Oplossingen Industrieën Succesverhalen Kennisbank Over ons
Contact
Neem contact met ons opBrochures
Blog oktober 2020 Updated juli 2023

Routeoptimalisatie verhoogt de efficiëntie en verhoogt de productiviteit voor SUEZ Group

AMCS Intelligent Optimization vermindert belangrijkste KPI 'tijd per order'

Bel me terug
Index
Martijn Schimmer

Martijn Schimmer

Intelligent Optimization Solution Advisor

AMCS Intelligent Optimization vermindert belangrijkste KPI 'tijd per order'

Wereldwijd heeft SUEZ Group dagelijks meer dan 11.000 voertuigen op de weg, dus het optimaliseren van afvalinzamelingsroutes is van het grootste belang. Dat blijkt uit het interview met Peter Bevers, Group Activity Leader – Collections, die verantwoordelijk is voor het verbeteren van de prestaties van suez's wereldwijde afvalinzamelingsactiviteiten. "De wereldwijde afvalinzamelingsactiviteiten hebben een jaarlijkse waarde van een miljard euro. Het optimaliseren van een paar procent kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren en, afhankelijk van de inzamelingsactiviteit, resulteren in een productiviteitsstijging van 3 tot 5% per land."

De SUEZ-divisie Recovery & Recycling (SUEZ R&R) is wereldwijd verantwoordelijk voor afvalinzameling en recycling van onder andere huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en alle andere vormen van recyclebaar afval, variërend van kunststoffen tot bioafval, allemaal met als doel ze om te zetten in nieuwe grondstoffen. Voorheen was de operationele afvallogistiek over het algemeen gedecentraliseerd georganiseerd en niet ondersteund door routeplanningssystemen, legt Peter Bevers uit.

"SUEZ realiseerde zich dat om de planning te optimaliseren, ze ondersteund moesten worden door state-of-the-art systemen en gecentraliseerde planning om synergieën te creëren tussen voorheen kleine planningsregio's. Sinds 2012 heeft AMCS een inzending gevonden in België en werden ervaringen gedeeld met andere landen in de groep, waardoor de aandacht voor het onderwerp in de groep langzaam werd vergroot. Dit heeft geresulteerd in investeringen van SUEZ Nederland, Duitsland en Frankrijk."

Het uiteindelijke doel voor 2023 is de wereldwijde implementatie van RoutePlanner en Fleet Planner

In 2017 heeft de SUEZ Group besloten tot een versnelde samenwerking tussen alle landen die actief zijn in afvalinzameling, eindigend in een raamcontract met AMCS voor AMCS Intelligent Optimization bestaande uit RoutePlanner om masterroutes te plannen en Fleet Planner voor dynamische planning. Voor de komende jaren is het doel om de AMCS-planningssystemen in zoveel mogelijk landen te integreren.

Het uiteindelijke doel in 2023 is een mogelijke wereldwijde implementatie van RoutePlanner en/of Fleet Planner afhankelijk van welke activiteiten in een land het belangrijkst zijn. Tot nu toe hebben SUEZ Zweden, Polen en Luxemburg dit voorbeeld gevolgd en Australië wordt verwacht over 1 tot 2 jaar nadat het amcs ERP-platform als eerste is geïmplementeerd.

Het afhandelen van routes in verschillende gebieden met hetzelfde voertuig

Peter Bevers:" De ervaringen in België en Nederland toonden aan dat investeren in bijvoorbeeld Routeplanner alleen al leidde tot een aanzienlijke productiviteitsstijging van de afvalinzameling tussen 3% en 5%. Dit komt vooral door het verminderen van de belangrijkste key performance indicator 'time per order' door routes voor de commerciële afvalinzameling met wheelie bins te optimaliseren."

Volgens Peter Bevers met intelligente optimalisatie profiteert SUEZ R&R ook van een ander groot voordeel. "Voorheen was de afvalinzameling- en verwerkingsorganisatie in elk land gedecentraliseerd met een vaste actieradius. Met AMCS kunnen we flexibeler werken. Op basis van de huidige situatie berekent het systeem de actieradius en past de planning dienovereenkomstig aan. De omvang van het land bepaalt of bepaalde activiteiten nationaal of regionaal worden gepland. Op basis van de dagelijkse orders verandert de actieradius, waardoor overlappingen van de routes worden geëlimineerd. Hierdoor kunnen opdrachten dicht bij elkaar aan de rand van gebieden met hetzelfde voertuig worden uitgevoerd."

Optimaliseren masterroutes een voorwaarde voor het beheersen van kosten

SUEZ zet RoutePlanner in om hoofdroutes te plannen voor de commerciële afvalroutes met wheeliebakken en voor de inzameling van huishoudelijk afval. Peter Bevers: "Routeplanner biedt de mogelijkheid om direct nieuwe oproeporders van klanten te plannen en of nieuwe klanten te plannen in bestaande masterroutes. Klanten krijgen direct en geautomatiseerd feedback via onze klantenwebsites en smartphonetoepassingen."

Dat is een aanzienlijke verandering ten opzichte van de vorige situatie, toen vaste ophaalroutes in Excel werden gemaakt, in een logische volgorde werden geplaatst en naar het apparaat in de cabine van de bestuurder werden gestuurd. Volgens Peter Bevers is het handmatig optimaliseren van routes zeker een uitdaging. "Als een klant een contract opzegt, wordt een route inefficiënt en bij nieuwe klanten moet je weten wat de meest efficiënte route is om ze aan toe te voegen. Het heeft invloed op 1.000's en 1.000's van bestellingen die onmogelijk handmatig te optimaliseren zijn in Excel. Om routes aan te passen aan de veranderende realiteit is intelligente optimalisatie een absolute voorwaarde om de kosten te beheersen." 

Dynamische routeplanning met Fleet Planner bespaart 30% tijd per planner

De mogelijkheid om meer bestellingen tegelijkertijd te plannen is een van de voordelen waar SUEZ van profiteert door de afvalinzamelingsroutes van roll-on/roll-off containers te optimaliseren met Fleet Planner. "Gemiddeld is de tijdsbesparing per planner 30%", zegt Peter Bevers. "De planning is niet gebaseerd op de schattingen van de planner, maar op de vaste data die Fleet Planner gebruikt. Dit vertaalt zich in een financieel voordeel. Zo neemt de tijd per order - de belangrijkste kritische prestatie-indicator - met 2% af tot 3,6%. Dit geldt voor landen en regio's waar intelligente optimalisatie volledig is uitgerold en 2 tot 3 jaar na volledige implementatie, zoals in Frankrijk."

Dat is een aanzienlijke verandering ten opzichte van de situatie voorheen, toen orders handmatig werden gepland. Peter Bevers: "Sommige planners konden 20 voertuigen per dag aan, anderen kwamen vast te zitten na het plannen van 7 voertuigen. Omdat Fleet Planner grote hoeveelheden orders kan verwerken en binnen korte tijd kan plannen, hebben planners meer tijd om de planning hier en daar te controleren en te verfijnen op basis van nieuwe informatie die nog niet beschikbaar is in een ander systeem. Dan kunnen ze zich meer richten op de communicatie met de chauffeurs en het afhandelen van de dagelijkse problemen waarvoor ze voorheen onvoldoende tijd vonden." 

Kosten van afvalinzamelingsroutes simuleren voor komende aanbestedingen

De mogelijkheid om routes te bouwen nog voordat ze worden uitgevoerd, is een van de belangrijkste functies waar SUEZ van profiteert door RoutePlanner te gebruiken om aankomende aanbestedingen voor te bereiden. Een van de randvoorwaarden voor het sluiten van een contract met een gemeente is dat routes worden aangelegd met alle beschikbare data, zegt Peter Bevers. "Op basis hiervan kan een kostenraming worden gemaakt om een precieze reactie op een aanbesteding op te stellen. In dat opzicht is een innovatieve applicatie zoals intelligente optimalisatie met een complete set functionaliteiten die aan alle eisen voldoen van groot belang."

Op basis van de gegevens simuleert de Routeplanner de afvalinzamelingsroutes en berekent daarmee de kosten. Peter Bevers:" Omdat dit al geoptimaliseerde plannen zijn, kunnen we de best mogelijke prijs gebruiken in de aanbesteding. Dat is een flinke verandering ten opzichte van de voorsituatie toen een chauffeur naar een gemeente werd gestuurd om de situatie te controleren waarna de routes op een papieren stadsplattegrond werden getekend. Om op een aanbesteding te reageren, kan de Routeplanner met relatief weinig data berekenen, bijvoorbeeld slechts tonnen per maand. Het systeem kan ook verschillende scenario's berekenen, zoals hoeveel tijd er wordt bespaard wanneer chauffeurs in enkele ploegen of dubbele ploegen werken."

Bewuste keuze voor AMCS

Na grondig marktonderzoek en een beoordeling van 5 routingsystemen in 2012 heeft de SUEZ Group bewust gekozen voor AMCS. "AMCS kwam het beste uit de beeldspoed, om een aantal redenen en deze redenen zijn nog steeds van toepassing, zegt Peter Bevers. " Allereerst is AMCS Intelligent Optimization een van de weinige systemen op de markt die roll-on/roll-off containeroptimalisatie aankan. Ten tweede kent AMCS de wereldwijde afval- en recyclingindustrie zeer goed. Routeplanner en Fleet Planner zijn beide gebaseerd op de afvalmarkt en de concepten en parameters zijn gericht op afvallogistiek, terwijl andere software een meer algemene aanpak heeft."

Hij vermeldt ook dat de door AMCS geleverde routes van betere kwaliteit waren dan de andere softwarepakketten die tijdens het selectieproces in 2012 werden getest. "In 2017 was dat nog steeds het even. Veel software levert routes die chauffeurs niet begrijpen, bijvoorbeeld twee vrachtwagens in dezelfde straat. En dan gaat het gewoon: 'Als de chauffeur het niet krijgt, doet hij het niet'. AMCS heeft geïnvesteerd in slimme algoritmen die bestuurders begrijpen. Zij aanvaarden daarom de routes en rijden ze dienovereenkomstig. En tot slot investeert AMCS in ontwikkelingen die relevant zijn voor de afvalmarkt, bijvoorbeeld IoT. Ingebouwde sensoren in ondergrondse containers, met real-time gegevensuitwisseling met Fleet Planner die kan voorspellen wanneer containers vol zijn."

Op basis hiervan worden automatisch de meest efficiënte routes gegenereerd, legt hij uit. "De chauffeur ontvangt routes rechtstreeks van Fleet Planner in zijn cabineapparaat. Hiermee wordt de planning volledig automatisch aangestuurd door IoT wat resulteert in een verhoging van het vulniveau van de containers. Omdat - in vergelijking met vaste afvalinzamelingsroutes - niet elke container hoeft te worden geleegd, is het totale aantal voertuigen om orders uit te voeren afgenomen. Daarnaast kan er gemakkelijk een extra stop gepland worden op een route."

Volgens hem drijft dit ook efficiëntie in suez's wereldwijde afvalinzameling. "Dit komt bovenop de andere efficiëntieverbeteringen die ik noemde, zoals de kortere tijd per bestelling, het verhogen van de productiviteit en de tijd die bespaard wordt op de planning", besluit Peter Bevers aan het einde van het interview. "In dat opzicht heeft intelligente optimalisatie zich de afgelopen jaren al boven elke verwachting bewezen."

Deel dit op:

klaar om te zien wat AMCS voor jou kan doen?

De AMCS Intelligent Route Optimization combineert dynamische routeplanning en real-time optimalisatie om de efficiëntie te verhogen en de winst te verbeteren.

Vraag een demo aan

Download SUEZ Succesverhaal

Lees meer over hoe SUEZ de belangrijkste KPI verlaagt: 'time per order' en de productiviteit verhoogt met routeoptimalisatie.

Download Succesverhaal

Resources

Webinar

Hoe AI de grondstof- en recyclingindustrie kan veranderen

Webinar

Deskundige tips voor het stroomlijnen van het voorraadbeheer van wagenparken

Blog

Optimaliseer de vlootinventaris met AMCS: verlaag kosten, stroomlijn activiteiten en verhoog efficiëntie.

Bekijk andere resources

Webinar on Demand: De kracht van routeoptimalisatie

Krijg inzicht in hoe u uw complexe routeringsplannen kunt omzetten in een on-demand gestroomlijnd proces zonder de tijdrovende handmatige taken.