Alle løsninger Brancher Succeshistorier Ressourcer Om AMCS
Kontakt
Kontakt osBrochurer
Blog september 2023

5 måder, hvorpå ESG-rapportering kan forbedre bæredygtighedsstyring

Miljø-, social- og ledelsesrapportering (ESG) tilbyder en nyttig måde at visualisere bæredygtighed på og hjælper virksomheder med at forstå, registrere og forbedre deres rolle i den nye cirkulære økonomi.

Besøg Quentics hjemmeside
Index
Stacey Piggott

Stacey Piggott

Senior Digital Marketing Manager

Hvorfor er bæredygtighed vigtigt?

Overgangen til en nettonulverden er intet, hvis ikke udfordrende, men alligevel betyder globale forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne, at dekarbonisering er et must.

Lige nu kæmper verden for at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C som fastsat i Parisaftalen, men efterhånden som presset stiger for forandring, er det klart, at regeringer over hele kloden konstant ser på nye måder at nå målet på.

At nå de mål, der blev fastsat på det seneste COP26, vil kræve en fuldstændig transformation af, hvordan vi producerer, forbruger og fornyer ressourcer - en strategi, der vil kræve, at alle virksomheder tager et langt grundigt kig på deres overordnede bæredygtighed.

Hvad er ESG-rapportering?

Miljø-, social- og ledelsesrapportering (ESG) tilbyder en nyttig måde at visualisere bæredygtighed på og hjælper virksomheder med at forstå, registrere og forbedre deres rolle i den nye cirkulære økonomi.

Som OECD's projekt om ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi (Re-Circle) fremhæver, er der både risici og muligheder forbundet med omstillingen. Dets arbejde med at identificere og evaluere virkningen af ressourceeffektive politikker er derfor et nyttigt udgangspunkt for enhver strategi for bæredygtighed.

Men da virksomheder søger at minimere affald, bevare ressourcer og fremme bæredygtig praksis, er det også vigtigt, at de måler og styrer deres egen præstation på en kvantificerbar måde.

For at hjælpe med at fremme dette initiativ indførte EU direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) i januar 2023, som vil gælde for det første sæt virksomheder i 2024. I henhold til denne lovgivning kræver EU, at store virksomheder såvel som børsnoterede SMV'er offentliggør regelmæssige ESG-rapporter om de sociale og miljømæssige risici, de står over for, og om, hvordan deres aktiviteter påvirker mennesker og miljø.

Selvfølgelig har forskellige EU-lande også deres egne regler vedrørende ESG og bæredygtighedsrapportering ledet af nationale mål og strategier, men det underliggende princip forbliver det samme over hele linjen. Nemlig 'hvis du ikke kan måle det, kan du ikke klare det.'

5 måder, hvorpå ESG-software kan forbedre bæredygtigheden

Så da virksomheder over hele kloden søger at fremme bæredygtig praksis inden for deres organisation, er her fem måder, hvorpå ESG-software såsom AMCS Quentic ESG-løsningen kan understøtte overgangen til en cirkulær økonomi:

  1. Måling og sporing: ESG-software giver dig mulighed for at spore og måle din miljøpåvirkning, ressourceforbrug, affaldsgenerering og emissioner. Ved nøjagtigt at kvantificere disse målinger og identificere nøgleindikatorer kan organisationer øremærke områder til forbedring og sætte målbare mål for at drive cirkularitet. For at hjælpe brugerne med at overvåge deres fremskridt kan Quentic Environmental Management-softwaremodulet sammenligne faktiske resultater og målresultater samt benchmarke forskellige steder eller steder. Denne datadrevne tilgang kombineret med softwarens smarte filterfunktioner giver afgørende støtte til at evaluere effektiviteten af cirkulære initiativer.
  2. Risikoidentifikation og -afbødning: Identifikation og styring af de risici, der er forbundet med omstillingen til en cirkulær økonomi, er nøglen til en vellykket omstilling. ESG-software gør det muligt for organisationer at vurdere potentielle risici i henhold til standardiserede eller individuelle indikatorer, hvilket hjælper med at evaluere problemer som forstyrrelser i forsyningskæden, manglende overholdelse af lovgivningen eller skade på omdømme. Med værktøjer til proaktivt at identificere og håndtere disse risici samt til at udnytte muligheder kan ESG-software bidrage til at opbygge modstandsdygtighed i den cirkulære økonomi.
  3. Gennemsigtighed i forsyningskæden: At opnå en cirkulær økonomi kræver samarbejde og gennemsigtighed på tværs af forsyningskæden. For at hjælpe med at opbygge denne kapacitet gør ESG-software det muligt for organisationer nemt at indsamle og analysere data fra leverandører, underleverandører og partnere for at vurdere deres miljøpræstationer. Denne synlighed hjælper med at identificere muligheder for samarbejde samt fremhæve ineffektivitet og fremme ansvarlig praksis.
  4. Compliance og rapportering: Mange regulerende organer og investorer kræver nu, at virksomheder offentliggør deres ESG-præstationer, og det er en tendens, der kun vil vokse. Ved at automatisere dataindsamling, analyse og offentliggørelse strømliner og forenkler ESG-software denne proces. For at hjælpe dig med at navigere gennem labyrinten af juridiske tekster understøtter Quentic Legal Compliance-modulet for at gøre juridiske krav til din virksomhed mere synlige, så det er lettere at vurdere behovet for retssager med hensyn til EHSQ og bæredygtighed. Komplet, revisionssikker dokumentation og forenklet kontraktstyring hjælper også med at sikre overholdelse af relevante standarder, rammer og retningslinjer for en enklere tilgang til bæredygtighed.
  5. Performance Optimization: Indsigt og analyse leveret af ESG-software kan spille en afgørende rolle i optimering af ressourceudnyttelsen. Ved at optimere processer og forbedre ressourceforvaltningen kan dette bidrage til at reducere omkostningerne og øge effektiviteten samt øge dit bidrag til en mere cirkulær og bæredygtig økonomi.

Hvorfor digitalisering er nøglen til en cirkulær økonomi

For de fleste virksomheder kræver skabelsen af en fuldt cirkulær forretningsmodel, at ledere handler og gennemfører drastiske ændringer. Ikke forandring for dets skyld, men effektive forbedringer baseret på et solidt kendskab til dit eksisterende økosystem.

ESG-rapportering er en vigtig del af denne proces med de rigtige softwareløsninger, der giver øjeblikkelig feedback om bæredygtighedsfremskridt.

Derudover er ESG-software dog også en del af den samlede digitalisering, som virksomheder skal omfavne for at skabe en ægte cirkulær økonomi. Denne digitale infrastruktur er afgørende for at støtte virksomheder i at:

  • Brug vedvarende energi og materialer
  • reducere efterspørgslen efter begrænsede ressourcer
  • lette ressourcegendannelse gennem indsamling, sortering og behandling
  • levere genbrugsfaciliteter, renoveringstjenester eller omvendt logistik

For at disse initiativer skal fungere, vil virksomheder stole på digitale løsninger til at forbinde, automatisere og optimere aktiviteter. Alt dette gør digitalisering til en væsentlig del af søgen efter bæredygtighed og understøtter i sidste ende cirkulære ambitioner med innovative måder at tilføje værdi, øge overskuddet og reducere affald.

Få mere at vide om AMCS Quentic ESG-løsningen her.

Del dette på:

Ressourcer

Blog

Vedtagelse af en cirkulær økonomi: Fremtiden for virksomheders bæredygtighed

Blog

EU's politiske guide til cirkulær økonomi

Webinar

Bæredygtighed inden for transport: navigere i nye tendenser og ESG-regler

Få vist andre ressourcer