Oplossingen Industrieën Succesverhalen Kennisbank Over ons
Contact
Neem contact met ons opBrochures
Blog februari 2024 Updated april 2024

Het potentieel ontsluiten: Een gids voor het analyseren van uw vlootonderhoud

Kostenbesparingen realiseren via strategische KPI's

De waarde van KPI's

De gemiddelde werkelijke bedrijfskosten van een commerciële truck bedragen 180.000 dollar per jaar. Als u dit cijfer wilt verbeteren, zijn belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) essentieel om wagenparkbeheerders te helpen bij het beoordelen van hun prestaties in verschillende operationele facetten. Zonder KPI's kunt u geen precieze, meetbare doelstellingen vaststellen, duidelijke doelen stellen en de voortgang systematisch bijhouden. KPI's helpen u bij het prioriteren van uw inspanningen en zorgen ervoor dat middelen, tijd en energie efficiënt worden ingezet voor kritieke doelen, terwijl gebieden die aandacht nodig hebben worden geïdentificeerd.

KPI's zijn kwantificeerbare, meetbare meetgegevens of gegevenspunten die slimme wagenparkbeheerders gebruiken om hun prestaties te beoordelen en te evalueren. Door doelen en prestatiedoelstellingen te kwantificeren, wordt het eenvoudiger om de voortgang te volgen en te bepalen of deze doelstellingen worden gehaald. Ze vormen de basis voor geïnformeerde besluitvorming op basis van feitelijke gegevens, waardoor de invloed van persoonlijke vooroordelen wordt verminderd. Ze dienen om de acties van individuen en teams af te stemmen op de overkoepelende strategische visie van de organisatie, waardoor samenhang en synergie tussen belanghebbenden wordt bevorderd. KPI's fungeren als vroegtijdige waarschuwingssystemen, waardoor vloten afwijkingen van de gewenste prestatienormen kunnen detecteren en snel kunnen reageren om problemen te verhelpen.

KPI's zijn cruciaal voor voortdurende verbetering

Door regelmatige beoordelingen stimuleren KPI's een cultuur van voortdurende verbetering, waarbij gebieden worden aangewezen waar processen, producten of diensten kunnen worden geoptimaliseerd. Houd in gedachten dat continue verbetering een voortdurende reis is die organisaties aangaan om hun processen en resultaten te verbeteren. KPI's dienen als een mechanisme voor het continu monitoren en beoordelen van prestaties, om ervoor te zorgen dat verbeteringen niet eenmalig zijn, maar blijvend. Bovendien dienen KPI's ook als hulpmiddel om nieuwe kansen voor verbetering te identificeren, waardoor organisaties wendbaar blijven en kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

Een ander belangrijk aspect van KPI's is hun rol in het faciliteren van feedback en het bevorderen van een cultuur van leren en aanpassen binnen organisaties. KPI's creëren een feedbacklus die teams in staat stelt waardevolle inzichten te krijgen uit zowel hun successen als hun mislukkingen. Deze gegevensgestuurde aanpak stimuleert een omgeving waarin leren van ervaringen de norm wordt, wat uiteindelijk leidt tot voortdurende verbetering.

Ze bevorderen ook betere communicatie en transparantie door een gemeenschappelijke taal en gestandaardiseerde meetgegevens te bieden voor prestatiebesprekingen op alle niveaus van de organisatie. KPI's kunnen nuttig zijn bij het benchmarken tegen industriestandaarden, waardoor organisaties hun positie ten opzichte van concurrenten kunnen bepalen.

Ze zorgen voor een gevoel van verantwoordelijkheid binnen organisaties. Wanneer prestaties worden gemeten en bijgehouden, zijn individuen en teams meer geneigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun bijdragen aan het bereiken van de doelen van hun vloot.

De KPI's die je moet volgen

Bekijk KPI's op deze manier: ze bieden een gestructureerde, gegevensgestuurde aanpak voor het meten, bewaken en verbeteren van de prestaties van uw vloot en fungeren als uw gids voor succes. Dit zijn de KPI's die u vooral moet analyseren:

  1. Totale bedrijfskosten: Het bijhouden van de totale operationele kosten geeft een holistisch beeld van de financiële gezondheid van het wagenpark. Deze KPI helpt wagenparkbeheerders om alle kosten van hun voertuigen te controleren, inclusief brandstof, onderhoud, arbeid en meer. Deze KPI is essentieel voor kostenbeheersing en budgettering, zodat wagenparken kunnen vaststellen waar kostenbesparingen nodig zijn.
  2. Gemiddeld brandstofverbruik: Brandstofkosten zijn goed voor 39% van de bedrijfskosten van een commerciële truck. Bedenk dat een commerciële truck gemakkelijk 70.000 dollar aan diesel verbruikt. U begrijpt waarom het bewaken van de brandstofefficiëntie zo belangrijk is. Deze KPI kan je helpen om te identificeren welke voertuigen minder zuinig zijn, zodat je corrigerende maatregelen kunt nemen, zoals chauffeurstraining of voertuigonderhoud, om de brandstofkosten te verlagen.
  3. Onderhoudskosten per voertuig: Met deze KPI kunnen wagenparkbeheerders de onderhoudskosten voor elk voertuig in hun wagenpark beoordelen. Hoge onderhoudskosten kunnen duiden op problemen met de betrouwbaarheid van het voertuig of het gedrag van de bestuurder. Door deze KPI bij te houden, kunnen wagenparken problematische voertuigen identificeren en preventieve maatregelen nemen om de onderhoudskosten te verlagen.
  4. PM-naleving: KPI's voor de naleving van preventief onderhoud (PM), inclusief vroegtijdige, tijdige, late en kritieke onderhoudstaken, zorgen ervoor dat voertuigen goed worden onderhouden en voldoen aan de veiligheids- en wettelijke normen. Het handhaven van een hoge PM compliance minimaliseert storingen, verbetert de betrouwbaarheid van voertuigen en verhoogt de veiligheid. Dit is van cruciaal belang, aangezien de kosten van preventief onderhoud veel lager zijn dan de kosten van defecten en de gevolgen daarvan.
  5. Aantal uitgevoerde PM- of PdM-taken vs. gepland: Deze metriek is cruciaal om onverwachte defecten te voorkomen en ervoor te zorgen dat voertuigen van het wagenpark in goede staat blijven werken. Wanneer voertuigen regelmatig volgens planning worden onderhouden, vermindert dit de kans op plotselinge storingen of defecten tijdens de werkzaamheden, wat bijdraagt aan een verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid. Door deze KPI te analyseren, kunnen wagenparkbeheerders gebieden identificeren waar onderhoudsschema's mogelijk moeten worden aangepast, wat helpt om het onderhoudsproces en de toewijzing van middelen te optimaliseren voor betere algemene prestaties van het wagenpark.
  6. Verhouding tussen preventieve en reactieve onderhoudsuren: Deze metriek evalueert de balans tussen preventief onderhoud en reactief onderhoud. Een grotere nadruk op uren preventief onderhoud betekent dat een vloot prioriteit geeft aan proactieve onderhoudspraktijken. Preventief onderhoud omvat geplande inspecties, onderhoudsbeurten en reparaties die bedoeld zijn om potentiële problemen te identificeren en op te lossen voordat ze escaleren tot storingen. Wanneer een vloot het belang van preventief onderhoud benadrukt, betekent dit een proactieve houding ten opzichte van voertuigonderhoud, met als hoofddoel problemen te voorkomen in plaats van erop te reageren. Door minder middelen toe te wijzen aan reactief onderhoud, waarbij problemen achteraf worden aangepakt, en tegelijkertijd meer nadruk te leggen op preventieve onderhoudstaken, wordt de betrouwbaarheid van voertuigen verbeterd. Door potentiële problemen aan te pakken voordat het grote problemen worden, is de kans groter dat voertuigen soepel functioneren, minder onverwachte storingen hebben en een langere levensduur hebben. Een hogere verhouding tussen PM en reactief onderhoud leidt tot minder stilstand. Voertuigen zijn minder lang uit de roulatie voor ongeplande reparaties, waardoor ze langer beschikbaar zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. U zult merken dat deze verschuiving leidt tot lagere onderhoudskosten.
  7. Aantal buiten dienst gestelde voertuigen: Deze KPI geeft aan hoeveel voertuigen momenteel niet beschikbaar zijn voor gebruik vanwege onderhoud, reparaties of andere problemen. Het minimaliseren van het aantal assets dat buiten gebruik is, is van cruciaal belang voor het behoud van de efficiëntie van het wagenpark en het voldoen aan de eisen van de klant.
  8. Stilstand %: Het percentage stilstand meet de tijd dat voertuigen niet operationeel zijn vanwege onderhoud of reparaties. Het verminderen van de stilstandtijd is essentieel voor het maximaliseren van het voertuiggebruik en het nakomen van leverings- of serviceverplichtingen. Lagere stilstandpercentages duiden op een hogere efficiëntie van het wagenpark.

Deze KPI's geven wagenparkbeheerders waardevolle inzichten in verschillende aspecten van de prestaties van het wagenpark, zoals kostenbeheersing, veiligheid, onderhoudsefficiëntie en beschikbaarheid van bedrijfsmiddelen. Door deze meetgegevens bij te houden en te analyseren, kunnen wagenparken weloverwogen beslissingen nemen, hun activiteiten optimaliseren en werken aan voortdurende verbetering van zowel de kosteneffectiviteit als de servicekwaliteit.

Nauwkeurige KPI-analyse vereist echte gegevens

Gegevens zijn het levensbloed van objectieve metingen, geïnformeerde besluitvorming, prestatie-evaluatie en het streven naar voortdurende verbetering. Zonder gegevens zouden KPI's de empirische basis missen die nodig is om succes te meten, zwakke punten te identificeren en positieve veranderingen te stimuleren.

Gegevens zijn slechts één voordeel van de AMCS Fleet Maintenance software op cloudbasis. Het speelt een cruciale rol bij het verzamelen van gegevens door het vastleggen van een schat aan informatie, waaronder onderhoudsactiviteiten, kosten, status van bedrijfsmiddelen en meer, in real-time terwijl onderhoudstaken worden uitgevoerd. Deze gegevens vormen de basis voor KPI-analyse. De software blinkt uit in het opsporen, plannen en registreren van PM-taken op basis van verschillende criteria, waarbij vitale details over onderhoudsactiviteiten en de betrokkenheid van voertuigen worden vastgelegd. Deze gegevens zijn essentieel voor het onderzoeken van KPI's met betrekking tot de naleving van onderhoud en de betrouwbaarheid van wagenparkactiva.

AMCS Fleet Maintenance blinkt uit in kostenanalyse door gegevens te verzamelen. Deze uitgebreide dataset is onmisbaar voor de analyse van KPI's met betrekking tot kostenbeheersing en kosteneffectiviteit. Gegevens over de prestaties van bedrijfsmiddelen worden gevisualiseerd via dashboards, die realtime momentopnamen bieden van de prestaties van bedrijfsmiddelen, de voortgang van werkorders en de voorraad onderdelen. Deze beelden vergemakkelijken de analyse van KPI's die verband houden met het gebruik van assets, stilstand en de algehele gezondheid van assets.

Het belang van geavanceerde analytics

AMCS Fleet Maintenance biedt geavanceerde analyse- en trendanalysetools, waarmee organisaties inzicht kunnen krijgen in KPI's over een langere periode. U kunt historische gegevenstrends en patronen onderzoeken. Dit stelt wagenparkbeheerders in staat om gebieden te identificeren die aandacht of verbetering behoeven. Bovendien blinkt de software uit in het beheren van gegevens met betrekking tot naleving. Dit omvat wettelijke vereisten, inspecties en certificeringen, die essentieel zijn voor het bewaken en rapporteren van KPI's om ervoor te zorgen dat uw wagenpark voldoet aan de veiligheidsnormen en regelgeving.

De robuuste integratiemogelijkheden verrijken de dataset verder door gegevens uit verschillende bronnen samen te voegen, zowel binnen het software-ecosysteem als uit systemen van derden. Deze geïntegreerde gegevens bieden een uitgebreide dataset voor het analyseren van KPI's voor verschillende aspecten van wagenparkbeheer en -onderhoud. De software houdt ook garantiegerelateerde gegevens bij, wat helpt bij de analyse van KPI's met betrekking tot garantiegebruik en kostenbesparingen.

Realtime toegankelijkheid, vergemakkelijkt door de echte SaaS-implementatie (Software-as-a-Service), zorgt ervoor dat gegevens altijd up-to-date en toegankelijk zijn.

Wagenparkbeheerders kunnen KPI's onderweg controleren en tijdig beslissingen nemen op basis van de meest actuele informatie. Met de mogelijkheid om de software te configureren, kunt u zelfs aangepaste KPI's definiëren die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften en doelstellingen, zodat de KPI-analyse is afgestemd op uw unieke doelen en statistieken.

AMCS Fleet Maintenance software dient als een gegevensrijk platform dat niet alleen gegevens verzamelt, maar ook de nodige hulpmiddelen biedt voor een uitgebreide KPI-analyse. Voor ideeën over hoe u de vlootkosten kunt verlagen en de productiviteit kunt verbeteren, raden we u aan ons gratis eBook, Proactief vlootbeheer: De kracht van preventief onderhoud.

Downloaden eBook

Je kunt ook onze brochure downloaden, een demo aanvragen of contacteren.

¹TheReal Cost of Trucking - kosten per mijl van een commerciële truck, Truckers Report

Deel dit op:

Resources

Evenement

Innovatie en duurzaamheid voor een circulaire economie

Webinar

Succesvolle strategieën voor een veiligere vloot

Persbericht

AMCS Groep organiseert klantenevenement op hoofdkantoor in Limerick, Ierland

Bekijk andere resources