Alle løsninger Brancher Succeshistorier Ressourcer Om AMCS
Kontakt
Kontakt osBrochurer
Blog januar 2024

Bæredygtighed og den cirkulære økonomi: Interview med Wendy de Wild fra NVRD

Conor Dowd

AMCS Global Head of Marketing

Velkommen til vores første interview i 2024 med tankeledere inden for bæredygtighed og den cirkulære økonomi. I dag er vores interview med Wendy de Wild, CEO for NVRD (Royal Dutch Association for Waste and Cleaning Services), som repræsenterer sine medlemmers interesser; hollandske kommuner og deres kommunale servicevirksomheder.

Hvem er NVRD i Holland, og hvad er deres rolle?

NVRD blev grundlagt i 1907, og den forbinder og repræsenterer hollandske kommuner og deres kommunale servicevirksomheder. Den har en bred opgave i forhold til at påvirke den offentlige politik om affald og genbrug samt dele bedste praksis mellem sine medlemmer inden for områder som genbrug, affaldsforebyggelse, sikkerhed og bæredygtighed. Den spiller en ledende rolle i udformningen af politikker som EPR (Extended Producer Responsibility), der vil støtte overgangen til en cirkulær økonomi.

Hvilken rolle spiller NVRD i at fremme bedste praksis inden for genbrug og bæredygtighed blandt sine medlemmer?

NVRD sigter mod at forbinde medlemmerne, så de kan dele og lære af hinandens erfaringer med at implementere best practices på tværs af alle områder. En vigtig del af denne øvelse er den årlige NVRD Benchmark, hvor medlemmerne deltager i en række workshops og deler og sammenligner præstationsdata og tilgange til både ressourceforvaltning og omkostninger. Det tilskynder dem til at lære af hinanden og udveksle erfaringer og best practices på benchmarkmøder. Denne rapport udgives hvert år og er tilgængelig for alle parter.

Hvilke foranstaltninger ønsker du, at den nationale regering skal træffe for at støtte dine medlemmers aktiviteter?

Vi har et godt samarbejde med den hollandske regering.

Regeringen har sat ambitiøse mål for restaffald (<100 kilo pr. indbygger), men vi mener, at regeringen kan gøre mere for at fremme bedste praksis nationalt inden for genbrug og affaldsforebyggelse, som allerede er blevet implementeret af vores medlemmer i deres serviceområder.

For eksempel er det tydeligt, at vores DIFTAR-politik (hollandsk Pay as your Throw-politik, der økonomisk tilskynder til genanvendelse) er effektiv til at reducere restaffald, og der er potentiale for, at den kan indføres i større omfang i hele landet. Det kunne gøres til en vejledende national politik, og kommunerne burde kun fravælge den, hvis de kunne bevise, at den ikke ville fungere i deres område.

Også når det gælder sikkerhed, er der mulighed for, at regeringen kan tage skridt til at mindske risikoen for og omkostningerne ved skader fra lattergasbeholdere, der er placeret forkert i restaffaldsstrømmen.

På et bredere regerings- og EU-niveau er vi nødt til at se på, hvordan vi kan vedtage politiske niveauer, der fremmer genbrug og reparation af genstande, samt skatteincitamenter til at fremme færdigheder og arbejdskraft, der reelt understøtter disse aktiviteter.

Spiller NVRD en rolle i at fremme sikkerheden i sektoren?

Vi opfordrer medlemmerne til at dele bedste praksis på dette område. Hvert år måler vi hændelser og deres årsager. Derudover øger vi bevidstheden om risici og afhjælpning af farer såsom forkert bortskaffelse af nitrogenoxidbeholdere (ofte omtalt som lattergas) og batterier i rest- og genbrugsindsamlinger.

Vores undersøgelser viser, at kommunerne har haft ekstraomkostninger på 57 millioner euro fordelt på både indsamling (17 millioner euro) og udtrækning af nitrogenoxidbeholdere (40 millioner euro) fra restaffald for at sikre, at behandlingen er i overensstemmelse med reglerne.

Hvordan påvirker udviklingen inden for digital teknologi sektoren?

Digitalisering og data er nøglen til overgangen til en cirkulær økonomi, da data kan informere alle vores politikker og miljøinitiativer. Betydningen af data er tydelig på områder som EPR, hvor det vil påvirke disse ordningers ydeevne, herunder omkostninger, effektivitet og vigtigst af alt miljøpåvirkning.

Et af vores initiativer hos NVRD har været at forbedre kvaliteten af vores medlemmers data ved at foreslå en ny taksonomi af affaldsrelaterede datadefinitioner kaldet Branch Stuur Information (Industry Management Information), og vi mener, at dette kan hjælpe alle interessenter, især vores medlemmer, med at få en bedre fælles forståelse af kommunale affaldsdata, hvilket fører til forbedret rapportering for områder som CSRD og LMA.

Kunstig intelligens og analyse vil helt klart også hjælpe os med at forstå disse data og træffe evidensbaserede beslutninger for at støtte bæredygtighed.

Hvad er nogle af de vigtigste udfordringer for dine medlemmer i 2024?

Vi ser EPR (Extended Producer Responsibility) som et potentielt vigtigt politisk instrument i overgangen til en cirkulær økonomi, hvis det forbedres og understøttes af andre politiske instrumenter. I øjeblikket er der for meget fokus på indsamling af affald og genanvendelse i stedet for eco-design, genbrug og mindre forbrug. NVRD repræsenterer vores medlemmers interesser i at sikre, at udrulningen af EPR på tværs af en voksende liste af produkter (tekstiler, bleer osv.) vil være klar og fair for vores medlemmer. Der skal være klarhed over både producenternes og kommunernes ansvar, og omkostningerne ved EPR skal afspejle det nye producentansvar. Dette vil være et centralt spørgsmål for vores medlemmer i 2024.

Om Wendy de Wild

Wendy har været direktør for NVRD siden 2020. Hun har været engageret i planet & people, lige siden hun var ung, så at bidrage til en cirkulær økonomi føles virkelig som hendes kop te. Tidligere har hun været regionsdirektør hos ProRail, den nationale jernbaneinfrastrukturforvalter. Hendes uddannelsesmæssige baggrund varierer fra en BBA i hoteladministration, en master i PR og reklame ved Florida International og en bachelor i statskundskab.

Del dette på:

Skalér din virksomhed med bæredygtig performance

Lad AMCS vise dig, hvordan du optimerer din drift for at øge overskuddet, forbedre effektiviteten og skabe vækst i din virksomhed.

Få en demo

AMCS Platform brochure

Find ud af, hvordan du kan arbejde smartere, mere problemfrit og mere digitalt. Det resulterer i øget overskud, forbedret effektivitet og lavere omkostninger.

Download brochure

Ressourcer

Webinar

AI til indsamling af affald

Webinar

Sustainability in Transport: navigating emerging trends & ESG Regulations

Blog

En gennemgang af NVRD's årlige konference 2024: "Ikke tænke, men gøre!"

Få vist andre ressourcer