Dansk
Løsninger Løsninger Industrier Industrier Ressourcer Ressourcer Succeshistorier Succeshistorier AMCS AMCS

Softwareløsninger til EHSQ og ESG Management

Forøg din effektivitet, overholdelse af angivne standarder og sikkerhed for en bæredygtig fremtid – med et gennemprøvet system til alle brancher.

Softwareløsninger til EHSQ og ESG Management Oversigt Nøglemoduler Forretningsmæssige værdidrivere

AMCS og Quentic: Avancerede løsninger til EHSQ og ESG

Et spændende nyligt opkøb af AMCS Group inden for compliance-, sikkerheds- og bæredygtighedssoftwareløsninger, der supplerer vores eksisterende portefølje af løsninger, samt udvider til nye områder og tilbyder vores kunder flere valgmuligheder.

Quentic (drevet af AMCS) er en modulær, skybaseret software, der hjælper dig med at øge din virksomheds overholdelse, sikkerhed og bæredygtighed, samtidig med at du giver mere datakvalitet og effektivitet. Den integrerende SaaS-løsning understøtter dig kompetent i alle opgaver inden for arbejdssikkerhed, miljø- og kvalitetsstyring og bæredygtighed. Derudover samler du alle EHSQ- og ESG-interessenter i et centraliseret system og øger gennemsigtigheden – via Quentic-platformen via browser eller Quentic-appen på farten. Egnetheden i henhold til ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 og ISO 50001 er officielt bekræftet.


Quentic består af i alt ti kraftfulde, frit kombinerbare moduler til EHSQ og ESG, som kan suppleres med et analyseværktøj, automatiserede processer til dataintegration og forskellige indholdstjenester. Med Quentic udvider AMCS sin portefølje af fremtidsorienterede digitale løsninger og understøtter sit krav om at styrke miljøbeskyttelsen af virksomheder og fremme bæredygtig ressourceforvaltning.

Nøglemoduler

Rapportering om bæredygtighed

Design din bæredygtighedsrapportering effektivt og skab et optimalt beslutningsgrundlag for fremtidsorienteret virksomhedsledelse.

Læs mere
Tilbage

Rapportering om bæredygtighed

Evaluer de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter af din virksomhed på en enkel og struktureret måde: Quentic Sustainability softwaremodulet giver dig til enhver tid et opdateret overordnet og detaljeret overblik over dine ESG- og bæredygtighedsresultater. Takket være nyttige dashboards, der tydeligt præsenterer de vigtigste KPI'er, lykkes det dig at rapportere ukompliceret til dine interessenter.

Meningsfulde analyser af nøgletal, indikatorer, muligheder og risici fremskynder dine strategiske beslutninger. Standardiserede indikatorkataloger, f.eks. ifølge GRI, fungerer som et solidt grundlag, som du kan supplere med din virksomheds individuelle indikatorer.

Hovedtræk:

 • Effektiv rapportering af nøgletal i henhold til individuelle eller standardiserede indikatorkataloger, f.eks. i henhold til GRI
 • Problemfri bæredygtighedsrapporteringsproces takket være central database og klar rapporteringsplan
 • Øget datakvalitet gennem fuldstændig, konsistent information og pålidelige evalueringer
 • Automatisk beregning af komplekse nøgletal
 • Effektive analyser til din bæredygtighedsrapport

Miljøledelse

Giver et klart overblik over forbrug, mængder og omkostninger til enhver tid.

Læs mere
Tilbage

Miljøledelse

Quentic Environmental Management-softwaremodulet anvendes til problemfri registrering og overvågning af alle data om brugen af materialeressourcer. Med det officielt ISO 14001 og 50001 certificerede system skaber du det bedste fundament for strategiske beslutninger og bæredygtig virksomhedsledelse.

I Quentic Environmental Management-modulet kan du nemt kortlægge de centrale byggesten i din miljøpræstation: Relevante nøgledata stilles til rådighed i kompakte eller detaljerede rapporter i form af diagrammer og figurer. Eksporteret med blot et par klik kan de præcise resultater bruges med det samme til din næste præsentation eller miljørapport.

Hovedtræk:

 • Gennemsigtig ressourceovervågning, herunder mål/faktiske sammenligninger og benchmarking af forskellige lokaliteter
 • Automatisk beregning af miljømæssige nøgletal og individuelle KPI'er
 • Praktiske hurtige oversigter, filterfunktioner og fremragende evalueringsmuligheder for aktuelle forbrugsværdier for el, gas, vand samt emissioner
 • Klart struktureret affaldsregister med detaljeret dokumentation for affaldsbehandling
 • Overblik over nøgledata fra affaldshåndtering, f.eks. omkostninger, indtægter og genanvendelsesprocenter – takket være klare dashboards

Sundhed og sikkerhed

Softwaremodulet Health & Safety hjælper dig med at styrke sundhed og sikkerhed i din organisation.

Læs mere
Tilbage

Sundhed og sikkerhed

Quentic Health & Safety softwaremodulet er en centraliseret, højtydende løsning, der hjælper dig med at styrke medarbejdernes sikkerhed, reducere ansvarsrisikoen og spare værdifuld tid og omkostninger.

Du kan nemt kontrollere og forbedre eksisterende arbejdsforhold på en struktureret måde, skabe klare retningslinjer og overholde juridiske forpligtelser. Brug et system, der er officielt revideret i henhold til ISO 45001.

Hovedtræk:

 • Hurtig udarbejdelse af aktivitets- og arbejdspladsrelaterede arbejdspladsvurderinger
 • Klart definerede beskyttelsesforanstaltninger og opfølgning af implementering i virksomheden
 • Enkel afledning af betjeningsvejledningen – med integrerede piktogrammer i henhold til ISO 7010
 • Tidsbesparende og klar koordinering af personlige kvalifikationer, herunder evaluering
 • Central planlægning og tilrettelæggelse af uddannelse og instruktion

Vil du give instruktion og træning via e-learning? Du skal blot kombinere Quentic Health & Safety med modulet Quentic Online Instructions!

Hændelser og observationer

Giver vigtig indsigt i en fremragende EHSQ-kultur. Guider dig til en proaktiv og højtydende sikkerhedskultur takket være holistisk integrerede arbejdsgange.

Læs mere
Tilbage

Hændelser og observationer

Quentic Incidents & Observations guider dig til en proaktiv og højtydende sikkerhedskultur takket være holistisk integrerede arbejdsgange. Etabler mere end en fungerende hændelsesstyring: Håndter både negative såvel som positive EHSQ-hændelser på en målrettet måde. Tilskynd arbejdsstyrken til aktiv rapportering, analyser alle rapporter i dybden, og få en meningsfuld, samlet database på tværs af alle forretningsenheder.

Med Quentic App og Quentic Analytics kan du udføre rapporteringsprocesser effektivt og overvåge i realtid: Få et samlet overblik over rapporter fra arbejdsstyrken, identificer risikopunkter og svagheder med stor nøjagtighed, og analysér specifikke KPI'er såsom LTIFR eller mistede arbejdsdage. Takket være den rige, ensartede database kan du udvide dit synsfelt og træffe velbegrundede beslutninger om forbedringsforanstaltninger.

Hovedtræk:

 • Nem rapportering af positive og negative hændelser og observationer via smartphone, tablet eller computer – til forskellige brugsscenarier, f.eks. nærved-ulykke, miljø-, kvalitets- eller sikkerhedsovervågning
 • Problemfri arbejdsgange, herunder gennemgang, klassificering og prioritering af rapporter
 • Detaljeret risiko- og årsagsanalyse, direkte udledning af korrigerende og forebyggende handlinger
 • Regelmæssig overvågning af nøgletal – for tidlig identifikation af muligheder og uønsket udvikling
 • Omfattende database til proaktiv handling for at forhindre negative hændelser

Farlige kemikalier

Gør det nemt at administrere alle oplysninger om farlige og ikke-farlige kemikalier – med minimal indsats og maksimal gennemsigtighed.

Læs mere
Tilbage

Farlige kemikalier

Med softwaremodulet Quentic Hazardous Chemicals har du fuld kontrol over håndteringen af farlige kemikalier og farligt gods og overholder lovbestemmelserne nøjagtigt. Den teknisk forsvarlige softwareløsning letter noteringen af farlige og ikke-farlige kemikalier samt farligt gods og hjælper dig med at sikre arbejdssikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse i virksomheden.

Quentic Hazardous Chemicals reducerer din organisatoriske indsats til et minimum og skaber maksimal gennemsigtighed med hensyn til godkendelse af brug, anvendelse, opbevaring og transport af dine farlige kemikalier og farligt gods. Takket være praktiske hurtige oversigter kan du hurtigt finde vigtige oplysninger om farlige stoffer – selv på farten via Quentic App.

Hovedtræk:

 • Ensartet struktureret, centralt register over farlige kemikalier inkl. stofegenskaber, mærkning i henhold til GHS/CLP
 • Hurtig oprettelse af jobrelaterede risikovurderinger og sikkerhedsinstruktioner inkl. piktogrammer i henhold til ISO 7010
 • Automatisk genererede sikkerhedsforanstaltninger baseret på brugerdefinerede definitioner
 • Praktisk, tidsbesparende administration af sikkerhedsdatablade takket være opdateringspåmindelser, gennemsigtig versionering, automatisk import af nye PDF-filer med sikkerhedsdatablade eller brug af komplet administration af sikkerhedsdatablade som en tjeneste, f.eks. i overensstemmelse med REACH, CLP eller til yderligere omfattende samlinger på internationalt plan
 • Rapportering og vurdering af eksponering for CMR-stoffer
 • Enkel kontrol af den kombinerede opbevaring af stoffer for tilladt i overensstemmelse med Seveso III og andre standarder
 • Komplet dokumentation af transport af farligt gods

Overholdelse af lovgivningen

Bring gennemsigtighed til den juridiske labyrint, udfyld alle pligter i overensstemmelse med arbejdssikkerhed og miljølovgivning, og reducer din ansvarsrisiko til et minimum.

Læs mere
Tilbage

Overholdelse af lovgivningen

Softwaremodulet Quentic Legal Compliance skaber en vej gennem labyrinten af juridiske tekster og gør det lettere for dig at vurdere behovet for sagsanlæg i forhold til EHSQ og bæredygtighed. Konsistente, opdaterede data sætter dig i stand til at bevise juridisk kompatible handlinger bekvemt og effektivt på alle niveauer i virksomheden til enhver tid.

Quentic Legal Compliance er dit effektive værktøj til at synliggøre juridiske krav til din virksomhed, øge compliance, altid være opdateret og undgå dataredundans.

Hovedtræk:

 • herunder afledning og fordeling af konkrete forpligtelser til at handle
 • Grænseflader til juridiske databaser til automatisk opdatering af juridiske oplysninger, også på internationalt plan
 • Særligt register for udstyr og maskiner, herunder ydeevneværdier
 • Komplet, revisionssikker dokumentation af krav, tilladelser og inspektioner – overskueligt arrangeret selv med store mængder
 • Forenklet kontraktstyring takket være centralregister og automatisk påmindelse om annullerings- og fornyelsesfrister

EHSQ og ESG for alle

Se vores video for at lære, hvordan AMCS Quentic EHSQ- og ESG-styringsløsningen kan hjælpe dig med at samle alle EHSQ- og ESG-interessenter i et samlet system og nemt strømline arbejdsgange. Den integrerende, cloud-baserede softwareløsning giver dig kompetent support til hver af dine udfordringer inden for arbejdssikkerhed, miljøledelse, kvalitet og bæredygtighed.

Få optimal styring af dine EHSQ- og ESG-processer og skab merværdi for din virksomhed.

Forretningsmæssige værdidrivere

Reducer omkostningerne ved at spare tid

Kundeundersøgelser viser, at vores softwareløsninger reducerer brugernes tidsforbrug med op til 50 procent.

Læs mere
Tilbage

Reducer omkostningerne ved at spare tid

Med Quentic bruger du mindre tid på administrative opgaver som dataindtastning, opgavefordeling og planlægning. I stedet for at administrere udførlige, decentrale lister kan medarbejderne blive involveret i tilsigtede processer med ringe indsats. Ledere får hurtigt nøgletal til at vurdere resultaterne for EHSQ og ESG.

Øg overholdelse af lovgivningen, og reducer risikoen for erstatningsansvar

Beskyt din virksomhed ved at gøre det lettere at overholde love og standarder – for minimal ansvarsrisiko og maksimal retssikkerhed.

Læs mere
Tilbage

Øg overholdelse af lovgivningen, og reducer risikoen for erstatningsansvar

Quentic hjælper dig med at opnå større retssikkerhed og gennemsigtighed – takket være et struktureret juridisk register, opdateringstjenester og alle de nødvendige funktioner til kontrol, distribution og implementering af krav. På denne måde opfyldes forpligtelser påviseligt, og ansvarsrisikoen reduceres.


Du kan nemt identificere behovet for retlige foranstaltninger på et tidligt tidspunkt og forhindre uønsket udvikling gennem målrettede korrigerende foranstaltninger. Den klare tildeling og kortlægning af ansvar skaber gennemsigtighed i organisationsstrukturen.

Bedste standarder for bæredygtig virksomhedsledelse

Med AMCS Quentic-løsningen er du rustet til fremtiden: Topteknologiske og professionelle standarder i et ISO-certificeret system hjælper dig med at styre din virksomhed på en fremadrettet og målrettet måde.

Læs mere
Tilbage

Bedste standarder for bæredygtig virksomhedsledelse

Quentic – det er fremragende kvalitet med henblik på fremtiden. Egnetheden til styringssystemer i henhold til ISO 9001, 27001, 14001, 45001, 50001 er officielt og gentagne gange bekræftet. Et team af både teknisk og professionel ekspertise udvikler løbende softwareløsningerne til dig på alle niveauer. Applikationsmodellen er også skalerbar efter dine behov.


Dette skaber de bedste betingelser for dig, nu og i fremtiden: Tag en langsigtet og konsekvent tilgang til strategiske processer, for eksempel ved at skabe komplette bæredygtighedsprogrammer. Få den samme støtte på operationelt niveau ved at sikre passende foranstaltninger og evaluere de opnåede succeser dagligt.

AMCS Quentic-kunder

Over 900 virksomheder fra en lang række brancher stoler på vores globalt testede EHSQ- og ESG-styringssoftwareløsninger.

Vil du vide mere om AMCS Quentic EHSQ & ESG Management Solution?

Besøg Quentics hjemmeside
Kontakt

Kontakt AMCS for at finde ud af, hvordan vores førende løsning kan hjælpe din virksomhed med at vokse og trives.

Undersøge Karriere Løsninger Succeshistorier Blogs Løsningsbrochurer og hvidbøger Hold kontakten Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Følg os på