Dansk
Løsninger Løsninger Industrier Industrier Ressourcer Ressourcer Succeshistorier Succeshistorier AMCS AMCS

Effektiv EHSQ- og ESG-styring til produktion

Digitale løsninger til styring af sundhed og sikkerhed i hele anlægget. Hjælper producenter med at forbedre kvalitetsstyringen, sikre overholdelse og øge produktiviteten.

Effektiv overholdelse af angivne standarder for hele anlægget

AMCS Quentic EHSQ & ESG Management-løsningen leverer kraftfuld software til at sikre vital overholdelse af sundheds-, sikkerheds- og kvalitetsstandarder på tværs af flere steder i din virksomhed.

Støtte producenter på tværs af forskellige brancher til at forbedre forretningsresultater og øge ydeevnen på tværs af udstyr, faciliteter og feltoperationer ved at give dem mulighed for at planlægge, implementere, overvåge og evaluere deres EHSQ- og ESG-styringsprogrammer.

Drevet af skybaseret AMCS-software understøtter vores modulære løsning effektiv styring af sundheds-, sikkerheds- og overholdelsesinitiativer, herunder juridisk overholdelse, miljørapportering, bæredygtighedsrapportering, sundhed og sikkerhed, hændelser og observationer og farlige kemikalier.

Vigtige forretningsværdidrivere

Styrk sikkerhedsforskrifterne

Gør indsigt til handling, når du vurderer og forbedrer arbejdsvilkårene, instruerer medarbejdere og organiserer arbejdsprocesser, hvilket sikrer, at vigtige sikkerhedsoplysninger altid er tilgængelige.

Læs mere
Tilbage

Styrk sikkerhedsforskrifterne

Gør indsigt til handling, når du vurderer og forbedrer arbejdsvilkårene, instruerer medarbejdere og organiserer arbejdsprocesser, hvilket sikrer, at vigtige sikkerhedsoplysninger altid er tilgængelige.

Øg overholdelsen af lovgivningen

Beskyt din virksomhed, og gør det lettere at overholde branchestandarder for at opnå minimal risiko for ansvar eller skade på omdømme og maksimal retssikkerhed.

Læs mere
Tilbage

Øg overholdelsen af lovgivningen

Beskyt din virksomhed, og gør det lettere at overholde branchestandarder for at opnå minimal risiko for ansvar eller skade på omdømme og maksimal retssikkerhed.

Sikre fremtidig bæredygtighed

Placer din virksomhed for fremtiden med et ISO-certificeret system, der understøtter bæredygtig virksomhedsledelse, herunder ISO 45001- og ISO 14001-standarder.

Læs mere
Tilbage

Sikre fremtidig bæredygtighed

Placer din virksomhed for fremtiden med et ISO-certificeret system, der understøtter bæredygtig virksomhedsledelse, herunder ISO 45001- og ISO 14001-standarder.

Én platform til EHSQ & ESG management

AMCS Quentic EHSQ & ESG Management-løsningen leverer integrerede, digitale løsninger, der hjælper dig med at implementere initiativer omkring sundhed, sikkerhed og kvalitet, og hjælper dig med at:

 • Sørg for overholdelse af sikkerhedsforskrifter
 • Opret og implementer medarbejderinstruktioner
 • Overvåg og kontroller overholdelse og kvalitetsstyring
 • Vurder risiko og forbered dig på certificering

At levere de værktøjer, du har brug for til bæredygtig succes i et udfordrende industrielt miljø.

Lær mere

Vigtige moduler

Bæredygtighedsrapportering

Design din bæredygtighedsrapportering effektivt og skab et optimalt beslutningsgrundlag for fremtidsorienteret virksomhedsledelse.

Læs mere
Tilbage

Bæredygtighedsrapportering

Evaluer de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter af din virksomhed på en enkel og struktureret måde: Quentic Sustainability-softwaremodulet giver dig til enhver tid et opdateret overordnet og detaljeret overblik over din ESG- og bæredygtighedspræstation. Takket være nyttige dashboards, der klart præsenterer de vigtigste KPI'er, lykkes det dig at rapportere ukompliceret til dine interessenter.

Meningsfulde analyser af nøgletal, indikatorer, muligheder og risici fremskynder dine strategiske beslutninger. Standardiserede indikatorkataloger, fx ifølge GRI, fungerer som et solidt grundlag, som du kan supplere med din virksomheds individuelle indikatorer.

Hovedtræk:

 • Effektiv rapportering af nøgletal i henhold til individuelle eller standardiserede indikatorkataloger, f.eks. i henhold til GRI
 • Problemfri bæredygtighedsrapporteringsproces takket være central database og klar rapporteringsplan
 • Øget datakvalitet gennem fuldstændige, konsistente oplysninger og pålidelige evalueringer
 • Automatisk beregning af komplekse nøgletal
 • Effektive analyser til din bæredygtighedsrapport

Miljøledelse

Giver til enhver tid et klart overblik over forbrug, mængder og omkostninger.

Læs mere
Tilbage

Miljøledelse

Quentic Environmental Management-softwaremodulet bruges til problemfri registrering og overvågning af alle data om brugen af materielle ressourcer. Med det officielt ISO 14001- og 50001-certificerede system skaber du det bedste fundament for strategiske beslutninger og bæredygtig virksomhedsledelse.

I modulet Quentic Environmental Management kan du nemt kortlægge de centrale byggesten i din miljøpræstation: Relevante nøgledata stilles til rådighed i kompakte eller detaljerede rapporter i form af diagrammer og figurer. Eksporteret med blot et par klik kan de præcise resultater bruges med det samme til din næste præsentation eller miljørapport.

Hovedtræk:

 • Gennemsigtig ressourceovervågning, herunder mål-/faktiske sammenligninger og benchmarking af forskellige lokaliteter
 • Automatisk beregning af miljømæssige nøgletal og individuelle KPI'er
 • Praktiske hurtige oversigter, filterfunktioner og fremragende evalueringsmuligheder for aktuelle forbrugsværdier for elektricitet, gas, vand samt for emissioner
 • Klart struktureret affaldsregister med detaljeret dokumentation for affaldsbehandling
 • Et overblik over nøgledata fra affaldshåndtering såsom omkostninger, indtægter og genanvendelsesprocenter – takket være klare dashboards

Sundhed og sikkerhed

Softwaremodulet Sundhed og sikkerhed hjælper dig med at styrke sundhed og sikkerhed i din organisation.

Læs mere
Tilbage

Sundhed og sikkerhed

Quentic Health & Safety-softwaremodulet er en centraliseret, højtydende løsning, der hjælper dig med at styrke medarbejdernes sikkerhed, reducere ansvarsrisikoen og spare værdifuld tid og omkostninger.

Du kan nemt kontrollere og forbedre eksisterende arbejdsvilkår på en struktureret måde, oprette klare retningslinjer og overholde juridiske forpligtelser. Brug et system, der er officielt revideret i henhold til ISO 45001.

Hovedtræk:

 • Hurtig udarbejdelse af aktivitets- og arbejdspladsrelaterede risikovurderinger
 • Klart definerede beskyttelsesforanstaltninger og opfølgning på implementering i virksomheden
 • Enkel afledning af betjeningsvejledningen – med integrerede piktogrammer i henhold til ISO 7010
 • Tidsbesparende og klar koordinering af personlige kvalifikationer, herunder evaluering
 • Central planlægning og tilrettelæggelse af uddannelse og instruktion

Vil du give undervisning og træning via e-learning? Du skal blot kombinere Quentic Health & Safety med modulet Quentic Online Instructions!

Hændelser og observationer

Giver vigtig indsigt i en fremragende EHSQ-kultur. Guider dig til en proaktiv og højtydende sikkerhedskultur takket være holistisk integrerede arbejdsgange.

Læs mere
Tilbage

Hændelser og observationer

Quentic Incidents & Observations guider dig til en proaktiv og højtydende sikkerhedskultur takket være holistisk integrerede arbejdsgange. Etabler mere end en fungerende hændelsesstyring: Håndter både negative såvel som positive EHSQ-hændelser på en målrettet måde. Tilskynd til aktiv rapportering fra arbejdsstyrken, analysér alle rapporter i dybden, og få en meningsfuld, samlet database på tværs af alle afdelinger.

Med Quentic App og Quentic Analytics kan du udføre rapporteringsprocesser effektivt og overvåge i realtid: Få et samlet overblik over rapporter fra arbejdsstyrken, identificer risikopunkter og svagheder med præcis nøjagtighed og analyser specifikke KPI'er såsom LTIFR eller Lost Working Days. Takket være den rige, ensartede database kan du udvide dit synsfelt og træffe velbegrundede beslutninger om forbedringsforanstaltninger.

Hovedtræk:

 • Nem rapportering af positive og negative hændelser og observationer via smartphone, tablet eller computer – til forskellige brugsscenarier, f.eks. nærved-, miljø-, kvalitets- eller sikkerhedsovervågning
 • Problemfrie arbejdsgange, herunder gennemgang, klassificering og prioritering af rapporter
 • Detaljeret risiko- og årsagsanalyse direkte afledning af korrigerende og forebyggende foranstaltninger
 • Regelmæssig overvågning af nøgletal — til tidlig identifikation af muligheder og uønskede udviklinger
 • Omfattende database til proaktiv handling for at forhindre negative hændelser

Farlige kemikalier

Gør det nemt at administrere alle oplysninger om farlige og ikke-farlige kemikalier – med minimal indsats og maksimal gennemsigtighed.

Læs mere
Tilbage

Farlige kemikalier

Med softwaremodulet Quentic Hazardous Chemicals har du fuld kontrol over håndteringen af farlige kemikalier og farligt gods og overholder nøjagtigt lovbestemmelserne. Den teknisk velfunderede softwareløsning letter noteringen af farlige og ikke-farlige kemikalier samt farligt gods og hjælper dig med at sikre arbejdsmiljø, sundhed og miljøbeskyttelse i virksomheden.

Quentic Hazardous Chemicals reducerer din organisatoriske indsats til et minimum og skaber maksimal gennemsigtighed med hensyn til godkendelse af brug, anvendelse, opbevaring og transport af dine farlige kemikalier og farligt gods. Takket være praktiske hurtige oversigter kan vigtige oplysninger om farlige stoffer findes på et øjeblik - selv på farten via Quentic-appen.

Hovedtræk:

 • Ensartet struktureret, centralt register over farlige kemikalier inkl. stofegenskaber, mærkning i henhold til GHS/CLP
 • Hurtig udarbejdelse af jobrelaterede risikovurderinger og sikkerhedsinstruktioner inkl. piktogrammer i henhold til ISO 7010
 • Automatisk genererede sikkerhedsforanstaltninger baseret på brugerdefinerede definitioner
 • Praktisk, tidsbesparende styring af sikkerhedsdatablade takket være opdateringspåmindelser, gennemsigtig versionering, automatiseret import af nye PDF-filer til sikkerhedsdatablade eller brug af komplet styring af sikkerhedsdatablade som en tjeneste, f.eks. i overensstemmelse med REACH, CLP eller til yderligere omfattende indsamlinger på internationalt plan
 • Indberetning og vurdering af eksponeringer for CMR-stoffer
 • Enkel kontrol af kombineret opbevaring af stoffer for tilladt i overensstemmelse med Seveso III og andre standarder
 • Komplet dokumentation af farligt gods transporter

Overholdelse af lovgivningen

Skab gennemsigtighed i den juridiske labyrint, udfør alle opgaver i overensstemmelse med arbejdssikkerheds- og miljølovgivningen og reducer din ansvarsrisiko til et minimum.

Læs mere
Tilbage

Overholdelse af lovgivningen

Quentic Legal Compliance-softwaremodulet skaber en vej gennem labyrinten af juridiske tekster og gør det lettere for dig at vurdere behovet for retssager med hensyn til EHSQ og bæredygtighed. Ensartede, opdaterede data sætter dig i stand til at bevise juridisk kompatible handlinger bekvemt og effektivt på alle niveauer i virksomheden til enhver tid.

Quentic Legal Compliance er dit effektive værktøj til at synliggøre lovkrav til din virksomhed, øge compliance, altid være opdateret og undgå dataredundans.

Hovedtræk:

 • herunder afledning og fordeling af konkrete handleforpligtelser
 • Grænseflader til juridiske databaser til automatisk ajourføring af juridiske oplysninger, også på internationalt plan
 • Særligt register for udstyr og maskiner, herunder ydeevneværdier
 • Komplet, revisionssikker dokumentation af krav, tilladelser og inspektioner - tydeligt arrangeret selv med stor volumen
 • Forenklet kontraktstyring takket være centralkatalog og automatisk påmindelse om opsigelses- og fornyelsesfrister

Vil du vide mere om AMCS Quentic EHSQ & ESG Management Solution?

Besøg Quentics hjemmeside
Kontakt

Kontakt AMCS for at finde ud af, hvordan vores førende løsning kan hjælpe din virksomhed med at vokse og trives.

Undersøge Karriere AMCS-platformen Løsninger Succeshistorier Blogs Hold kontakten Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Følg os på