Alle løsninger Brancher Succeshistorier Ressourcer Om AMCS
Kontakt
Kontakt osBrochurer

Danish Crown

Reducering af transportomkostninger med AMCS

Download Success Story

Om Danish Crown

Danish Crown, en af verdens største eksportører af svinekød, modtager 14 millioner grise om året alene i Danmark. I 2016 købte Danish Crown et transportplanlægningssystem fra AMCS og gjorde det tilgængeligt for alle deres transportører. Målet var at reducere transportomkostningerne, få et realtidsoverblik over transporten og sikre en stabil forsyning af grise. Danish Crown oplevede behovet for at matche kapaciteten på hvert slagteri med transporten og dermed sikre flow i produktionen. Det, de savnede, var et værktøj, der kunne hjælpe med at matche kapacitet med leverancer og tidsvinduer.

25

Reduceret planlægningstid

5

Reduktion af omkostninger

20

Øget transportkvalitet og leveringssikkerhed

14

Grise om året

Udfordring

Transportplanlægger hos Dansk Grisetransport, Martin Damgaard Larsen, siger: "De mange krav til transport af levende dyr kan være en udfordring i planlægningen."

Læs mere
Tilbage

Challenge

Behovet for en planlægningsløsning

Transportplanlægger hos Dansk Grisetransport, Martin Damgaard Larsen siger: "De mange krav til transport af levende dyr kan være en udfordring i planlægningen.

Der er krav til, hvor mange grise et køretøj kan indeholde, afhængigt af grisenes størrelse, hvilke grise vi transporterer på grund af smitterisiko og til dokumentation af grisenes oprindelse. Ofte har landmændene også krav til, hvornår deres grise skal hentes. Alt dette påvirker handlefriheden i transportplanlægningen, som derfor skal tage højde for mange variabler."

En udfordring, som Danish Crown stod over for, var at sikre, at kapaciteten på hvert slagteri blev fyldt, hvilket er en udfordring med et stort antal transportører. Danish Crown oplevede et behov for at matche kapaciteten på hvert slagteri med transporten og dermed sikre flow i produktionen. De savnede et værktøj, der kunne hjælpe med at matche kapacitet med leverancer og tidsvinduer.

Løsning

"Med systemet har vi reduceret den tid, vi bruger på planlægning, og vi har bedre beregninger af tid og økonomi."

Læs mere
Tilbage

Solution

Integrerede systemer og processer

"Med systemet har vi reduceret den tid, vi bruger på planlægning, og vi har bedre beregninger af tid og økonomi.

Automatisk viser systemet os økonomien i transportplanen og konsekvenserne af alle de ændringer, vi foretager. Det resulterer i smartere planlægning og mere effektiv transport." Transportplanlægger Martin Damgaard Larsen tilføjer: "AMCS' system sender rutelisterne direkte til chaufførernes mobile enheder og får status tilbage i realtid.

Derefter har vi mulighed for at følge udførelsen i realtid og reagere på eventuelle forsinkelser. Det er afgørende for Danish Crown at sikre en smidig leveringstransport til slagterierne, så kapaciteten udnyttes fuldt ud. Uden systemet ville vi ikke kunne planlægge det antal grise, vi gør i dag, med samme fleksibilitet og leveringssikkerhed."

Resultater

Transport- og logistikchef Henrik Ringskær: "Da vi hos Dansk Grisetransport fik AMCS' system, oplevede vi med det samme en forbedring af driftseffektiviteten..."

Læs mere
Tilbage

Results

Fordele og bedre planlægning

Transport- og logistikchef Henrik Ringskær: "Da vi hos Dansk Grisetransport fik AMCS' system, oplevede vi med det samme en forbedring af driftseffektiviteten. Vores mål er at reducere omkostningerne med ca. 5% om året, og da 85% af vores omkostninger ligger i transport, er det meget vigtigt for os at have et stærkt planlægningsværktøj."

Med AMCS' løsningspakke har Dansk Grisetransport:

  • Oplevet 15-25% reduktion i planlægningstiden sammen med en stigning i antallet af transporterede grise
  • Et stærkt værktøj til konstant at reducere transportomkostningerne
  • Øget kvalitet af transport og leveringssikkerhed for Danish Crown's slagterier
  • Skabt gennemsigtighed for landmænd, transportører, planlæggere og Danish Crown

Anna Caspersen, Danish Crown, forklarer: "Vores mål med at anskaffe AMCS' system med alle vores transportører er, at vi på tværs af vores transport vil opleve lignende fordele som Dansk Grisetransport."

Med AMCS' løsning kan du planlægge dine læs meget hurtigere og med mere fleksibilitet, end du kan uden. Jeg tror, at både transportører og Danish Crown vil opleve store besparelser på planlægning og køretid, og tid er penge i denne branche.

Martin Damgaard Larsen, transportplanlægger hos Dansk Grisetransport

Er du klar til at se, hvad AMCS kan gøre for dig?

Lad AMCS vise dig, hvordan du optimerer din drift, så den bliver mere effektiv, øger overskuddet og får din virksomhed til at vokse.

Anmod om en demo

Download Danish Crown Success Story

Læs mere om, hvordan Danish Crown har reduceret transportomkostningerne.

Download Success Story