Dansk
Løsninger Løsninger Brancher Brancher Succeshistorier Ressourcer Hurtige downloads Om AMCS Kontakt

Flådeplanlægger

Til ruteplanlægning i realtid, transportoptimering og forsendelse

Anmod om en tilpasset demo
Flådeplanlægger Overview Flådeplanlæggermoduler Flådeplanlæggermoduler

Ruteplanlægning i realtid

AMCS Fleet Planner er AMCS’ standardløsning for planlægning, optimering og afvikling af distributions- og indsamlingsruter i realtid inden for forskellige brancher.

Dette særdeles brugervenlige system giver et komplet overblik over transporten og støtter planlæggeren med Gantt-diagrammer, ordrebanker, kørelister og digitale kort. Det er udstyret med en lang række manuelle og automatiske planlægningsfunktioner, som giver planlæggeren effektiv støtte i planlægningen og optimeringen af de daglige aktiviteter i forbindelse med indsamling og distribution.

Systemet er et effektivt værktøj til afvikling og realtidsoptimering af transporterne. Det hjælper virksomheder med at blive mere fleksible og effektive i meget krævende og dynamiske planlægningsmiljøer. Med AMCS Fleet Planner er det muligt at opnå væsentligt forbedrede serviceniveauer og markante omkostningsbesparelser på samme tid.

OPTIMERING AF AMCS-rute

Eksponentiel teknologi skaber forandring i næsten alle brancher, og forretningsmodeller skifter. For at forblive konkurrencedygtig skal forsyningskæden i din branche være optimeret, forudsigelig og pålidelig på samme tid. Hos AMCS tager vi tingene til det næste niveau. Med [AMCS] Intelligent Optimering kan du operere med den fleksibilitet, dine kunder har brug for, og er kommet til at forvente. Opnå det højeste niveau af kundeengagement og løbende forbedre dine marginer med vores overlegne prognoser, tidsslotting og prisoptimering kapaciteter.

Indse rute omkostningsreduktion, anmode om en demo nu!

AMCS Fleet Planner-løsningen optimerer hundredtusindvis af masterrutestop i én optimering og optimerer sekund for sekund meget dynamiske ruter og realtidsbaserede ruter.

Anmod om en demo

Lad os vise dig, hvordan ruteoptimering kan reducere kilometertal, køretid og CO2-emissioner med 5-25 %

Hent brochure

Flådeplanlæggermoduler

Rapportering

Modulet AMCS Reporting giver mulighed for nøje at overvåge transportstyring og den relaterede forretning både på et overordnet niveau og i detaljer via talrige KPI-beregninger. MODULET AMCS Reporting kan f.eks. bruges til at oprette udvidede administrations-/callcenter-/logistikrapporter og/eller avancerede driftsrapporter. Da rapporternes layout og indhold kan kundekonfigureres, vises kun relevante data for de relevante parter. Læs mere
Tilbage

Rapportering

Rapporter kan f.eks. omfatte følgende: Ugentlig turrapport (samlet niveau), daglig turrapport alle køretøjer (samlet niveau), daglig turrapport (køretøjsniveau), kundeservice (samlet niveau), kundeservice (køretøjsniveau), udgivelse af lasteliste, lageraktiviteter, lagerydelse og prognoserapport.

Rapporterne viser de nyeste versioner af planerne samt historiske data. Operationelle rapporter kan tjene som støtte til planinspektionerne og beslutningsprocessen. Desuden er driftsrapporter et meget nyttigt værktøj for planlæggere, der har brug for at inspicere komplekse datakombinationer under planlægningen i realtid.

Nem adgang

AMCS Reporting-modulet er let at få adgang til via webbrowsere via et webdashboard eller direkte fra AMCS-planlægningssystemet. Data for indbyggede realtidsbaserede rapporter er direkte afledt af systemets live datamodel, men data kan også udledes af det indbyggede data warehouse til indbyggede data warehouse-baserede rapporter og rapporter, der er adgang til fra webdashboard.

AMCS Reporting kan naturligvis også eksportere data til et eksisterende data warehouse i virksomheden, der skal konsolideres med andre datakilder. Det anvendte rapporteringsværktøj er typisk Microsoft Reports, men det er også muligt at oprette skræddersyede rapportsystemdialoger, hvor kompleks forretningslogik indarbejdes i rapporterne. I begge tilfælde kan der opnås adgang til data direkte fra datamodellen eller fra data warehouse. For data warehouse-baserede rapporter kan disse rapporteringsværktøjer naturligvis erstattes af freeware-rapporteringsværktøjet Jasper Reports eller andre rapporteringssystemer.

Geokodning

Modulet AMCS Geocoding besidder fremragende algoritmer til automatisk geokodning af adressedata. Baseret på adressedata placerer modulet automatisk ordrer/kunder geografisk ved at tildele X- og Y-koordinater. Desuden viser modulet en rapport om geokodingkvaliteten. Derved er brugeren aktiveret til at kontrollere positioner og/eller ændre foreslåede placeringer ved at stave adressen igen eller ved at pege på kortet. Læs mere
Tilbage

Geokodning

AMCS Geocoding-modulet tjener formål som:

 • Automatisk geokodning
 • Rense data
 • Søge i adresser (automatisk fuldføre, når der skrives adresse)
 • Kontrollere stillinger
I forbindelse med AMCS Geocoding kan AMCS' komponent til afstandsberegning bruges til beregning af afstande målt i tid og miles/km baseret på gadenettet og køretøjets egenskaber. Denne afstandsmatrix kan bygges trinvist af systemet eller i batches, afhængigt af hvilken type løsning der er nødvendig.

AMCS Geocoding er en integreret del af AMCS' planlægningssystemer, men det kan også bruges som en serviceorienteret komponent til eksterne systemer. Et eksempel på sidstnævnte kunne være geokodning under ordretagning.

Hvad hvis simuleringer

Modulet AMCS Analysis kan bruges til at udvikle hvad-hvis-scenarier til strategisk ruteplanlægning. Dette er meget nyttigt ved analyse, simulering og vurdering af konsekvenserne med hensyn til mulige ændringer i terminalstruktur/placering, udvælgelse af køretøjstyper, opdeling af områder i områder, ændring af kundebetingelser eller i forbindelse med transportforhandlinger og budgivning. Læs mere
Tilbage

Hvad hvis simuleringer

Når du analyserer dit distributionsopsætning på et strategisk niveau, har du brug for svar på spørgsmål som: Hvor mange terminaler skal vi have, og hvor skal de placeres? Skal vi outsource distributionen? Hvor mange køretøjer og hvilke køretøjer skal vi bruge næste år? Skal vi genoverveje de nuværende aftaler om kundeservice/serviceniveau for at reducere omkostningerne? Hvad ville omkostningerne ved at acceptere/byde på en ny kunde være? Og kræver vores nuværende vognmand en rimelig pris?

AMCS Analysis giver dig præcis værktøjet til at besvare alle disse spørgsmål, vurdere dine langsigtede ressourcebehov og evaluere konsekvenserne af eventuelle strategiske beslutninger. Modulet er i stand til at foretage meget avancerede beregninger baseret på mange faktorer og giver dig KPI'er til de forskellige scenarier, hvilket hjælper dig med at evaluere strategiske scenarier og træffe den mest optimale beslutning.

Med AMCS Analysis er det muligt at:

 • Simulere what-if-scenarier
 • Estimere langsigtet ressourcebehov i henhold til det forventede aktivitetsniveau
 • Beregne og definere det ønskede serviceniveau, der leveres til kunderne
 • Lave rapporter om nøgletal
 • Lav budgetter for den fremtidige periode
AMCS Analysis er en værdifuld del af AMCS' planlægningssystemer, men AMCS tilbyder også strategiske simuleringer på konsulentbasis.

Flådeplanlæggermoduler

Pålæsning

Med AMCS Loading-modulet er brugerne i stand til at udføre automatisk belastningsoptimering og stabling af varer baseret på ruteplaner genereret af AMCS's ruteplanlægningssystem. Det betyder, at det er muligt at finde den bedste måde at pakke varerne på, mens du stadig respekterer ordresekvenserne på hver rute. Læs mere
Tilbage

Pålæsning

AMCS Loading er et integreret modul i AMCS' planlægningssystemer. Baseret på data om lastbildimensioner og dimensionerne af de bestilte varer skaber systemets 3D-belastningsplanlægningsalgoritme en effektiv indlæsningsplan. Derefter sendes indlæsningsplanen til ERP/WMS.

Systemet præsenterer lasteplanen i 3D og er udstyret med en brugervenlig GUI, der gør det muligt for planlæggeren nemt at overvåge og foretage manuelle ændringer i den foreslåede belastningsplan i 3D. Dette kan gøres med funktionaliteter som zoom ind på lastbil, rotation af lastbil, rotation af boks og tilføjelse / fjernelse af ordrer fra belastningsplanlægning.

Prognoser

AMCS Forecasting-modulet er et avanceret prognoseværktøj og en integreret del af AMCS' planlægningssystemer. Baseret på historiske data forudsiger modulet lageropfyldningstiden eller tilbageføres prognoser, når lagre fyldes op og skal afhentes. AMCS Forecasting genererer automatisk ordrer, som flyttes til planlægningssystemets ordrebank til planlægning. Læs mere
Tilbage

Prognoser

Prognoserne genereres på baggrund af historiske data. Jo mere historiske data, der er i systemet, jo bedre, men systemet kan også forudsige baseret på kun en eller to ugers data. De kortsigtede data giver indsigt i tendenserne på nuværende tidspunkt, og data, der går et eller flere år tilbage, vil have en udjævningseffekt på prognoserne, hvilket gør det mere præcist.

AMCS Forecasting kan kombineres med automatisk lagerniveaumåling af VMI-værktøjer (eller manuel rapportering på lagerniveau) og endda direkte salgsdata fra salgsregistrene. Baseret på disse live data verificeres det nuværende lagerniveau, og den forventede genopfyldnings- eller indsamlingstid bliver endnu mere præcis.

AMCS Forecast-modulet tilføjer stor værdi til planlægningssituationer som:

 • Genopfyldning af brændstofprodukter til tanke på f.eks. tankstationer
 • Genopfyldning af cement og samlede lagre til færdigblandingsanlæg
 • Genopfyldning af kontanter i pengeautomater i cash-in-transit industrien
 • Indsamling af affald fra f.eks. underjordiske affaldsbeholdere

AMCS Forecasting modulet er udstyret med en brugervenlig GUI, hvor brugeren får en klar visualisering af lagerniveauet og prognosekurverne for hver bestand. Dette gør det muligt for brugerne nemt at overvåge lagerniveauer og alarmer, foretage manuelle rettelser osv.

Modulet er naturligvis en værdifuld tilføjelse til AMCS's planlægningssystem, men kan også fungere som et prognoseværktøj til ikke-AMCS-systemer på grund af sin serviceorienterede arkitektur.

Oversigt over Flådeplanlægning

AMCS Fleet Planner er AMCS' standardløsning til ruteplanlægning i realtid, transportoptimering og afsendelse af distributions- og indsamlingsruter inden for forskellige brancher. Læs mere
Tilbage

Oversigt over Flådeplanlægning

Systemet er meget brugervenligt, giver et komplet overblik over transporten og understøtter planlæggeren gennem Gantt-diagrammer, ordrebanker, rutelister og digitale kort. Den er udstyret med en bred vifte af manuelle og automatiske planlægningsfunktioner, som effektivt kan understøtte planlæggeren i planlægning og optimering af de daglige kollektioner og distribution/afhentning.

Systemet er et effektivt værktøj til forsendelse og transportoptimering i realtid, som hjælper virksomheder med at opnå smidighed og effektivitet i meget krævende og dynamiske planlægningsmiljøer. Med AMCS Fleet Planner er det muligt at opnå væsentligt forbedrede serviceniveauer og slående omkostningsbesparelser på samme tid.

Store fordele

 • Reduktioner i kilometertal, CO2-emissioner og køretid på 5-20 %
 • Reduktion på 5-10% i antallet af køretøjer
 • Fald i planlægningstid på 25-75%, ud over den tid, der spares på administration
 • Markant forbedret kundeservice og besøgsnøjagtighed
 • Mobile løsninger og webportaler

Funktioner til AMCS Fleet Planner:

 • Planlægning på tværs af både lange perioder og for så lidt som en dag, gennem trinvist byggede planer
 • På selve driftsdagen kombineres trinvis planlægning med realtidsplanlægning, hvor AMCS Fleet Planner udveksler oplysninger med både ERP/ordresystemet og køretøjernes mobile systemer
 • Under realtidsudvekslingen af data ændres planerne til historielogfiler, hvor detaljerede og præcise transport-KPI'er registreres
 • Ressource rostering med optimal fordeling af ressourcer
 • Depot- og bortskaffelsesstedsstyring, hvor omkostningerne ved at løfte produkter på kildedepoter og/eller bortskaffelsesomkostninger afvejes mod transportomkostninger under automatisk planlægning
 • Automatisk budgettering med salgsmuligheden til at bestemme lagergenopfyldning eller bestemme containeropsamling

Oversigt over funktioner

 • Gantt-diagram med oversigt over tilgængelige ressourcer, distributionsplaner, visning af udførelse i realtid, gennemførte planer, fremdrifts- og udnyttelsesindikatorer, KPI'er osv.
 • Rutelister, digitale køreplaner og ordrebank
 • Klient/server-system
 • Trinvise planlægningsfunktioner
 • Dataimport fra og dataeksport til alle typer systemer i realtid
 • Serviceorienteret arkitektur
 • Effektive planlægningsalgoritmer

Ressourcer

Blog

Sådan gør du dine brændstofleverancer omkostningseffektive

Dine margener giver ikke plads til fejl eller ineffektivitet. Produkttilgængeligheden svinger altid. Du er nødt til at beskæftige sig med laid-in omkostninger og priser på brændstof depoter. Høje oliepriser og andre faktorer kan føre til faldende efterspørgsel.

Blog

Transport af husdyr til avl: overholdelse af sundhedsbestemmelser

Transport af dyr til avl fra gård til gård, hvilket minimerer den tid, de bruger på lastbiler, indebærer indviklede bevægelser for at sikre deres sundhed og velvære. For det første har du et kort vindue til afhentning og levering.

Blog

De 5 største Computer Vision-tendenser i 2022

Computer vision (undertiden kaldet machine vision) er en af de mest spændende anvendelser af kunstig intelligens.

Få vist andre ressourcer

Skal vi ringe til dig?

Udfyld denne formular, så kommer vi i kontakt med dig så hurtigt som muligt!

Ring tilbage til mig.
Kontakt

Kontakt AMCS for at finde ud af, hvordan vores førende løsning kan hjælpe din virksomhed med at vokse og trives.

Undersøge AMCS-platform Løsninger Succeshistorier Blogs Karriere Hold kontakten Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Følg os på