Nederlands
Oplossingen Oplossingen Sectoren Sectoren Success Stories Resources
Blog juli 2020

Kunnen papier- en plasticrecyclers sterker uit de crisis komen?

Bel me terug
Evan Schwartz Vice President of Solutions Engineering - North America Region

Nog voor de uitbraak van de Corona-crisis had de afval- en recyclingindustrie te maken met een serie aan uitdagingen. Zo staat de vraag naar gerecyclede materialen als gevolg van de lage olieprijs onder druk en zijn in Azië de controles op secondaire kunststoffen aangescherpt. Bovendien zijn de marktomstandigheden voor papier- en kunststofrecyclers door de Corona-crisis compleet veranderd. De aanvoer van fracties als papier, karton en plastic vanuit de industrie is flink afgenomen en door een bijna complete stilstand van de productie is in sommige sectoren de vraag naar gerecyclede grondstoffen zo goed als opgedroogd.

Toch kunnen papier- en kunststofrecyclers de gevolgen van de huidige crisis ondervangen. Dit is de stellige overtuiging van de in Madrid gestationeerde Gerard Kissane die meer dan tien jaar ervaring heeft in de afvalindustrie. “Het in kaart brengen van inkomende en uitgaande logistieke processen kan aangeven waar verbeteringen mogelijk zijn en hoe dat bijdraagt aan groei en grotere marges.”

Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op marktherstel na de huidige crisis?

“Nu is het de tijd voor bedrijven om de balans op te maken en strategisch te koersen op de mogelijkheden die zich aandienen als de markt weer aantrekt. Die zijn er zeker, onder meer omdat steeds meer landen maatregelen nemen om de klimaatveranderingen terug te dringen en het gebruik van hernieuwbare en teruggewonnen materialen te stimuleren. Ik ben ervan overtuigd dat vooral innovatieve bedrijven hiervan profiteren. De slimste zullen de sterkste blijken, zoals ik dat altijd typeer. Juist daarom is het nu het moment voor bedrijven om hun operationele processen in kaart te brengen, zoals het traceren van materialen, de prijsstelling, het beoordelen van vrachten en voorraadbeheer. Bedrijven die hier het beste grip op hebben, kunnen het snelst de opgaande lijn inzetten als de markt zich weer herstelt.”

Zijn bedrijven klaar om te profiteren van het marktherstel?

“Als het bedrijven voor de wind gaat, hebben ze hun klanten en operationele processen niet altijd goed in beeld. De blik is doorgaans gericht op klantbehoud, ook al gaat dat ten koste van een afgewogen contractbeheer, het voorkomen van verontreinigingen of de materiaalkwaliteit. Tijdens de huidige crisis is het vooral een uitdaging om operationele processen efficiënt in te richten en daarmee de basis te vormen voor een duurzaam bedrijfsmodel dat in de toekomst een volgende crisis kan doorstaan. De oplossing is het centraal registreren, monitoren en bijsturen van alle processen; van het inwegen op de weegbrug, het beoordelen van materialen op de werf, het wegen van deelladingen tot en met de administratieve afhandeling van transacties. Op basis hiervan kunnen bedrijven nagaan welke materialen en klanten bijdragen aan groei. Dit biedt ook de mogelijkheid om de prijsstelling aan te passen aan bijvoorbeeld de vervuiling van inkomende ladingen en daarmee aan een veranderend klantgedrag en verbetering van de materiaalkwaliteit. Flexibele contractprijzen zijn essentieel omdat papier- en plasticrecyclers hierdoor boetes of kosten in rekening kunnen brengen als materiaal niet conform afspraken wordt aangeleverd. Dit is belangrijk omdat het bedrijven de mogelijkheid biedt om, de voor het bedrijfsresultaat zo belangrijke, marges te vergroten.”

Hebben bedrijven hun kosten goed in beeld?

"Veel papier- en kunststofrecyclers proberen te begrijpen waar in hun bedrijfsprocessen marges verloren gaan. Het in kaart brengen van de inkomende en uitgaande processen via een ERP-systeem kan duidelijk maken waar ruimte is voor verbetering. Klantcontracten met flexibele prijzen voor hoogwaardige materialen of extra kosten voor verontreinigde ladingen kunnen het verschil maken tussen een positieve of negatieve marge voor een transactie. Orders monitoren is essentieel om te bepalen of en hoe automatisering bijdraagt aan efficiëntere processen en daarmee aan grotere marges. Een belangrijke voorwaarde voor dat laatste is ook om snel te kunnen reageren als prijzen op de grondstoffenmarkt veranderen. Een goed voorraadbeheer, adequate forcecast en een real-time toegang tot een industriespecifieke prijsindex betekent dat bedrijven de beste uitgangspositie hebben om zich na de huidige crisis weer te kunnen herstellen.”

Hoe bereiden bedrijven zich voor op de volgende crisis?

“Veel bedrijven baseren hun beslissingen nu nog op informatie uit meerdere systemen of zelfs nog op sterk verouderde spreadsheets. Voor die groep is het vooral een uitdaging om de beschikbare informatie optimaal te benutten zodat ze verbeteringen kunnen doorvoeren. Doordat er centraal geen totaalbeeld is van alle bedrijfsprocessen is het zeer de vraag of dat lukt. Met de AMCS Recycling Software hebben papier- en plasticrecyclers in één en hetzelfde systeem een totaaloverzicht van operationele en administratieve processen op alle locaties. Dit  verbetert de efficiëntie en stroomlijnt processen, bijvoorbeeld door onbemand wegen, het mobiel beoordelen van vrachten op de werf en flexibele prijzen op basis van de actuele grondstoffenmarkten, zoals de Londen Metal Exchange. Met de uitgebreide contract- en prijsfunctionaliteit kunnen bedrijven bovendien marges zowel beschermen als vergroten terwijl tegelijkertijd de klanttevredenheid toeneemt en de materiaalkwaliteiten verbetert.”

Deel dit op:

Facebook Twitter LinkedIn

Wilt u zien wat AMCS voor u kan doen?

Laat AMCS u demonstreren hoe u de efficiëntie van uw activiteiten kunt optimaliseren en uw bedrijf kunt laten groeien

Vraag een demo op maat aan

AMCS Platform voor Papierrecycling stroomlijnt operationele processen

Download brochure

Resources

Webinar

Tijdige onderwerpen Webinar Series: AMCS Platform voor fiber recycling

We trappen onze vijfde editie af met de Timely Topics Webinar Series – AMCS Platform for Fiber Recycling: Streamline Your Operational Processes.

Webinar

Webinar Omarmen van technologie om de efficiëntie van uw vezelrecycling te verhogen

Het webinar gaat in op enkele van de praktische uitdagingen waarmee recyclingbedrijven vandaag worden geconfronteerd en schetst manieren om technologie te omarmen om uw organisatie operationele efficiënter, winstgevender en toekomstbestendiger te maken

Persbericht

Ortessa wordt koploper in digitalisering afvalbedrijven

Bekijk andere resources

AMCS Platform voor Papierrecycling stroomlijnt operationele processen

Download brochure
Contact

Neem contact op met AMCS om te horen over onze toonaangevende oplossing en hoe dit uw bedrijf kan helpen gedijen.

Directe links carrières Blogs Succesverhalen Oplossingen Blijf op de hoogte Schrijf in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op