Alle løsninger Brancher Succeshistorier Ressourcer Om AMCS
Kontakt
Kontakt osBrochurer
Blog december 2020 Updated juli 2023

Innovativ teknologi tackler den ekstremt komplekse planlægning af husdyrtransport

AMCS Livestock Planner forbedrer dyrevelfærden, reducerer transportomkostningerne og øger kundeservicekvaliteten

Ring tilbage til mig

Jan Tønder

Intelligent Optimization Solution Advisor

AMCS Livestock Planner forbedrer dyrevelfærden, reducerer transportomkostningerne og øger kundeservicekvaliteten

Automatiseret beregning af konsekvenserne af manuelle indgreb i planlægningsprocessen er blot ét eksempel på den merværdi, SOM AMCS Livestock Planner giver husdyrtransportvirksomheder. Det fremgår tydeligt af webinaret 'Automatiseret planlægning af optimering af husdyrtransport'. Salgsdirektør Jan Tønder og pre-sales manager Mads Svantesson forklarer konceptet og funktionerne i AMCS Livestock Planner. Webinaret indeholder også et casestudie fra SPF-Danmark, der transporterer omkring 8 millioner dyr om året, og hvor implementeringen af AMCS Livestock Planner har vist en betydelig reduktion i de samlede transportomkostninger, samtidig med at kundeservicekvaliteten er øget.

Med dyrs trivsel som en af de væsentlige forudsætninger er husdyrtransportplanlægningen ekstremt kompleks, hvilket blev tydeligt under webinaret. "Det betyder, at dyrene skal være om bord i mindst mulig tid, sikre direkte transporter, samtidig med at man passer godt på dyrene under turen", sagde Jan Tønder og Mads Svantesson i den forbindelse under webinaret.

Andre udfordringer, de nævnte, var de stadigt skiftende ordre afhentningspuljer og leverancer, samt at skulle tage mange regler, begrænsninger og begrænsninger i betragtning. Eksempler herpå er sygdomsniveauer, sundheds- og karantæneregler, dyrestørrelser, kombinationer af dyrearter, regler for besøg på gården og desinfektion af køretøjet.

Løsning skræddersyet til planlægning og optimering af husdyrtransport

Svaret på håndteringen af disse udfordringer ligger i intelligent optimering, en innovativ teknologi med superhurtige algoritmer, der muliggør planlægning og optimering af ruter på ingen tid. Dette er drivkraften bag designet af AMCS Livestock Planner, med dets fokus på dyrs trivsel og rige funktionaliteter skræddersyet til husdyrtransport.

F.eks. er systemet i stand til at håndtere juridiske begrænsninger i forbindelse med transport. Løsningen integrerer også både højt niveau og detaljeret ruteplanlægning med realtidskørsel og er ikke begrænset af ordrefrister med en fast tid. Da systemet arbejder med rullende planer og kun begrænset indlåsning, kan planlægningen håndteres i farten; fra ordreindgang, planlægning, eksekvering og hele vejen til opfølgning.

Sammenholdelse af ordrer med ressourcer muliggør omkostningsberegning

Under webinaret præciserer en demo den vidtrækkende integration af det innovative system. En skærm viser en samlet oversigt over de tilgængelige ressourcer som den komplette flåde og arbejdsstyrke, og de indtastede ordrer hidtil. Systemet matcher automatisk ordrerne med de ressourcer, der som følge heraf gør det muligt for husdyrtransportører at beregne ordrer, herunder den optimale rute for en bestemt chauffør.

Løsningen skiller sig ud, fordi systemet under ruteoptimering tager mange faktorer i betragtning, såsom - for avlsdyr - de koordinerede besøgstider på de forskellige gårde og reglerne for kombineret transport af forskellige arter.

På grund af realtidsdataudvekslingen mellem førerens in-cab-enhed og back office-systemet er oplysningerne altid opdaterede. For eksempel kan føreren efter ankomsten til stedet tilføje yderligere detaljer via sin enhed, som dyrets vægt for eksempel. Med dette har husdyrtransportfirmaet et komplet digitalt spor af turen, herunder hvor og hvornår dyret afhentes, og vægten på afhentnings- eller leveringsstedet.

Casestudie SPF-Danmark

Webinaret 'Automatiseret planlægning af optimering af husdyrtransport' indeholder også et casestudie fra SPF-Danmark. Den førende virksomhed i Danmarks svineindustri transporterer årligt omkring 8 millioner dyr, herunder sundhedscertificerede avlsdyr og smågrise, med omkring 100 køretøjer i daglig drift. Kendetegnende for sektoren er de lave margener, og derfor er det nødvendigt at øge effektiviteten. Længere nede ad linjen resulterer dette i ekstremt kompleks planlægning med mange begrænsninger og begrænsninger som tidsvinduer, kapacitetsgrænser og adgangsforhold.

Udfordringen for SPF-Danmark er også at håndtere de mange forskellige sygdomme, der potentielt findes på de besøgte gårde, som pr. definition påvirker og dikterer rutesekvensen. Og igen, af allerstørste betydning, er planlægningen påvirket af lastbil rengøring og desinfektion efter hver afsluttet rute, efterfulgt af en 12 timers karantæne periode, før du starter en ny transportrute.

Øget samlet transporteffektivitet forbedrede kundeservicekvaliteten

Fra webinaret fremgår det, at denne række udfordringer begrundede investeringen i et topmoderne transportplanlægningssystem. Baseret på den praktiske erfaring fra AMCS Livestock Planner hos SPF-Danmark førte dette til en liste over imponerende resultater såsom en reduktion på 5 til 7% i de samlede transportomkostninger. Desuden gjorde de innovative løsninger det muligt for virksomheden at gå over til centraliseret planlægning, der omfattede planlægning på tværs af forskellige regioner. Desuden blev 80% af planlægningsprocessen automatiseret, herunder øjeblikkelig beregning af konsekvenserne af manuelle planlægningsinterventioner.

AMCS Livestock Planner giver også mulighed for automatiske advarsler, hvis planlæggeren bryder nogen regler og kan udføre simuleringer med forskellige omkostningsmodeller. Og sidst, men bestemt ikke mindst, forhindrer systemet tabte eller oversete ordrer, hvilket øgede den samlede transporteffektivitet betydeligt – hvilket skaber en positiv afsmittende effekt i forbedret kundeservicekvalitet.

Del dette på:

Er du klar til at se, hvad AMCS kan gøre for dig?

Lad AMCS vise dig, hvordan du optimerer din drift, så den bliver mere effektiv, øger overskuddet og får din virksomhed til at vokse.

Anmod om en demo

Vil du vide mere?

Find ud af, hvordan AMCS kan hjælpe dig med at øge effektiviteten og forbedre dyrevelfærden i vores Industry Guide to Transporting Livestock.

Læs branchevejledningen

Ressourcer

Blog

EU's politiske guide til cirkulær økonomi

Blog

Fra vandløb til strategi: En visuel guide til Europas affaldshåndtering

Webinar

Sustainability in Transport: navigating emerging trends & ESG Regulations

Få vist andre ressourcer

Vil du vide mere?

Find ud af, hvordan AMCS kan hjælpe dig med at øge effektiviteten og forbedre dyrevelfærden i vores Industry Guide to Transporting Livestock.