Nederlands
Oplossingen Oplossingen Sectoren Sectoren Success Stories Resources Snelle downloads Over AMCS Contact
Blog juni 2020 Updated mei 2021

Wereldwijde aggregatenmarkt neemt toe

Bel me terug
Jan Tønder Intelligent Optimization Solution Advisor

Secundaire en gerecycleerde aggregaten zijn potentieel interessante bronnen voor de bouwmateriaalindustrie

Twee van de belangrijkste kansen voor de aggregaatindustrie zijn de snelle industrialisatie en verstedelijking in ontwikkelingslanden en de toenemende megabouwprojecten over de hele wereld. De toename van investeringen in infrastructuur drijft de druk op de wereldwijde bouw- en bouwmaterialenindustrie, inclusief leveringen van aggregaten, waardoor de inkoop van gerecycleerde en secundaire aggregaten in sommige regio's toeneemt. Aangezien er steeds meer vraag is naar primaire aggregaten, kan de toekomst afhangen van secundaire en gerecyclede sourcing.

Aggregaten zijn de meest gedolven materialen ter wereld. Primaire aggregaten worden onttrokken aan 1.300 winningslocaties op het land of aan offshore baggeren. Ook in de bouwmaterialenindustrie worden steeds meer gerecyclede en secundaire aggregaten gebruikt. Secundaire aggregaten zijn meestal bijproducten van andere industriële processen, bijvoorbeeld verpulverde brandstofas en metallurgische slakken. Gerecyclede aggregaten worden geproduceerd uit bouw- en sloopafval, een van de meest volumineuze soorten afval die wereldwijd worden geproduceerd. Ze worden geproduceerd in een centrale fabriek of op de bronlocatie, wat bespaart op transportkosten en de milieuvoordelen heeft van het verminderen van vrachtwagenbewegingen.

Een andere trend die zich momenteel in de industrie vormt, draagt hieraan bij, het gebruik van roll-off containers op meer dan één manier. Dit betekent dat er eerst roll-off containers worden gebruikt om aggregaten naar de bouwplaatsen te vervoeren en vervolgens worden gebruikt om het bouw- en sloopafval van bouwplaatsen te vervoeren, waardoor een soort hybride bedrijf wordt. Het is een win-winsituatie, waarbij het gebruik van anders lege containers wordt gemaximaliseerd om lege 'runs' op de weg te voorkomen en daarmee de milieu-impact te verminderen.

Trends en mogelijkheden voor de aggregatenindustrie

De wereldwijde bouw- en aggregaatmarkt blijft groeien door onder meer initiatieven van overheden om economische ontwikkelingen te stimuleren door te investeren in de transportsector en wegenbouwactiviteiten. Volgens een rapport uit 2018 registreerden bouwaggregaten dat jaar een volumeverkoop van 47 miljard ton, wat overeenkomt met een waarde van US $ 300 miljard. De auteurs van het rapport ('Global market study on construction aggregates: infrastructure development investments creating opportunities') voorspellen een gunstige ontwikkeling van de markt voor bouwaggregaten met een gestage samengestelde jaarlijkse groei van 6% van 2019 tot 2029.

China blijft een belangrijke consument van de bouwaggregaten, aangezien de regering het 13e vijfjarenplan uitvoert waarin sterk wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van weg- en spoorweginfrastructuren. De infrastructurele groei vindt ook plaats in India, dat waarschijnlijk de snelst groeiende markt voor bouwaggregaten ter wereld zal blijven. Tegelijkertijd zal de groei van de markt voor bouwaggregaten in de ontwikkelingslanden incrementeel blijven, waarbij de hoge bevolkingsdichtheid de vraag naar inwoners handhaaft.

Wereldwijde toename van het gebruik van gerecycleerde en secundaire aggregaten

Aangezien aggregaten het meest gebruikte bulkmateriaal ter wereld zijn, is het de vraag waar en hoe de grondstoffen op de meest duurzame manier kunnen worden verkregen. Mijnbouw voor maagdelijke aggregaten verwijdert natuurlijke habitat, en daarmee natuurlijke flora en fauna. Aangezien secundaire aggregaten meestal in de nabijheid van bouwplaatsen worden geproduceerd, kunnen bedrijven voertuigbewegingen en daarmee brandstofkosten verminderen. Tegelijkertijd elimineren ze de CO2-uitstoot en verminderen ze hun milieu-impact. Vanwege deze aanzienlijke voordelen zal "recycling" waarschijnlijk een opkomende trend blijven in landen als Canada en de Verenigde Staten, volgens het bovengenoemde rapport. In de VS zijn gerecyclede aggregaten bijvoorbeeld goed voor ongeveer 8% van de totale vraag naar bouwaggregaten.

Europa heeft ook duurzame aggregaten in gedachten. De European Aggregates Industry (UEPG) lanceerde dit jaar haar visie voor 2020 voor een duurzame aggregatenindustrie. De UEPG zal de inspanningen blijven opvoeren voor een milieuvriendelijke en hulpbronnenefficiënte winning en productie, een uitstekende staat van dienst op het gebied van gezondheid en veiligheid, evenals een goed nabuurschapsbeleid. Dit gaat hand in hand met gestroomlijnde en slimme regelgeving die een hernieuwde economische en bouwgroei in Europa zal bevorderen. Ook de afzonderlijke landen op het continent spelen hun steentje bij. Zo heeft het Waste and Resources Action Programme (WRAP) in het Verenigd Koninkrijk het gebruik van aggregaten van gerecycleerde en secundaire materialen bevorderd. Hierdoor werd aan 25% van de vraag naar aggregaten voldaan door middel van duurzame sourcing. Door deze inspanningen drie jaar later was dit percentage op 30%.

Zakelijke kansen voor duurzame aggregaten

Ook in andere landen, zoals Tanzania, neemt het gebruik van gerecyclede en secundaire aggregaten toe. Een lopend onderzoeksproject onderzoekt de mogelijkheid om betonpuin te recyclen om dragende betonblokken te genereren voor de bouw. Recycling van betonpuin kan een alternatieve bron van aggregaten zijn waar Tanzania niet bekend mee was. Ongeveer 20% van het puin wordt hergebruikt voor het opvullen van een kuil, fundering en de rest wordt weggegooid. De ervaring van ontwikkelde landen leert dat betonpuin een groot recyclingpotentieel heeft, zoals het produceren van aggregaten voor stabilisatie van de ondergrond in de wegenbouw.

Aangezien bedrijven gerecyclede en secundaire aggregaten beginnen te kopen die voor sommige bedrijven als 'afval' worden beschouwd, is het belangrijk dat aggregatenbedrijven kijken naar de zakelijke mogelijkheden van deze ontwikkeling om duurzaamheid te bereiken en een circulaire economie op te bouwen binnen de bouwketen.

Deel dit op:

Facebook Twitter LinkedIn

Breng uw bedrijf naar een hoger niveau

Wilt u zien wat AMCS kan doen voor uw bouw- en sloopafval- en recyclingbedrijf?

Vraag uw demo op maat aan

AMCS Afvalplanner Lite (C&D C&I)

C&D Afvalinzameling eenvoudig gemaakt.

Brochure downloaden

Resources

Nieuws

Newsweek Artikel: Ierse software in de frontlinie van de circulaire economie

Technologische capaciteit en een gedurfde groeistrategie hebben de leverancier van softwareoplossingen AMCS verzekerd van een leidende positie in de wereldwijde milieu-, afval-, recycling- en grondstoffenindustrie.

Blog

Millennials en de toekomst van ons milieu

Millennials zijn hard op weg de meest besproken generatie te worden. Volgens het World Economic Forum vormen ze momenteel ongeveer 23% van de wereldbevolking, waardoor ze wereldwijd het grootste volwassen cohort zijn. Met een koopkracht van meer dan $ 1 biljoen alleen al in de VS, is het geen wonder dat deze generatie wordt opgemerkt. Wat ze kopen (en hoe ze het kopen) zal de economie vormgeven. Maar als Millennials de items die ze kopen weggooien, vragen we ons af 'welke impact zullen Millennials hebben op de afvalindustrie?'

Blog

Veetransport en klantenserviceniveaus

Het EU-wetgevingskader heeft tot doel het welzijn van levende dieren tijdens het vervoer te waarborgen. U moet ervoor zorgen dat letsel en onnodig lijden van de dieren worden voorkomen, volgens de gespecificeerde vereisten. Denk hierbij aan geschiktheid van de dieren, laaddichtheid, reis- en rusttijden, beschikbaarheid van water en voedsel, transportorganisatie en eisen waaraan de chauffeur moet voldoen. Uw klanten verwachten dat hun vervoerders aan die verplichtingen voldoen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot forse boetes, die per lidstaat verschillen, van € 25.000 in Duitsland tot € 2.000 - € 13.000 in Denemarken¹. De schade aan de reputatie van een transporteur brengt hun bedrijf in gevaar, waarbij klanten hun bedrijf trekken om op zoek te gaan naar verantwoordelijke transporteurs. En daar kom je om de hoek kijken.

Bekijk andere resources

Klaar om uw digitale reis te beginnen?

Blijf op de hoogte door u nu aan te melden!

inschrijven voor het programma
Contact

Neem contact op met AMCS om te ontdekken hoe onze toonaangevende oplossing uw bedrijf kan helpen groeien en bloeien.

Exploreren AMCS-platform Oplossingen Succesverhalen Weblogs Carrières Blijf op de hoogte inschrijven voor het programma
Volg ons op