Dansk
Løsninger Løsninger Industrier Industrier Ressourcer Ressourcer Succeshistorier Succeshistorier AMCS AMCS
Blog november 2022

Derfor bekymrer genvindingsvirksomheder sig om EU's grønne pagt

Download brochure
Conor Dowd Product Marketing Manager

På overfladen skulle man tro, at EU's grønne pagt skulle gavne genanvendelsessektoren. Skrab dog lidt dybere, og du vil opdage, at lovgivningen også giver anledning til nogle farer for den europæiske genanvendelsesindustri. Efterhånden som industrien får styr på de globale konsekvenser, spørger vi, om EU's grønne pagt er en god aftale for genvindingsvirksomheder?

Hvad er EU's grønne pagt?

EU's grønne pagt blev lanceret i december 2019 og er et omfattende program, der dækker alle områder af Den Europæiske Unions økonomi. Den har til formål at standse klimaændringerne, vende tabet af biodiversitet, mindske forureningen og skabe en cirkulær økonomi inden 2050.

Den cirkulære økonomi er en god ting, er det ikke?

Den cirkulære økonomi er en af de vigtigste byggesten i EU's grønne pagt. Under denne økonomiske model smides råmaterialer aldrig væk, men genbruges eller genanvendes i stedet.

I teorien er det godt nyt for genvindingsvirksomheder, og det er klart, at genanvendelse er en integreret del af EU's pakke om cirkulær økonomi. I øjeblikket fastsættes det i EU-dækkende genanvendelsesmål, at:

Genbrug er klar til vækst

Ud over at fremme genanvendelse af høj kvalitet ønsker EU også at udvide udvalget af genanvendte materialer til ikke kun at omfatte papir, metaller, glas, plast, tekstiler og affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), men også byggeaffald, fødevarer, vand og næringsstoffer.

Bureau of International Recycling (BIR) udvalgte faktisk nogle højdepunkter fra Europa-Kommissionens forslag, der vil få store konsekvenser for sektoren.

Under programmet for den grønne pagt "bør EU's virksomheder drage fordel af et robust og integreret indre marked for sekundære råstoffer og biprodukter."

Om nødvendigt kan Kommissionen gå videre for at fremme genanvendelse og kunne overveje "retlige krav for at sætte skub i markedet for sekundære råstoffer med obligatorisk genanvendt indhold (f.eks. til emballage, køretøjer, byggematerialer og batterier)."

For at forenkle affaldshåndteringen for borgerne og sikre renere sekundære materialer for virksomhederne vil Kommissionen foreslå en EU-model for særskilt affaldsindsamling. Ikke kun det, men Kommissionen vil også udvikle "krav for at sikre, at al emballage på EU-markedet kan genbruges eller genanvendes på en økonomisk bæredygtig måde inden 2030."

Det ser ud til, at genanvendelsesindustrien er indstillet på vækst, men ikke alt i EU's grønne pagt er blevet hilst velkommen af genanvendelsesindustrien ...

Hvorfor er genvindingsvirksomheder bekymrede over EU's grønne pagt?

Affaldsoverførsler er det enkle svar.

I henhold til den reviderede forordning om overførsel af affald vil eksport af affald til ikke-OECD-lande være begrænset og kun tilladt, hvis tredjelande (lande uden for EU) er villige til at modtage visse affaldstyper. Det kunne betyde, at hver forsendelse skulle tillades, før den f.eks. blev sendt til sydøstasiatiske lande.

Overførsel af affald til OECD-lande, f.eks. Tyrkiet, vil blive overvåget og kan suspenderes, hvis de skaber alvorlige miljøproblemer i bestemmelseslandet.

Alle EU-virksomheder, der i øjeblikket eksporterer, skal foretage en revision af anlæggene i bestemmelseslandet, der viser, at de håndterer dette affald på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Kan forslagene i sidste ende begrænse genanvendelsen?

Det mener European Recycling Industries' Confederation (EuRIC), at det kan. Det hedder, at 80% af dets papir- og metalgenanvendelsesvirksomheder forventer en reduktion i omsætningen under de nye forslag.

Sammen med EuRIC har BIR også advaret om, at forslagene reelt vil betyde, at materialer kun kan handles inden for EU-lande. Manuel Dominguez advarer om, at der er "en risiko for at skabe et fanget marked i de europæiske lande", og det vil uundgåeligt føre til lavere priser i EU.

Men Europa-Kommissionens ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt, Frans Timmermans, forsvarede forslagene og sagde: "For at få succes i den globale kamp mod klima- og biodiversitetskrisen må vi tage ansvaret for at handle hjemme såvel som i udlandet.

"Vores nye regler for overførsel af affald vil sætte skub i den cirkulære økonomi og sikre, at eksport af affald ikke skader miljøet eller menneskers sundhed andre steder."

Mål kan give en løsning

Som en mulig løsning har EuRIC opfordret de europæiske beslutningstagere til at indføre obligatoriske mål for genanvendte materialer i nye produkter. Det mener, at dette til en vis grad vil bidrage til at forhindre skader forårsaget af 27 mio. t genanvendt materiale, som ikke længere vil blive sendt ud af Europa til eksportdestinationer.

Mens EuRIC ikke modsætter sig restriktioner for eksport af problematiske materialer såsom blandet plast, advarede det om, at "vilkårlige begrænsninger vil undertrykke efterspørgslen efter genanvendte materialer af høj værdi såsom metaller og papir."

Generalsekretær for EuRIC, Emmanuel Katrakis, tilføjede: "Hvis MEP'erne ønsker at sikre, at affald genanvendes i Europa, skal de fastsætte bindende mål for brugen af genanvendte materialer i mellemprodukter såsom metaller, papir og plast. Hvis eksportforbud gennemføres, vil materialer af høj værdi, der er bestemt til genanvendelse, i stedet hobe sig op på lossepladsen eller ende med at blive forbrændt."

Han tilføjede, at disse foreslåede regler kunne betyde, at jomfruelige råmaterialer og den yderligere forurening, det ville medføre, kunne ende med at blive billigere og lettere at handle end genanvendte materialer, fordi de ikke ville være underlagt de samme begrænsninger.

Og det ville være en stor ting for alle, der er involveret i genanvendelsessektoren.

For en dybdegående diskussion om disse spørgsmål, deltag i AMCS på papir- og plastgenanvendelseskonferencen Europa 2022 i Rotterdam den 15.-16. november 2022.

Del dette på:

Facebook Twitter LinkedIn

Klar til at se, hvad AMCS kan gøre for dig?

Lad AMCS vise dig, hvordan du optimerer din drift for effektivitet, øger din fortjeneste og vokser din virksomhed

Anmod om en tilpasset demo

AMCS Platform til genbrugsbrochure

Lær, hvordan AMCS Platform for Recycling vil strømline dine driftsprocesser og øge overskuddet.

Download brochure

Ressourcer

Video

Video om vedligeholdelse af AMCS-flåden

Flådedrift har aldrig været dyrere eller mere kompliceret. AMCS Fleet Maintenance-løsningen forenkler flådeoperationer for at planlægge, udføre og spore vedligeholdelse, så du kan drive en sikker, kompatibel og omkostningseffektiv flåde.

Blog

AMCS Spotlight Interview med Peter Buck, AMCS

Blog

Prisudvikling for genbrug i USA 2022

Hvad er udsigterne for prisen på amerikanske genanvendelige materialer?

Få vist andre ressourcer

Skal vi ringe til dig?

Udfyld denne formular, og vi vil komme i kontakt med dig asap!

Ring tilbage til mig
Kontakt

Kontakt AMCS for at finde ud af, hvordan vores førende løsning kan hjælpe din virksomhed med at vokse og trives.

Undersøge Karriere AMCS-platformen Løsninger Succeshistorier Blogs Hold kontakten Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Følg os på