Nederlands
Oplossingen Industrieën Succesverhalen Kennisbank Over ons
Contact
Contact AMCSBrochures
Blog februari 2024 Updated april 2024

De digitale toekomst van duurzaam transport van bouwmaterialen

Strategieën om je koolstofvoetafdruk van en naar bouwplaatsen te verminderen.

Whitepaper downloaden

Jan Tønder

Intelligent Optimization Solution Advisor

De milieueffecten van de bouw

De bouwsector heeft een aanzienlijke economische impact in heel Europa, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw vormen samen ongeveer 77% van de totale bouwsector in Europa en genereren meer dan 5% van de toegevoegde waarde. Naast de economische voordelen is de sector echter ook een belangrijke bron van wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, alleen al in Europa goed voornaar schatting 58.840.688 ton CO2-uitstoot.¹

Transport in de bouw, waaronder het vervoer van bouwmaterialen, is verantwoordelijk voor 30% van de vrachtbewegingen in steden. Gezien deze aanzienlijke bijdrage is het niet verrassend dat bouwactiviteiten in stedelijke omgevingen aanzienlijke gevolgen hebben voor duurzaamheid. Deze gevolgen strekken zich uit over verschillende facetten, zoals verkeersopstoppingen, luchtkwaliteit, geluidsoverlast en ongevallencijfers. De processen die gepaard gaan met de bouw van nieuwe gebouwen en infrastructuur, het opknappen van bestaande structuren, maar ook het transport van bouwmaterialen en het beheer van afval van bouwplaatsen in steden dragen allemaal bij aan deze gevolgen. Bouwgerelateerd afval vormt een aanzienlijk deel, ongeveer 25-30%, van al het afval dat in de EU wordt geproduceerd en is een van de grootste en meest omvangrijke afvalstromen in de regio.¹

Als integraal onderdeel van de toeleveringsketen in de bouw hebben transporteurs van bouwmaterialen de ethische plicht om prioriteit te geven aan duurzaamheid. Zoals je verderop zult zien, heeft het ook voordelen om actie te ondernemen.

Het binnenhalen van overheidscontracten vereist toewijding aan duurzaamheid

Openbare aanbestedingen spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van duurzaamheid in de bouwsector, met name wat betreft het transport van bouwmaterialen. Bijvoorbeeld :

Door duurzaamheidseisen op te nemen in openbare aanbestedingen kunnen overheden en openbare instanties positieve veranderingen in de hele bouwsector stimuleren. Deze maatregelen stimuleren aannemers en leveranciers om duurzame praktijken toe te passen bij het transport van bouwmaterialen, wat leidt tot minder milieueffecten, betere sociale resultaten en meer economische duurzaamheid.

Uitdagingen in het transport van bouwmaterialen

Een belangrijke strategie voor duurzaamheid is prioriteit geven aan het betrekken van bouwmaterialen uit nabijgelegen bronnen. Door materialen lokaal te betrekken, wordt de noodzaak voor uitgebreid transport aanzienlijk verminderd, en daarmee ook de uitstoot. Maar lokale materialen zijn niet altijd beschikbaar. Vervoer over lange afstanden komt dan om de hoek kijken, wat niet alleen de kosten verhoogt, maar ook de koolstofuitstoot.

Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat de gefragmenteerde structuur van de bouwsector vaak leidt tot ongeorganiseerde coördinatie tussen belanghebbenden, wat de transportuitdagingen verergert.

Leveranciers moeten de beschikbaarheid van materialen controleren en ervoor zorgen dat ze klaar zijn voor levering. Aannemers vertrouwen op tijdige en nauwkeurige leveringsupdates om hun activiteiten dienovereenkomstig te plannen. Transporteurs zijn verantwoordelijk voor het effectief coördineren van ophaal- en afleverschema's. Elke inefficiëntie in deze processen verstoort de vlotte doorstroming van bouwmaterialen naar de bouwplaats, wat ernstige gevolgen kan hebben.

Het projectschema wordt beïnvloed, waardoor de voltooiingsdata langer worden en de belanghebbenden gefrustreerd raken. Bovendien kan het ontbreken van de benodigde materialen op het vereiste tijdstip de productiviteit van het personeel vertragen, wat leidt tot hogere arbeidskosten.

Vanuit financieel oogpunt kunnen transportvertragingen leiden tot verschillende uitdagingen. Er moet meer materiaal worden gehuurd, waardoor de kosten stijgen. Het niet halen van contractuele deadlines kan boetes met zich meebrengen, wat het projectbudget verder kan beïnvloeden. Dan is er ook nog de noodzaak om vertraagde materialen ter plaatse of in extra faciliteiten op te slaan, wat kan leiden tot onverwachte opslagkosten die aanvankelijk niet waren ingecalculeerd.

Afgezien van de financiële implicaties vergen transportproblemen meer middelen, wat een domino-effect heeft op de duurzaamheid. Het kan ook de reputatie van het bedrijf schaden. Frequente vertragingen tasten het vertrouwen van klanten aan en maken het moeilijk om toekomstige projecten binnen te halen, waardoor de levensvatbaarheid van het bedrijf op de lange termijn in gevaar komt.

Om problemen aan te pakken zijn innovatieve oplossingen nodig

De afgelopen tien jaar is de productiviteit in de bouwsector aanzienlijk gedaald, wat wordt toegeschreven aan de beperkte toepassing van digitale technologieën. De productie- en productiesectoren hebben daarentegen op effectieve wijze computertoepassingen, waaronder het internet der dingen (IoT), geïntegreerd, wat tot aanzienlijke economische vooruitgang heeft geleid. Digitalisering begint echter langzaam door te dringen in de bouw.

Metname het transport van bouwmaterialen is een snelgroeiend gebied dat rijk is aan mogelijkheden.

De technologie is er en sommige gebruikers zijn al een succesverhaal.

Wat is digitalisering precies?

Digitalisering integreert digitale technologieën in activiteiten, processen en systemen. Het omvat het gebruik van digitale hulpmiddelen zoals softwaretoepassingen, gegevensanalyse, kunstmatige intelligentie en het internet der dingen (IoT) om werkstromen te stroomlijnen, de efficiëntie te verbeteren en geïnformeerde besluitvorming mogelijk te maken. Digitalisering transformeert traditionele analoge en op papier gebaseerde processen in digitale processen en bevordert automatisering, connectiviteit en datagestuurde inzichten. Deze transformatieve verschuiving stelt bedrijven in staat om zich aan te passen aan snel veranderende technologische omgevingen, de klantervaring te verbeteren en hun concurrentievermogen te behouden.

Bedenk hoe handmatige processen werken. Planning is meestal gedecentraliseerd, uitgevoerd op regionaal niveau of binnen individuele depots. Hoewel sommige bedrijven systemen gebruiken voor de planning, ontbreekt het deze systemen meestal aan uitgebreide end-to-end oplossingen en vertrouwen ze niet op algoritmen. Of ze nu volledig op spreadsheets vertrouwen of systemen met beperkte mogelijkheden gebruiken, bedrijven hebben vaak geen volledig overzicht van hun activiteiten, wat resulteert in een gebrek aan zinvolle inzichten in hun bredere activiteiten.

Digitaal werken transformeert bedrijven

De digitale toekomst belooft een revolutie teweeg te brengen in het transport van bouwmaterialen op een manier die de duurzaamheid verbetert. Met de technologische vooruitgang, zoals digitale systemen voor het beheer van de toeleveringsketen en realtime traceermogelijkheden, kunnen bouwbedrijven hun logistieke processen optimaliseren om de impact op het milieu te minimaliseren.

Digitale platforms kunnen de inkoop van bouwmaterialen van lokale leveranciers vergemakkelijken, waardoor de behoefte aan langeafstandstransporten afneemt. Deze platforms kunnen uitgebreide databases bieden van leveranciers in de buurt, samen met informatie over hun beschikbare materialen en transportmethoden. Door het inkoopproces te stroomlijnen, kunnen bedrijven transportafstanden en de bijbehorende uitstoot minimaliseren.

De integratie van digitale technologieën biedt mogelijkheden om de planning van leveringen te verfijnen via voorspellende analyses en geavanceerde algoritmen voor routeoptimalisatie. Door variabelen zoals verkeerspatronen, weersomstandigheden en leveringstermijnen te analyseren, kunnen organisaties hun leveringsroutes strategisch plannen om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot tot een minimum te beperken. Als aanvulling op deze inspanningen bieden realtime trackingsystemen inzicht in de materiaalbewegingen, waardoor onmiddellijke aanpassingen mogelijk zijn om de efficiëntie te optimaliseren en de impact op het milieu te verminderen.

Digitale tools bevorderen een betere samenwerking en coördinatie tussen belanghebbenden in het transportproces. Door gebruik te maken van cloud-gebaseerde platforms en communicatietools kunnen leveranciers, transporteurs en bouwbedrijven naadloos gegevens uitwisselen, samenwerken aan logistieke planning en leveringen effectiever synchroniseren. Dit verbetert niet alleen de operationele efficiëntie, maar cultiveert ook een gedeelde toewijding aan duurzaamheid in de hele toeleveringsketen, wat uiteindelijk leidt tot meer milieubewuste transportpraktijken.

Voorbeelden van digitale hulpmiddelen voor het transport van bouwmaterialen

Strategieën om duurzamer te worden moeten ook technologieën omvatten. Voor transporteurs van bouwmaterialen is digitalisering een krachtig resultaat:

Verminderen:

Verbeteren:

Voorbeelden van hoe specifieke digitale tools werken:

Software voor vlootplanner geïntegreerd met apps voor mobiele chauffeurs en routeoptimalisatie

Het maximaliseren van de efficiëntie in elk aspect van transportactiviteiten is essentieel. Met de mogelijkheid om de routes van de chauffeurs te optimaliseren, wordt de reis efficiënter met minder gereden kilometers en uren. Als u gebruik maakt van externe transporteurs, kan een vlootplanner die speciaal is ontworpen voor uw materialen directe communicatie met chauffeurs mogelijk maken en zelfs hun retourritten met gerecycled materiaal optimaliseren.

Een mobiele bestuurdersapp kan elke gebeurtenis registreren en de voortgang bijhouden op een smartphone of tablet. Het kan elektronische records bijhouden, zoals documentatie, foto's en handtekeningen. Dit bespaart hen tot 65% tijd in vergelijking met het verwerken van papier bij registraties en follow-ups, terwijl het tegelijkertijd een bewijs van aflevering levert.

Een vlootplanner maakt just-in-time leveringen mogelijk en verhoogt de capaciteit terwijl de kosten dalen. Dit vermindert het aantal ritten dat nodig is om materialen naar de bouwplaats te transporteren, waardoor het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de verkeersopstoppingen tot een minimum worden beperkt. De leveringen worden ook zo gepland dat vrachtwagens zo min mogelijk stationair draaien, waardoor het brandstofverbruik en de uitstoot nog verder afnemen.

Als er op het laatste moment bestellingen binnenkomen of andere onverwachte gebeurtenissen, lezen de algoritmen van de planner de gegevens en gaan aan het werk om de planning in realtime te optimaliseren, waardoor het aantal lege kilometers afneemt.

Telematica

Deze apparaten verzamelen en verzenden voertuiggegevens zoals locatie, snelheid en brandstofverbruik en helpen wagenparkbeheerders om de duurzaamheid te verbeteren. Ze bieden inzicht in het gedrag van de bestuurder, zoals hard remmen of accelereren, zodat wagenparkbeheerders corrigerende maatregelen kunnen nemen.

Telematicasystemen verbeteren de brandstofefficiëntie door het stationair draaien tot een minimum te beperken en ondersteunen het behoud van hulpbronnen en efficiënte wagenparkactiviteiten.

Vlootonderhoud

Software voor vlootonderhoud maakt real-time beheer van bedrijfsmiddelen mogelijk en stroomlijnt de werkzaamheden. Met proactief onderhoud optimaliseert wagenparkbeheer de brandstofefficiëntie en minimaliseert het de uitstoot. Door voertuigen gedurende langere periodes in goede staat te houden, worden storingen voorkomen, wat van cruciaal belang is bij het transport van tijdgevoelige materialen.

Storingen vormen een uitdaging op het gebied van duurzaamheid omdat ze extra koolstofemissies genereren. Dit kan gepaard gaan met langdurig stationair draaien of alternatieve voertuigen nodig maken om de materialen op te halen en af te leveren. Een ander probleem is het verlies van tijdgevoelige materialen, hetzij doordat ze niet kunnen worden gered, hetzij doordat ze tijdens het defect vervuild raken. Dergelijke verliezen dragen bij tot verspilling van hulpbronnen en materialen, waardoor de impact op het milieu nog groter wordt.

Bron

Duurzame bouwlogistiek in stedelijke gebieden: A Framework for Assessing the Suitability of the Implementation of Construction Consolidation Centres, V. Muerza en C. Guerlain, MPDI, 30 juni 2021.

Vraag de Whitepaper aan

Onze Whitepaper biedt inzichten waarmee u de huidige uitdagingen en trends voor het transport van bouwmaterialen en de voordelen van een duurzame aanpak beter kunt begrijpen. Volg de onderstaande link om onze Whitepaper, Duurzaamheid in Transport, te downloaden:

Navigeren door opkomende trends in duurzaamheid en hun economische en ecologische voordelen.

Duurzaamheid in transport

Navigeren door opkomende trends en economische en milieuvoordelen van een duurzame aanpak

Whitepaper downloaden

Resources

Webinar on Demand

Haal het meeste uit uw activa met routinematige olieanalyse

Webinar

Innovaties in de circulaire economie: AI in Grondstoffenbeheer

Evenement

ESG Europe Summit

Bekijk andere resources
DEMO

Vraag een demo aan om te ontdekken hoe onze softwareoplossingen groei en duurzaamheid binnen uw organisatie kunnen stimuleren.

Exploreren Carrières Oplossingen Weg Privacy Statement Impressum Blijf op de hoogte Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Volg ons op