Alle løsninger Brancher Succeshistorier Ressourcer Om AMCS
Kontakt
Kontakt osBrochurer

EHSQ-softwareløsninger

Øg din effektivitet, compliance og sikkerhed for en bæredygtig fremtid - med AMCS EHSQ Management, et gennemprøvet system til alle brancher.

Få en demo

avancerede løsninger til EHSQ-styring

AMCS EHSQ Management er en modulær, cloudbaseret software, der hjælper dig med at øge din virksomheds compliance og sikkerhed samtidig med at du får mere datakvalitet og effektivitet. Den integrerede SaaS-løsning støtter dig kompetent i alle opgaver inden for arbejdssikkerhed, miljø- og kvalitetsstyring. Derudover samler du alle EHSQ interessenter sammen i et centraliseret system og øger gennemsigtigheden - via en platform i browseren eller en app på farten. Egnetheden i henhold til ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 og ISO 50001 er officielt bekræftet.

AMCS EHSQ Management består af i alt ni stærke moduler til EHSQ, som kan kombineres frit, og som kan suppleres med et analyseværktøj, automatiserede processer til dataintegration og forskellige indholdstjenester.

Styr dine EHSQ-processer optimalt, og skab merværdi for din virksomhed.

drivere af forretningsværdi

Reducer omkostningerne ved at spare tid

Kundeundersøgelser viser, at vores softwareløsninger reducerer brugernes tidsforbrug med op til 50 procent.

Tilbage
Reducer omkostningerne ved at spare tid

Med AMCS EHSQ Management bruger du mindre tid på administrative opgaver som dataindtastning, opgavefordeling og planlægning. I stedet for at administrere omfattende, decentrale lister kan medarbejderne blive involveret i de planlagte processer med en lille indsats. Ledere får hurtigt nøgletal til at vurdere performance for EHSQ.

Øg overholdelsen af lovgivningen og reducer risikoen for erstatningsansvar

Beskyt din virksomhed ved at gøre det lettere at overholde love og standarder - for minimal ansvarsrisiko og maksimal retssikkerhed.

Tilbage
Øg overholdelsen af lovgivningen og reducer risikoen for erstatningsansvar

AMCS EHSQ Management hjælper dig med at opnå bedre retssikkerhed og gennemsigtighed - takket være et struktureret juridisk register, opdateringstjenester og alle de nødvendige funktioner til at kontrollere, distribuere og implementere krav. På den måde kan det påvises, at forpligtelserne er opfyldt, og ansvarsrisikoen reduceres.


Du kan nemt identificere behovet for en retssag på et tidligt tidspunkt og forhindre en uønsket udvikling gennem målrettede korrigerende foranstaltninger. Den klare tildeling og kortlægning af ansvarsområder skaber gennemsigtighed i organisationsstrukturen.

Bedste standarder for bæredygtig virksomhedsledelse

Med AMCS' EHSQ Management-løsning er du godt rustet til fremtiden: De bedste teknologiske og professionelle standarder i et ISO-certificeret system hjælper dig med at styre din virksomhed på en fremtidsorienteret og målrettet måde.

Tilbage
Bedste standarder for bæredygtig virksomhedsledelse

Egnetheden til ledelsessystemer i henhold til ISO 9001, 27001, 14001, 45001, 50001 er blevet officielt og gentagne gange bekræftet. Et team med både teknisk og faglig ekspertise udvikler løbende softwareløsninger til dig på alle niveauer. Applikationsmodellen er også skalerbar i henhold til dine behov.


Det skaber de bedste betingelser for dig, nu og i fremtiden: Tag en langsigtet og konsekvent tilgang til strategiske processer, f.eks. ved at skabe komplette miljø- eller sikkerhedsprogrammer. Få den samme støtte på det operationelle niveau ved at sikre passende foranstaltninger og evaluere de opnåede succeser på daglig basis.

EHSQ-styring til alle brancher

Se vores video for at lære, hvordan AMCS EHSQ Management-løsningen kan hjælpe dig med at samle alle EHSQ-interessenter i et samlet system og nemt strømline arbejdsgange. Den integrerede, cloudbaserede softwareløsning giver dig kompetent støtte til alle dine udfordringer inden for arbejdssikkerhed, miljø- og kvalitetsstyring.

Nøglemoduler

Miljøledelse

Giver til enhver tid et klart overblik over forbrug, mængder og omkostninger.

Tilbage
Miljøledelse

Softwaremodulet til miljøledelse bruges til problemfri registrering og overvågning af alle data om brugen af materielle ressourcer. Med det officielt ISO 14001- og 50001-certificerede system skaber du det bedste grundlag for strategiske beslutninger og bæredygtig virksomhedsledelse.

I miljøledelsesmodulet kan du nemt kortlægge de centrale byggesten i din miljøpræstation: Relevante nøgledata stilles til rådighed i kompakte eller detaljerede rapporter i form af diagrammer og figurer. De præcise resultater eksporteres med få klik og kan bruges med det samme til din næste præsentation eller miljørapport.

Vigtigste funktioner:

 • Gennemsigtig ressourceovervågning, herunder sammenligninger mellem mål og faktiske forhold og benchmarking af forskellige steder
 • Automatisk beregning af miljønøgletal og individuelle KPI'er
 • Praktiske hurtige oversigter, filterfunktioner og fremragende evalueringsmuligheder for aktuelle forbrugsværdier for el, gas, vand samt for emissioner
 • Klart struktureret affaldsregister med detaljeret dokumentation for affaldsbehandling
 • Nøgledata fra affaldshåndtering som f.eks. omkostninger, indtægter og genbrugsprocenter på et øjeblik - takket være overskuelige dashboards

Sundhed og sikkerhed

Health & Safety-softwaremodulet hjælper dig med at styrke sundhed og sikkerhed i din organisation.

Tilbage
Sundhed og sikkerhed

Health & Safety-softwaremodulet er en centraliseret, højtydende løsning, der hjælper dig med at styrke medarbejdernes sikkerhed, reducere ansvarsrisikoen og spare værdifuld tid og omkostninger.

Du kan nemt kontrollere og forbedre eksisterende arbejdsforhold på en struktureret måde, skabe klare retningslinjer og overholde juridiske forpligtelser. Brug et system, der er officielt revideret i henhold til ISO 45001.

Vigtigste funktioner:

 • Hurtig udarbejdelse af aktivitets- og arbejdspladsrelaterede risikovurderinger
 • Klart definerede beskyttelsesforanstaltninger og opfølgning på implementering i virksomheden
 • Enkel udledning af sikkerhedsinstruktioner - med integrerede piktogrammer i henhold til ISO 7010
 • Tidsbesparende og klar koordinering af personlige kvalifikationer, herunder evaluering
 • Central planlægning og organisering af træning og instruktion
 • Vil du give instruktion og træning via e-læring? Du skal blot kombinere Health & Safety med modulet Online Instructions!

Vil du give instruktioner og træning via e-læring? Du skal blot kombinere Health & Safety med modulet Online Instructions!

Hændelser og observationer

Giver vigtig indsigt i en fremragende EHSQ-kultur.

Tilbage
Hændelser og observationer

Incidents & Observations guider dig til en proaktiv og højtydende sikkerhedskultur takket være holistisk integrerede workflows. Etabler mere end en fungerende hændelsesstyring: Håndter både negative og positive EHSQ-hændelser på en målrettet måde. Tilskynd til aktiv rapportering fra medarbejderne, analyser alle rapporter i dybden, og få en meningsfuld, samlet database på tværs af alle forretningsenheder.

Med App and Analytics kan du udføre rapporteringsprocesser effektivt og overvåge i realtid: Få et samlet overblik over rapporter fra arbejdsstyrken, identificer risikopunkter og svagheder med stor nøjagtighed, og analyser specifikke KPI'er som LTIFR eller tabte arbejdsdage. Takket være den rige, ensartede database kan du udvide dit synsfelt og træffe velbegrundede beslutninger om forbedringstiltag.

Vigtigste funktioner:

 • Nem rapportering af positive og negative hændelser og observationer via smartphone, tablet eller computer - til forskellige formål, f.eks. near miss, miljø-, kvalitets- eller sikkerhedsovervågning.
 • Sømløse arbejdsgange, herunder gennemgang, klassificering og prioritering af rapporter
 • Detaljeret risiko- og grundårsagsanalyse med direkte udledning af korrigerende og forebyggende handlinger
 • Regelmæssig overvågning af nøgletal - for tidlig identifikation af muligheder og uønsket udvikling
 • Fyldig database til proaktive handlinger for at forhindre negative hændelser

Farlige kemikalier

Gør det nemt at håndtere alle oplysninger om farlige og ufarlige kemikalier samt biologiske stoffer - med minimal indsats og maksimal gennemsigtighed.

Tilbage
Farlige kemikalier

Med softwaremodulet Hazardous Chemicals har du fuld kontrol over håndteringen af farlige kemikalier og farligt gods, og du overholder de juridiske bestemmelser. Den teknisk velfunderede softwareløsning gør det lettere at registrere farlige og ikke-farlige kemikalier samt biologiske stoffer og hjælper dig med at sikre arbejdssikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse i virksomheden.

Hazardous Chemicals reducerer din organisatoriske indsats til et minimum og skaber maksimal gennemsigtighed med hensyn til godkendelse af brug, anvendelse, opbevaring og transport af dine farlige kemikalier og farligt gods. Takket være praktiske, hurtige oversigter kan du hurtigt finde vigtige oplysninger om farlige stoffer - selv på farten via appen.

Vigtigste funktioner:

 • Ensartet struktureret, centralt register over farlige kemikalier inkl. stofegenskaber, mærkning i henhold til GHS/CLP
 • Hurtig oprettelse af jobrelaterede risikovurderinger og sikkerhedsinstruktioner inkl. piktogrammer i henhold til ISO 7010
 • Automatisk genererede sikkerhedsforanstaltninger baseret på brugerdefinerede definitioner
 • Praktisk, tidsbesparende administration af sikkerhedsdatablade takket være påmindelser om opdateringer, gennemsigtig versionering, automatisk import af nye PDF-filer med sikkerhedsdatablade eller brug af komplet administration af sikkerhedsdatablade som en service, f.eks. i overensstemmelse med REACH eller CLP.
 • Rapportering og evaluering af eksponering for CMR-stoffer og biologiske agenser
 • Enkel kontrol af den kombinerede opbevaring af stoffer for tilladelse i henhold til Seveso III og andre standarder
 • Komplet dokumentation af transport af farligt gods

Juridisk overholdelse

Bring gennemsigtighed i den juridiske labyrint, opfyld alle forpligtelser i overensstemmelse med arbejdssikkerheds- og miljølovgivningen, og reducer din ansvarsrisiko til et minimum.

Tilbage
Juridisk overholdelse

Softwaremodulet Legal Compliance skaber en vej gennem labyrinten af lovtekster og gør det lettere for dig at vurdere behovet for juridiske tiltag med hensyn til EHSQ. Konsekvente, opdaterede data sætter dig i stand til at bevise lovmedholdelige handlinger nemt og effektivt på alle niveauer i virksomheden til enhver tid.

Legal Compliance er dit effektive værktøj til at synliggøre juridiske krav til din virksomhed, øge overholdelsen, altid være opdateret og undgå overflødige data.

Vigtigste funktioner:

 • Juridisk register, herunder udledning og fordeling af konkrete handleforpligtelser
 • Grænseflader til juridiske databaser til automatisk opdatering af juridiske oplysninger, også på internationalt plan
 • Specifikt register for udstyr og maskiner, herunder præstationsværdier
 • Komplet, revisionssikker dokumentation af krav, tilladelser og inspektioner - overskueligt selv ved stor volumen
 • Forenklet kontraktstyring takket være centralt register og automatisk påmindelse om annullerings- og fornyelsesfrister

EHSQ-kunder

Over 900 virksomheder fra en lang række brancher bruger vores globalt testede softwareløsninger til EHSQ-styring.

Er du klar til at se, hvad AMCS kan gøre for dig?

Lad AMCS vise dig, hvordan du kan optimere din effektivitet, øge dit overskud og få din virksomhed til at vokse.

Få en demo

AMCS EHSQ Management brochure

Øg din effektivitet, compliance og sikkerhed for en bæredygtig fremtid.

Download