Oplossingen Industrieën Succesverhalen Kennisbank Over ons
Contact
Neem contact met ons opBrochures
Blog februari 2024 Updated mei 2024

Inzichten onthullen: Een voorproefje van ons Global Waste & Recycling Benchmark Report

Nu downloaden!

Met trots kondigen we de langverwachte publicatie aan van het 2024 Global Waste and Recycling Benchmark Report. Deze bron van onschatbare waarde is het meest uitgebreide onderzoek in zijn soort dat ooit in de sector is uitgevoerd.

Het volledige rapport geeft organisaties inzicht in de uitdagingen waarmee hun collega's over de hele wereld worden geconfronteerd, welke technologie ze gebruiken om deze uitdagingen het hoofd te bieden en hoe ze van plan zijn innovatie te gebruiken om problemen in de toekomst op te lossen. Afval- en recyclingbedrijven kunnen deze uitgebreide reeks inzichten gebruiken om hun eigen strategieën voor de toekomst te bepalen.

Onderwerpen die in het rapport aan bod komen, zijn onder andere hoe organisaties over de hele wereld het potentieel van digitale transformatie benutten, de focus op duurzaamheid als motor voor innovatie en hoe afval- en recyclingbedrijven zich positioneren om een sleutelrol te spelen in een opkomende circulaire economie. Laten we eens kijken naar enkele belangrijke conclusies.

De toekomst van afval en recycling wordt steeds digitaler en circulairder. Ondanks zorgen over beveiliging en uitdagingen bij de implementatie, is 51% van de respondenten van plan om het komende jaar te evolueren en te investeren in IT-architectuur, terwijl slechts 2% zegt dat ze op dit moment geen innovatieplannen hebben. Slechts 2% zegt momenteel geen innovatieplannen te hebben. 49% zegt meer inspanningen te zullen leveren om hulpbronnen te sparen, recyclingdoelstellingen te halen en andere milieudoelstellingen te behalen.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en wordt een belangrijke drijfveer voor innovatie en zakelijke kansen. Terwijl ze kijken naar het operationaliseren van best practices binnen hun organisaties, erkennen de respondenten dat het verbeteren van duurzaamheid en tegelijkertijd concurrerend blijven een voortdurende evolutie vereist. Meer dan de helft van de respondenten noemde inspanningen op het gebied van duurzaamheid als topprioriteit voor het komende jaar. Velen zijn van plan om te beginnen met de overgang naar groene brandstoffen, duurzaamheidseducatie en gezondheids- en veiligheidsinitiatieven.

Respondenten zien duidelijk de noodzaak om te investeren in digitale transformatie om duurzaamheid te stimuleren en bedrijfsprestaties te verbeteren. De vorm van de digitaliseringstrend wordt weerspiegeld in de primaire gebieden waarop respondenten van plan zijn te innoveren:

  • Vlootbeheer, optimalisatie en onderhoud digitaliseren
  • Automatisering en optimalisering van terugwinning, sortering en verwerking van materiaal
  • Kunstmatige intelligentie, bedrijfsintelligentie en analyses gebruiken om datagestuurde inzichten en efficiëntie te stimuleren

Digitale transformatie wordt gezien als een reis - een continu en iteratief proces dat technologie, personeel, nieuwe bedrijfsmodellen en betrokkenheid bij klanten en leveranciers omvat. Hoewel de respondenten over het algemeen positief zijn over hun vermogen om innovatie te integreren, met een gemiddelde score van 6,4 op 10, worden bedrijven onderweg geconfronteerd met meerdere uitdagingen, waaronder de betrokkenheid van personeel en vastgeroeste verouderde IT-systemen. Het invoeren van nieuwe innovaties zonder de huidige activiteiten te verstoren is een belangrijk punt van zorg.

Het vinden van nieuw en het behouden van bestaand geschoold personeel vormt een grote uitdaging. Respondenten noemden personeelsproblemen als een belangrijke factor die van invloed is op de dynamiek van het personeelsbestand en plaatsten dit als hun grootste zorg. Het gebrek aan gekwalificeerde kandidaten, een concurrerende arbeidsmarkt en de snelle groei van de sector als geheel kunnen allemaal oorzaken zijn van personeelsproblemen. Hoewel sommige organisaties op zoek gaan naar nieuwe bronnen voor het werven van personeel, valt nog te bezien welke invloed het tekort aan vaardigheden zal hebben op het tempo van technologische innovatie en de overgang naar een circulaire economie.Technologie- waaronderautomatisering en kunstmatigeintelligentie- heefthet potentieel om een sleutelrol te spelen in het verlichten van personeelsproblemen.

Weerstand van werknemers en andere uitdagingen op het gebied van training benadrukken de behoefte aan ondersteunende processen voor verandermanagement. 60% van de organisaties noemde weerstand tegen verandering als hun grootste implementatie-uitdaging. Hoewel de industrie de behoefte aan technologische innovatie begrijpt en omarmt, beginnen organisaties te begrijpen dat deze vooruitgang aantoonbare waarde moet bieden voor iedereen.

AMCS is er trots op dit unieke rapport aan de industrie te kunnen aanbieden. Het is opnieuw een voorbeeld van onze voortdurende inzet om afval- en recyclingorganisaties te helpen milieudoelstellingen te bereiken, terwijl tegelijkertijd de bedrijfsprestaties worden gemaximaliseerd en de dienstverlening wordt geoptimaliseerd. Onze intelligente oplossingen zijn ontworpen om organisaties in staat te stellen die essentiële balans te vinden, zodat ze groei en duurzaamheid kunnen stimuleren in een veranderende wereld.

Download het wereldwijde benchmarkrapport over afval en recycling

Deel dit op:

Het wereldwijde AMCS-benchmarkrapport voor 2024

Resources

Webinar

Succesvolle strategieën voor een veiligere vloot

Webinar on Demand

Uitmuntendheid in afvaltransport

Evenement

Innovatie en duurzaamheid voor een circulaire economie

Bekijk andere resources