Alle løsninger Brancher Succeshistorier Ressourcer Om AMCS
Kontakt
Kontakt osBrochurer
Blog juni 2024

En gennemgang af NVRD's årlige konference 2024: "Ikke tænke, men gøre!"

Den 5. og 6. juni samledes 2024-direktører, topledere og unge fagfolk fra NVRD-medlemmer (Dutch Municipal Waste Association) omkring temaet Data & Innovation.

Index

NVRD's årlige konference 2024 hævede standarden for branchearrangementer med sit stimulerende udvalg af talere og dybtgående diskussioner. Med AMCS som en stolt platinsponsor i en rådgivende rolle var kongressen i stand til fuldt ud at fremhæve det relevante og presserende tema.

Kongressen viste sig at være inspirerende med bemærkelsesværdige talere og værdifulde diskussioner. Vi var gæster hos vores højt værdsatte kunde Omrin, og AMCS var tydeligt til stede med den nye virksomhedsidentitet. AMCS ånder for data og innovation og indtog derfor en rådgivende rolle her som softwareleverandør inden for ressourcestyring. I denne blogartikel fremhæver vi kort de indholdsmæssige højdepunkter.

Et kig på den cirkulære økonomi i (det nordlige) Holland

Arno Brok, kommissær for kongen - provinsen Friesland, talte udførligt om, hvordan det nordlige Holland - med Friesland i centrum - sigter mod at være den mest cirkulære region i Europa i 2025. Denne region anses for at være en vigtig kilde til innovation med virksomheder som Omrin i spidsen. Desuden anerkendes Frieslands fremskridt inden for den cirkulære økonomi på internationalt plan. Dette fremgår af den fremtrædende plads på køreplanen for "Circular Economy Roadmap for Germany". Dette er en videnskabeligt baseret handlingsramme, der systematisk beskriver de nødvendige trin for Tysklands overgang til en cirkulær økonomi. Den indeholder handlingsanbefalinger, der er tænkt som orientering for beslutningstagere fra politik, industri og videnskab. Fra tanke til handling, med andre ord!

NVRD's årlige tale i 2024

Henry Meijdam holdt NVRD's årlige tale i 2024 med overbevisning. Han understregede behovet for sårbarhed i samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder om en cirkulær økonomi. Modtagelighed og accept af hinandens styrker er nøglen til frugtbar synergi. Ifølge Meijdam er der i øjeblikket desværre ikke nok opmærksomhed på miljøområdet i koalitionsaftalen. De igangværende problemer omkring lattergasflasker viser, at centralregeringen tilsyneladende ikke er villig til at kompensere sektoren, hvilket fører til yderligere komplikationer.

Det understreger vigtigheden af AMCS og Rijkswaterstaat's pilotprojekt, hvor to indsamlingskøretøjer i to store hollandske byer i to måneder vil blive udstyret med AMCS Vision AI for at indsamle data og træne værktøjet.

Mulighederne og manglerne ved AI

Filosof og AI-forsker Eline de Jong kiggede fremad mod teknologitendenser og gav et indblik i potentialet i AI og sin forskning, som er bestilt af den hollandske regering. Hun definerede AI som en "systemteknologi" med utallige anvendelsesmuligheder. I den forbindelse foreslog hun fem afgørende faktorer, der kan påvirke indførelsen af AI: opfattelse, social og teknisk kontekst, sociale kræfter, spilleregler og international dynamik. Regeringen skal omsætte disse fem faktorer til handling for at udnytte AI bedst muligt uden at overse etiske og procesmæssige overvejelser.

AMCS

AMCS afholdt for nylig et hollandsk webinar "Innovationer i den cirkulære økonomi: AI in Resource Management" for at undersøge, hvilke data der kan gøre AI-værktøjer til konkrete handlinger.

Se webinaret her, når det passer dig!

Informationssikkerhed i ressourcestyring

Endelig gav den etiske hacker Maarten Hartsuijker os indsigt fra et andet perspektiv. Han påpegede farerne ved ransomware og behovet for digital dannelse og mindede os om vigtigheden af informationssikkerhed i ressourcestyring. Et slående eksempel var, at der er op til 30.000 datapunkter pr. vogn pr. tur, som alle er potentielt modtagelige for angreb.

Under sikkerhedstemaerne for 2024 fremhæves en række vigtige overvejelser og udviklinger. For eksempel er det altafgørende at kontrollere hele forsyningskæden for pålidelig software. Det er nemlig ikke nok, at ens egne systemer er sikre, det skal også gælde leverandørernes systemer. Med den stadig mere sofistikerede anvendelse af kunstig intelligens vokser desuden truslen om bedrageri gennem svindelmails, hvilket gør det vigtigt at holde nøje øje med disse tendenser. Desuden intensiveres den elektroniske krigsførelse, som omfatter datatyveri på højt niveau, afpresning og phishing, og som kræver aktiv forebyggelse. Endelig er det vigtigt at være opmærksom på genbrug af stjålne login-oplysninger. Det hævdvundne system med passwords bliver i stigende grad skubbet til side af hackere til fordel for tokens, hvilket understreger behovet for at følge med i de nyeste sikkerhedstendenser. Vil du vide mere om, hvordan AMCS' cloud-software giver forbedret cybersikkerhed?
Se vores webinar i samarbejde med partneren Microsoft her for at få mere at vide.

AMCS

NVRD Annual Conference 2024 har vist sig at være et arnested for nye ideer og perspektiver, kombineret med vigtige diskussioner om eksisterende udfordringer. Vi ser frem til at fortsætte disse diskussioner og sammen finde løsninger på de udfordringer, der krydser vores vej med hensyn til data og innovation. Holland er helt klart på vej mod en bæredygtig fremtid, men vi er nødt til at blive ved med at smøge ærmerne op for at nå disse mål. Selv med mindre støtte fra regeringen.

Sammen gør vi en forskel - lad os fortsætte denne bæredygtighedsrejse!

Del dette på:

Ressourcer

Webinar

Webinar om AMCS og Waste360

Webinar

AI til indsamling af affald

Blog

EU's politiske guide til cirkulær økonomi

Få vist andre ressourcer