Dansk
Løsninger Alle løsninger Brancher Succeshistorier Ressourcer Om AMCS
Kontakt
Kontakt osBrochurer

Softwareløsninger til EHSQ- og ESG-styring

Øg din effektivitet, compliance og sikkerhed for en bæredygtig fremtid - med et gennemprøvet system til alle brancher.

AMCS og Quentic: Avancerede løsninger til EHSQ og ESG

Et spændende nyligt opkøb fra AMCS Group inden for softwareløsninger til compliance, sikkerhed og bæredygtighed, der supplerer vores eksisterende portefølje af løsninger, samt udvider til nye områder og giver vores kunder flere valgmuligheder.

Quentic (powered by AMCS) er en modulær, cloud-baseret software, der hjælper dig med at øge din virksomheds compliance, sikkerhed og bæredygtighed, samtidig med at den giver mere datakvalitet og effektivitet. Den integrerende SaaS-løsning støtter dig kompetent i alle opgaver inden for arbejdssikkerhed, miljø- og kvalitetsstyring og bæredygtighed. Derudover samler du alle EHSQ- og ESG-interessenter i et centraliseret system og øger gennemsigtigheden - via Quentic-platformen i browseren eller Quentic App på farten. Egnetheden i henhold til ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 og ISO 50001 er officielt bekræftet.


Quentic består af i alt ti stærke, frit kombinerbare moduler til EHSQ og ESG, som kan suppleres med et analyseværktøj, automatiserede processer til dataintegration og forskellige indholdstjenester. Med Quentic udvider AMCS sin portefølje af fremtidsorienterede digitale løsninger og underbygger sit krav om at styrke virksomheders miljøbeskyttelse og fremme bæredygtig ressourceforvaltning.

Nøglemoduler

Rapportering om bæredygtighed

Design din bæredygtighedsrapportering effektivt og skab et optimalt beslutningsgrundlag for en fremtidsorienteret virksomhedsledelse.

Læs mere
Tilbage

Rapportering om bæredygtighed

Evaluer de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter af din virksomhed på en enkel og struktureret måde: Quentic Sustainability-softwaremodulet giver dig til enhver tid et opdateret samlet og detaljeret overblik over din ESG- og bæredygtighedspræstation. Takket være nyttige dashboards, der tydeligt præsenterer de vigtigste KPI'er, lykkes du med ukompliceret rapportering til dine interessenter.

Meningsfulde analyser af nøgletal, indikatorer, muligheder og risici fremskynder dine strategiske beslutninger. Standardiserede indikatorkataloger, f.eks. i henhold til GRI, tjener som et solidt grundlag, som du kan supplere med din virksomheds individuelle indikatorer.

Hovedfunktioner:

 • Effektiv rapportering af nøgletal
 • Effektiv rapportering af nøgletal i henhold til individuelle eller standardiserede indikatorkataloger, f.eks. i henhold til GRI
 • .
 • Smidig bæredygtighedsrapporteringsproces takket være central database og klar rapporteringsplan
 • .
 • Øget datakvalitet gennem komplette, konsistente oplysninger og pålidelige evalueringer
 • .
 • Automatisk beregning af komplekse nøgletal
 • .
 • Kraftfulde analyser til din bæredygtighedsrapport

Miljøstyring

Giver til enhver tid et klart overblik over forbrug, mængder og omkostninger.

Læs mere
Tilbage

Miljøstyring

I Quentic Environmental Management-modulet kan du nemt kortlægge de centrale byggesten i din miljøpræstation: Relevante nøgledata bliver gjort tilgængelige i kompakte eller detaljerede rapporter i form af diagrammer og figurer. De præcise resultater kan eksporteres med blot et par klik og bruges med det samme til din næste præsentation eller miljørapport.

Hovedfunktioner:

 • Transparent ressourceovervågning
 • Transparent ressourceovervågning, herunder mål/faktiske sammenligninger og benchmarking af forskellige steder
 • .
 • Automatisk beregning af miljømæssige nøgletal og individuelle KPI'er
 • .
 • Komfortable oversigter, filterfunktioner og fremragende evalueringsmuligheder for aktuelle forbrugsværdier for el, gas, vand og emissioner
 • .
 • Klart struktureret affaldsregister med detaljeret dokumentation for affaldsbehandling
 • .
 • Nøgletal fra affaldshåndtering som omkostninger, indtægter og genanvendelsesprocenter på et øjeblik - takket være overskuelige dashboards
 • .

Sundhed og sikkerhed

Softwaremodulet Sundhed og sikkerhed hjælper dig med at styrke sundhed og sikkerhed i din organisation.

Læs mere
Tilbage

Sundhed og sikkerhed

Du kan nemt kontrollere og forbedre eksisterende arbejdsforhold på en struktureret måde, skabe klare retningslinjer og overholde juridiske forpligtelser. Brug et system, der er officielt auditeret i henhold til ISO 45001.

Hovedfunktioner:

 • Hurtig oprettelse af aktivitets- og arbejdspladsrelaterede risikovurderinger
 • Hurtig oprettelse af aktivitets- og arbejdspladsrelaterede risikovurderinger
 • .
 • Klart definerede beskyttelsesforanstaltninger og opfølgning på implementering i virksomheden
 • Enkel udledning af brugsanvisninger - med integrerede piktogrammer i henhold til ISO 7010
 • Tidsbesparende og klar koordinering af personlige kvalifikationer inklusive evaluering
 • .
 • Central planlægning og organisering af træning og instruktion
 • Vil du give instruktion og træning via e-learning? Så kombiner Quentic Health & Safety med modulet Quentic Online Instructions!

Hændelser og observationer

Giver vigtig indsigt til en fremragende EHSQ-kultur. Guider dig til en proaktiv og højtydende sikkerhedskultur takket være holistisk integrerede arbejdsgange.

Læs mere
Tilbage

Hændelser og observationer

Quentic Incidents & Observations guider dig til en proaktiv og højtydende sikkerhedskultur takket være holistisk integrerede workflows. Etabler mere end en fungerende hændelseshåndtering: Håndter både negative og positive EHSQ-hændelser på en målrettet måde. Tilskynd til aktiv rapportering fra medarbejderne, analyser alle rapporter i dybden, og få en meningsfuld, samlet database på tværs af alle forretningsenheder.

Med Quentic App og Quentic Analytics kan du udføre rapporteringsprocesser effektivt og overvåge i realtid: få et samlet overblik over rapporter fra arbejdsstyrken, identificere risikopunkter og svagheder med stor nøjagtighed og analysere specifikke KPI'er såsom LTIFR eller tabte arbejdsdage. Takket være den rige, ensartede database kan du udvide dit synsfelt og træffe velbegrundede beslutninger om forbedringstiltag.

Hovedfunktioner:

 • Nem rapportering af positive og negative hændelser
 • Nem rapportering af positive og negative hændelser og observationer via smartphone, tablet eller computer - til forskellige formål, f.eks. overvågning af nærved-hændelser, miljø, kvalitet eller sikkerhed
 • .
 • Smidige workflows, herunder gennemgang, klassificering og prioritering af rapporter
 • .
 • Detaljeret risiko- og grundårsagsanalyse med direkte udledning af korrigerende og forebyggende handlinger
 • .
 • Regelmæssig overvågning af nøgletal - til tidlig identifikation af muligheder og uønskede udviklinger
 • .
 • Rig database til proaktiv handling for at forhindre negative hændelser

Farlige kemikalier

Gør det nemt at håndtere alle oplysninger om farlige og ikke-farlige kemikalier - med minimal indsats og maksimal gennemsigtighed.

Læs mere
Tilbage

Farlige kemikalier

Med Quentic Hazardous Chemicals-softwaremodulet har du fuld kontrol over håndteringen af farlige kemikalier og farligt gods, og du overholder lovbestemmelserne nøjagtigt. Den teknisk velfunderede softwareløsning gør det lettere at registrere farlige og ikke-farlige kemikalier samt farligt gods og hjælper dig med at sikre arbejdssikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse i virksomheden.

Quentic Hazardous Chemicals reducerer din organisatoriske indsats til et minimum og skaber maksimal gennemsigtighed med hensyn til godkendelse af brug, anvendelse, opbevaring og transport af dine farlige kemikalier og farligt gods. Takket være praktiske, hurtige oversigter kan vigtige oplysninger om farlige stoffer findes på et øjeblik - selv på farten via Quentic App.

Hovedfunktioner:

 • Enhedligt struktureret
 • Enhedligt struktureret, centralt register over farlige kemikalier inkl. stofegenskaber, mærkning i henhold til GHS/CLP
 • .
 • Hurtig oprettelse af jobrelaterede risikovurderinger og sikkerhedsinstruktioner inkl. piktogrammer i henhold til ISO 7010
 • .
 • Automatisk genererede sikkerhedsforanstaltninger baseret på brugerdefinerede definitioner
 • .
 • Komfortabel, tidsbesparende administration af sikkerhedsdatablade takket være opdateringspåmindelser, transparent versionsstyring, automatisk import af nye PDF'er med sikkerhedsdatablade eller brug af komplet administration af sikkerhedsdatablade som en tjeneste, f.eks. i overensstemmelse med REACH, CLP eller til yderligere omfattende samlinger på internationalt plan
 • Sikkerhedsdatablade er en tjeneste, som du kan bruge til at håndtere dine sikkerhedsdatablade.
 • Rapportering og evaluering af eksponeringer for CMR-stoffer
 • .
 • Enkel kontrol af den kombinerede opbevaring af stoffer med henblik på tilladelse i henhold til Seveso III og andre standarder
 • .
 • Fuldstændig dokumentation af transport af farligt gods
 • .

Overholdelse af lovgivningen

Bring gennemsigtighed i den juridiske labyrint, opfyld alle pligter i overensstemmelse med arbejdssikkerheds- og miljølovgivningen, og reducer din ansvarsrisiko til et minimum.

Læs mere
Tilbage

Overholdelse af lovgivningen

Quentic Legal Compliance er dit effektive værktøj til at synliggøre lovkrav for din virksomhed, øge compliance, altid være opdateret og undgå overflødige data.

Hovedfunktioner:

  Hvis
 • herunder udledning og distribution af konkrete forpligtelser til at handle
 • .
 • Grænseflader til juridiske databaser til automatisk opdatering af juridiske oplysninger, også på internationalt plan
 • .
 • Specifikt register for udstyr og maskiner, herunder ydelsesværdier
 • .
 • Fuldstændig, revisionssikker dokumentation af krav, tilladelser og inspektioner - overskueligt selv ved store volumener
 • .
 • Enklere kontraktstyring takket være central mappe og automatisk påmindelse om opsigelses- og fornyelsesfrister

EHSQ og ESG for alle

Se vores video for at lære, hvordan AMCS Quentic EHSQ- og ESG-styringsløsningen kan hjælpe dig med at samle alle EHSQ- og ESG-interessenter i et samlet system og nemt strømline arbejdsgange. Den integrerende, cloud-baserede softwareløsning giver dig kompetent support til alle dine udfordringer inden for arbejdssikkerhed, miljøledelse, kvalitet og bæredygtighed.

Styr dine EHSQ- og ESG-processer optimalt, og skab merværdi for din virksomhed.

Drivkræfter for forretningsværdi

Reducer omkostningerne ved at spare tid

Kundeundersøgelser viser, at vores softwareløsninger reducerer brugernes tidsforbrug med op til 50 procent.

Læs mere
Tilbage

Reducer omkostningerne ved at spare tid

Med Quentic bruger du mindre tid på administrative opgaver som dataindtastning, opgavedistribution og planlægning. I stedet for at administrere udførlige, decentrale lister kan medarbejderne blive involveret i planlagte processer med en lille indsats. Ledere får hurtigt nøgletal til at vurdere performance for EHSQ og ESG.

Øg den juridiske compliance og reducer risikoen for erstatningsansvar

Beskyt din virksomhed ved at gøre det lettere at overholde love og standarder - for minimal ansvarsrisiko og maksimal retssikkerhed.

Læs mere
Tilbage

Øg den juridiske compliance og reducer risikoen for erstatningsansvar

Quentic hjælper dig med at opnå bedre retssikkerhed og gennemsigtighed - takket være et struktureret juridisk register, opdateringstjenester og alle de nødvendige funktioner til at kontrollere, distribuere og implementere krav. På den måde opfyldes forpligtelserne beviseligt, og ansvarsrisikoen reduceres.


Du kan nemt identificere behovet for juridisk handling på et tidligt tidspunkt og forhindre uønsket udvikling gennem målrettede korrigerende foranstaltninger. Den klare tildeling og kortlægning af ansvarsområder skaber gennemsigtighed i organisationsstrukturen.

Bedste standarder for bæredygtig virksomhedsledelse

Med AMCS Quentic-løsningen er du positioneret til fremtiden: Topteknologiske og professionelle standarder i et ISO-certificeret system hjælper dig med at styre din virksomhed på en fremadrettet og målrettet måde.

Læs mere
Tilbage

Bedste standarder for bæredygtig virksomhedsledelse

Quentic - det er fremragende kvalitet med henblik på fremtiden. Egnetheden til ledelsessystemer i henhold til ISO 9001, 27001, 14001, 45001, 50001 er blevet officielt og gentagne gange bekræftet. Et team med både teknisk og faglig ekspertise udvikler løbende softwareløsninger til dig på alle niveauer. Applikationsmodellen er også skalerbar i henhold til dine behov.


Det skaber de bedste betingelser for dig, nu og i fremtiden: Tag en langsigtet og konsekvent tilgang til strategiske processer, for eksempel ved at skabe komplette bæredygtighedsprogrammer. Få den samme støtte på det operationelle niveau ved at sikre passende foranstaltninger og evaluere de opnåede succeser på daglig basis.

AMCS Quentic-kunder

Over 900 virksomheder fra en lang række brancher stoler på vores globalt testede softwareløsninger til EHSQ- og ESG-styring.

Quentic produktbrochure

Download brochure
DEMO

Anmod om en demo for at vise hvordan vores software løsninger kan skabe vækst og bæredygtighed i netop din virksomhed.

Undersøge Karriere Løsninger Blogs Brochurer Fortrolighedserklæring Juridisk meddelelse Hold kontakten Tilmeld dig vores nyhedsbrev Følg os på