Alle løsninger Brancher Succeshistorier Ressourcer Om AMCS
Kontakt
Kontakt osBrochurer
Blog maj 2023 Updated oktober 2023

Brændstofdistribution: Fra udfordring til mulighed

Download brochure

Henrik Lerke

AMCS Transport Director EMEA

Brændstofdistributionsindustrien er som et kæmpe skakspil, hvor hvert træk tæller, og indsatsen er høj. Brændstof og olie spiller afgørende roller i den globale økonomi med svimlende 94,1 millioner tønder i omløb verden over hver dag i 2021. Branchen består af et indviklet netværk af leverandører, distributører og kunder, som alle er stærkt afhængige af den konsekvente tilgængelighed og stabilitet af disse væsentlige ressourcer.

Kernen i denne branche er behovet for at styre forsyningskæden og sikre, at produkter leveres problemfrit fra raffinaderiets porte til kundens steder med fokus på effektivitet, pålidelighed og sikkerhed. Denne proces er dog ikke altid ligetil, og der er ofte flaskehalse, der kan forårsage forsinkelser eller forstyrrelser i forsyningskæden.

I dette blogindlæg ser vi på udfordringerne og strategierne for succes i brændstofdistributionsindustrien. Og mere specifikt om styring af lager, ruteplanlægning og optimering og rumplanlægning. Vi berører også kort faktorer, der påvirker forsyningskæden, såsom den globale energikrise, volatile brændstofpriser og den stigende efterspørgsel efter grønnere brændstoffer.

Global energikrise fører til grønnere alternativer

Den globale energikrise har haft stor indflydelse på brændstofdistributionen over hele verden. I Europa har det delvise forbud mod import af olie og olieprodukter fra Rusland ført til et fald i russisk olieimport til EU. Ifølge Europa-Parlamentets Forskningstjeneste faldt den russiske olieimport til EU fra 2,5 mio. tønder om dagen i januar 2022 til 1,4 mio. tønder i oktober 2022.

Derudover trådte et EU-forbud mod import af russisk råolie i kraft fra 5. december 2022, og et forbud mod raffinerede olieprodukter træder i kraft den 5. februar 2023. Disse forbud har ført til en betydelig stigning i priserne på diesel, benzin (Euro-super 95) og flydende gas (LPG).

Brændstofudgifter opvejer andre driftsomkostninger

American Transportation Research Institute rapporterede også, at brændstofudgifterne var 35.4% højere i 2021 end i 2020, hvilket slettede de omkostningsbesparelser, som brændstofdistributører oplevede under pandemien. Denne stigning i brændstofudgifterne oversteg andre betydelige udgifter, herunder chaufførlønninger, der steg med 10,8%, og reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, der steg med 18,2%.

Transportomkostninger udgør en betydelig del af de samlede omkostninger ved brændstofdistribution i både USA og EU og tegner sig for 40% af de samlede udgifter. Dette er en stor udfordring for brændstofdistributionsselskaber, især dem, der er afhængige af tunge lastbiler, der bruger diesel som deres primære brændstofkilde.

Stigende brændstofpriser sætter skub i omstillingen til grønnere transportformer

Krisen har imidlertid også ført til, at regeringer og virksomheder tager skridt i retning af et mere bæredygtigt og sikkert energisystem. World Energy Outlook 2022 fremhæver krisen som en katalysator for betydelige forstyrrelser på naturgas-, kul- og elmarkederne. Regeringerne diversificerer olie- og gasforsyningerne og fremskynder strukturelle ændringer for at øge eller opretholde energisikkerheden på lang sigt.

Nogle brændstofdistributører tager allerede initiativer til at levere renere vedvarende brændstoffer med lavere kulstofindhold samt biodiesel fra affald. Ved at indsamle madolier fra restauranter og andre fødevareproducenter til brug som råmaterialer til biodieselfremstilling hjælper de med at spare kulstofbesparelse af diesel, der leveres til kunderne.

Leverandørstyret lagerbeholdning: Forudsigelse af brændstofefterspørgsel i realtid

Under pandemien viste det sig at være meget dyrt at holde fast i lagerbeholdningen på grund af begrænset efterspørgsel og lagerplads i olieterminaler. Dette viser vigtigheden af hurtigt at flytte færdige olieprodukter gennem lagertanke og gøre plads til nye forsendelser fra rørledningen.

Distributører skal opretholde tilstrækkelige lagerniveauer for at imødekomme efterspørgslen, men de skal også være forsigtige med ikke at overlagre, hvilket kan føre til øgede lageromkostninger og risikoen for, at lagerbeholdningen bliver forældet.

For at tackle denne udfordring har mange distributører henvendt sig til avancerede lagerstyringssystemer, der bruger realtidsdata til prognoser for at hjælpe dem med at træffe bedre beslutninger om, hvor meget brændstof de skal bestille, og hvornår de skal bestille det.

Hvis du er nysgerrig efter, hvordan distributører bruger leverandørstyret lager til at strømline deres drift og være på forkant med spillet, så tjek denne infografik nedenfor.

Hvordan leverandørstyret lager strømliner brændstofdistributionsoperationer!

Effektivitet på vejen: Ruteoptimeringens rolle i brændstofdistribution

Distributører skal kunne transportere brændstof fra raffinaderier til lagerfaciliteter og derefter fra lagerfaciliteter til tankstationer og andre kunder. Dette kræver omhyggelig planlægning og koordinering samt evnen til at spore leverancer i realtid. Det betyder også at finde måder at være mere fleksible, omkostningseffektive og tilpasningsdygtige til svingende markedsforhold.

Ved at optimere leveringsruter kan distributører reducere transportomkostningerne (f.eks. reducere antallet af tilbagelagte kilometer, reducere brændstofforbruget og forbedre de samlede leveringstider). Dette gavner ikke kun distributøren, men også deres kunder, der modtager deres brændstofleverancer på en mere rettidig og pålidelig måde. Derudover kan ruteoptimering hjælpe distributører med at reducere deres kulstoffodaftryk ved at minimere unødvendige emissioner.

 

 

Greenergy casestudie

For at løse denne udfordring investerer mange distributører i intelligente optimeringsteknologier for at optimere ruter og dermed reducere transportomkostningerne. Da konkurrencen inden for brændstofindustrien fortsætter med at vokse, vil distributører, der investerer i ruteplanlægning og optimeringsteknologi, være i stand til at holde sig foran spillet ved at levere mere effektive og omkostningseffektive tjenester til deres kunder.

Find ud af, hvordan Greenergy Flexigrid var i stand til at forbedre effektiviteten i leveringsplanlægning og efterspørgselsplanlægning ved hjælp af AMCS Fuel Planner.

Sikkerhed og effektivitet ved hjælp af rumplanlægning

I en verden af brændstofdistribution er rumplanlægning og påfyldningsregler kritiske komponenter, der hjælper med at sikre sikkerhed og effektivitet. Ved at følge specifikke regler for tyngdekraftsordrer, kontaminering på tværs af rum og sekventering kan rumplanlægning minimere de risici, der er forbundet med transport af væsker, såsom vægtforskydning og sidelæns kræfter under acceleration, bremsning og sving. Dette sikrer ikke kun sikkerhed, men reducerer også slid på køretøjskomponenter som bremser, hvilket får dem til at vare længere.

Rumplanlægning gør det også muligt for brændstofdistributører at imødekomme en bredere vifte af kunder ved at transportere forskellige brændstoftyper og levere den passende mængde til hver kunde baseret på deres specifikke krav.

Rumplanlægning er dog kun en brik i puslespillet. Belastningsregler, såsom akseltryk og belastningsekventering, er lige så afgørende. Forskellige scenarier kræver forskellige strategier, og brændstofdistributører skal være i stand til at tilpasse deres planer i overensstemmelse hermed for at sikre det bedst mulige resultat.

Se dette 20-minutters webinar on demand for at få mere at vide om planlægning og påfyldningsregler for brændstofdistributionsrum nedstrøms.

Konklusion

Brændstofdistributionsindustrien står over for en række udfordringer, fra svingende brændstofpriser til behovet for større effektivitet og bæredygtighed. Men ved at vedtage innovative teknologier såsom avanceret lagerstyring, ruteoptimering og rumplanlægning kan distributører forbedre deres drift og imødekomme deres kunders krav. Efterhånden som industrien udvikler sig, vil de, der omfavner nye teknologier og processer, være bedre positioneret til at lykkes og trives. Ved at investere i renere og grønnere brændstoffer kan distributører desuden bidrage til at afbøde virkningerne af den globale energikrise og spille en rolle i at skabe et mere bæredygtigt og sikkert energisystem.

Anmod om en personlig demo

Find ud af, hvordan du kan forbedre effektiviteten i brændstofdistributionen, reducere omkostningerne til vedligeholdelse af aktiver betydeligt og forbedre dine marginer og overskud.

Anmod om en demo

Brochure om brændstofplanlægger

Forbedring af effektiviteten og forbedring af marginerne i downstream-brændstofindustrien

Download brochure