Nederlands
Oplossingen Industrieën Succesverhalen Kennisbank Over ons
Contact
Contact AMCSBrochures
Blog januari 2024

Duurzaamheid en de Circulaire Economie: Interview met Wendy de Wild van NVRD

Conor Dowd

AMCS Director of Product Marketing

Welkom bij ons eerste interview van 2024 met thought leaders op het gebied van Duurzaamheid en Circulaire Economie. Dit keer interviewen we Wendy de Wild, directeur van de NVRD (de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement), die de belangen van haar leden vertegenwoordigt; Nederlandse gemeenten en gemeentelijke dienstverlenende bedrijven.

Wat is de NVRD en wat is haar rol?

De NVRD werd opgericht in 1907 en verbindt en vertegenwoordigt Nederlandse gemeenten gemeentelijke dienstverlenende bedrijven. De NVRD heeft een brede taak op het gebied van beïnvloeding van openbaar beleid over afval en recycling, evenals het delen van recycling, afvalpreventie, veiligheid en duurzaamheid best practices. Daarnaast heeft de vereniging een leidende rol bij het vormgeven van beleid zoals bij de UPV (Uitgebreide productenverantwoordelijkheid) dat de overgang naar een circulaire economie zal ondersteunen.

Welke rol speelt de NVRD bij het bevorderen van best practices op het gebied van recycling en duurzaamheid onder haar leden?

De NVRD streeft ernaar om leden met elkaar te verbinden zodat zij uit eerste hand ervaringen kunnen delen en leren van best practices op allerlei gebieden. Een belangrijk onderdeel hierbij is de jaarlijkse NVRD Benchmark waar leden deelnemen aan een reeks van workshops en prestatie indicatoren en benaderingen met elkaar delen en vergelijken op gebieden als resource management en kosten. Dit moedigt hen aan om van elkaar te leren en ervaringen en best practices uit te wisselen tijdens benchmarkmeetings. Het rapport wordt jaarlijks gepubliceerd en is beschikbaar voor alle belanghebbenden.

Welke maatregelen zou u willen dat de nationale overheid neemt om de activiteiten van uw leden te ondersteunen?

We hebben een goede werkrelatie met de Nederlandse overheid. De regering heeft ambitieuze doelen gesteld voor restafval (<100 kilo per inwoner), maar wij geloven dat de overheid meer kan doen om best practices op nationaal niveau te bevorderen op het gebied van recycling en afvalpreventie die al door onze leden zijn geïmplementeerd in hun servicegebieden.

Het is bijvoorbeeld duidelijk dat ons DIFTAR-beleid (Pay as your Throw-beleid om recycling financieel te stimuleren) effectief is bij het terugdringen van restafval en dat er potentieel is voor een bredere landelijke toepassing. Het zou kunnen worden inzet als nationaal toonaangevend beleid waarbij gemeenten alleen vanaf kunnen wijken als ze kunnen aantonen dat deze aanpak niet zou werken in hun servicegebied.

Ook op het gebied van veiligheid is er ruimte voor de nationale overheid om stappen te nemen om de veiligheidsrisico’s en kosten te beperken van schade die wordt aangericht door lachgastanks en –cilinders die ten onrechte in de restafvalstroom terechtkomen.

Op een breder overheids- en EU-niveau moeten we beleid aannemen dat het hergebruik en de reparatie van producten bevordert, evenals belastingvoordelen die vaardigheden en arbeidskrachten te stimuleren die deze activiteiten echt te ondersteunen.

Speelt de NVRD een rol bij het bevorderen van veiligheid in de sector?

We moedigen leden aan om best practices op dit gebied te delen. Jaarlijks brengen we incidenten en hun oorzaken in kaart. Daarnaast vergroten we het bewustzijn van de risico's en gevaren van bijvoorbeeld de onjuiste afvoer van lachgastanks, –cilinders en batterijen die in rest- en recycling inzamelingen terechtkomen.

Uit ons onderzoek blijkt dat gemeenten in 2023 €57 miljoen aan extra kosten hadden door lachgastanks en –cilinders, verspreid over zowel het inzamelen (€17 miljoen) als het sorteren en extraheren

Hoe heeft de evoluerende digitale technologie impact op de sector?

Digitalisering en data zijn essentieel voor de transitie naar een circulaire economie, aangezien data al onze beleidslijnen en milieu-initiatieven kan onderbouwen. Het belang van gegevens is duidelijk op gebied van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV), waar het van invloed zal zijn op de prestaties van deze regelingen waaronder kosten, efficiëntie en het belangrijkst: de impact op het milieu.

Een van onze initiatieven bij de NVRD is geweest om de kwaliteit van de gegevens van onze leden te verbeteren door een nieuwe taxonomie van afvalgerelateerde data definities voor te stellen; het zogeheten BrancheStuurInformatie-systeem. We geloven dat dit alle stakeholders, maar vooral onze leden, zal helpen om een beter gedeeld inzicht te krijgen in gemeentelijk afvaldata, wat uiteindelijk leidt tot eenvoudigere rapportage conform CSRD of voor de LMA.

Daarnaast zullen kunstmatige intelligentie en analyses ons helpen om deze gegevens te duiden en op basis van feiten beslissingen te nemen ter ondersteuning van duurzaamheid.

Wat zijn enkele van de belangrijkste uitdagingen voor uw leden in 2024?

We beschouwen Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV)) als een belangrijk beleidsinstrument in de overgang naar een circulaire economie, mits deze regelgeving verbeterd en ondersteund wordt door andere beleidsinstrumenten. Momenteel ligt de focus te veel op het inzamelen van afval en recyclen in plaats van op eco-design, hergebruik en het verminderen van consumptie. De NVRD behartigt de belangen van onze leden door te zorgen dat de uitrol van EPR, die betrekking heft op een groeiende lijst van producten (textiel, luiers, etc.), duidelijk en eerlijk zal zijn voor onze leden. Er moet duidelijkheid zijn over de verantwoordelijkheden bij zowel producenten als binnen gemeenten, inclusief de bijbehorende kostenverdeling van EPR. Dit zal een belangrijk thema zijn voor onze leden in 2024.

Over Wendy de Wild

Wendy (1975) is sinds 2020 directeur van de NVRD. Ze heeft zich sinds ze jong was ingezet voor de planeet & mensen, dus bijdragen aan een circulaire economie haar op het lijf geschreven. Eerder was ze regionaal directeur bij ProRail, de nationale spoorinfrastructuurbeheerder. Haar opleidingsachtergrond varieert van een BBA in hotelmanagement, een Master in PR & Reclame aan Florida International en een bachelor in politieke wetenschappen.

Deel dit op:

Facebook X LinkedIn

Laat ons zien wat het AMCS Platform voor jou kan doen!

Laat AMCS je laten zien hoe je je activiteiten kunt optimaliseren om je winst te verhogen, je efficiëntie te verbeteren en je bedrijf te laten groeien.

Vraag een demo aan

AMCS Platform Brochure

Download onze brochure en ontdek hoe u slimmer, naadlozer en digitaler kunt werken. Met als resultaat meer winst, verbeterde efficiëntie en lagere kosten.

Brochure downloaden

Resources

Evenement

Blog

Veetransport

Blog

De digitale toekomst van duurzaam transport van bouwmaterialen

Bekijk andere resources
DEMO

Vraag een demo aan om te ontdekken hoe onze softwareoplossingen groei en duurzaamheid binnen uw organisatie kunnen stimuleren.

Exploreren Carrières Oplossingen Oplossingsbrochures Blogs Privacy Statement Impressum Blijf op de hoogte Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Volg ons op