde workflows.

Lees meer
Terug

Incidenten en opmerkingen

Quentic Incidents & Observations begeleidt u naar een proactieve en goed presterende veiligheidscultuur dankzij holistisch geïntegreerde workflows. Creëer meer dan een functionerend incidentenbeheer: Behandel zowel negatieve als positieve EHSQ-gebeurtenissen op een gerichte manier. Stimuleer actieve rapportage door het personeel, analyseer alle rapporten grondig en verkrijg een zinvolle, uniforme database voor alle bedrijfseenheden.

Met Quentic App en Quentic Analytics kunt u rapportageprocessen efficiënt uitvoeren en in realtime monitoren: krijg een gebundeld overzicht van rapporten van het personeelsbestand, identificeer risicopunten en zwakke punten met de grootste nauwkeurigheid en analyseer specifieke KPI's zoals LTIFR of verloren werkdagen. Dankzij de rijke, uniforme database kunt u uw gezichtsveld vergroten en gefundeerde beslissingen nemen voor verbetermaatregelen.

Hoofdkenmerken:

 • Eenvoudige rapportage van positieve en negatieve gebeurtenissen en observaties via smartphone, tablet of computer voor verschillende gebruikssituaties, bijv. bijna-ongeval, milieu-, kwaliteits- of veiligheidsmonitoring
 • Naadloze workflows inclusief beoordeling, classificatie en prioritering van rapporten
 • Gedetailleerde risico- en hoofdoorzaakanalyses die direct leiden tot corrigerende en preventieve maatregelen
 • Regelmatige monitoring van kengetallen voor vroegtijdige identificatie van kansen en ongewenste ontwikkelingen
 • Rijk gegevensbestand voor proactieve actie om negatieve gebeurtenissen te voorkomen

Gevaarlijke chemicaliën

Maakt het eenvoudig om alle informatie over gevaarlijke en niet-gevaarlijke chemicaliën te beheren - met minimale inspanning en maximale transparantie.

Lees meer
Terug

Gevaarlijke chemicaliën

Met de Quentic softwaremodule Gevaarlijke chemicaliën hebt u volledige controle over het beheer van gevaarlijke chemicaliën en gevaarlijke goederen en voldoet u nauwkeurig aan de wettelijke voorschriften. De technisch solide softwareoplossing vergemakkelijkt het inventariseren van gevaarlijke en niet-gevaarlijke chemicaliën en gevaarlijke goederen en ondersteunt u bij het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en milieubescherming in het bedrijf.

Quentic Gevaarlijke Stoffen reduceert uw organisatorische inspanning tot een minimum en creëert maximale transparantie op het gebied van goedkeuring van gebruik, toepassing, opslag en transport van uw gevaarlijke stoffen en gevaarlijke goederen. Dankzij praktische sneloverzichten is belangrijke informatie over gevaarlijke stoffen in één oogopslag te vinden, zelfs onderweg via de Quentic App.

Hoofdkenmerken:

 • Een uniform gestructureerd, centraal register gevaarlijke stoffen incl. stofeigenschappen, etikettering volgens GHS/CLP
 • Snel opstellen van werkgerelateerde risicobeoordelingen en veiligheidsinstructies incl. pictogrammen volgens ISO 7010
 • Automatisch gegenereerde beveiligingen op basis van aangepaste definities
 • Gemakkelijk, tijdbesparend beheer van veiligheidsinformatiebladen dankzij updateherinneringen, transparant versiebeheer, geautomatiseerde import van nieuwe veiligheidsinformatieblad-PDF's of gebruik van volledig beheer van veiligheidsinformatiebladen als een service, bijv. in overeenstemming met REACH, CLP of voor verdere uitgebreide collecties op internationaal niveau
 • Rapportage en evaluatie van blootstelling aan CMR-stoffen
 • Eenvoudige controle van de gecombineerde opslag van stoffen op toelaatbaarheid volgens Seveso III en andere normen
 • Volledige documentatie van transporten van gevaarlijke goederen

Wettelijke naleving

Breng transparantie in het juridische doolhof, voldoe aan alle verplichtingen in overeenstemming met de arbo- en milieuwetgeving en beperk uw aansprakelijkheidsrisico tot een minimum.

Lees meer
Terug

Wettelijke naleving

De Quentic Legal Compliance softwaremodule creëert een pad door het doolhof van juridische teksten en maakt het eenvoudiger voor u om de noodzaak van juridische actie op het gebied van EHSQ en duurzaamheid te beoordelen. Consistente, actuele gegevens stellen je in staat om op elk moment op alle niveaus van het bedrijf eenvoudig en efficiënt aan te tonen dat je aan de wet voldoet.

Quentic Legal Compliance is uw effectieve hulpmiddel om de wettelijke vereisten voor uw bedrijf zichtbaar te maken, de naleving te verbeteren, altijd up-to-date te zijn en redundantie van gegevens te voorkomen.

Hoofdkenmerken:

 • Inclusief afleiden en verspreiden van concrete verplichtingen tot handelen
 • Interfaces met juridische databases voor automatische updates van juridische informatie, ook op internationaal niveau
 • Specifiek register voor apparatuur en machines inclusief prestatiewaarden
 • Complete, audit-proof documentatie van eisen, vergunningen en inspecties - overzichtelijk, zelfs bij grote volumes
 • Vereenvoudigd contractbeheer dankzij centraal register en automatische herinnering aan opzeg- en verlengingstermijnen

EHSQ en ESG voor iedereen

Bekijk onze video om te leren hoe de AMCS Quentic EHSQ en ESG management oplossing je kan helpen om alle EHSQ en ESG belanghebbenden samen te brengen in een uniform systeem en eenvoudig workflows te stroomlijnen. De integratieve, cloudgebaseerde softwareoplossing biedt u competente ondersteuning voor al uw uitdagingen op het gebied van veiligheid op het werk, milieubeheer, kwaliteit en duurzaamheid.

Beheer uw EHSQ- en ESG-processen optimaal en creëer meerwaarde voor uw bedrijf.

Zakelijke waardedrijvers

Kosten verlagen door tijd te besparen

Klantenonderzoek toont aan dat onze softwareoplossingen de tijd die gebruikers eraan besteden met wel 50 procent verminderen.

Lees meer
Terug

Kosten verlagen door tijd te besparen

Met Quentic besteedt u minder tijd aan administratieve taken zoals gegevensinvoer, taakverdeling en planning. In plaats van uitgebreide, gedecentraliseerde lijsten te beheren, kunnen medewerkers met weinig moeite betrokken raken bij beoogde processen. Managers krijgen snel belangrijke statistieken om de prestaties voor EHSQ en ESG te beoordelen.

Wettelijke naleving verbeteren en aansprakelijkheidsrisico's verminderen

Bescherm uw bedrijf door naleving van wetten en normen te vergemakkelijken - voor een minimaal aansprakelijkheidsrisico en maximale rechtszekerheid.

Lees meer
Terug

Wettelijke naleving verbeteren en aansprakelijkheidsrisico's verminderen

Quentic helpt u meer rechtszekerheid en transparantie te bereiken dankzij een gestructureerd wettelijk register, updateservices en alle benodigde functies voor het controleren, verspreiden en implementeren van vereisten. Zo wordt aantoonbaar voldaan aan verplichtingen en wordt het aansprakelijkheidsrisico beperkt.


Je kunt eenvoudig in een vroeg stadium de noodzaak van juridische actie vaststellen en ongewenste ontwikkelingen voorkomen door gerichte corrigerende maatregelen. Het duidelijk toewijzen en in kaart brengen van verantwoordelijkheden zorgt voor transparantie in de organisatiestructuur.

Beste normen voor duurzaam ondernemingsbestuur

Met de AMCS Quentic oplossing bent u klaar voor de toekomst: Hoogste technologische en professionele standaarden in een ISO-gecertificeerd systeem helpen u om uw bedrijf toekomstgericht en doelgericht te beheren.

Lees meer
Terug

Beste normen voor duurzaam ondernemingsbestuur

Quentic - dat is uitstekende kwaliteit met het oog op de toekomst. De geschiktheid voor managementsystemen volgens ISO 9001, 27001, 14001, 45001, 50001 is officieel en herhaaldelijk bevestigd. Een team van zowel technische als professionele uitmuntendheid ontwikkelt voortdurend de softwareoplossingen voor u op alle niveaus. Het toepassingsmodel is ook schaalbaar volgens uw behoeften.


Dit creëert de beste voorwaarden voor u, nu en in de toekomst: Kies voor een langetermijn- en consistente benadering van strategische processen, bijvoorbeeld door complete duurzaamheidsprogramma's op te stellen. Krijg dezelfde ondersteuning op operationeel niveau door te zorgen voor passende maatregelen en de behaalde successen dagelijks te evalueren.

AMCS Quentic klanten

Meer dan 900 bedrijven uit een groot aantal sectoren vertrouwen op onze wereldwijd geteste EHSQ- en ESG-managementsoftwareoplossingen.

Quentic productbrochure

Brochure downloaden
DEMO

Vraag een demo aan om te ontdekken hoe onze softwareoplossingen groei en duurzaamheid binnen uw organisatie kunnen stimuleren.

Exploreren Carrières Oplossingen Oplossingsbrochures Blogs Privacy Statement Impressum Blijf op de hoogte Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Volg ons op