Oplossingen Industrieën Succesverhalen Kennisbank Over ons
Contact
Neem contact met ons opBrochures
Blog maart 2020 Updated april 2024

Slimme optimalisatie de basis voor het legen van de ondergrondse containers van Omrin

Real-time bestelinformatiestatus gebruikt om afhaalschema's aan te passen

Bel me terug
Index
Martijn Schimmer

Martijn Schimmer

Intelligent Optimization Solution Advisor

Real-time bestelinformatiestatus gebruikt om afhaalschema's aan te passen

Omrin is ervan overtuigd dat dynamische planning en route-optimalisatie de verzenders in staat stellen om het legen van ondergrondse containers sneller te organiseren en tegelijkertijd te profiteren van een stressvrije werkomgeving. "AMCS Intelligent Optimisation stelt het afvalinzamelings- en verwerkingsbedrijf ook in staat om afval efficiënter in te zamelen", zegt bedrijfsadviseur Natasja Vemmer. "Hierdoor is de vulgraad gestegen van 60 naar 80 procent, waardoor het gemiddelde gewicht van het ingezamelde afval is toegenomen van 260 naar 300 kilo per container. Bovendien bespaart de dynamische planning een aanzienlijk aantal ritten, waardoor er minder kilometers worden gereden ende CO2-uitstoot daalt. Bij Omrin vinden we dit belangrijk omdat we ons inzetten voor een duurzame samenleving en een circulaire economie."

  • Omrin verzamelt en verwerkt het afval van ongeveer 207.000 huishoudens in 32 gemeenten
  • Inzameling van huishoudelijk afval met 2.150 ondergrondse containers
  • Plannen en optimaliseren van inzamelroutes met AMCS Intelligent Optimisation
  • Real-time inzicht in inzamelstatus en voertuiglocatie
  • Dynamische planning en optimalisatie, zelfs tijdens de inzameling
  • Efficiëntere inzameling resulteert in een verhoging van de vulgraad van 60 naar 80 procent en een gemiddeld gewicht aan afval van 260 naar 300 kilo per container
  • Snellere planning, waardoor meer tijd overblijft voor andere werkzaamheden, zoals het optimaliseren van routes
  • Minder impact op het milieu door minder kilometers en minderCO2-uitstoot

Verschillende redenen om het verzamelen te automatiseren

Sommige ondergrondse containers werden te laat geleegd, zodat bewoners er zakken naast dumpten, terwijl andere ondergrondse containers waar nauwelijks afval in zat, toch werden geleegd. Voor Omrin, het afvalinzamel- en verwerkingsbedrijf in Noord-Nederland, waren dit twee van de gevolgen van het gebruik van vaste routes als basis voor het legen van de meeste ondergrondse containers. "We speelden altijd op safe", zegt bedrijfsadviseur Natasja Lemmer, "wat bijvoorbeeld betekende dat we ondergrondse containers ook leegmaakten als ze maar voor 60% gevuld waren."

Het wordt duidelijk dat er verschillende redenen waren voor de beslissing om dit proces te automatiseren. "Het dagelijks plannen van routes betekende veel werk voor ons team van dispatchers. Bovendien kregen we vaak klachten dat chauffeurs containers moesten legen die maar half vol waren. Soms reden ze daarvoor door de stad, wat onnodige extra kilometers betekende. Daarnaast wilden we ook de hoeveelheid afval verminderen die naast de containers werd gedumpt."

Legen op basis van het gewicht van de inhoud en het aantal keren dat de toegangsklep wordt geopend

Tegenwoordig is de situatie aanzienlijk veranderd. Omrin leegt in haar werkgebied 2.150 ondergrondse containers op basis van de vulniveaus die worden geschat aan de hand van het aantal keren dat de toegangskleppen worden geopend en historische gegevens, waaronder het gewicht van de inhoud. De inhoud van de ondergrondse container wordt gewogen op het inzamelvoertuig. Na het legen wordt het gewicht automatisch doorgestuurd van de boordcomputer naar het kantoor, waar het wordt verwerkt door het administratiesysteem.

De routes voor de volgende dag worden automatisch aangemaakt met behulp van de vulgraadgegevens die 's nachts naar het AMCS-systeem worden gestuurd. "Het enige wat de planner dan nog hoeft te doen is de routes controleren en waar nodig aanpassingen doen; bijvoorbeeld als we een melding hebben ontvangen dat een container vol is, wat betekent dat er een extra inzameling nodig is." Natasja legt verder uit dat het vanaf het begin duidelijk was dat het systeem geïntegreerd moest worden. "We hebben een aantal principes bij Omrin. Ten eerste willen we het aantal menselijke handelingen minimaliseren en ten tweede willen we ervoor zorgen dat informatie in de hele organisatie toegankelijk is."

Sneller plannen en stressvrije verzendafdeling

De slimme software optimaliseert ophaalroutes door het gebruik van ongekende sets algoritmes. Het maakt real-time monitoring gedurende de dag mogelijk, zowel van de status van de orders als van de locaties van de voertuigen, inclusief waar ze zich bevinden in hun schema. Het bellen van chauffeurs voor updates over de status van hun orders behoort daarmee tot het verleden, wat betekent dat er minder stress is op de expeditieafdeling.

Een ander voordeel van intelligente optimalisatie is dat de dispatchers meer aandacht kunnen besteden aan het planningsproces en vooral aan het optimaliseren van de ophaalroutes, zoals Natasja's uitleg laat zien. "Bovendien kan het planningsproces worden versneld, waardoor de dispatchers meer tijd overhouden voor andere werkzaamheden, zoals het functioneel beheer van de software. Ze kunnen bijvoorbeeld kijken of we nog betere resultaten kunnen behalen als we bepaalde parameters net iets anders instellen. Het dispatchteam heeft de tijd om dit uit te zoeken."

Stijging infill en daling van het aantal ophaalritten

Natasja legt verder uit dat AMCS Intelligent Optimisation voor Omrin vooral heeft bijgedragen aan een efficiëntere afvalinzameling. "Het aantal keren dat ondergrondse containers worden geleegd is bijvoorbeeld aanzienlijk gedaald. We hebben ook een sterke stijging gezien in de vulgraad, van 60 naar 80 procent, wat betekent dat het gewicht van het ingezamelde afval is toegenomen. De gemiddelde hoeveelheid afval in de containers bij het legen was 260 kilo. Na de implementatie van AMCS Intelligent Optimisation steeg dit naar 300 kilo per keer."

Per saldo bespaart dynamische planning dus een aanzienlijk aantal ritten, zodat onze voertuigen elders kunnen worden ingezet. Dat is belangrijk, zegt ze. "Als het aantal ondergrondse containers toeneemt, kunnen we ze legen met hetzelfde aantal voertuigen. Vroeger werkten we op volle toeren. De hoeveelheid gereden kilometers en onzeCO2-uitstoot zijn ook verminderd. Dit is ook belangrijk voor Omrin omdat we ons inzetten voor een duurzame samenleving en een circulaire economie. Omrin was in 2019 het duurzaamste bedrijf van Nederland en dat willen we zo houden. Een ander positief effect van intelligente optimalisatie is dat er minder afval naast de containers wordt gedumpt. We kunnen echter niet met zekerheid zeggen of dit alleen op het conto van routeoptimalisatie kan worden geschreven, omdat we een campagne hebben gevoerd die bedoeld was om hier een einde aan te maken."

Uitdagingen voor de toekomst

Uitbreiding van het aantal ondergrondse containers in het werkgebied en het legen ervan op basis van routeoptimalisatie behoren tot de plannen die Omrin heeft voor de komende jaren. "Dat is zeker een uitdaging", zegt Natasja. "Bij elke verhoging moeten we ervoor zorgen dat de basis goed is en dat we historische gegevens opbouwen. We moeten bijvoorbeeld uitrekenen hoe vaak de toegangsklep open kan voordat een ondergrondse container vol is. Als we die informatie in het AMCS softwaresysteem hebben ingevoerd, berekent het het optimale ophaalschema en plant het de routes dienovereenkomstig. Het houdt ook rekening met de 'must do'-containers, die dringend geleegd moeten worden, en de 'can do'-containers, die we eventueel kunnen legen als het schema het toelaat."

Bij het optimaliseren van de routes zijn de 'wat als scenario's' die in de software zijn ingebouwd ook belangrijk. "Deze worden gebruikt om eventuele extra ophaalstops in te plannen", legt Natasja uit. "Dit speelt bijvoorbeeld op momenten dat we verwachten dat onze ondergrondse containers extra vol zullen zijn op bijvoorbeeld Tweede Paasdag. In AMCS kunnen we inzamelingen verplaatsen; sommige naar de vrijdag of zaterdag voor Pasen en sommige naar de dinsdag erna. Voorheen werden alle extra inzamelingen op zaterdag gedaan. Dit betekende een extra belasting voor de dispatchers en de chauffeurs. AMCS zorgt voor duidelijkheid en vermindert de stress bij de dispatchers. Het is duidelijk een verbetering ten opzichte van het oude systeem."

Efficiënte afvalinzameling verhoogt vulniveaus en inzamelgewicht

AMCS Intelligent Optimisation heeft geleid tot aanzienlijke winst voor Omrin. Dynamische planning en routeoptimalisatie hebben een efficiëntere inzameling mogelijk gemaakt en de vullingsgraad verhoogd van 60 naar 80 procent, terwijl het gemiddelde gewicht van het ingezamelde afval is gestegen van 260 naar 300 kilo per container. Bovendien kan het planningsproces worden versneld, waardoor er meer tijd overblijft voor andere activiteiten, zoals het functioneel beheer van de software en het instellen van de parameters om nog betere inzamelresultaten te behalen. Bovendien bespaart de dynamische planning een aanzienlijk aantal ritten, waardoor zowel het aantal kilometers als deCO2-uitstoot afneemt. AMCS Intelligent Optimisation helpt Omrin hiermee haar duurzame doelen te bereiken en ondersteunt daarmee de inzet van het afvalinzamelings- en verwerkingsbedrijf om een circulaire economie op te bouwen.

Passie voor het sluiten van recyclingkringen

Omrin is Fries voor 'kringloop', wat ook duidt op de passie van het bedrijf voor het sluiten van kringlopen. Hiervoor gebruikt het slimme scheidingstechnieken en hightech energiecentrales. Een voorbeeld is de groengascentrale in Heerenveen, die 10.000 huishoudens en 1 miljoen kubieke meter groen gas voor de eigen voertuigen levert. Meer dan 70 procent van het ingezamelde afval wordt geschikt gemaakt voor hergebruik - landelijk is dit ongeveer 50 procent.

Omrin getuigenis

Deel dit op:

klaar om te zien wat AMCS kan doen voor jouw gemeentelijke afval- en recyclingbedrijf?

Ontdek hoe het AMCS Platform uw kosten zal verlagen en uw operationele efficiëntie zal verhogen.

Vraag een demo aan

AMCS Platform - gemeentelijk & recycling brochure

Lees meer over de gemeentelijke oplossingen van AMCS, waaronder routeplanning, voertuigtechnologie, winkelwagenbeheer en klantenserviceondersteuning.

Brochure downloaden

Resources

Webinar

Deskundige tips voor het stroomlijnen van het voorraadbeheer van wagenparken

Blog

Optimaliseer de vlootinventaris met AMCS: verlaag kosten, stroomlijn activiteiten en verhoog efficiëntie.

Blog

Een terugblik op het NVRD Jaarcongres 2024: "Niet denken maar doen!”

Bekijk andere resources

Download Omrin Succesverhaal

Lees meer over hoe Omrin het aantal kilometers en het brandstofverbruik heeft verminderd,