Oplossingen Industrieën Succesverhalen Kennisbank Over ons
Contact
Neem contact met ons opBrochures
Blog augustus 2020 Updated juli 2023

Hoe centraal plannen bijdraagt aan nieuwe inzamelmodellen gemeenten

AMCS Intelligente Optimalisatie verlaagt milieu-impact en verbetert klanttevredenheid

Bel me terug
Index
Lara van Rijswijk

Lara van Rijswijk

Head of Marketing EMEA & ANZ

AMCS Intelligente Optimalisatie verlaagt milieu-impact en verbetert klanttevredenheid

Kunnen gemeenten nieuwe ‘smart city-concepten’ ontwikkelen en werken aan duurzaamheid terwijl ze tegelijkertijd de inzamelroutes voor huishoudelijk afval efficiënter plannen? “Ja”, is de stellige mening van Gerard Kissane die meer dan tien jaar ervaring heeft in de afval- en recyclingindustrie. “Dat kan door het implementeren van innovatieve technologieën, zoals intelligente optimalisatie.”

“Met dit slimme systeem centraliseren gemeenten hun planning. Dit biedt planners de mogelijkheid om chauffeurs en inzamelvoertuigen op alle routes in te zetten. Omdat door intelligente optimalisatie het aantal voertuigen op de weg afneemt neemt de milieu-impact af. Tegelijkertijd daalt het verloop onder chauffeurs en verbetert de klanttevredenheid aanzienlijk."

Hoe organiseren gemeenten de inzameling van huishoudelijk afval?

“De inzameling van huishoudelijk afval verschilt van land tot land en van regio tot regio. Meerdere factoren bepalen het systeem voor afvalinzameling, zoals historische binnensteden, hoogbouw, aantal inwoners en het buitengebied. In veel Europese steden, met smalle straatjes in het centrum en eengezinswoningen, wordt afval vaak ingezameld met minicontainers of ondergrondse containers. Steden in landen als VS, Australië en Nieuw-Zeeland hebben doorgaans grote buitenwijken met veel nieuwbouw. Afval wordt daar meestal gescheiden in containers huis-aan-huis ingezameld met zijladers. Hoewel wereldwijd de systemen voor afvalinzameling sterk verschillen, hebben ze één ding gemeen: inzamelroutes veranderen continu door bijvoorbeeld groei van een gemeente of door uitbreiding van het aantal ingezamelde fracties. De chauffeur is tegelijkertijd verantwoordelijk voor het plannen en rijden van de route alsook het ledigen van alle containers. Veel gemeenten kiezen er voor om de afvalinzameling uit te besteden. Langlopende contracten met strikte voorwaarden zijn eerdere regel dan uitzondering. Dit beperkt gemeenten in het flexibel en dynamisch wijzigeng van hun inzamelsysteem.”

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de afvalinzameling?

"Aangejaagd door de circulaire economie en een focus op duurzaamheid wordt er steeds meer afval gescheiden ingezameld, zoals papier, glas en plastic. Ook zijn er veel innovatieve technologieën beschikbaar gekomen, zoals online platforms voor sensoren die het vulgraadniveau meten in containers. In combinatie met krachtige algoritmes maakt deze zogeheten IoT-technologie (IoT) intelligente optimalisatie mogelijk. Sensoren in ondergrondse of bovengrondse containers wisselen real-time data uit met het centrale ERP-systeem dat op basis daarvan automatisch de meest efficiënte inzamelroutes voor de volgende dag genereert. Omdat het wagenpark daardoor efficiënter wordt ingezet, bespaart deze slimme optimalisatie kosten. Voor dezelfde inzamelroutes zijn daardoor minder inzamelvoertuigen nodig met als gevolgd dat het aantal gereden kilometers afneemt en de CO2-uitstoot daalt. Per saldo is het positieve effect van intelligente optimalisatie dat er meer fracties gescheiden kunnen worden ingezameld terwijl tegelijkertijd de milieubelasting afneemt.”

Wat is de toegevoegde waarde van intelligente optimalisatie bij het inzamelen van huishoudelijk afval?

“De inzameling van huishoudelijk afval is complex onder meer doordat lokale situaties verschillen, een grote verscheidenheid aan type orders en containers, en uiteenlopende klanteisen. Bovendien moeten grote aantallen orders in één keer en tegelijkertijd worden gepland en daarna opnieuw gepland als er gedurende de inzameling wat verandert. Met intelligente optimalisatie kunnen afvalinzamelaars deze complexiteit met gemak aan. Alle soorten afvalinzameling en alle planningstypen worden vanuit één centraal IT-systeem ondersteunt zowel voor statische planningen met masterroutes als IoT-gestuurde dynamische planningen. Dit slimme systeem biedt een groot voordeel. In één route wordt het ledigen van containers die geledigd moeten worden (> 80%vol) gecombineerd met containers die kunnen worden geledigd (> 50% vol). Dit verbetert de efficiëntie aanzienlijk. Zo daalt het aantal stops bij klanten en is de klanttevredenheid groter omdat containers altijd op tijd worden geleegd. "

Hoe vertaalt een centrale planning zich in voordelen?

"Door centraal te plannen met intelligente optimalisatie kunnen gemeentelijke inzamelaars hun complete inzamelgebied vanuit het centrale systeem in één keer plannen zonder het op te hoeven splitsen in postcodegebieden of routes. Dit verbetert de efficiëntie en versterkt de onderlinge synergie. Een belangrijk voordeel is ook dat chauffeurs en inzamelvoertuigen niet langer meer aan dezelfde inzamelroute zijn gebonden, maar kunnen vrij worden ingezet om de meest efficiënte routes te rijden. Door dit gecentraliseerde plannen is er constant een totaaloverzicht van alle orders en de locaties van de inzamelvoertuigen. De planner weet hierdoor op elk moment of de chauffeur voor of achter loopt op de planning. Door dit inzicht in de operationele afvalinzameling kan de planner een order van een chauffeur die wat achterloopt toewijzen aan een andere chauffeur die tijd over heeft. Dit garandeert dat containers binnen de gestelde tijd worden geleegd terwijl de klanten tegelijkertijd een optimale service wordt geboden.”

Wat zijn de andere voordelen voor de inzameling van huishoudelijk afval?

"Hoewel het afhankelijk is van een specifieke situatie in een gemeente, heeft de praktijk inmiddels uitgewezen dat een gecentraliseerde planning voor de afvalinzameling meerdere voordelen heeft. Zo zijn er 15% minder inzamelvoertuigen en chauffeurs nodig om dezelfde inzamelroutes te rijden. Ook daalt de rijtijd, het aantal gereden kilometers en de CO2-uitstoot met 25%. De grootste besparing zit in de planningstijd die met 50% afneemt. Verder zijn er op straat minder inzamelvoertuigen nodig waardoor de kosten dalen. Omdat containers altijd op tijd of zelfs eerder worden geleegd, verbetert door intelligente optimalisatie bovendien de klanttevredenheid.”

Wat zijn naar jouw mening de belangrijkste aandachtspunten?

"Mijn advies is dat gemeenten in hun contractspecificatie er rekening mee houden om nieuwe technologieën en oplossingen te implementeren. Als strikte voorwaarden het onmogelijk maken om innovatieve ontwikkelingen door te voeren, profiteren gemeenten niet van de voordelen die dit biedt waardoor ze ongewenst op achterstand worden gezet. Dit is een gemiste kans. Innovatieve technologieën bieden gemeenten en gemeentelijke afvalinzamelaars de mogelijkheid om nieuwe inzamelingsmodellen te implementeren. Daardoor plukken ze vanaf de eerste dag de vruchten van intelligente optimalisatie en de voordelen die hen dat biedt.”

Deel dit op:

klaar om te zien wat AMCS voor jou kan doen?

De AMCS Intelligent Route Optimization combineert dynamische routeplanning en real-time optimalisatie om de efficiëntie te verhogen en de winst te verbeteren.

Vraag een demo aan

Webinar on Demand: De kracht van routeoptimalisatie

Krijg inzicht in hoe u uw complexe routeringsplannen kunt omzetten in een on-demand gestroomlijnd proces zonder de tijdrovende handmatige taken.

Webinar bekijken

Resources

Blog

Circulaire economie: De toekomst van duurzaam ondernemen

Webinar

Deskundige tips voor het stroomlijnen van het voorraadbeheer van wagenparken

Blog

Optimaliseer de vlootinventaris met AMCS: verlaag kosten, stroomlijn activiteiten en verhoog efficiëntie.

Bekijk andere resources

schaal uw bedrijf met prestatiegerichte duurzaamheid

Laat AMCS je laten zien hoe je kunt optimaliseren voor efficiëntie, je winst kunt verhogen en je bedrijf kunt laten groeien.