Nederlands
Oplossingen Oplossingen Sectoren Sectoren Resources Resources Success Stories Success Stories AMCS AMCS
Blog maart 2020 Updated mei 2022

Slimme optimalisatie basis legen ondergrondse containers Omrin

Planning bijsturen op basis van real-time informatie orderstatus

Bel me terug
Martijn Schimmer Intelligent Optimization Solution Advisor

Planning bijsturen op basis van real-time informatie orderstatus

Sneller kunnen plannen en meer rust op de planning. Dit zijn voor Omrin voordelen van dynamisch plannen en routes optimaliseren van ledigingsorders voor ondergrondse containers. De afvalinzamelaar en -verwerker kan met AMCS Intelligente Optimalisatie afval ook efficiënter inzamelen, zegt businessconsultant Natasja Vemmer. “Daardoor steeg de vulgraad van 60 naar 80 procent waardoor het gemiddelde gewicht toenam van 260 naar 300 kilo per lediging. Dynamisch plannen scheelt bovendien een flink aantal ritten waardoor het aantal gereden kilometers daalde en de CO2-uitstoot verminderde. Dat is voor Omrin belangrijk omdat we ons inzetten voor een duurzame samenleving en een circulaire economie.”

  • Omrin is de afvalinzamelaar- en verwerker voor zo’n 207.000 huishoudens in 32 gemeenten
  • Inzameling huishoudelijk afval met 2.150 ondergrondse containers
  • Met AMCS Intelligente Optimalisatie ledigingsorders plannen en inzamelroutes optimaliseren
  • Real-time zicht op orderstatus en locatie voertuigen
  • Dynamisch plannen en optimaliseren, ook tijdens uitvoeren van orders
  • Efficiënter inzamelen resulteert in stijging vulgraad 60 naar 80 procent en gemiddeld gewicht van 260 naar 300 kilo per lediging
  • Plannen gaat sneller en daardoor is er meer tijd voor ander werk, zoals het optimaliseren van routes
  • Lagere milieubelasting door daling aantal gereden kilometers en vermindering CO2-uitstoot

Meerdere redenen om inzameling te automatiseren

Ondergrondse containers die te laat werden geleegd waardoor inwoners er zakken naast gingen zetten of ondergrondse containers legen die amper waren gevuld. Voor Omrin, de afvalinzamelaar en -verwerker in Noord-Nederland, waren dat twee van de effecten toen de meeste ondergrondse containers nog op basis van vaste routes werden geleegd. “We speelden altijd op safe”, zegt business consultant Natasja Vemmer”, en leegden een ondergrondse container bijvoorbeeld ook als die 60% vol was.”

Meerdere redenen waren aanleiding dit proces te automatiseren, wordt duidelijk. “De planning had er veel werk aan om elke dag de routes te maken. Bovendien kregen we klachten dat een chauffeur al weer een container moest legen die half vol was. Soms aan de andere kant van de stad waardoor er onnodige afstanden werden gereden. Behalve dat wilden we ook het aantal bijplaatsingen verminderen”

Lediging op basis van klepbewegingen en gewicht

Inmiddels is de situatie aanzienlijk veranderd. Omrin leegt 2.150 ondergrondse containers in het werkgebied op basis van de vulgraadmeting die wordt afgeleid van het aantal klepbewegingen en historische gegevens, waaronder ledigingsgewichten. Op de wagen wordt de inhoud van de ondergrondse container gewogen. Na lediging wordt het gewicht automatisch uitgewisseld tussen de boordcomputer en het systeem op kantoor om administratief te verwerken.

De routes voor de volgende dag worden automatisch gemaakt aan de hand van de vulgraadmetingen die ‘s nachts automatisch naar AMCS worden doorgemeld. “Het enige dat de planner daarna nog hoeft te doen is het controleren van de routes en ze waar nodig aan te passen, bijvoorbeeld als er een melding is gedaan over een volle container en er een extra lediging nodig is.” Dat het een geïntegreerd systeem moest worden, stond van het begin af aan vast, zegt Natasja. “We hebben binnen Omrin een aantal principes. Dat is ten eerste om het aantal menselijke handelingen tot een minimum te beperken en ten tweede dat informatie overal binnen de organisatie toegankelijk is.

Sneller plannen en rust op de planning

De slimme software optimaliseert inzamelroutes op basis van ongekende reeksen algoritmes. Hierdoor is er gedurende de dag een real-time zicht, zowel op de status van de orders als op de locatie van de voertuigen, ook ten opzichte van de planning. Met de chauffeur bellen wat de status van een order is, is daarmee verleden tijd waardoor er meer rust op de planning is.

Een voordeel van intelligente optimalisatie is ook dat de planner niet alleen meer aandacht heeft voor het plannen, maar vooral ook voor het optimaliseren van de inzamelroutes, blijkt uit haar toelichting. “Bovendien kan er sneller worden gepland waardoor de planner meer tijd heeft voor andere werkzaamheden, zoals het functioneel beheer van de software. Kunnen we nog betere resultaten halen als bepaalde parameters net wat anders worden ingesteld? Daar puzzelt de planning dan op.”

Toename vulgraad en daling van het aantal inzamelritten

AMCS Intelligente Optimalisatie heeft voor Omrin vooral bijgedragen aan het efficiënter inzamelen, blijkt op de toelichting van Natasja. “Zo is bijvoorbeeld het aantal geleegde ondergrondse containers significant afgenomen. Ook zagen we een fikse stijging van de vulgraad, van 60 naar 80 procent waardoor het inzamelgewicht is toegenomen. Voorheen zat er gemiddeld 260 kilo per lediging in. Na implementatie van AMCS Intelligente Optimalisatie is dat nu 300 kilo per keer.”

Per saldo scheelt dynamisch plannen daardoor een flink aantal ritten waardoor een voertuig elders kan worden ingezet. “Dat is belangrijk”, zegt ze. “Als het aantal ondergrondse containers uitbreidt kunnen we die met hetzelfde aantal voertuigen ledigen. Voorheen zaten we aan ons maximum. Ook daalt het aantal gereden kilometers en vermindert de CO2-uitstoot. Voor Omrin is dat belangrijk omdat we ons inzetten voor een duurzame samenleving en een circulaire economie. Omrin is het duurzaamste bedrijf van Nederland in 2019 en dat willen we blijven. Een positief effect van intelligente optimalisatie is ook dat er minder bijzettingen naast de containers zijn. Al weten we niet of dat alleen voor rekening van de route-optimalisatie komt omdat we dat via een voorlichtingscampagne ook hebben gepromoot."

Toekomstige uitdagingen

Het aantal ondergrondse containers uitbreiden in het werkgebied en die ook legen op basis van route-optimalisatie. Dat is een van de plannen die Omrin voor de komende jaren heeft. “Dat is wel een uitdaging”, zegt Natasja. “Bij elke uitbreiding moeten we keer op keer daarvoor de basis op orde hebben en historische gegevens opbouwen. Bij hoeveel klepbewegingen zit een ondergrondse container bijvoorbeeld vol. Als we die kennis in de AMCS-software hebben ingevoerd, kan het systeem optimaal plannen en routes indelen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de ‘must does’, de containers die we moeten legen en de ‘can does’ degene die we eventueel kunnen legen als de planning dat toelaat.”

Bij het optimaliseren van de routes zijn ook de in de software ingebouwde ‘what if-scenario’s’ belangrijk. Op basis daarvan kunnen we eventueel extra ledigingen inplannen. Dat speelt bijvoorbeeld als we op Paasmaandag verwachten dat ondergrondse containers extra vol zijn. In AMCS kunnen we ledigingen verplaatsen, deels naar de vrijdag of zaterdag ervoor of de dinsdag erna. Voorheen waren alle extra ledigingen op zaterdag. Dat zorgde voor extra werkdruk voor de planners en de chauffeurs. AMCS biedt duidelijkheid en zorgt voor rust op de planning. Dat is overduidelijk een verbetering ten opzichte van de oude situatie.”

Efficiënte afvalinzameling verhoogt vulgraad en inzamelgewicht

AMCS Intelligente optimalisatie heeft voor Omrin tot significante resultaten geleid. Door de dynamische planning en route-optimalisatie kon er efficiënter worden ingezameld en steeg de vulgraad van 60 naar 80 procent terwijl het gemiddelde gewicht toenam van 260 naar 300 kilo per lediging. Ook kan er sneller worden gepland waardoor er tijd is voor andere werkzaamheden, zoals het functioneel beheer van de software en het instellen van parameters om nog betere inzamelresultaten te halen. Dynamisch plannen scheelt bovendien een flink aantal ritten waardoor het aantal gereden kilometers daalde en de CO2-uitstoot afnam waarmee de AMCS Intelligente Optimalisatie bijdraagt aan de duurzame doelen van Omrin en daarmee van de inzet voor de afvalinzamelaar en -verwerker voor een circulaire economie.

Passie voor sluiten kringlopen

Omrin is Fries voor ‘Kringloop’ dat daarmee ook de passie aangeeft voor het sluiten van kringlopen en zet hiervoor slimme scheidingstechnieken en hightech energie-installaties in. Een voorbeeld is de groengasinstallatie in Heerenveen voor 10.000 huishoudens en 1 miljoen kuub groengas voor de eigen voertuigen. Ruim 70 procent van het ingezamelde afval wordt geschikt gemaakt voor hergebruik - landelijk ligt het op zo’n 50 procent.

Omrin getuigenis

Deel dit op:

Facebook Twitter LinkedIn

Klaar om te zien wat AMCS kan betekenen voor uw stedelijk afval- en recyclingbedrijf?

Ontdek hoe AMCS Platform uw kosten verlaagt en uw operationele efficiëntie verhoogt.

Vraag een demo aan

AMCS Afvalplanner Lite (Smart City) brochure

Optimaliseer uw afvalinzamelingsproces voor efficiëntie en duurzaamheid met smart city-oplossingen voor kleinere wagenparken.

Brochure downloaden

Resources

Brochure

AMCS Voorbeeld Pro Brochure

Ontdek hoe AMCS Sample Pro de onderhoudskosten en ongeplande uitvaltijd van apparatuur zal verminderen.

Brochure

AMCS Waste Planner Brochure

AMCS Platform is een uniek enterprise-grade softwareplatform dat in de cloud draait en is ontworpen op basis van de best practice-processen van duizenden afval- en recyclingbedrijven over de hele wereld.

eBook

AMCS Playbook voor digitaal succes

Hoe u klanten kunt aantrekken, converteren en behouden om uw bedrijf te laten groeien

Bekijk andere resources

Casestudy over Omrin downloaden

Lees meer over hoe Omrin het aantal kilometers en het brandstofverbruik heeft verminderd,

Bekijk casestudy
Contact

Neem contact op met AMCS om te ontdekken hoe onze toonaangevende oplossing uw bedrijf kan helpen groeien en bloeien.

Exploreren Carrières Oplossingen Succesverhalen Resources Oplossingsbrochures & Whitepapers Blijf op de hoogte Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op

Download de brochure over routeoptimalisatie

Ontdek hoe u transportplanning met 50% en kilometers met 15% kunt verminderen