Dansk
Alle løsninger Brancher Succeshistorier Ressourcer Om AMCS
Kontakt
Kontakt osBrochurer

EHSQ-softwareløsninger

Øg din effektivitet, compliance og sikkerhed for en bæredygtig fremtid - med AMCS Quentic EHSQ Management, et gennemprøvet system til alle brancher.

Anmod om en demo

Avancerede løsninger til EHSQ-styring

AMCS Quentic EHSQ Management er en modulær, cloud-baseret software, der hjælper dig med at øge din virksomheds compliance og sikkerhed. samtidig med at du får mere datakvalitet og effektivitet. Den integrerende SaaS-løsning støtter dig kompetent i alle opgaver inden for arbejdssikkerhed, miljø- og kvalitetsstyring. Derudover samler du alle EHSQ interessenter sammen i et centraliseret system og øger gennemsigtigheden - via platform via browser eller app på farten. Egnetheden i henhold til ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 og ISO 50001 er officielt bekræftet.

AMCS Quentic EHSQ Management består af i alt ni stærke moduler til EHSQ, som frit kan kombineres, og som kan suppleres med et analyseværktøj, automatiserede processer til dataintegration og forskellige indholdstjenester.

Styr dine EHSQ-processer optimalt, og skab merværdi for din virksomhed.

Drivkræfter for forretningsværdi

Reducer omkostningerne ved at spare tid

Kundeundersøgelser viser, at vores softwareløsninger reducerer brugernes tidsforbrug med op til 50 procent.

Læs mere
Tilbage

Reducer omkostningerne ved at spare tid

Med AMCS Quentic EHSQ Management bruger du mindre tid på administrative opgaver som dataindtastning, opgavedistribution og planlægning. I stedet for at administrere udførlige, decentrale lister kan medarbejderne blive involveret i planlagte processer med en lille indsats. Ledere får hurtigt nøgletal til at vurdere præstationen for EHSQ.

Øg den juridiske compliance og reducer risikoen for erstatningsansvar

Beskyt din virksomhed ved at gøre det lettere at overholde love og standarder - for minimal ansvarsrisiko og maksimal retssikkerhed.

Læs mere
Tilbage

Øg den juridiske compliance og reducer risikoen for erstatningsansvar

AMCS Quentic EHSQ Management hjælper dig med at opnå bedre retssikkerhed og gennemsigtighed - takket være et struktureret juridisk register, opdateringstjenester og alle de nødvendige funktioner til at kontrollere, distribuere og implementere krav. På den måde opfyldes forpligtelserne beviseligt, og ansvarsrisikoen reduceres.


Du kan nemt identificere behovet for juridisk handling på et tidligt tidspunkt og forhindre uønsket udvikling gennem målrettede korrigerende foranstaltninger. Den klare tildeling og kortlægning af ansvarsområder skaber gennemsigtighed i organisationsstrukturen.

Bedste standarder for bæredygtig virksomhedsledelse

Med AMCS Quentic EHSQ Management-løsningen er du positioneret til fremtiden: Topteknologiske og professionelle standarder i et ISO-certificeret system hjælper dig med at styre din virksomhed på en fremadskuende og målrettet måde.

Læs mere
Tilbage

Bedste standarder for bæredygtig virksomhedsledelse

Quentic - det er fremragende kvalitet med henblik på fremtiden. Egnetheden til ledelsessystemer i henhold til ISO 9001, 27001, 14001, 45001, 50001 er blevet officielt og gentagne gange bekræftet. Et team med både teknisk og faglig ekspertise udvikler løbende softwareløsninger til dig på alle niveauer. Applikationsmodellen er også skalerbar i forhold til dine behov.


Det skaber de bedste forudsætninger for dig, nu og i fremtiden: Tag en langsigtet og konsekvent tilgang til strategiske processer, for eksempel ved at skabe komplette miljø- eller sikkerhedsprogrammer. Få den samme støtte på det operationelle niveau ved at sikre passende foranstaltninger og evaluere de opnåede succeser på daglig basis.

EHSQ-styring til alle brancher

Se vores video for at lære, hvordan AMCS Quentic EHSQ Management-løsningen kan hjælpe dig med at bringe alle EHSQ-interessenter sammen i et samlet system og nemt strømline arbejdsgange. Den integrerende, cloud-baserede softwareløsning giver dig kompetent support til alle dine udfordringer inden for arbejdssikkerhed, miljø- og kvalitetsstyring.

Nøglemoduler

Miljøstyring

Giver et klart overblik over forbrug, mængder og omkostninger til enhver tid.

Læs mere
Tilbage

Miljøstyring

Quentic Environmental Management-softwaremodulet bruges til problemfri registrering og overvågning af alle data om brugen af materielle ressourcer. Med det officielt ISO 14001- og 50001-certificerede system skaber du det bedste grundlag for strategiske beslutninger og bæredygtig virksomhedsledelse.

I Quentic Environmental Management-modulet kan du nemt kortlægge de centrale byggesten i din miljøpræstation: Relevante nøgledata bliver gjort tilgængelige i kompakte eller detaljerede rapporter i form af diagrammer og figurer. De præcise resultater kan eksporteres med få klik og bruges med det samme til din næste præsentation eller miljørapport.

Vigtigste funktioner:

 • Gennemsigtig ressourceovervågning, herunder sammenligninger mellem mål og virkelighed og benchmarking af forskellige steder
 • Automatisk beregning af miljømæssige nøgletal og individuelle KPI'er
 • Praktiske hurtigoversigter, filterfunktioner og fremragende evalueringsmuligheder for aktuelle forbrugsværdier for el, gas, vand samt emissioner
 • Klart struktureret affaldsregister med detaljeret dokumentation for affaldsbehandling
 • Nøgledata fra affaldshåndtering som omkostninger, indtægter og genanvendelsesprocenter på et øjeblik - takket være overskuelige dashboards

Sundhed og sikkerhed

Softwaremodulet Health & Safety hjælper dig med at styrke sundhed og sikkerhed i din organisation.

Læs mere
Tilbage

Sundhed og sikkerhed

Quentic Health & Safety-softwaremodulet er en centraliseret, højtydende løsning, der hjælper dig med at styrke medarbejdernes sikkerhed, reducere ansvarsrisikoen og spare værdifuld tid og omkostninger.

Du kan nemt kontrollere og forbedre eksisterende arbejdsforhold på en struktureret måde, skabe klare retningslinjer og overholde juridiske forpligtelser. Brug et system, der er officielt auditeret i henhold til ISO 45001.

Vigtigste funktioner:

 • Hurtig udarbejdelse af aktivitets- og arbejdspladsrelaterede risikovurderinger
 • Klart definerede beskyttelsesforanstaltninger og opfølgning på implementering i virksomheden
 • Enkel udledning af sikkerhedsinstruktioner - med integrerede piktogrammer i henhold til ISO 7010
 • Tidsbesparende og overskuelig koordinering af personlige kvalifikationer inkl. evaluering
 • Central planlægning og organisering af træning og instruktion
 • Vil du tilbyde instruktion og træning via e-learning? Så kombiner Quentic Health & Safety med modulet Quentic Online Instructions!

Vil du give instruktioner og træning via e-learning? Så kombiner Quentic Health & Safety med modulet Quentic Online Instructions!

Hændelser og observationer

Giver vigtige indsigter til en fremragende EHSQ-kultur.

Læs mere
Tilbage

Hændelser og observationer

Quentic Incidents & Observations guider dig til en proaktiv og højtydende sikkerhedskultur takket være holistisk integrerede workflows. Etabler mere end en fungerende hændelseshåndtering: Håndter både negative og positive EHSQ-hændelser på en målrettet måde. Tilskynd til aktiv rapportering fra medarbejderne, analyser alle rapporter i dybden, og få en meningsfuld, samlet database på tværs af alle forretningsenheder.

Med Quentic App og Quentic Analytics kan du udføre rapporteringsprocesser effektivt og overvåge i realtid: Få et samlet overblik over rapporter fra arbejdsstyrken, identificer risikopunkter og svagheder med stor nøjagtighed, og analyser specifikke KPI'er som LTIFR eller tabte arbejdsdage. Takket være den rige, ensartede database kan du udvide dit synsfelt og træffe velbegrundede beslutninger om forbedringstiltag.

Vigtigste funktioner:

 • Nem rapportering af positive og negative hændelser og observationer via smartphone, tablet eller computer - til forskellige anvendelsesformål, f.eks. nærved-ulykker, miljø-, kvalitets- eller sikkerhedsovervågning
 • Sømløse workflows, herunder gennemgang, klassificering og prioritering af rapporter
 • Detaljeret risiko- og grundårsagsanalyse med direkte afledning af korrigerende og forebyggende handlinger
 • Regelmæssig overvågning af nøgletal - til tidlig identifikation af muligheder og uønskede udviklinger
 • Rigt datagrundlag til proaktive handlinger for at forhindre negative hændelser

Farlige kemikalier

Gør det nemt at håndtere alle oplysninger om farlige og ikke-farlige kemikalier samt biologiske agenser - med minimal indsats og maksimal gennemsigtighed.

Læs mere
Tilbage

Farlige kemikalier

Med Quentic Hazardous Chemicals-softwaremodulet har du fuld kontrol over håndteringen af farlige kemikalier og farligt gods, og du overholder lovbestemmelserne til punkt og prikke. Den teknisk velfunderede softwareløsning gør det lettere at registrere farlige og ikke-farlige kemikalier samt biologiske agenser og hjælper dig med at sikre arbejdssikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse i virksomheden.

Quentic Hazardous Chemicals reducerer din organisatoriske indsats til et minimum og skaber maksimal gennemsigtighed med hensyn til godkendelse af brug, anvendelse, opbevaring og transport af dine farlige kemikalier og farligt gods. Takket være praktiske, hurtige oversigter kan vigtige oplysninger om farlige stoffer findes på et øjeblik - selv på farten via Quentic-appen.

Vigtigste funktioner:

 • Ensartet struktureret, centralt register over farlige kemikalier inkl. stofegenskaber, mærkning i henhold til GHS/CLP
 • Hurtig oprettelse af jobrelaterede risikovurderinger og sikkerhedsinstruktioner inkl. piktogrammer i henhold til ISO 7010
 • Automatisk genererede sikkerhedsforanstaltninger baseret på brugerdefinerede definitioner
 • Praktisk, tidsbesparende administration af sikkerhedsdatablade takket være påmindelser om opdateringer, gennemsigtig versionering, automatisk import af nye PDF'er med sikkerhedsdatablade eller brug af komplet administration af sikkerhedsdatablade som en service, f.eks. i overensstemmelse med REACH eller CLP
 • Rapportering og evaluering af eksponeringer for CMR-stoffer og biologiske agenser
 • Enkel kontrol af den kombinerede opbevaring af stoffer med henblik på tilladelse i henhold til Seveso III og andre standarder
 • Komplet dokumentation af transport af farligt gods

Overholdelse af lovgivningen

Skab gennemsigtighed i den juridiske labyrint, opfyld alle forpligtelser i overensstemmelse med arbejdssikkerheds- og miljølovgivningen, og reducer din ansvarsrisiko til et minimum.

Læs mere
Tilbage

Overholdelse af lovgivningen

Quentic Legal Compliance-softwaremodulet skaber en vej gennem labyrinten af lovtekster og gør det lettere for dig at vurdere behovet for juridiske tiltag i forhold til EHSQ. Konsekvente, opdaterede data sætter dig i stand til nemt og effektivt at bevise, at du har handlet i overensstemmelse med lovgivningen på alle niveauer i virksomheden til enhver tid.

Quentic Legal Compliance er dit effektive værktøj til at synliggøre juridiske krav til din virksomhed, øge compliance, altid være opdateret og undgå overflødige data.

Vigtigste funktioner:

 • Juridisk register med udledning og fordeling af konkrete handlepligter
 • Grænseflader til juridiske databaser til automatisk opdatering af juridisk information, også på internationalt niveau
 • Specifikt register for udstyr og maskiner, herunder ydelsesværdier
 • Komplet, revisionssikker dokumentation af krav, tilladelser og inspektioner - overskueligt selv ved stor volumen
 • Forenklet kontraktstyring takket være central mappe og automatisk påmindelse om opsigelses- og fornyelsesfrister

AMCS Quentic EHSQ-kunder

Over 900 virksomheder fra en lang række brancher stoler på vores globalt testede softwareløsninger til EHSQ-styring.

Er du klar til at se, hvad AMCS kan gøre for dig?

Lad AMCS vise dig, hvordan du optimerer din effektivitet, øger dit overskud og får din virksomhed til at vokse.

Anmod om en demo

AMCS Quentic EHSQ Management-brochure

Øg din effektivitet, compliance og sikkerhed for en bæredygtig fremtid.

Download brochure
DEMO

Anmod om en demo for at vise hvordan vores software løsninger kan skabe vækst og bæredygtighed i netop din virksomhed.

Undersøge Karriere Løsninger Ressourcer Fortrolighedserklæring Juridisk meddelelse Hold kontakten Tilmeld dig vores nyhedsbrev Følg os på