Alle løsninger Brancher Succeshistorier Ressourcer Om AMCS
Kontakt
Kontakt osBrochurer
Blog februar 2024 Updated maj 2024

Afsløring af indsigt: Et smugkig på vores Global Waste & Recycling Benchmark Report

Download nu!

Vi er stolte over at kunne annoncere den længe ventede udgivelse af 2024 Global Waste and Recycling Benchmark Report. Denne uvurderlige ressource er den mest omfattende undersøgelse af sin art, der nogensinde er foretaget i branchen.

Den komplette rapport gør det muligt for organisationer at forstå de udfordringer, deres kolleger rundt om i verden står over for, hvilken teknologi de bruger til at overvinde dem, og hvordan de planlægger at bruge innovation til at løse problemer fremover. Affalds- og genbrugsvirksomheder kan bruge denne brede vifte af indsigter til at informere deres egne strategier for fremtiden.

Emnerne i rapporten omfatter, hvordan organisationer over hele verden udnytter potentialet i digital transformation, fokus på bæredygtighed som drivkraft for innovation, og hvordan affalds- og genbrugsvirksomheder positionerer sig til at spille en nøglerolle i en fremvoksende cirkulær økonomi. Lad os se på nogle af de vigtigste konklusioner.

Fremtiden for affald og genbrug bliver i stigende grad både digital og cirkulær. På trods af sikkerhedsbekymringer og udfordringer i forbindelse med adoption planlægger 51 % af respondenterne at udvikle og investere i IT-arkitektur i løbet af det næste år, mens kun 2 % siger, at de ikke har nogen innovationsplaner i øjeblikket. Hele 49 % siger, at de vil øge indsatsen for at bevare ressourcer, nå genanvendelsesmål og opfylde andre miljømål.

Bæredygtighed får stadig større betydning og bliver en vigtig drivkraft for innovation og forretningsmuligheder. Mens de søger at operationalisere bedste praksis på tværs af deres organisationer, anerkender respondenterne, at forbedring af bæredygtighed, samtidig med at de forbliver konkurrencedygtige, kræver kontinuerlig udvikling. Mere end halvdelen af respondenterne nævner bæredygtighedsindsatsen som en topprioritet i det kommende år. Mange planlægger at begynde med overgangen til grønne brændstoffer, uddannelse i bæredygtighed og sundheds- og sikkerhedsinitiativer.

Respondenterne ser klart behovet for at investere i digital transformation for at øge bæredygtigheden og forbedre forretningsresultaterne. Formen på tendensen mod digitalisering afspejles i de primære områder, hvor respondenterne planlægger at innovere:

  • Digitalisering af flådestyring, optimering og vedligeholdelse
  • Automatisering og optimering af materialegenvinding, sortering og forarbejdning
  • Brug af kunstig intelligens, business intelligence og analyse til at skabe datadrevet indsigt og effektivitet

Digital transformation ses som en rejse - en kontinuerlig og iterativ proces, der omfatter teknologi, personale, nye forretningsmodeller og engagement med kunder og leverandører. Mens respondenterne generelt er positive over for deres evne til at integrere innovation, med en gennemsnitlig score på 6,4 ud af 10, står virksomhederne over for flere udfordringer undervejs, herunder medarbejderengagement og gamle IT-systemer. At indføre nye innovationer uden at forstyrre den nuværende drift er en primær bekymring.

Det eren stor udfordring at finde nye og fastholde eksisterende kvalificerede medarbejdere. Respondenterne nævner bemandingsproblemer som en vigtig faktor, der påvirker arbejdsstyrkedynamikken, og rangerer det som deres største bekymring. Manglen på kvalificerede kandidater, et konkurrencepræget jobmarked og den hurtige vækst i den samlede branche kan alle være årsager til personaleproblemer. Mens nogle organisationer søger nye kilder til ansættelse, er det stadig uvist, hvilken indvirkning kvalifikationsmangler vil have på tempoet i den teknologiske innovation og overgangen til en cirkulær økonomi.Teknologi- herunderautomatisering og kunstigintelligens- harpotentialet til at spille en vigtig rolle i at afhjælpe personale problemer.

Medarbejdermodstand og andre uddannelsesudfordringer understreger behovet for understøttende forandringsledelsesprocesser. Hele 60% af organisationerne nævner modstand mod forandring som deres største implementeringsudfordring. Mens branchen forstår og omfavner behovet for teknologisk innovation, er organisationerne ved at forstå, at disse fremskridt skal give påviselig værdi for alle.

AMCS er stolte over at kunne levere denne første rapport af sin art til branchen. Det er endnu et eksempel på vores løbende engagement i at hjælpe affalds- og genbrugsorganisationer med at nå miljømål, samtidig med at de maksimerer deres forretningsresultater og optimerer deres service. Vores intelligente løsninger er designet til at give organisationer mulighed for at finde den vigtige balance, så de kan skabe vækst og bæredygtighed i en verden i forandring.

Download den globale benchmark-rapport om affald og genbrug

Del dette på:

AMCS Global Benchmark-rapport 2024

Ressourcer

Begivenhed

Innovation og bæredygtighed for en cirkulær økonomi

Webinar

Succesfulde strategier til opbygning af en mere sikker flåde

Webinar on Demand

At drive ekspertise inden for affaldstransport

Få vist andre ressourcer