Dansk
Løsninger Løsninger Brancher Brancher Succeshistorier Ressourcer Om AMCS Kontakt

Intelligent optimering

Ruteoptimering gør det muligt for virksomheder at levere en betydelig omkostningsreduktion i brændstof, lønninger og meget mere

Anmod om en demo
Intelligent optimering Overview Betydelige fordele Succeshistorier Relaterede produkter Brancher, vi betjener

Reduktion af ruteomkostninger, der ændrer spillet, og forbedrer kundeservice

Vores ruteoptimeringsløsning giver mange fordele og større forretningsværdi. Reducér dine omkostninger, og opnå et forbedret kundeservice niveau på din affaldsindsamling og transport. Løsningen inkluderer både optimering af stamruter, samt dynamisk realtidsbaseret optimering af ruter mens de køres. Med AMCS' løsning til ruteplanlægning og transportoptimering vil jeres virksomhed opnå større fordele på et marked præget af intens konkurrence.

Avanceret ruteoptimering

Kraften i ruteoptimeringsløsningen fra AMCS er ulig nogen andre. Løsningen optimerer mange hundrede tusinder stop i stamruter i én optimering, og sekund for sekund optimerer den yderst dynamiske og realtidsbaserede ruter. Kraften vil betydeligt forbedre jeres ydeevne og resultater!

Omfattende løsning

Vores løsning håndterer alle fraktioner af affald som erhvervsaffald, husholdningsaffald, genbrug, maxicontainere, skips, farligt affald og meget mere. Løsningen er mere end traditionel ruteplanlægning, da den understøtter de operationelle og post-operationelle forretningsprocesser med for eksempel rute- og tidsbooking, ressourcestyring, planlægning med leverandører, selvfakturering og meget mere.

Den intelligente AMCS optimeringsplatform vil give jer betydelige fordele. De fordele, der typisk opnås af kunder er:

 • 5-25 % reduktion af CO2-udledning, antal kørte kilometrer og køretid
 • 5-15 % reduktion i antal køretøjer
 • 25-75 % mindre tid brugt på planlægning og administration
 • Betydeligt forbedret kundeservice og overholdelse af tidsvinduer

Særlig ekspertise

AMCS har gennem 3 årtier leveret særlig affaldsspecifik ruteoptimeringssystmer til affalds- og genbrugsvirksomheder over hele verden. Løsningen leveres som en integreret del af AMCS-platformen eller integrerer til tredjeparts ERP-systemer. Vi lever og ånder for ruteoptimering og er eksperter i affaldsbranchen. Det vil glæde os, at arbejde sammen med jer og kunne give jer konkurrencemæssige fordel i markedet.

Indse rute omkostningsreduktion, anmode om en demo nu!

AMCS Intelligent Optimisation-løsningen optimerer hundredtusindvis af masterrutestop i én optimering, og anden efter sekund optimerer den meget dynamiske ruter og realtidsbaserede ruter.

Anmod om en demo

Styrken ved ruteoptimering

Få indsigt i, hvordan du omdanner dine komplekse ruteplaner til en strømlinet proces efter behov uden de tidskrævende manuelle opgaver.

Se Webinar

INDVIRKNINGEN PÅ DIN VIRKSOMHEDS RESULTATER

Betydelige fordele

Ruteeffektivitet

AMCS ruteoptimeringsløsningen giver jer reducerede operationelle omkostninger gennem mere effektive ruter

Læs mere
Tilbage

Ruteeffektivitet

AMCS ruteoptimeringsløsningen giver jer reducerede operationelle omkostninger gennem mere effektive ruter. Den kraftfulde løsning giver ofte en total reduktion af omkostninger på 10-15 %

Eksempler på vore kunders resultater og fordele:

 • 5-25 % reduktion af CO2-udledning, antal kørte kilometrer og køretid
 • 5-15 % reduktion i antal køretøjer
 • 25-75 % mindre tid brugt på planlægning og administration
 • Betydeligt forbedret kundeservice og overholdelse af tidsvinduer
 • Optimeringsalgoritmen er derfor ikke bare en simpel algoritme. Den er metaheuristisk bygget for at håndtere rigtige, realistiske og forekommende udfordringer i affaldsbranchen.
 • Det betyder, at optimeringsalgoritmen er konfigureret til at kunne kombinere reduktion i antal kilometrer, tid og omkostninger med præferencer I rutekvalitet og etablerede kundeservicegrader.

Kundetilfredshed

Med AMCS’ ruteoptimeringsløsning kan I give jeres kunder den bedst tænkelige kundeservice uden at øge jeres omkostninger eller priser.

Læs mere
Tilbage

Kundetilfredshed

Med AMCS’ ruteoptimeringsløsning kan I give jeres kunder den bedst tænkelige kundeservice uden at øge jeres omkostninger eller priser. Optimeringsløsningen får nemlig reduktion i omkostninger til at gå hånd-i-hånd med et øget serviceniveau. Optimeringsløsningen tillader ikke konstruktionen af ruter, der ikke overholder kundeaftaler. Rigtige udfordringer som tidsvinduer, overlappende eller ikke-overlappende ruter, specifikationer og krav for hvert stop, kapacitet på køretøjet m.m. er en del af optimeringsprocessen.

Eksempler på, hvad man kan opnå:

 • Overholdelse af tidsvinduer og sikring af rette ressourcer til jobbet
 • Eksekvering i realtid med re-optimering af planlægning og eksekvering af ruter
 • Proaktiv ETA-information til alle kunder
 • Øjeblikkelig rute- og tidsbooking ved kundeforespørgsler
 • … og meget mere

Standardisering af processer

Uanset om I har en centraliseret eller decentraliseret planlægnings- og eksekveringsorganisation vil I få stort udbytte af procesoptimering og standardisering med AMCS’ optimeringsløsning.

Læs mere
Tilbage

Standardisering af processer

Uanset om I har en centraliseret eller decentraliseret planlægnings- og eksekveringsorganisation vil I få stort udbytte af procesoptimering og standardisering med AMCS’ optimeringsløsning.

Konfigurationen af optimeringsalgoritmen indeholder virksomhedens overordnede rutestrategi og -politik. Dette inkluderer balancering af for eksempel ruteomkostninger mod servicegrader og ikke-overlappende ruter mod ruteomkostninger.  Ruteoptimeringsløsningen fra AMCS er mere end blot ruteoptimering. Det kan integrere i realtid til systemer som ERP, ordresystemer, mobilløsninger, GPS, vægte/vejebroer, produktionssystemer, scannere, rapporteringsmoduler og meget mere. Løsningen bliver et centralt cockpit for din forretning og sikrer en let, realtidsbaseret og agil proces.

Eksempler på optimering af processer og praksisser:

 • Effektiv optimering af arbejdsgange og dataflows
 • Implementering af ‘best practices’ til alle i virksomheden
 • Let udrulning af forretningsstandarder på decentrale lokationer
 • Forudsætninger for at centralisere decentraliserede arbejdsgange

Digitalisering af forretningen

Det er store fordele for din affaldsforretning forbundet med at tage hul på den digitale transformation der breder sig over hele verden.

Læs mere
Tilbage

Digitalisering af forretningen

Det er store fordele for din affaldsforretning forbundet med at tage hul på den digitale transformation der breder sig over hele verden. Vejdata, GPS, mobilitet, Internet of things (IoT), webportaler, køretøjsteknologi, analytics, lagerstyring og systemintegration er nu af højeste kvalitet. AMCS er på forkant med førende teknologi og integrerer den fortsat i vores løsning. På den måde hjælper vi vores kunder til at være forrest i feltet i den digitale transformation. AMCS’ digitalisering giver fuld indsigt i planlægning, eksekvering og resultater som ikke tidligere er set lignende. Med andre ord giver AMCS’ digitaliseringsløsning jeres virksomhed gennemsigtighed og muligheden for at handle proaktivt med den underlæggende optimering.

Blandt de mange aspekter af digitaliseringen er:

 • Inddragelse af alle stakeholdere gennem webportaler
 • Automatisk generering af indsamlingsordrer med forecasting og VMI (leverandørstyret lager)
 • IoT og online ordremodtagelse med øjeblikkelig tidsbooking
 • Automatiseret data- og tidsvalidering præciserer GPS til rute
 • Interaktion med underleverandører og automatiseret selvfakturering

Skalerbar arkitektur

Hvor mange brancher skal planlægge for hundredtusindvis af ordrer på én gang, og planlægge og omlægge gradvist sekund for sekund?

Læs mere
Tilbage

Skalerbar arkitektur

Dokumenteret track record

Affaldsindustrien er unik, når det kommer til mangfoldighed inden for transport og logistik. Industriens kompleksitet er høj på grund af, at de mange affaldstyper har sine egne egenskaber.

Hvor mange brancher skal planlægge for hundredtusindvis af ordrer på én gang, og samtidig planlægge og omlægge gradvist sekund for sekund? Det gør affaldsindustrien.

Denne kendsgerning kræver – ikke kun – en ekstrem funktionel kapacitet, men kræver også en fleksibel og skalerbar løsningsarkitektur.

Løsningens kraftfulde og skalerbare arkitektur gør det lettere:

 • Masterruter med høj densitet med 300.000 stop i én optimering
 • Øjeblikkelig, trinvis ruteoptimering og ruteoptimering i realtid
 • Implementeret enten som en skyløsning eller lokalt
 • Hybrid brugergrænseflade lette rige GUI og web-teknologi

Responsiv, agil og konkurrencedygtig

Verden er i hurtig forandring og kunder forventer 24/7 reaktionsevne og brugervenlig selvbetjening.

Læs mere
Tilbage

Responsiv, agil og konkurrencedygtig

Verden er i hurtig forandring og kunder forventer 24/7 reaktionsevne og brugervenlig selvbetjening. Responsive virksomheder behandler omgående kunders forespørgsler og behov. Når man som virksomhed ønsker at være responsive, er det nødvendigt at have fuldt operationelt indblik og kunne agere agilt. Hvis dette ikke er til stede kan ønsket om at blive responsive komme til at koste dyrt og lægge yderligere pres på organisationen. Det er nødvendigt at understøtte organisationen og systemerne med en agil optimeringsplatform. Den agile ruteoptimeringsløsning bør være integreret i jeres overordnede digitale infrastruktur. Ordremodtagelse, ændringer til ordre, ændringer til ruter, ETA-information, status på vejene m.m. bør alle supporteres af automatisk optimering, der kontinuerligt kører i baggrunden.

Det agile omdrejningspunkt i AMCS’ ruteoptimeringsløsning handler om:

 • Hurtig reaktionsevne til kunders krav og undtagelser
 • Rullende re-optimering for hurtig reaktion på operationelle ændringer
 • Fuld gennemsigtighed på drift og forudsætning for at reagere i realtid
 • Håndtering af drift og optimering i én og samme proces
 • Præcise planer over for realiserede planer med præcis rapportering
 • Morgendagens vindere er responsive og agile.

Beregn investeringsafkast med vores ruteoptimeringsløsning

Ruteoptimering gør det muligt for virksomheder at levere en betydelig omkostningsreduktion i brændstof, lastbiler og meget mere.

Beregn nu

Se vores Webinar serie om ruteoptimering

Webinar

Bæredygtig affaldsindsamling ved hjælp af automatiske algoritmer baseret på historisk data

Webinar

Intelligent affaldsindsamling baseret på prognosealgoritmer og IoT

Optimer dine forretningsprocesser, produktivitet, effektivitet og bæredygtighed.

Webinar

Webinar: Styrken ved ruteoptimering

Optimer dine meget dynamiske og realtidsbaserede ruter. Få indsigt i, hvordan du forvandler dine komplekse ruteplaner til en on-demand strømlinet proces uden de tidskrævende manuelle opgaver.

Få vist andre ressourcer

AMCS Intelligent optimering af ruteplanlægning håndterer

Dækning af alle aspekter

AMCS’ ruteopteringsløsning er en omfattende løsning, der dækker alle typer af affaldsindsamling og transport, uanset om det er stamruter eller dynamiske ruter.

Den avancerede funktionalitet er skræddersyet til affaldsbranchen. AMCS’ løsning er højst sandsynligt det eneste system i verden, der effektivt kan håndtere den komplekse transport og logistik af samtlige affaldsfraktioner.

Funktionelt omfatter sytemet både frekvensplanlægning og –optimering, ruter med høj densitet, transport af maxicontainere og skips, farligt affald og meget mere.

Ressourcer

Blog

Skyen er ikke kun afgørende for din forretningskontinuitet, den er også mere bæredygtig

Cloud har hjulpet mange genbrugs- og affaldshåndteringsvirksomheder med at ride Covid-stormen ud ved at muliggøre fjernarbejde under pandemien. Disse virksomheder kunne fortsætte med at levere deres tjenester til kommunale og kommercielle kunder, fordi kundeservicerepræsentanter, planlæggere og andre kontormedlemmer var i stand til at arbejde hjemmefra.

Blog

7 væsentlige takeaways fra vores Inspire Webinar på UPS Transport Optimization Journey

Hør fra eksperterne om transportoptimering for at fremskynde digital transformation

Blog

Centralisering af planlægning bidrager til mere effektive indsamlingsruter

AMCS Intelligent Optimering reducerer planlægningstiden og øger kundetilfredsheden

Få vist andre ressourcer

Succeshistorier

ALBA-gruppen

7500

Medarbejdere

200

Indsamlingssteder for kunder

Med sine to mærker – ALBA og Interseroh – og i alt omkring 7.500 medarbejdere opererer ALBA Group i Tyskland, Europa og Asien. Med en årlig omsætning på ca. 1,8 milliarder euro (2016) er ALBA Group en af de førende genbrugs- og miljøservicevirksomheder såvel som råvareleverandører over hele verden

Læs mere

Suez Recovery & Recycling

11000

Lastbiler

5

Produktivitetsstigning

SUEZ R&R's globale affaldsindsamlingsaktiviteter har en årlig værdi på en milliard euro. Tidligere var driftsaffaldslogistikken med mere end 11.000 køretøjer på vejene generelt decentraliseret uden støtte fra et ruteplanlægningssystem. Suez besluttede derfor at implementere ruteoptimering globalt.

Læs mere

Returpack

reduktion af lastbiler ved at

2

48

Drift hver dag

Returpack er den største aktør på det svenske indlånsrefusionsmarked. De er ansvarlige for indsamling, administration og indlån til 2.700 butikker rundt om i Sverige.

Læs mere

Aes

500

Samlinger pr. rute

5

Stjerner i anmeldelser

AES er en førende leverandør af affaldshåndterings- og genanvendelsestjenester i Irland. De indsamlingsruter, der tidligere blev planlagt af chaufførerne, hvilket resulterede i ineffektive ruter, glemte skraldespande og utilfredse kunder. AES besluttede at købe AMCS' Ruteplanlægger. Transportoptimering udføres med Route Planner, hvilket resulterer i spektakulære omkostningsbesparelser og stærkt forbedret kundeservice.

Læs mere

Karle Genbrug

200

Lastbiler

30

Produktivitetsstigning

Karle Recycling er en mellemstor bortskaffelsesgruppe med 200 ansatte. I deres moderselskab beskæftiger Karle-Recycling sig med komplet affaldsbortskaffelse, tjenester, men for det meste skrot. AMCS/Recy-løsningen er kernen i vores drift og vigtig for Karle Recycling. De forbedrer alle vores processer i denne løsning.

Læs mere

Lang Genbrug

200

Medarbejdere

25

Reduceret lageropgørelse

Lang Recycling står for smarte løsninger inden for metalgenanvendelse. De tilbyder vores kunder fra industri til mellemstore virksomheder, individuelle bortskaffelseskoncepter og implementerer disse gennem omhyggeligt planlagte processer. På denne måde tilbyder de deres kunder merværdi og beskytter samtidig miljøet.

Læs mere

Relaterede produkter

Mobile Workforce

Med realtidsforbindelse til dine chauffører kan du spore hændelser, opdatere daglige tidsplaner, indsamle data og fungere digitalt

Læs mere

Guidet navigation

Brugen af komplekse algoritmer tager teknologiens evne til at realisere forbedringer i den operationelle effektivitet til det næste niveau.

Læs mere

Selvbetjening af kunder

Reducer opkaldsvolumener, reducer driftsomkostningerne for callcentre, og øg kundetilfredsheden

Læs mere
Se andre løsninger

Brancher, vi betjener

Vores ruteoptimeringssoftware gælder for forskellige brancher

Genbrug

AMCS tilbyder en komplet affaldshåndteringsløsning til genanvendelse, materialehandel og (international) eksport af råmaterialer.

Kommunalt affald

Vi betjener millioner af husstande i hele verden

Byggeaffald

AMCS tilbyder en komplet affaldshåndteringsløsning til bygge- og nedrivningsaktiviteter, affaldsindsamlingstjenester, styring af overførselsstationer, genanvendelsesaktiviteter, lossepladser og supportmaterialehandel.

Se andre brancher

Styrken ved ruteoptimering

Få indsigt i, hvordan du omdanner dine komplekse ruteplaner til en strømlinet proces efter behov uden de tidskrævende manuelle opgaver.

Se Webinar
Kontakt

Kontakt AMCS for at finde ud af, hvordan vores førende løsning kan hjælpe din virksomhed med at vokse og trives.

Undersøge AMCS-platform Løsninger Succeshistorier Blogs Karriere Hold kontakten Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Følg os på