Dansk
Løsninger Løsninger Brancher Brancher Succeshistorier Ressourcer
Blog august 2020

Kommuner anvender nye indsamlingsmodeller med centraliseret planlægning

Ring tilbage til mig
Lara van Rijswijk Head of Marketing EMEA

AMCS Intelligent Optimering sænker miljøpåvirkningen og øger kundetilfredsheden

Kan kommunerne anvende nye strategier for intelligente byer og øge bæredygtigheden og samtidig planlægge ruterne for indsamling af husholdningsaffald mere effektivt? "Ja ved at implementere innovative teknologier som intelligent optimering", er den faste overbevisning hos Gerard Kissane, der har mere end ti års erfaring inden for affalds- og genanvendelsesindustrien.

"Dette intelligente system giver kommunerne mulighed for at centralisere deres planlægning, så planlæggere frit kan indsætte chauffører og køretøjer på ruter. Med dette reducerer intelligent optimering antallet af køretøjer i gaderne, hvilket reducerer miljøpåvirkningen. Samtidig reducerer det førerens churn og kan i høj grad forbedre kundetilfredsheden."

Hvordan organiserer kommunerne generelt deres indsamling af husholdningsaffald?

"Indsamling af husholdningsaffald kan variere meget fra region til region og fra land til land. Faktorer, der bestemmer affaldsindsamlingssystemet, omfatter blandt andet kommunens alder, dens befolkningstæthed, hovedtypen af boliger og klimaforholdene. Europa med sine ældre byer ofte med smalle gader og multi-enhed boligmasse tendens til at have enten dør til dør samlinger eller centraliseret indsamling med containere på eller under gaden. På den anden side lande som USA, Australien og New Zealand har en masse byer med store forstæder og nyere enkelt boliger. I disse områder er affaldsindsamlingssystemet baseret på multicontainer, multi-stream dør til dør-samlinger, der ofte håndteres af automatiserede sidelæssere. På trods af de globale forskelle i kommunale indsamlinger har alle affaldsindsamlingssystemer én ting til fælles: den organiske udformning af indsamlingsruterne på grund af udvidelsen af kommunen eller affaldsstrømmene. En anden faktor, der definerer affaldsindsamlingen, er nødvendigheden af, at føreren sikrer, at alle containere indsamles med succes, samtidig med at han eller hun også er ansvarlig for både planlægning og kørsel af ruten. Derudover kan kommunerne i mange tilfælde vælge at indgå kontrakt med en ekstern part ofte i langtidskontrakter med strenge betingelser. Som følge heraf har de muligvis ikke fleksibilitet til at muliggøre dynamiske ændringer i indsamlingsstrategien."

Hvad er i øjeblikket den trendsættende udvikling inden for affaldsindsamling?

"For det første, drevet af den cirkulære økonomi og en indsats for bæredygtighed, er der en stor stigning i indsamlingen af adskilte genanvendelige komponenter såsom papir, glas og plast til brug som sekundære råvarer og samtidig forhindre affald i at blive deponeret på lossepladser. Den anden afgørende udvikling er tilgængeligheden af innovative teknologier såsom en robust fill level sensor platforme, som efter mange års hurtig udvikling har nået et modenhedsstadium. Denne IoT-teknologi (Internet of Things) kombineret med effektive algoritmer muliggør intelligent optimering. Sensorer i underjordiske eller overjordiserede containere kan overføre realtidsfyldniveaudata til det centraliserede ERP-system, som derefter automatisk kan generere de mest effektive næstedagsruter til affaldsindsamlingen. Da flåden derefter udrulles mere effektivt, er den med til at skabe omkostningsbesparelser, men kommunerne har også brug for færre indsamlingskøretøjer til de samme ruter, som reducerer trafik- og CO2-udledningen i gaderne. Med dette er intelligent optimering svaret både på at øge indsamlingen af genanvendelige materialer og samtidig mindske miljøpåvirkningen."

Hvad er merværdien ved intelligent optimering i indsamlingen af husholdningsaffald?

"Kompleksiteten af indsamling af husholdningsaffald er høj på grund af forskellige faktorer såsom forskellige lokale situationer, forskellige job- og containertyper og varierende kundekrav. Desuden drejer det sig om et stort antal ordrer, der skal planlægges på én gang, og samtidig planlægge og omplanlægge, hvis udførelsen af ordrerne ændres. Affaldsindsamlingsvirksomheder kan nemt håndtere denne kompleksitet med intelligent optimering, der understøtter alle former for affaldsindsamling og alle planlægningstyper i ét centralt it-system med både statisk planlægning med masterruter og IoT-drevet dynamisk planlægning. En stor fordel ved det smarte system er i én rute, der kombinerer tømning containere, som skal tømmes (>80% fylde niveau) med dem, der kan tømmes (>50% fyld niveau). Dette hjælper med at opnå større effektivitet i både antallet af besøg, hvilket reducerer køretøjets krav og også kundetilfredsheden, da containere altid indsamles på eller på forhånd."

Hvordan udmønter den centraliserede planlægning sig til fordele?

"Centraliseret intelligent optimering giver virksomheder eller kommuner mulighed for at behandle hele deres indsamlingsområder som ét og ikke opdele dem efter rute eller postnummer. Dette gør det muligt at opnå effektivitet og synergier, samtidig med at der føres et fuldstændigt overblik over alle ordrernes og køretøjernes status. Både førere og køretøjer er ikke længere begrænset til den samme indsamlingsrute, men kan frit anvendes til at planlægge de mest effektive ruter. Planlæggeren ved til enhver tid, om føreren er foran eller bagud i forhold til tidsplanen, og på grund af indsigten i operationen kan han eller hun omlægge en ordre til en anden chauffør. Dette sikrer, at skraldespande tømmes inden for den fastsatte tidsramme, samtidig med at kunderne garanteres det højest mulige serviceniveau." 

Hvad er de andre fordele ved indsamling af husholdningsaffald?

"Fordelene vil variere fra kommune til kommune på grund af de forskellige naturområder i deres indsamlingsområder. Organisationer, der har indført denne innovative teknologi, har alle oplevet positive håndgribelige fordele. Eksempler herpå er op til en reduktion på 15 % i antallet af nødvendige køretøjer eller chaufførers skift og op til en reduktion på 25 % i kilometer, køretid og CO2-emissioner. Den største besparelse er set inden for transportplanlægning, -udførelse og -opfølgning med op til 50 % mindre tid brugt på disse aktiviteter. Ud over disse håndgribelige fordele i sidste ende lavere antal køretøjer på gaden og som følge heraf også omkostningerne, en mindre målt fordel ved intelligent optimering er stigningen i kundetilfredshed fra den forbedrede indsamling nøjagtighed, hvilket fører til gladere husholdninger.

Hvad er efter Din mening de vigtigste punkter i opmærksomhed?

"Kommuner, der tager hensyn til deres kontraktspecifikation, giver dem mulighed for at drage fordel af den tilgængelige teknologi og de løsninger, der i øjeblikket bevises i forskellige dele af markedet. Et område, der synes ganske almindeligt rundt om i verden, er længden af kontrakterne, og også strengheden af specifikationen. Besværlige kontraktvilkår kan gøre det umuligt eller i det mindste vanskeligt at indføre teknologi og optimering i løbet af en kontraktperiode, derfor kan kommunerne blive nødt til at vente i årevis, før sådanne teknologier implementeres, og dermed gå glip af fordelene. Det er en forspildt chance, fordi implementeringen af denne innovative teknologi giver kommuner og/eller underleverandører mulighed for at implementere nyere indsamlingsmodeller, og fra dag ét af kontraktinitieringerne høster fordelene ved effektiviteten af intelligent optimering."

Del dette på:

Facebook Twitter LinkedIn

Indse rute omkostningsreduktion, anmode om en demo nu!

AMCS Intelligent Optimisation-løsningen optimerer hundredtusindvis af masterrutestop i én optimering, og anden efter sekund optimerer den meget dynamiske ruter og realtidsbaserede ruter.

Anmod om en demo

Affald Planner Lite; den smarte løsning til intelligente byer

Hent brochure

Ressourcer

Whitepaper

Whitepaper integreret affaldshåndteringssoftware til kommuner

Video

Se vores branchevideo på AMCS Platform for Kommunalt affald og boligaffald

Brochure

AMCS Platform for kommunalt affald og genanvendelse

AMCS-platformen er en branchespecifik, gennemprøvet løsning, der er designet til at opfylde de unikke krav i affalds- og genanvendelsesindustrien.

Få vist andre ressourcer

Klar til at se, hvad AMCS kan gøre for dig?

Lad AMCS vise dig, hvordan du optimerer dine operationer for effektivitet og vækster din virksomhed

Anmod om en tilpasset demo
Kontakt

Kontakt AMCS for at høre om vores førende løsning, og hvordan dette kan hjælpe din virksomhed med at trives.

Direkte links Karriere Blogs Succeshistorier Løsninger Hold kontakten Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Følg os på