Dansk
Løsninger Løsninger Industrier Industrier Ressourcer Ressourcer Succeshistorier AMCS AMCS

Virksomhedsforvaltning - ERP-software

Gør din virksomhed klar til fremtiden

Anmod om en demo
Virksomhedsforvaltning - ERP-software Overview Erhvervschauffører Succeshistorier Yderligere løsninger Relaterede brancher

Software til affaldshåndtering og genbrug

Få øjnene op for større fortjeneste og produktivitet med vores globalt anerkendte system til Enterprise Management (ERP). Med vores platform har vi automatiseret hundredvis af back-office-systemer til kunder i hele verden. Gør som dem og gør dine primære forretningsprocesser klar til fremtiden. Det er vigtigere end nogensinde. Især når kontinuitet står øverst på din liste over vigtige mål.

Din virksomheds kerne

AMCS Enterprise Management er mere end en ERP-løsning.  Det er kernen i AMCS-platformen. Og rygraden i din automatiserede virksomhed. Med en enkelt platform skalerer den fra mellemstore foretagender til store virksomheder. Den dækker hele processen for affaldshåndtering. Med integrerede end-to-end-løsninger. Fra input til output. Vi administrerer også dine aktiver og ressourcer, og standardiserer dine processer og overholdelse af direktiver og lovgivning. Dette resulterer i fordele som driftbesparelser og -effektivitet, reducerede kundecenter-omkostninger, bedre kundeoplevelse og forbedret likviditet.

Fuldstændigt fremtidssikret

Vi leverer problemfri integration med andre komponenter, baseret på udviklinger i hele verden. Vi investerer meget i vores globale udviklingsteam, for at skræddersy vores tjenester til affaldshåndtering. Denne unikke tilgang resulterer i løsninger, der er fremtidssikre, robuste, altid tilgængelige og som har en konsekvent ydeevne.

Ekspertise

Med vores end-to-end-software til affaldshåndtering opnår du fordelene ved vores brancheindsigt, mangeårige ekspertise, samt fordelene ved vores "best practice" forretningsmodel.

Lær, hvad vores Enterprise Management-software kan gøre for din virksomhed!

Lad AMCS vise dig, hvordan du optimerer din drift for at øge overskuddet, forbedre effektiviteten og vokse din virksomhed

Anmod om en demo

Brochure om virksomhedsledelse

Lær, hvordan du øger din driftseffektivitet med vores Enterprise Management-software!

Download brochure

INDVIRKNINGEN PÅ DIN VIRKSOMHEDS RESULTATER

Erhvervschauffører

Indtægtssikring og margenoptimering

Er du sikker på at du fakturerer alle de tjenester som du yder? Uden tab af indtægter? Læs mere
Tilbage

Indtægtssikring og margenoptimering

Er du sikker på at du fakturerer alle de tjenester som du yder? Uden tab af indtægter? Det er ikke alle, der har en virksomhed med flere depoter, som kan svare “Ja”. Ved at automatisere alle manuelle processer vil vores affaldshåndteringssoftware hjælpe dig med at optimere dine margener og administrere din prisfastsættelse. Øg din indtægt ved at benytte central styring og gennemsigtighed i data til at overvåge din virksomheds resultater.


Maksimering af faktureret indtægt:

 • Sørg for, at alle tjenester faktureres korrekt
 • Få gavn af prisbeskyttelse
 • Undgå tab af indtægter
 • Vær sikker på, at de rette priser bliver faktureret

 Optimer margener:

 • Analysér rentabilitet pr. kontrakt/transaktion

Standardisering af processer

Den standardiserede ERP-virksomhedsmodel passer til flere virksomheder, depoter, valutaer og sprog. De leverer også ‘regional farvekodning’ for både at tilgodese lokale behov, samt at granske resultater på regionale eller centrale niveauer. Læs mere
Tilbage

Standardisering af processer

Den standardiserede ERP-virksomhedsmodel passer til flere virksomheder, depoter, valutaer og sprog. De leverer også ‘regional farvekodning’ for både at tilgodese lokale behov, samt at granske resultater på regionale eller centrale niveauer.

Etabler standard-KPI'er og samlet metrik i hele virksomheden.  Sammenlign din virksomheds drift og resultater på tværs af forretningsområder – adskillelige depoter, skraldebiler, steder til efterindsamling osv.

 • Eliminer regneark og erstat forskellige forældede systemer, der gør det svært at konsolidere metrik
 • Brug AMCS' "best practice"-model til affaldsbranchen som brancheudgangspunkt
 • Overhold lokale, finansielle og affaldsdirektiver
 • Få gavn af central styring og datagennemsigtighed, samt forretningsresultater
 • Bidrag til højere margener med beslutningssuport/-værktøjer

Optimering af ressourcer

Hvis dine containere ikke er i bevægelse, går du glip af margener. Du vil have et system, der kan identificere aktiver i langsom bevægelse. Hvis du standardiserer dine processer, er det meget nemmere at regionalisere eller centralisere besparelser. Læs mere
Tilbage

Optimering af ressourcer

Hvis dine containere ikke er i bevægelse, går du glip af margener. Du vil have et system, der kan identificere aktiver i langsom bevægelse. Hvis du standardiserer dine processer, er det meget nemmere at regionalisere eller centralisere besparelser. Og optimere dine margener omkring dine aktiver. Vi hjælper dig med at sikre en effektiv udnyttelse af dine ressourcer, ved at hjælpe dig med at opnå en bedre effektivitet. Dette indbefatter alt lige fra fakturering til debitorer og kreditorer, kundecentre og afsendelse.

Effektiv udnyttelse af ressourcer:

 • Reduceret kundecenteropkald og -omkostninger
 • Centraliserede funktioner, der opererer efter standardprocesser
 • Øg mængden af beslutningsdata til salgsformål og bedre margener
 • Forvaltning af skraldespande, personale, skraldebiler og rutestyring

Digitalisering af virksomheden

Vi har digitaliseret vores virksomhed for at give vores kunder et bedre indblik og en hurtigere service. Læs mere
Tilbage

Digitalisering af virksomheden

Vi har digitaliseret vores virksomhed for at give vores kunder et bedre indblik og en hurtigere service. Digitale dokumenter og digitale affaldsbehandlingssedler deles centralt af vores webportal eller e-mail. Ved at arbejde digitalt, slipper vi for alle for mængder af papir.

Slutkunder kan få adgang til deres konti online, se faktureringshistorik, foretage serviceanmodninger, vælge faktureringsmuligheder, tilmelde sig automatisk betaling og betale fakturaer. Dette medfører:

 • Reducerede omkostninger
 • Forbedret leveringstid og forbedret likviditet
 • Nem adgang til digital dokumentation for udført ydelse

Kundetilfredshed
Kundetilfredsheden forbedres yderligere af vores kundecenter, med dets digitale kundeoverblik over aktiviteter og realtidsdata. Alle spørgsmål kan besvares døgnet rundt

Skalerbar cloud-struktur

Dit system har brug for at kunne vokse med forandringer. Som bevægelsen fra affald til ressourcer. Læs mere
Tilbage

Skalerbar cloud-struktur

Dit system har brug for at kunne vokse med forandringer. Som bevægelsen fra affald til ressourcer. Vær ét skridt foran. Vores skalerbare software er blevet gennemprøvet af tusindvis af affalds- og genbrugskunder i hele verden. AMCS-softwaren bruger et enkelt system og en enkelt database, og understøtter adskillelige virksomheder, depoter, valutaer og flersprogede applikationer.

Al data overføres på sikker vis, så dine kunders data altid er sikret. Adgang til portalvisninger og funktionalitet kan konfigureres ved hjælp af sikkerhedsindstillinger – datakryptering, autorisation, login (enkelt login). Vores licensmodeller skaber også forudsigelige og tilbagevendende indtægter.

Kravoverholdelse

Virksomheder inden for affalds- og genbrugsbranchen er bundet af strenge regler og bestemmelser. Læs mere
Tilbage

Kravoverholdelse

Overholdelse (IT, finans, direktiver, lovgivning) Overhold lokal og international lovgivning

Virksomheder inden for affalds- og genbrugsbranchen er bundet af strenge regler og bestemmelser. Nationale regeringer og lokale kommuner implementerer affaldsdirektiver. Vi forstår at lovgivningen ændres, i takt med at regeringer promoverer genbrug, og branchen bevæger sig hen imod en cirkulær økonomi. En af de største drivkræfter bag AMCS' ERP-system, er at hjælpe dig med at holde dig ajour og i overensstemmelse.

AMCS-platformen understøtter:

 • Nationale og internationale affaldsdirektiver
 • Understøttelse af flere lovgivninger
 • Det europæiske affaldskatalog (EWC)
 • (Digital) dokumentation af affaldsbehandling
 • Diligenspligt
 • Administration af afgifter ved deponeringsanlæg
 • Direktiver for og rapportering af farligt affald
 • Rapportering af affaldsindsamling
 • Eksportdokumenter relateret til affald og råmaterialer

AMCS Enterprise Management (ERP) dækker en lang række forretningsprocesser:

Ét system fra start-til-slut

Med ét system dækker vores software til affaldshåndtering hele værdi- og forsyningskæden. Fra affaldsindsamling, affaldsproduktion og -behandling, til genbrug, varesalg og deponeringsanlæg. Vi yder service til alle markeder, til kommunal affaldsindsamling, erhvervsindsamling og indsamling af farligt affald (olie, gas og kemikalier).

I skyen

AMCS tilbyder kunder outsourcede anvendelsesmodeller af softwaresuiten for affalds- og genbrugsbranchen. AMCS’ cloud-løsning er førende i branchen og leveres på infrastruktur af høj klasse.

Disse Cloud-baserede anvendelsesmuligheder er velegnede til affalds- og genbrugsoperatører, som ikke vil have de faste IT-relaterede omkostninger, herunder hardware og nøglemedarbejdere til løbende support, opgraderinger, træning og vedligeholdelse.  AMCS' standardløsninger anvendes på en effektiv måde, hvormed operatører kan fokusere på deres kerneforretning, uden at skulle investere i ikke-kernekompetencer. Operatører kan være 'live' i systemet inden for fire uger efter igangsættelse.

Succeshistorier

Meerlanden

25

Hurtigere fakturering

100

Papirløse

Fra en mere traditionel affaldsindsamler har meerlanden udviklet sig til en innovativ affaldsindsamler og -processor, der også fratager kommunerne den integrerede forvaltning af det offentlige rum. De værdsætter affaldsstrømme ved at bruge dem så meget som muligt som råmaterialer og bidrager dermed til et renere miljø. I de sidste par år har vi været nødt til at innovere. Dette har ført til opførelsen af et gæringsanlæg, der blev brugt i 2011. Med dette anlæg omdannes den energi, der er til stede i GFT-affaldet, til biogas, som opgraderes til grøn gas. Denne nyskabelse har taget det første skridt til at skabe en regional cirkulær økonomi.

Læs mere

Groningen Kommune

100

Tilfredse chauffører

200


Med over 200 lastbiler, 40 Ravo fejemaskiner og 20 traktorer beskæftiger Groningen Kommune næsten 700 troværdige medarbejdere midt i Groningen-samfundet. Richard Bakker, Groningen Operations: "IT spiller en central rolle i Groningen Kommune. Det er umuligt at forestille sig at arbejde uden de forskellige softwareapplikationer fra AMCS-platformen. I mere end 20 år har vi været loyale brugere af deres software, og vi ved, hvordan vi får det bedste ud af det. Det har givet os mange fordele. Det er noget, man ikke længere bevidst tænker på, da det er blevet en normal del af jobbet.

Læs mere

Aes

500

Samlinger pr. rute

5

Stjerner i anmeldelser

AES er en førende leverandør af affaldshåndterings- og genanvendelsestjenester i Irland. De indsamlingsruter, der tidligere blev planlagt af chaufførerne, hvilket resulterede i ineffektive ruter, glemte skraldespande og utilfredse kunder. AES besluttede at købe AMCS' Ruteplanlægger. Transportoptimering udføres med Route Planner, hvilket resulterer i spektakulære omkostningsbesparelser og stærkt forbedret kundeservice.

Læs mere

Omrin

450

#Employees

207

Husstande

Omrin er det frisiske ord for genbrug. Vores passion er i sidste ende også genanvendelse. Vi har ambitioner inden for cirkulær økonomi, inklusivt samfund, innovation og konnektivitet. Omrin indsamler affald for mere end 180.000 husstande og mere end 7.000 virksomheder.

Læs mere

Lang Genbrug

200

Medarbejdere

25

Reduceret lageropgørelse

Lang Recycling står for smarte løsninger inden for metalgenanvendelse. De tilbyder vores kunder fra industri til mellemstore virksomheder, individuelle bortskaffelseskoncepter og implementerer disse gennem omhyggeligt planlagte processer. På denne måde tilbyder de deres kunder merværdi og beskytter samtidig miljøet.

Læs mere

TFC Genbrug

350

Medarbejdere

20

Genanvendelige materialer

TFC Recycling er en familieejet virksomhed med base i Chesapeake, Virginia. Virksomheden blev grundlagt i 1971 og har indsamlet og behandlet genanvendelige materialer i over 40 år og er vokset til to hovedlokationer (Chesapeake og Chester) og er blevet den største genbrugsvirksomhed i VA, der behandler omkring 200.000 tons genanvendelige materialer om året.

Læs mere

Yderligere løsninger

Kontraktstyring

Øg konkurrenceevnen, omsætningen, markedsandelen og marginen

Læs mere

Klassificerings- og kvalitetsevaluering

Forbedring af den indgående klassificerings- og kvalitetsevalueringsproces

Læs mere

AMCS Weighbridge

AMCS Weighbridge bruger din brovægt til at give pålidelige og nøjagtige oplysninger i realtid til hvert enkelt job. Det giver dig mulighed for at spore alt indgående og udgående materiale ved brovægten, herunder både planlagte job og gateankomster på stedet. Disse oplysninger er hjørnestenen i både regnskabs- og miljøafdelingerne i din virksomhed.

Læs mere
Se andre løsninger

Relaterede brancher

Læs mere om de brancher, vi betjener

AMCS-platform for genbrugsvirksomheder

AMCS tilbyder en komplet affaldshåndteringsløsning til genanvendelse, materialehandel og (international) eksport af råmaterialer.

Byggeri &nedrivning

AMCS tilbyder en komplet affaldshåndteringsløsning til bygge- og nedrivningsaktiviteter, affaldsindsamlingstjenester, styring af overførselsstationer, genanvendelsesaktiviteter, lossepladser og støttematerialehandel.

Husholdningsaffald

AMCS tilbyder en komplet end-to-end softwareløsning til affaldshåndtering til kommunale, bolig-, miljø- og sanitetsafdelinger.

Se andre brancher

Ressourcer

Blog

Optimering af din cybersikkerhed - Hvor vigtig er it-arkitektur?

AMCS Chief Enterprise Architect, Evan Schwartz, forklarer vigtigheden af at optimere din cybersikkerhed på it-arkitektur for at forhindre cyberangreb, der kan resultere i betydelige omdømmeskader og omkostninger.

Blog

Skyen er ikke kun afgørende for din forretningskontinuitet, den er også mere bæredygtig

Cloud har hjulpet mange genbrugs- og affaldshåndteringsvirksomheder med at ride Covid-stormen ud ved at muliggøre fjernarbejde under pandemien. Disse virksomheder kunne fortsætte med at levere deres tjenester til kommunale og kommercielle kunder, fordi kundeservicerepræsentanter, planlæggere og andre kontormedlemmer var i stand til at arbejde hjemmefra.

Blog

De 5 største Computer Vision-tendenser i 2022

Computer vision (undertiden kaldet machine vision) er en af de mest spændende anvendelser af kunstig intelligens.

Få vist andre ressourcer

Brochure om AMCS-forbindelse

Lær, hvordan AMCS Connectivity giver affalds- og genanvendelsesorganisationer sikre og pålidelige integrationstjenester af processer og data mellem AMCS Platform og on-premise, cloud- og tredjepartsapplikationer, herunder SAP, Oracle, Sage, Visma, Dynamics GP, Dynamics NAV og andre.

Download brochure
Kontakt

Kontakt AMCS for at finde ud af, hvordan vores førende løsning kan hjælpe din virksomhed med at vokse og trives.

Undersøge AMCS-platformen Løsninger Succeshistorier Blogs Karriere Hold kontakten Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Følg os på

Tilmeld dig AMCS @ RWM 2022!

Klik her for at opdage den nyeste teknologi, som AMCS vil fremvise på RWM den 14.-15. september i Stand H140

Book et møde