Alle løsninger Brancher Succeshistorier Ressourcer Om AMCS
Kontakt
Kontakt osBrochurer
Blog marts 2020 Updated april 2024

Smart optimering som grundlag for tømning af Omrins underjordiske containere

Status for ordreinformation i realtid bruges til at justere indsamlingsplaner

Ring tilbage til mig
Index
Martijn Schimmer

Martijn Schimmer

Intelligent Optimization Solution Advisor

Status for ordreinformation i realtid bruges til at justere indsamlingsplaner

Omrin er overbevist om, at dynamisk planlægning og ruteoptimering gør det muligt for kørselslederne at organisere tømningen af underjordiske containere hurtigere og samtidig drage fordel af et stressfrit arbejdsmiljø. "AMCS Intelligent Optimisation gør det også muligt for affaldsindsamlings- og forarbejdningsvirksomheden at indsamle affald mere effektivt", siger virksomhedskonsulent Natasja Vemmer. "Derfor er fyldningsgraden steget fra 60 til 80 procent, hvilket har øget den gennemsnitlige vægt af indsamlet affald fra 260 til 300 kilo pr. container. Desuden sparer den dynamiske planlægning et betydeligt antal ture, hvilket har reduceret antallet af kørte kilometer og dermed CO2-udledningen. Hos Omrin mener vi, at dette er vigtigt, da vi er forpligtet til et bæredygtigt samfund og en cirkulær økonomi."

  • Omrin indsamler og behandler affald fra omkring 207.000 husstande i 32 kommuner
  • Indsamling af husholdningsaffald med 2.150 underjordiske containere
  • Planlægning og optimering af indsamlingsruter med AMCS Intelligent Optimisation
  • Indsigt i indsamlingsstatus og køretøjets placering i realtid
  • Dynamisk planlægning og optimering, selv mens indsamlingen er i gang
  • Mere effektiv indsamling resulterer i en stigning i fyldningsgraden fra 60 til 80 procent og en gennemsnitlig vægt af affald fra 260 til 300 kilo pr. container
  • Hurtigere planlægning, hvilket giver mere tid til andet arbejde, såsom optimering af ruterne
  • Reduceret miljøpåvirkning på grund af færre kørte kilometer og mindreCO2-udledning.

Forskellige grunde til at automatisere indsamlingen

Nogle underjordiske containere blev tømt for sent, så beboerne smed poser ved siden af dem, mens andre underjordiske containere, der næsten ikke havde noget affald i sig, blev tømt alligevel. For Omrin, affaldsindsamlings- og forarbejdningsvirksomheden i det nordlige Holland, var det to af konsekvenserne af at bruge faste ruter som grundlag for tømning af de fleste underjordiske containere. "Vi plejede altid at være på den sikre side", siger virksomhedskonsulent Natasja Lemmer, "hvilket for eksempel betød, at vi tømte underjordiske containere, selv om de kun var 60 % fyldte."

Det bliver tydeligt, at der lå forskellige årsager bag beslutningen om at automatisere denne proces. "At planlægge ruter hver dag var et stort arbejde for vores team af disponenter. Desuden modtog vi ofte klager over, at chauffører blev sendt ud for at tømme containere, der kun var halvt fyldte. Nogle gange kørte de tværs gennem byen for at gøre det, hvilket betød, at de kørte unødvendige ekstra kilometer. Bortset fra alt det havde vi også som mål at reducere mængden af affald, der blev smidt ved siden af containerne."

Tømning på basis af indholdets vægt og antallet af gange, adgangsklappen åbnes

I dag har situationen ændret sig betydeligt. Omrin tømmer 2.150 underjordiske containere i sit driftsområde i henhold til de fyldningsniveauer, der estimeres ud fra antallet af gange, adgangsklapperne åbnes, og historiske data, herunder vægten af indholdet. Indholdet af den underjordiske container vejes på indsamlingskøretøjet. Efter tømningen overføres vægten automatisk fra den indbyggede computer til kontoret, hvor den behandles af administrationssystemet.

Ruterne for den næste dag oprettes automatisk ved hjælp af de fyldningsdata, der overføres til AMCS-systemet om natten. "Det eneste, kørselslederen skal gøre, er at kontrollere ruterne og foretage eventuelle justeringer, hvis det er nødvendigt; for eksempel hvis vi har modtaget en meddelelse om, at en container er fuld, hvilket betyder, at der er behov for en ekstra indsamling." Natasja fortsætter med at forklare, at det var klart fra starten, at systemet skulle integreres. "Vi har en række principper hos Omrin. For det første er vores mål at minimere antallet af menneskelige handlinger, og for det andet er det at sikre, at information er tilgængelig i hele organisationen."

Hurtigere planlægning og stressfri forsendelsesafdeling

Den smarte software optimerer indsamlingsruterne ved hjælp af hidtil usete sæt algoritmer. Det giver mulighed for realtidsovervågning i løbet af dagen, både af ordrernes status og af køretøjernes placering, herunder hvor langt de er nået i deres tidsplan. Det hører derfor fortiden til at ringe til chaufførerne for at få opdateringer om status på deres ordrer, hvilket betyder, at der er mindre stress i ekspeditionsafdelingen.

En anden fordel ved intelligent optimering er, at kørselslederne kan være mere opmærksomme på planlægningsprocessen, og især på at optimere indsamlingsruterne, som Natasjas forklaring afslører. "Desuden kan planlægningsprocessen fremskyndes, så kørselslederne får mere tid til andet arbejde, f.eks. den funktionelle styring af softwaren. For eksempel kan de undersøge, om vi kunne opnå endnu bedre resultater, hvis visse parametre blev indstillet lidt anderledes. Det har disponentteamet tid til at finde ud af."

Stigende fyldningsgrad og fald i antallet af indsamlingsture

Natasja fortsatte med at forklare, at AMCS Intelligent Optimisation for Omrin primært har bidraget til en mere effektiv indsamling af affald. "For eksempel er antallet af gange, de underjordiske containere tømmes, faldet markant. Vi har også set en kraftig stigning i fyldningsgraden, fra 60 til 80 procent, hvilket betyder, at der har været en stigning i vægten af det indsamlede affald. Det gennemsnitlige indhold af affald i containerne, når de blev tømt, plejede at være 260 kilo. Efter implementeringen af AMCS Intelligent Optimisation steg det til 300 kilo ad gangen."

Derfor sparer dynamisk planlægning alt i alt et betydeligt antal ture, så vores køretøjer kan bruges andre steder. "Det er vigtigt", siger hun. "Hvis antallet af underjordiske containere stiger, kan vi tømme dem med det samme antal biler. Vi plejede at køre på fuld kraft. Vi har også kørt færre kilometer og udledt mindreCO2. Det er også vigtigt for Omrin, fordi vi har forpligtet os til et bæredygtigt samfund og en cirkulær økonomi. Omrin var den mest bæredygtige virksomhed i Holland i 2019, og sådan vil vi gerne blive ved med at have det. En anden positiv effekt af intelligent optimering er, at der bliver smidt mindre affald ved siden af containerne. Vi kan dog ikke med sikkerhed sige, om det skyldes ruteoptimeringen alene, for vi kørte en kampagne, der skulle sætte en stopper for det."

Fremtidige udfordringer

At øge antallet af underjordiske containere i driftsområdet og tømme dem i henhold til ruteoptimering er blandt de planer, som Omrin har for de næste par år. "Det er bestemt en udfordring", siger Natasja. "For hver stigning skal vi sikre, at grundlaget er i orden, og at vi opbygger historiske data. For eksempel skal vi regne ud, hvor mange gange adgangsklappen kan åbne, før en underjordisk container er fuld. Når vi har indtastet disse oplysninger i AMCS-softwaresystemet, beregner det den optimale indsamlingsplan og planlægger ruterne i overensstemmelse hermed. Det tager også højde for "must do"-containerne, som skal tømmes hurtigst muligt, og "can do"- containerne, som vi eventuelt kan tømme, hvis tidsplanen tillader det."

Når ruterne optimeres, er de "hvad nu hvis-scenarier ", der er indbygget i softwaren, også vigtige. "De bruges til at give os mulighed for at planlægge eventuelle ekstra indsamlingsstop", forklarer Natasja. "Det kommer for eksempel i spil på de tidspunkter, hvor vi forventer, at vores underjordiske containere vil være ekstra fyldte, for eksempel påskedag. I AMCS kan vi flytte indsamlinger; nogle til fredagen eller lørdagen før påske og nogle til tirsdagen efter. Tidligere foregik alle ekstra indsamlinger på lørdage. Det gav en ekstra arbejdsbyrde for disponenterne og for chaufførerne. AMCS giver klarhed og reducerer stress blandt kørselslederne. Det er helt klart en forbedring i forhold til det gamle system."

Effektiv affaldsindsamling øger fyldningsgraden og indsamlingsvægten

AMCS Intelligent Optimisation har ført til betydelige gevinster for Omrin. Dynamisk planlægning og ruteoptimering har muliggjort en mere effektiv indsamling og øget fyldningsgraden fra 60 til 80 procent, mens den gennemsnitlige vægt af indsamlet affald er steget fra 260 til 300 kilo pr. container. Desuden kan planlægningsprocessen fremskyndes, hvilket giver mere tid til andre aktiviteter, såsom funktionel styring af softwaren og indstilling af parametre for at opnå endnu bedre indsamlingsresultater. Desuden sparer den dynamiske planlægning et betydeligt antal ture, hvilket reducerer både kilometertal ogCO2-udledning, hvorved AMCS Intelligent Optimisation hjælper Omrin med at nå sine bæredygtige mål og derfor støtter affaldsindsamlings- og forarbejdningsvirksomhedens forpligtelse til at opbygge en cirkulær økonomi.

Passion for at lukke genbrugsloops

Omrin er frisisk for "genbrugsloop", hvilket også indikerer virksomhedens passion for at lukke genbrugsloops. Til det formål bruger de smarte separationsteknikker og højteknologiske kraftværker. Et eksempel er kraftværket til grøn gas i Heerenveen, der forsyner 10.000 husstande og 1 million kubikmeter grøn gas til virksomhedens egne køretøjer. Mere end 70 procent af det indsamlede affald bliver gjort egnet til genbrug - på landsplan er dette tal omkring 50 procent.

Omrin udtaler sig

Del dette på:

Er du klar til at se, hvad AMCS kan gøre for din kommunale affalds- og genbrugsvirksomhed?

Find ud af, hvordan AMCS Platform kan reducere dine omkostninger og øge din driftseffektivitet.

Anmod om en demo

AMCS Platform - Brochure om kommuner og genbrug

Få mere at vide om AMCS' Platform Municipal-løsninger, herunder ruteplanlægning, køretøjsteknologi, vognstyring og kundeservicesupport.

Download brochure

Ressourcer

Webinar

Eksperttips til effektivisering af flådens lagerstyring

Blog

Optimer flådebeholdningen med AMCS: reducer omkostningerne, strømlin driften og øg effektiviteten.

Blog

En gennemgang af NVRD's årlige konference 2024: "Ikke tænke, men gøre!"

Få vist andre ressourcer

Download Omrin Success Story

Læs mere om, hvordan Omrin har reduceret kilometertal og brændstofforbrug.