Nederlands
Oplossingen Oplossingen Sectoren Sectoren Resources Resources Success Stories Success Stories AMCS AMCS

Softwareoplossingen voor EHSQ- en ESG-beheer

Verhoog uw efficiëntie, compliance en beveiliging voor een duurzame toekomst met een beproefd systeem voor elke branche.

Softwareoplossingen voor EHSQ- en ESG-beheer Overzicht Belangrijkste modules Business Value Drivers

AMCS en Quentic: Geavanceerde oplossingen voor EHSQ en ESG

Een opwindende recente overname van AMCS Group op het gebied van softwareoplossingen op het gebied van compliance, veiligheid en duurzaamheid die ons bestaande portfolio van oplossingen aanvult, maar ook uitbreidt naar nieuwe gebieden en onze klanten meer keuze biedt.

Quentic (powered by AMCS) is een modulaire, cloudgebaseerde software die u helpt de compliance, veiligheid en duurzaamheid van uw bedrijf te verhogen en tegelijkertijd meer gegevenskwaliteit en efficiëntie te bieden. De integratieve SaaS-oplossing ondersteunt u vakkundig bij alle taken op het gebied van arbeidsveiligheid, milieu- en kwaliteitsmanagement en duurzaamheid. Bovendien brengt u alle EHSQ- en ESG-belanghebbenden samen in een gecentraliseerd systeem en verhoogt u de transparantie - via het Quentic-platform per browser of de Quentic-app onderweg. De geschiktheid volgens ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 en ISO 50001 is officieel bevestigd.


Quentic bestaat in totaal uit tien krachtige, vrij combineerbare modules voor EHSQ en ESG, die kunnen worden aangevuld met een analysetool, geautomatiseerde processen voor data-integratie en verschillende contentservices. Met Quentic breidt AMCS zijn portfolio van toekomstgerichte digitale oplossingen uit en onderbouwt het zijn claim om de milieubescherming van bedrijven te versterken en duurzaam beheer van hulpbronnen te bevorderen.

Belangrijkste modules

Duurzaamheidsverslaggeving

Ontwerp uw duurzaamheidsrapportage efficiënt en creëer een optimale besluitvormingsbasis voor toekomstgericht bedrijfsmanagement.

Lees meer
Terug

Duurzaamheidsverslaggeving

Evalueer de sociale, ecologische en economische aspecten van uw bedrijf op een eenvoudige en gestructureerde manier: de Quentic Sustainability-softwaremodule biedt u op elk moment een up-to-date algemeen en gedetailleerd overzicht van uw ESG- en duurzaamheidsprestaties. Dankzij handige dashboards die de belangrijkste KPI's duidelijk weergeven, slaagt u erin om ongecompliceerde rapportage aan uw stakeholders te realiseren.

Zinvolle analyses van kengetallen, indicatoren, kansen en risico's versnellen uw strategische beslissingen. Gestandaardiseerde indicatorcatalogi, bijvoorbeeld volgens GRI, dienen als een solide basis, die u kunt aanvullen met de individuele indicatoren van uw bedrijf.

Belangrijkste kenmerken:

 • Efficiënte rapportering van kengetallen volgens individuele of gestandaardiseerde indicatorcatalogi, bijvoorbeeld volgens GRI
 • Soepel duurzaamheidsrapportageproces dankzij centrale database en duidelijk rapportageplan
 • Verhoogde datakwaliteit door volledige, consistente informatie en betrouwbare evaluaties
 • Automatische berekening van complexe kengetallen
 • Krachtige analyses voor uw duurzaamheidsverslag

Milieubeheer

Biedt te allen tijde een duidelijk overzicht van verbruik, hoeveelheden en kosten.

Lees meer
Terug

Milieubeheer

De Quentic Environmental Management softwaremodule wordt gebruikt voor naadloze registratie en monitoring van alle gegevens over het gebruik van materiële middelen. Met het officieel ISO 14001 en 50001 gecertificeerde systeem creëert u de beste basis voor strategische beslissingen en duurzaam bedrijfsmanagement.

In de module Quentic Environmental Management kunt u eenvoudig de centrale bouwstenen van uw milieuprestaties in kaart brengen: Relevante kerngegevens worden beschikbaar gesteld in compacte of gedetailleerde rapporten in de vorm van diagrammen en cijfers. Geëxporteerd met slechts een paar klikken, kunnen de exacte resultaten onmiddellijk worden gebruikt voor uw volgende presentatie of milieurapport.

Belangrijkste kenmerken:

 • Transparante monitoring van middelen, inclusief doel-/werkelijke vergelijkingen en benchmarking van verschillende sites
 • Automatische berekening van milieukerncijfers en individuele KPI's
 • Handige snelle overzichten, filterfuncties en uitstekende evaluatiemogelijkheden voor actuele verbruikswaarden voor elektriciteit, gas, water en voor emissies
 • Duidelijk gestructureerd afvalregister met gedetailleerd bewijs van afvalverwerking
 • Belangrijke gegevens van afvalbeheer, zoals kosten, inkomsten en recyclingpercentages, in één oogopslag dankzij duidelijke dashboards

Gezondheid & Veiligheid

De Health & Safety softwaremodule ondersteunt u bij het versterken van gezondheid en veiligheid in uw organisatie.

Lees meer
Terug

Gezondheid & Veiligheid

De Quentic Health & Safety-softwaremodule is een gecentraliseerde, krachtige oplossing die u helpt de veiligheid van werknemers te versterken, aansprakelijkheidsrisico's te verminderen en waardevolle tijd en kosten te besparen.

U kunt bestaande arbeidsomstandigheden eenvoudig gestructureerd controleren en verbeteren, duidelijke richtlijnen opstellen en voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gebruik een systeem dat officieel is gecontroleerd volgens ISO 45001.

Belangrijkste kenmerken:

 • Snelle creatie van activiteits- en werkplekgerelateerde risicobeoordelingen
 • Duidelijk gedefinieerde beschermingsmaatregelen en opvolging van de implementatie in het bedrijf
 • Eenvoudige afleiding van gebruiksaanwijzing — met geïntegreerde pictogrammen volgens ISO 7010
 • Tijdbesparend en duidelijke coördinatie van persoonlijke kwalificaties inclusief evaluatie
 • Centrale planning en organisatie van opleiding en instructie

U wilt instructie en training geven via e-learning? Combineer Quentic Health & Safety eenvoudig met de module Quentic Online Instructies!

Incidenten & Observaties

Biedt belangrijke inzichten voor een uitstekende EHSQ-cultuur. Begeleidt u naar een proactieve en performante veiligheidscultuur dankzij holistisch geïntegreerde workflows.

Lees meer
Terug

Incidenten & Observaties

Quentic Incidents &; Observations begeleidt u naar een proactieve en performante veiligheidscultuur dankzij holistisch geïntegreerde workflows. Zorg voor meer dan een functionerend incidentbeheer: behandel zowel negatieve als positieve EHSQ-gebeurtenissen op een gerichte manier. Stimuleer actieve rapportage door het personeel, analyseer alle rapporten diepgaand en verkrijg een zinvolle, uniforme database voor alle bedrijfsonderdelen.

Met Quentic App en Quentic Analytics kunt u rapportageprocessen efficiënt uitvoeren en in realtime monitoren: krijg een gebundeld overzicht van rapporten van het personeel, identificeer risicopunten en zwakke punten met uiterste nauwkeurigheid en analyseer specifieke KPI's zoals LTIFR of Lost Working Days. Dankzij de rijke, uniforme database kunt u uw blikveld uitbreiden en gefundeerde beslissingen nemen voor verbetermaatregelen.

Belangrijkste kenmerken:

 • Eenvoudige rapportage van positieve en negatieve gebeurtenissen en observaties via smartphone, tablet of computer - voor verschillende gebruikssituaties, bijvoorbeeld bijna-ongevallen, milieu-, kwaliteits- of veiligheidsmonitoring
 • Naadloze workflows, inclusief beoordeling, classificatie en prioritering van rapporten
 • Gedetailleerde risico- en oorzaakanalyse directe afleiding van corrigerende en preventieve acties
 • Regelmatige monitoring van kerncijfers — voor vroegtijdige identificatie van kansen en ongewenste ontwikkelingen
 • Rijke database voor proactieve actie om negatieve gebeurtenissen te voorkomen

Gevaarlijke chemicaliën

Maakt het eenvoudig om alle informatie over gevaarlijke en ongevaarlijke chemische stoffen te beheren, met minimale inspanning en maximale transparantie.

Lees meer
Terug

Gevaarlijke chemicaliën

Met de Quentic Hazardous Chemicals-softwaremodule hebt u volledige controle over het beheer van gevaarlijke chemicaliën en gevaarlijke goederen en voldoet u nauwkeurig aan de wettelijke voorschriften. De technisch verantwoorde softwareoplossing vergemakkelijkt de lijst van gevaarlijke en niet-gevaarlijke chemicaliën en gevaarlijke goederen en ondersteunt u bij het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en milieubescherming op het werk in het bedrijf.

Quentic Hazardous Chemicals reduceert uw organisatorische inspanningen tot een minimum en creëert maximale transparantie in termen van goedkeuring van gebruik, toepassing, opslag en transport van uw gevaarlijke chemicaliën en gevaarlijke goederen. Dankzij praktische snelle overzichten is belangrijke informatie over gevaarlijke stoffen in één oogopslag te vinden, zelfs onderweg via de Quentic App.

Belangrijkste kenmerken:

 • Uniform gestructureerd, centraal register van gevaarlijke chemische stoffen incl. stofeigenschappen, etikettering volgens GHS/CLP
 • Snelle creatie van werkgerelateerde risicobeoordelingen en veiligheidsinstructies incl. pictogrammen volgens ISO 7010
 • Automatisch gegenereerde beveiligingen op basis van aangepaste definities
 • Handig, tijdbesparend beheer van veiligheidsinformatiebladen dankzij updateherinneringen, transparant versiebeheer, geautomatiseerde import van nieuwe pdf's van veiligheidsinformatiebladen of het gebruik van volledig beheer van veiligheidsinformatiebladen als een service, bijvoorbeeld in overeenstemming met REACH, CLP of voor verdere uitgebreide collecties op internationaal niveau
 • Rapportage en evaluatie van blootstellingen aan CMR-stoffen
 • Eenvoudige controle van de gecombineerde opslag van stoffen op toelaatbaarheid overeenkomstig Seveso III en andere normen
 • Volledige documentatie van transporten van gevaarlijke goederen

Naleving van de wet

Breng transparantie in het juridische doolhof, voldoe aan alle verplichtingen in overeenstemming met de arbeidsveiligheids- en milieuwetgeving en beperk uw aansprakelijkheidsrisico tot een minimum.

Lees meer
Terug

Naleving van de wet

De Quentic Legal Compliance softwaremodule creëert een pad door het doolhof van juridische teksten en maakt het voor u gemakkelijker om de noodzaak van juridische actie op het gebied van EHSQ en duurzaamheid te beoordelen. Consistente, up-to-date gegevens stellen u in staat om op elk moment op alle niveaus van het bedrijf te bewijzen dat u zich aan de wet houdt.

Quentic Legal Compliance is uw effectieve tool om wettelijke vereisten voor uw bedrijf zichtbaar te maken, compliance te verhogen, altijd up-to-date te zijn en gegevensredundantie te voorkomen.

Belangrijkste kenmerken:

 • met inbegrip van afleiding en verdeling van concrete verplichtingen om te handelen
 • Interfaces met juridische databanken voor automatische updates van juridische informatie, ook op internationaal niveau
 • Specifiek register voor uitrusting en machines, met inbegrip van prestatiewaarden
 • Volledige, auditbestendige documentatie van vereisten, vergunningen en inspecties - duidelijk geregeld, zelfs bij grote volumes
 • Vereenvoudigd contractbeheer dankzij centrale directory en automatische herinnering van annulerings- en verlengingstermijnen

EHSQ en ESG voor iedereen

Bekijk onze video om te leren hoe de AMCS Quentic EHSQ- en ESG-beheeroplossing u kan helpen alle EHSQ- en ESG-belanghebbenden samen te brengen in een uniform systeem en workflows eenvoudig te stroomlijnen. De integratieve, cloudgebaseerde softwareoplossing biedt u competente ondersteuning voor elk van uw uitdagingen op het gebied van arbeidsveiligheid, milieubeheer, kwaliteit en duurzaamheid.

Beheers uw EHSQ- en ESG-processen optimaal en creëer toegevoegde waarde voor uw bedrijf.

Business Value Drivers

Verlaag de kosten door tijd te besparen

Uit klantenonderzoeken blijkt dat onze softwareoplossingen de tijd die gebruikers besteden tot 50 procent verminderen.

Lees meer
Terug

Verlaag de kosten door tijd te besparen

Met Quentic besteedt u minder tijd aan administratieve taken zoals gegevensinvoer, taakverdeling en planning. In plaats van uitgebreide, gedecentraliseerde lijsten te beheren, kunnen werknemers met weinig moeite betrokken raken bij de beoogde processen. Managers krijgen snel belangrijke statistieken om de prestaties voor EHSQ en ESG te beoordelen.

Verhoog de wettelijke naleving en verminder het aansprakelijkheidsrisico

Bescherm uw bedrijf door de naleving van wetten en normen te vergemakkelijken, voor minimaal aansprakelijkheidsrisico en maximale rechtszekerheid.

Lees meer
Terug

Verhoog de wettelijke naleving en verminder het aansprakelijkheidsrisico

Quentic helpt u betere rechtszekerheid en transparantie te bereiken dankzij een gestructureerd juridisch register, updateservices en alle noodzakelijke functies voor het controleren, distribueren en implementeren van vereisten. Op deze manier worden verplichtingen aantoonbaar nagekomen en wordt het aansprakelijkheidsrisico verkleind.


U kunt de noodzaak van juridische stappen in een vroeg stadium eenvoudig signaleren en ongewenste ontwikkelingen voorkomen door gerichte corrigerende maatregelen. Het helder toewijzen en in kaart brengen van verantwoordelijkheden zorgt voor transparantie in de organisatiestructuur.

Beste normen voor duurzame corporate governance

Met de AMCS Quentic-oplossing bent u klaar voor de toekomst: technologische en professionele topnormen in een ISO-gecertificeerd systeem helpen u om uw bedrijf op een toekomstgerichte en doelgerichte manier te beheren.

Lees meer
Terug

Beste normen voor duurzame corporate governance

Quentic - dat is uitstekende kwaliteit met het oog op de toekomst. De geschiktheid voor managementsystemen volgens ISO 9001, 27001, 14001, 45001, 50001 is officieel en herhaaldelijk bevestigd. Een team van zowel technische als professionele uitmuntendheid ontwikkelt voortdurend de softwareoplossingen voor u op alle niveaus. Het applicatiemodel is ook schaalbaar volgens uw behoeften.


Dit creëert de beste voorwaarden voor u, nu en in de toekomst: Neem een langdurige en consistente benadering van strategische processen, bijvoorbeeld door het creëren van complete duurzaamheidsprogramma's. Krijg dezelfde ondersteuning op operationeel niveau door te zorgen voor passende maatregelen en de behaalde successen dagelijks te evalueren.

AMCS Quentic Klanten

Meer dan 900 bedrijven uit een breed scala van industrieën vertrouwen op onze wereldwijd geteste EHSQ- en ESG-managementsoftwareoplossingen.

Wilt u meer weten over AMCS Quentic EHSQ &ESG Management Solution?

Bezoek Quentic Website
Contact

Neem contact op met AMCS om te ontdekken hoe onze toonaangevende oplossing uw bedrijf kan helpen groeien en bloeien.

Exploreren Carrières Oplossingen Succesverhalen Resources Oplossingsbrochures & Whitepapers Blijf op de hoogte Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op