Nederlands
Oplossingen Industrieën Succesverhalen Kennisbank Over ons
Contact
Contact AMCSBrochures

Effectief EHSQ- & ESG-beheer voor productie

Digitale oplossingen voor fabrieksbreed gezondheids- en veiligheidsbeheer. Fabrikanten helpen kwaliteitsbeheer te verbeteren, naleving te garanderen en productiviteit te verhogen.

Efficiënte fabrieksbrede naleving

De AMCS Quentic EHSQ & ESG Management oplossing biedt krachtige software om ervoor te zorgen dat gezondheids-, veiligheids- en kwaliteitsnormen op meerdere locaties in je bedrijf worden nageleefd.

Wij ondersteunen fabrikanten in verschillende branches bij het verbeteren van de bedrijfsresultaten en het verbeteren van de prestaties op het gebied van apparatuur, faciliteiten en veldwerkzaamheden door hen in staat te stellen hun EHSQ- en ESG-beheerprogramma's te plannen, implementeren, bewaken en evalueren.

Onze modulaire oplossing werkt met cloud-gebaseerde AMCS-software en ondersteunt effectief beheer van initiatieven op het gebied van gezondheid, veiligheid en naleving, waaronder naleving van de wet, milieurapportage, duurzaamheidsrapportage, gezondheid en veiligheid, incidenten en waarnemingen en gevaarlijke chemicaliën.

Belangrijkste waardeverhogende factoren

Veiligheidsvoorschriften versterken

Zet inzichten om in actie terwijl je de werkomstandigheden beoordeelt en verbetert, werknemers instrueert en werkprocessen organiseert, zodat essentiële veiligheidsinformatie altijd beschikbaar is.

Lees meer
Terug

Veiligheidsvoorschriften versterken

Zet inzichten om in actie terwijl je de werkomstandigheden beoordeelt en verbetert, werknemers instrueert en werkprocessen organiseert, zodat essentiële veiligheidsinformatie altijd beschikbaar is.

Wettelijke naleving verbeteren

Bescherm je bedrijf en zorg dat je voldoet aan de industrienormen voor een minimaal risico op aansprakelijkheid of reputatieschade en maximale rechtszekerheid.

Lees meer
Terug

Wettelijke naleving verbeteren

Bescherm je bedrijf en zorg dat je voldoet aan de industrienormen voor een minimaal risico op aansprakelijkheid of reputatieschade en maximale rechtszekerheid.

Duurzaamheid in de toekomst garanderen

Positioneer uw bedrijf voor de toekomst met een ISO-gecertificeerd systeem dat duurzaam ondernemingsbestuur ondersteunt, inclusief ISO 45001- en ISO 14001-normen.

Lees meer
Terug

Duurzaamheid in de toekomst garanderen

Positioneer uw bedrijf voor de toekomst met een ISO-gecertificeerd systeem dat duurzaam ondernemingsbestuur ondersteunt, inclusief ISO 45001- en ISO 14001-normen.

Eén platform voor EHSQ- & ESG-beheer

De AMCS Quentic EHSQ & ESG Management oplossing biedt geïntegreerde, digitale oplossingen om u te helpen bij het implementeren van initiatieven op het gebied van gezondheid, veiligheid en kwaliteit:

 • Zorgen voor naleving van veiligheidsvoorschriften
 • Instructies voor werknemers opstellen en uitvoeren
 • Compliance en kwaliteitsbeheer bewaken en controleren
 • Risico's beoordelen en voorbereiden op certificering

De tools bieden die u nodig hebt voor duurzaam succes in een uitdagende industriële omgeving.

Meer informatie

Belangrijkste modules

Duurzaamheidsrapportage

Ontwerp uw duurzaamheidsrapportage efficiënt en creëer een optimale beslissingsbasis voor toekomstgericht bedrijfsmanagement.

Lees meer
Terug

Duurzaamheidsrapportage

Evalueer de sociale, ecologische en economische aspecten van uw bedrijf op een eenvoudige en gestructureerde manier: De Quentic Sustainability softwaremodule biedt u op elk moment een actueel totaaloverzicht en een gedetailleerd overzicht van uw ESG- en duurzaamheidsprestaties. Dankzij handige dashboards die de belangrijkste KPI's duidelijk weergeven, slaagt u erin om ongecompliceerd te rapporteren aan uw stakeholders.

Betekenisvolle analyses van kerncijfers, indicatoren, kansen en risico's versnellen uw strategische beslissingen. Gestandaardiseerde indicatorcatalogi, bijvoorbeeld volgens GRI, dienen als een solide basis, die u kunt aanvullen met de individuele indicatoren van uw bedrijf.

Belangrijkste kenmerken:

 • Efficiënte rapportage van kerncijfers volgens individuele of gestandaardiseerde indicatorcatalogi, bijv. volgens GRI
 • Soepel duurzaamheidsrapportageproces dankzij centrale database en duidelijk rapportageplan
 • Hogere gegevenskwaliteit door volledige, consistente informatie en betrouwbare evaluaties
 • Automatische berekening van complexe kengetallen
 • Krachtige analyses voor uw duurzaamheidsrapport

Milieubeheer

Biedt altijd een duidelijk overzicht van verbruik, hoeveelheden en kosten.

Lees meer
Terug

Milieubeheer

De Quentic Milieumanagement softwaremodule wordt gebruikt voor het naadloos registreren en bewaken van alle gegevens over het gebruik van materiële hulpbronnen. Met het officieel ISO 14001 en 50001 gecertificeerde systeem creëert u de beste basis voor strategische beslissingen en duurzaam bedrijfsmanagement.

In de Quentic module Milieumanagement kunt u de centrale bouwstenen van uw milieuprestaties eenvoudig in kaart brengen: Relevante kerngegevens worden beschikbaar gemaakt in compacte of gedetailleerde rapporten in de vorm van diagrammen en figuren. Met slechts een paar klikken geëxporteerd, kunnen de precieze resultaten direct worden gebruikt voor uw volgende presentatie of milieurapport.

Belangrijkste kenmerken:

 • Transparante controle van hulpbronnen, inclusief vergelijkingen tussen doelstellingen en feiten en benchmarking van verschillende locaties
 • Automatische berekening van milieukerncijfers en individuele KPI's
 • Handige snelle overzichten, filterfuncties en uitstekende evaluatieopties voor actuele verbruikswaarden voor elektriciteit, gas, water en emissies
 • Duidelijk gestructureerd afvalregister met gedetailleerd bewijs van afvalverwerking
 • Belangrijke gegevens van afvalbeheer zoals kosten, opbrengsten en recyclingpercentages in één oogopslag dankzij overzichtelijke dashboards

Gezondheid en veiligheid

De Health & Safety softwaremodule ondersteunt u bij het versterken van gezondheid en veiligheid in uw organisatie.

Lees meer
Terug

Gezondheid en veiligheid

De Quentic Health & Safety softwaremodule is een gecentraliseerde, hoogwaardige oplossing die u helpt de veiligheid van werknemers te verbeteren, aansprakelijkheidsrisico's te verminderen en kostbare tijd en kosten te besparen.

Je kunt bestaande arbeidsomstandigheden eenvoudig en gestructureerd controleren en verbeteren, duidelijke richtlijnen opstellen en voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gebruik een systeem dat officieel is geauditeerd volgens ISO 45001.

Belangrijkste kenmerken:

 • Snel opstellen van activiteits- en werkplekgerelateerde risicobeoordelingen
 • Duidelijk gedefinieerde beschermende maatregelen en follow-up van de implementatie in het bedrijf
 • Eenvoudige afleiding van bedieningsinstructies-met geïntegreerde pictogrammen volgens ISO 7010
 • Tijdbesparende en duidelijke coördinatie van persoonlijke kwalificaties inclusief evaluatie
 • Centrale planning en organisatie van training en instructie

Wil je instructie en training geven via e-learning? Combineer Quentic Veiligheid & Gezondheid dan eenvoudig met de module Quentic Online Instructie!

Incidenten en opmerkingen

Biedt belangrijke inzichten voor een uitstekende EHSQ-cultuur. Begeleidt u naar een proactieve en goed presterende veiligheidscultuur dankzij holistisch geïntegreerde workflows.

Lees meer
Terug

Incidenten en opmerkingen

Quentic Incidents & Observations begeleidt u naar een proactieve en goed presterende veiligheidscultuur dankzij holistisch geïntegreerde workflows. Zet meer op dan een functionerend incidentenbeheer: Behandel zowel negatieve als positieve EHSQ-gebeurtenissen op een gerichte manier. Stimuleer actieve rapportage door het personeel, analyseer alle rapporten grondig en verkrijg een zinvolle, uniforme database voor alle bedrijfsonderdelen.

Met Quentic App en Quentic Analytics kunt u rapportageprocessen efficiënt uitvoeren en in realtime monitoren: krijg een gebundeld overzicht van rapporten van het personeelsbestand, identificeer risicopunten en zwakke punten met de grootste nauwkeurigheid en analyseer specifieke KPI's zoals LTIFR of verloren werkdagen. Dankzij de rijke, uniforme database kunt u uw gezichtsveld uitbreiden en gefundeerde beslissingen nemen voor verbetermaatregelen.

Belangrijkste kenmerken:

 • Eenvoudige rapportage van positieve en negatieve gebeurtenissen en waarnemingen via smartphone, tablet of computer - voor verschillende toepassingen, zoals bijna-ongeval-, milieu-, kwaliteits- of veiligheidsmonitoring
 • Naadloze workflows inclusief beoordeling, classificatie en prioritering van rapporten
 • Gedetailleerde risico- en hoofdoorzaakanalyses voor directe afleiding van corrigerende en preventieve maatregelen
 • Regelmatige controle van kerncijfers voor vroegtijdige identificatie van kansen en ongewenste ontwikkelingen
 • Uitgebreide database voor proactieve actie om negatieve gebeurtenissen te voorkomen

Gevaarlijke chemicaliën

Maakt het eenvoudig om alle informatie over gevaarlijke en niet-gevaarlijke chemicaliën te beheren - met minimale inspanning en maximale transparantie.

Lees meer
Terug

Gevaarlijke chemicaliën

Met de Quentic softwaremodule Gevaarlijke chemicaliën hebt u volledige controle over het beheer van gevaarlijke chemicaliën en gevaarlijke goederen en voldoet u nauwkeurig aan de wettelijke voorschriften. De technisch solide softwareoplossing vergemakkelijkt het opstellen van lijsten met gevaarlijke en niet-gevaarlijke chemicaliën en gevaarlijke goederen en ondersteunt u bij het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en milieubescherming in het bedrijf.

Quentic Gevaarlijke Chemicaliën reduceert uw organisatorische inspanningen tot een minimum en creëert maximale transparantie op het gebied van goedkeuring van gebruik, toepassing, opslag en transport van uw gevaarlijke chemicaliën en gevaarlijke stoffen. Dankzij praktische sneloverzichten is belangrijke informatie over gevaarlijke stoffen in één oogopslag te vinden, zelfs onderweg via de Quentic App.

Belangrijkste kenmerken:

 • Uniform gestructureerd, centraal register van gevaarlijke chemische stoffen incl. stofeigenschappen, etikettering volgens GHS/CLP
 • Snel werkgerelateerde risicobeoordelingen en veiligheidsinstructies maken, inclusief pictogrammen volgens ISO 7010
 • Automatisch gegenereerde veiligheidsmaatregelen op basis van aangepaste definities
 • Handig, tijdbesparend beheer van veiligheidsinformatiebladen dankzij updateherinneringen, transparant versiebeheer, geautomatiseerde import van nieuwe PDF's van veiligheidsinformatiebladen of gebruik van volledig beheer van veiligheidsinformatiebladen als een service, bijv. in overeenstemming met REACH, CLP of voor verdere uitgebreide collecties op internationaal niveau.
 • Rapportage en evaluatie van blootstelling aan CMR-stoffen
 • Eenvoudige controle van de gecombineerde opslag van stoffen op toelaatbaarheid volgens Seveso III en andere normen
 • Volledige documentatie van transporten van gevaarlijke goederen

Wettelijke naleving

Breng transparantie in het juridische doolhof, voldoe aan alle verplichtingen in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van veiligheid op het werk en milieu en beperk uw aansprakelijkheidsrisico tot een minimum.

Lees meer
Terug

Wettelijke naleving

De Quentic Legal Compliance softwaremodule creëert een pad door het doolhof van juridische teksten en maakt het makkelijker voor u om de noodzaak van juridische actie op het gebied van EHSQ en duurzaamheid te beoordelen. Consistente, actuele gegevens stellen u in staat om op elk moment op alle niveaus van het bedrijf eenvoudig en efficiënt aan te tonen dat u zich aan de wet houdt.

Quentic Legal Compliance is uw effectieve hulpmiddel om de wettelijke vereisten voor uw bedrijf zichtbaar te maken, de naleving te verbeteren, altijd up-to-date te zijn en redundantie van gegevens te voorkomen.

Belangrijkste kenmerken:

 • inclusief de afleiding en verspreiding van concrete verplichtingen tot handelen
 • Interfaces met juridische databases voor automatische updates van juridische informatie, ook op internationaal niveau
 • Specifiek register voor apparatuur en machines inclusief prestatiewaarden
 • Volledige, controleerbare documentatie van eisen, vergunningen en inspecties - overzichtelijk, zelfs bij grote volumes
 • Vereenvoudigd contractbeheer dankzij centraal repertorium en automatische herinnering aan opzeggings- en verlengingstermijnen

AMCS Quentic klanten

Meer dan 900 bedrijven uit allerlei sectoren vertrouwen met succes op onze wereldwijd geteste softwareoplossingen voor EHSQ- en ESG-beheer.

Quentic productbrochure

Brochure downloaden
DEMO

Vraag een demo aan om te ontdekken hoe onze softwareoplossingen groei en duurzaamheid binnen uw organisatie kunnen stimuleren.

Exploreren Carrières Oplossingen Oplossingsbrochures Blogs Privacy Statement Impressum Blijf op de hoogte Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Volg ons op