Dansk
Løsninger Brancher Succeshistorier Ressourcer Om AMCS
Kontakt
Kontakt osBrochurer
Blog september 2020 Updated juli 2023

Hvordan teknologi hjælper med at forbedre dyrs trivsel og sundhed under transport

Sunde og stressfrie dyr. Under transport er der ikke noget vigtigere for husdyr. At gøre det godt hele tiden er af absolut prioritet. Transporttiden bestemmes af den tidsramme, der gør det muligt for dyrene at være på lastbilen. De nyeste teknologier gør det muligt at planlægge at holde transporttiden på et minimum og dermed forbedre dyrenes sundhed og trivsel under deres transit.

Anmod om en demo
Jan Tønder Intelligent Optimization Solution Advisor

Sunde og stressfrie dyr. Under transport er der ikke noget vigtigere for husdyr.

At gøre det godt hele tiden er af absolut prioritet. Transporttiden bestemmes af den tidsramme, der gør det muligt for dyrene at være på lastbilen. De nyeste teknologier gør det muligt at planlægge at holde transporttiden på et minimum og dermed forbedre dyrenes sundhed og trivsel under deres transit.

EU's forordning om dyrs velfærd inden for transport dikterer, at både transportører og landbrugere har det juridiske ansvar for at sikre, at deres dyr transporteres på en måde, der ikke vil forårsage skade eller unødvendig lidelse for dem. EU-lovgivningen gælder for alle levende, hvirveldyr, der transporteres af økonomiske årsager. De lokale myndigheder har hovedansvaret for at håndhæve reglerne for at beskytte dyr under transport.

Reglerne varierer afhængigt af rejsens længde eller varighed. Velfærdsregler under transport kræver blandt andet, at dyrene er egnede til at rejse, og de kontrolleres regelmæssigt. Alle kampagneforløb skal registreres (dato, klokkeslæt, varighed osv.). Der er forskellige krav til rejser op til og over 8 timer til transportdokumenter og dyretransportkøretøjer.

Derudover er der også fastsat artsspecifikke krav for at sikre dyrs trivsel og sundhed under transport. Reglerne fastsætter også, hvilke forskellige typer dyr der må transporteres sammen, f.eks. køer, høns eller svin. Førere og håndterere skal være kompetente og må ikke bruge vold eller metoder, der kan forårsage frygt, skade eller lidelse.

Holde transporttiden på et minimum

For at sikre, at flytning af dyr er inden for lovens rammer, anbefaler EU's foranstaltninger, at rejser planlægges grundigt og holder varigheden på et minimum. Transporttid er tidspunktet fra afgang til ankomst til destinationen, herunder stop og lastning og losning. Med hensyn til transporttider er der forskel på transport af avls- eller slagtedyr.

Planlægningen af transport af slagtedyr er bl.a. dikteret af slagteriets produktionsplanlægning – hvor mange dyr er slagteriet til enhver tid i stand til at slagte?

Avlsdyr transporteres derfor mellem bedrifter, planlægningen af disse rejser bestemmes af forskellige faktorer, såsom koordinering af besøgstiderne på de forskellige bedrifter og reglerne for kombineret transport af forskellige arter. Derudover er der også regler for unge dyr, der ikke er fuldt udvoksede endnu. Hvis dette gælder, ændrer dette specifikationerne for transportbehovet og som følge heraf planlægningen af transporten.

Sikring af transport af specifikke patogenfrie dyr

For at sikre transport af specifikke patogenfrie (SPF) dyr er der et meget strengt sæt planlægningsregler, når det kommer til sundhed. Disse regler skal følges, og det er en nødvendig procedure at gennemføre SPF-reglerne i et transaktionsprocessystem (TPS). Planlæggeren får besked, når reglerne overtrædes, eller transporten blokeres, hvis overtrædelsen er for alvorlig. Generelt definerer reglerne en tilladt sekvens af besøg på en delvis tur og på en tur, herunder karantæne (12/24 timer), sundhedsregler, lastning og losning af dyrene og den definerede kontrolgruppe.

Der er forskellige faser af sundhedsstadiet, der varierer fra fase 1 (testet negativ for en sygdom) til fase 5 (testet positiv for en sygdom). Baseret på sygdomsstatusserne for hver kunde defineres en sundhedsprofil. For eksempel betyder sundhedstilstanden "111115111115", at kunden testes positiv for to sygdomme og negativ for alle andre.

Under transport defineres der også en sundhedsprofil for hvert køretøj, som i henhold til TPS-systemet er defineret i primær, direkte eller rute. Når der er dyr på køretøjet, er det ikke tilladt at køre til et stop med en bedre sundhedstilstand for nogen af sygdommene. Et køretøj, der er erklæret positivt (5), må f.eks. ikke køre til en kunde med en negativ (1) status. Når køretøjet er tomt, definerer status fra den højest rangerende afhentning f.eks. ruteordren: Afhentning (1) -> levering (5) -> afhentning (1) -> levering (3) -> levering (4) -> afhentning (3) -> levering (5).

Den nyeste teknologi giver den bedst mulige planlægningsløsning

I forbindelse med planlægningen af husdyrtransporten fører dette til en lang række EU-, lov- og transportregler, som strengt skal følges. Det er ikke utænkeligt, at dette satte en række udfordringer. I den henseende kan den nyeste teknologi kombineret med tingenes internet (Internet of Things) give de bedst mulige planlægningsmetoder til at gøre det.

Denne innovative teknologi giver hidtil usete muligheder selv just-in-time planlægning for dyr til avl og slagtning dyr transport. Da dette garanterer den kortest mulige transporttid, er disse kapaciteter særligt relevante for planlægningen af staldruter og dermed for at sikre dyrenes sundhed og trivsel. På grund af realtidsdataudvekslingen giver det den altafgørende mulighed for at reagere på uventede ændringer i transport.

Hvis et slagteri på grund af omstændighederne f.eks. ikke er tilstrækkelig, kan en rute optimeres til at transportere husdyret til et andet slagteri for at forhindre unødvendig ventetid. Med dette giver den næste generation af teknologier den kortest mulige tid til at transportere husdyr, der garanterer deres sundhed, velvære og sikkerhed.

AMCS Intelligent Optimeringsløsninger

AMCS Intelligent Optimisation er en topmoderne teknologi, der leverer en komplet planlægnings-, forsendelses- og eksekveringsløsning til transport af husdyrslagteridyr. Systemet tager hensyn til alle gældende love og bestemmelser blandt dem, der er fastsat af EU. AMCS Intelligent Optimering tilbyder en fuldt integreret og end-to-end portefølje af løsninger til udvalgte brancher som husdyr. Disse branchespecifikke løsninger er udviklet til at understøtte AMCS-strategien med fokus på at drive omsætningsvækst, marginudvidelse, driftseffektivitet og bæredygtighed. AMCS lever op til disse ord med et produkt- og udviklingsteam på omkring 200 personer, der i øjeblikket investerer 20% af den samlede omsætning i produktudvikling.

Del dette på:

Facebook Twitter LinkedIn

Er du klar til at se, hvad AMCS kan gøre for dig?

Lad AMCS vise dig, hvordan du optimerer din drift, så den bliver mere effektiv, øger overskuddet og får din virksomhed til at vokse.

Anmod om en demo

Brancheguide: Transport af husdyr

Læs om AMCS-løsningen til transport af husdyr for at adressere effektivitet og dyrevelfærd.

Læs branchevejledningen

Ressourcer

Blog

AMCS Platform Summer 2023-udgivelse: Adressering af internationale behov

Med stigende ESG-regler over hele verden bliver det standard for mange virksomheder på tværs af alle brancher at rapportere om ESG-målinger. AMCS er en international virksomhed, der imødekommer forskellige regionale behov.

Blog

Fra container til kontanter: Styrk rentabiliteten med intelligent containerstyring

Containere er rygraden i dine affalds- og genanvendelsesoperationer, men hvor ofte overser du dem? De er de ubesungne helte i din virksomhed, der stille og roligt bærer den tunge byrde med at transportere og opbevare dine værdifulde aktiver.

Blog

Sådan lagerføres de flådedele, du har brug for, uden at købe for meget

Som en generel tommelfingerregel i branchen bruges mellem 30% og 35% af den gennemsnitlige flådes vedligeholdelsesomkostninger på lagerstyring. Find ud af, hvordan du sænker omkostningerne til din flådedel.

Få vist andre ressourcer

Brancheguide: Transport af husdyr

Læs om AMCS-løsningen til transport af husdyr for at adressere effektivitet og dyrevelfærd.

Læs branchevejledningen
Kontakt

Kontakt AMCS for at finde ud af, hvordan vores softwareløsninger kan skabe vækst og bæredygtighed i din virksomhed.

Undersøge Karriere Løsninger Blogs Brochurer Fortrolighedserklæring Juridisk meddelelse Hold kontakten Tilmeld dig vores nyhedsbrev Følg os på